Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2020/0359(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0313/2021

Iesniegtie teksti :

A9-0313/2021

Debates :

PV 10/11/2022 - 3
CRE 10/11/2022 - 3

Balsojumi :

PV 10/11/2022 - 5.8
CRE 10/11/2022 - 5.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2022)0383

Pieņemtie teksti
PDF 128kWORD 56k
Ceturtdiena, 2022. gada 10. novembris - Brisele
Vienādi augsts kiberdrošibas līmenis Savienībā
P9_TA(2022)0383A9-0313/2021
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2022. gada 10. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz pasākumus nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa kiberdrošību Savienībā un ar ko atceļ Direktīvu (ES) 2016/1148 (COM(2020)0823 – C9-0422/2020 – 2020/0359(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2020)0823),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0422/2020),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2022. gada 11. aprīļa atzinumu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2021. gada 27. aprīļa atzinumu(2),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, ko atbildīgā komiteja apstiprināja saskaņā ar Reglamenta 74. panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2022. gada 22. jūnija vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas, Ārlietu komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas un Transporta un tūrisma komitejas atzinumus,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A9-0313/2021),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājai Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1)OV C 233, 16.6.2022., 22. lpp.
(2) OV C 286, 16.7.2021., 170. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2022. gada 10. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2022/..., ar ko paredz pasākumus nolūkā panākt vienādi augstu kiberdrošības līmeni visā Savienībā un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 910/2014 un Direktīvu (ES) 2018/1972 un atceļ Direktīvu (ES) 2016/1148 (TID 2 direktīva)
P9_TC1-COD(2020)0359

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai (ES) 2022/2555.)

Pēdējā atjaunošana: 2023. gada 3. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika