Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 7. aprill 2022 - Strasbourg
 Ravimid, mis on tehtud kättesaadavaks Ühendkuningriigis PõhjaIirimaa tarvis ning Küprosel, Iirimaal ja Maltal ***I
 Uuritavad ravimid, mis on tehtud kättesaadavaks Ühendkuningriigis PõhjaIirimaa tarvis ning Küprosel, Iirimaal ja Maltal ***I
 REACT-EU vahenditest tehtavate eelmaksete suurendamine ***I
 Gaasi hoiustamine ***I
 Ukraina sõja eest põgenevate laste ja noorte kaitse ELis
 Euroopa Ülemkogu 24. ja 25. märtsi 2022. aasta kohtumise järeldused, sh viimased arengud Ukrainavastases sõjas, ELi sanktsioonid Venemaa vastu ja nende rakendamine
 Schengeni hindamismehhanism *
 Inimõiguste olukord ja usuvähemuste tagakiusamine Põhja-Koreas
 Õigusriigi ja inimõiguste olukord Guatemala Vabariigis
 Üha karmistuvad repressioonid Venemaal, sh Aleksei Navalnõi juhtum
 Õigus toodete parandamisele
 Parlamendi 2023. aasta tulude ja kulude eelarvestus
 Olukord Afganistanis ja eelkõige naiste õiguste olukord
Tekstid (356 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika