Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 7 april 2022 - Straatsburg
 Geneesmiddelen die in het VK met betrekking tot Noord-Ierland, Cyprus, Ierland en Malta verkrijgbaar worden gesteld ***I
 Geneesmiddelen voor onderzoek die in het VK met betrekking tot Noord-Ierland, Cyprus, Ierland en Malta beschikbaar zijn gesteld ***I
 Verhoging van de voorfinanciering uit React-EU ***I
 Gasopslag ***I
 EU-bescherming van kinderen en jongeren die vanwege de oorlog in Oekraïne op de vlucht zijn
 Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 24 en 25 maart 2022: onder meer over de recentste ontwikkelingen in de oorlog tegen Oekraïne en de EU-sancties tegen Rusland en de tenuitvoerlegging daarvan
 Het Schengenevaluatiemechanisme *
 De mensenrechtensituatie in Noord-Korea, met inbegrip van de vervolging van religieuze minderheden
 De situatie van de rechtsstaat en de mensenrechten in de Republiek Guatemala
 Toenemende repressie in Rusland, waaronder de zaak-Aleksej Navalny
 Recht op reparatie
 Raming van de ontvangsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2023
 De situatie in Afghanistan, met name de situatie van de rechten van de vrouw
Teksten (388 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid