Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2022/2896(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0482/2022

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 23/11/2022 - 4.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2022)0405

Hyväksytyt tekstit
PDF 145kWORD 51k
Keskiviikko 23. marraskuuta 2022 - Strasbourg
Venäjän federaation nimeäminen terrorismia tukevaksi valtioksi
P9_TA(2022)0405RC-B9-0482/2022

Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. marraskuuta 2022 Venäjän federaation nimeämisestä terrorismia tukevaksi valtioksi (2022/2896(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venäjästä ja Ukrainasta ja erityisesti 6. lokakuuta 2022 antamansa päätöslauselman Venäjän Ukrainaa vastaan aloittaman hyökkäyssodan kiihtymisestä(1), 19. toukokuuta 2022 antamansa päätöslauselman Ukrainassa tehtyjen sotarikosten rankaisemattomuuden torjumisesta(2) ja 25. marraskuuta 2021 antamansa päätöslauselman ihmisoikeusloukkauksista, joihin ovat syyllistyneet yksityiset turvallisuus- ja puolustusalan yritykset ja erityisesti Wagner Group(3),

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan, 9. joulukuuta 1948 tehdyn yleissopimuksen joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi ja 12. elokuuta 1949 tehdyn neljännen Geneven sopimuksen siviilihenkilöiden suojelemisesta sodan aikana,

–  ottaa huomioon terrorismin ehkäisemistä ja torjuntaa koskevan kansainvälisen oikeudellisen kehyksen, mukaan lukien YK:n turvallisuusneuvoston 13. helmikuuta 2017 antaman päätöslauselman 2341 kriittisen infrastruktuurin suojaamisesta terroriteoilta,

–  ottaa huomioon 27. tammikuuta 1977 tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen terrorismin vastustamisesta ja sitä seuranneet kansainväliset yleissopimukset,

–  ottaa huomioon EU:n terrorismin vastaisen oikeudellisen kehyksen, johon kuuluvat muun muassa 27. joulukuuta 2001 hyväksytty neuvoston yhteinen kanta 2001/931/YUTP erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi(4) ja 27. joulukuuta 2001 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2580/2001 tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi(5),

–  ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen 13. lokakuuta 2022 antaman päätöslauselman 2463 Venäjän federaation Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen kärjistymisestä,

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin 10. lokakuuta 2022 antaman julkilausuman Venäjän rajuista hyökkäyksistä Kiovaan ja muihin kaupunkeihin eri puolilla Ukrainaa,

–  ottaa huomioon korkean edustajan Euroopan unionin puolesta 22. syyskuuta 2022 antaman julkilausuman Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaa vastaan,

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 14. marraskuuta 2022 antaman päätöslauselman, jossa suositettiin rekisterin perustamista Venäjän federaation Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen aiheuttamien vahinkojen dokumentoimiseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että vuodesta 2014 alkaen ja erityisesti Venäjän käynnistettyä 24. helmikuuta 2022 uudelleen laittoman, provosoimattoman ja perusteettoman hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan sen joukot ovat kohdistaneet summittaisia hyökkäyksiä asuinalueille ja siviili-infrastruktuureihin, tappaneet tuhansia ukrainalaisia siviilejä ja tehneet kaikkialla maassa terroritekoja, joita on kohdistettu erilaisiin siviili-infrastruktuureihin, kuten asuinalueisiin, kouluihin, sairaaloihin, rautatieasemiin, teattereihin ja vesi- ja sähköverkkoihin; ottaa huomioon, että nämä raa’at ja epäinhimilliset teot vaativat ihmishenkiä, aiheuttavat kärsimystä ja tuhoa ja pakottavat väestön pakenemaan asuinseuduiltaan;

B.  ottaa huomioon, että Venäjän asevoimat ja niiden sijaisjoukot ovat syyllistyneet pikateloituksiin, sieppauksiin, seksuaaliväkivaltaan, kidutukseen ja muihin hirmutekoihin vasta miehitetyillä ja jo aiemmin miehitetyillä Ukrainan alueilla, kuten siviilien joukkomurhiin muun muassa Butšan, Irpinin, Izjumin ja Lymanin kaupungeissa, sekä tehneet tarkoituksellisen iskun Mariupolin teatteriin, jossa kuoli satoja ihmisiä, ja iskeneet Kramatorskin rautatieasemalle, jossa kuoli 60 siviiliä;

C.  ottaa huomioon, että Venäjän asevoimat ja niiden sijaisjoukot ovat murhanneet Ukrainassa tuhatmäärin siviilejä, muun muassa satoja lapsia, ja että lukemattomat muut ovat joutuneet kokemaan niiden harjoittamaa kidutusta, ahdistelua ja seksuaaliväkivaltaa tai joutuneet niiden järjestämien sieppausten, pakkosiirtojen ja tahdonvastaisten katoamisten kohteeksi; ottaa huomioon, että ihmisoikeusryhmät ja kansainväliset tarkkailijavaltuuskunnat ovat dokumentoineet perusteellisesti Venäjän asevoimien ja niiden sijaisjoukkojen ukrainalaisiin siviileihin kohdistamia lukuisia hirmutekoja, kuten pikateloituksia, kidutusta, raiskauksia ja siviilien joukkopidätyksiä ja sulkemista niin kutsutuille suodatusleireille sekä ukrainalaisten lasten pakkoadoptioita ja pakkosiirtoja; ottaa huomioon, että Ukrainassa dokumentoitujen sotarikosten lukumäärä lähentelee 40 000:ta ja sen odotetaan kasvavan vielä, kun äskettäin vapautetuissa Hersonin alueen osissa tehdyt sotarikokset saadaan dokumentoitua; ottaa huomioon, että Ukrainan joukkotiedotusinstituutin keräämien seurantatietojen mukaan Venäjän federaatio on syyllistynyt Ukrainassa 457 rikokseen toimittajia ja tiedotusvälineitä vastaan ja venäläiset miehittäjät ovat hyökkäyssodan alun jälkeen surmanneet yli 40 ukrainalaista ja ulkomaista toimittajaa; ottaa huomioon, että Venäjän federaatio ja sen sijaisjoukot ovat käyttäneet samoja menetelmiä miehitetyillä alueilla vuodesta 2014 alkaen ja että pahamaineisin esimerkki on ”Izoljatsijan” vankila Donetskissa;

D.  toteaa, että hyökkäysteoillaan Ukrainan itsemääräämisoikeutta, itsenäisyyttä ja alueellista koskemattomuutta vastaan Venäjän federaatio rikkoo edelleen jatkuvasti YK:n peruskirjan periaatteita ja että se loukkaa edelleen räikeästi ja häpeilemättä kansainvälistä humanitaarista oikeutta, muun muassa iskiessään tarkoituksellisesti siviilikohteisiin, jotka eivät vuoden 1949 Geneven yleissopimusten vuonna 1977 tehdyn I lisäpöytäkirjan 52 artiklan 1 kohdan mukaan saisi joutua aseellisen toiminnan kohteiksi; ottaa huomioon, että nämä rikokset ilmentävät räikeää piittaamattomuutta sodan oikeussäännöistä, joilla rajoitetaan sotilaallisen vallan käyttöä, mistä todistavat esimerkiksi sotavankien epäinhimillinen kohtelu, ukrainalaisten sotavankien laajamittainen kidutus ja pikateloitukset sekä pääsyn epääminen kansainvälisiltä humanitaarisilta järjestöiltä, kuten Punaisen Ristin kansainväliseltä komitealta;

E.  ottaa huomioon, että Venäjän federaatio on ampunut Ukrainaan jo yli 4 000 ohjusta ja pommittanut maata yli 24 000 kertaa, myös Valko-Venäjän alueelta käsin; ottaa huomioon, että Venäjän ohjus-, lennokki- ja tykistöiskut ovat tähän mennessä vahingoittaneet tai tuhonneet 60 982 siviili-infrastruktuurikohdetta eri puolilla Ukrainaa, muun muassa 42 818 asuinrakennusta ja taloa, 1 960 oppilaitosta, 396 terveydenhuoltolaitosta, 392 kulttuurirakennusta ja 87 uskonnollista rakennusta sekä 5 315 vesi- ja sähkölaitosta; ottaa huomioon, että Venäjän federaation tahalliset ohjus- ja lennokki-iskut, muun muassa Iranin toimittamilla lennokeilla, ovat vahingoittaneet tai tuhonneet arviolta 40 prosenttia Ukrainan kriittisestä energiainfrastruktuurista;

F.  ottaa huomioon, että Mariupolin piirityksen aikana Venäjän federaation viranomaiset loivat laajamittaisen humanitaarisen kriisin, joka johti kymmenien tuhansien siviilien kuolemaan ja tuhosi 95 prosenttia kaupungista;

G.  ottaa huomioon, että Venäjän joukot ovat lokakuusta 2022 alkaen tehneet tarkoituksellisia iskuja Ukrainan kriittiseen infrastruktuuriin kaikkialla maassa terrorisoidakseen väestöä ja katkaistakseen kaasun, sähkön, veden, internetyhteyksien ja muiden perushyödykkeiden ja -palvelujen saannin, millä on erityisen tuhoisa vaikutus talven lähestyessä; ottaa huomioon, että näiden iskujen tarkoituksena on ollut terrorisoida Ukrainan väestöä, murtaa heidän vastarintansa ja puolustustahtonsa ja pakottaa heidät hyväksymään miehitysvalta ja suostumaan laittomaan yritykseen liittää useat Ukrainan osat Venäjään; ottaa huomioon, että näiden iskujen aikana ohjuksia on osunut Puolan alueelle ja kaksi Puolan kansalaista on saanut surmansa;

H.  toteaa Venäjän olevan vastuussa maailmanlaajuisesta ruokaturvakriisistä, joka on tulosta sen hyökkäyssodasta Ukrainaa vastaan ja Ukrainan merisatamien saartamisesta; toteaa, että Venäjä on sodan alusta lähtien käyttänyt elintarvikkeita ja nälänhätää aseena; toteaa, että Venäjän tahalliset toimet, kuten varastojen tuhoaminen, tuotannon häiritseminen ja kiintiörajoitusten asettaminen sen omalle elintarvike- ja lannoiteviennille, ovat pahentaneet maailmanlaajuista ruokaturvakriisiä;

I.  toteaa, että Venäjä on liittänyt laittomasti alueeseensa Ukrainaan kuuluvat Krimin autonomisen tasavallan ja Sevastopolin kaupungin sekä Donetskin, Hersonin, Luhanskin ja Zaporižžjan alueet; ottaa huomioon, että venäläismiehitys on vakava uhka Zaporižžjan ydinvoimalan turvallisuudelle; toteaa, että Venäjä on siepannut ydinvoimalan työntekijät ja pakottanut heidät töihin, varastoinut sotilaskalustoa voimalan alueelle ja tulittanut sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevia kohteita; ottaa huomioon, että Venäjä on vaarantanut myös Tšernobylin ydinvoimalan turvallisuuden;

J.  toteaa, että yrittäessään heikentää Ukrainan ydinlaitosten turvallisuutta ja uhatessaan käyttää ydinaseita Venäjä on vaaraksi koko Euroopan maanosan turvallisuudelle ja sääntöpohjaiselle kansainväliselle järjestykselle; toteaa, että venäläiset virkamiehet ovat useaan otteeseen uhanneet Euroopan maita muun muassa ”sotilaallis-teknisillä toimenpiteillä”, koska nämä tukevat Ukrainaa ja/tai haluavat liittyä Natoon; katsoo, että Venäjän pyrkimykset käyttää energian vientiä geopoliittisen pakottamisen välineenä merkitsevät energiatoimitusten valjastamista aseeksi; toteaa, että Nord Stream 1- ja Nord Stream 2 -kaasuputkille 26. syyskuuta 2022 aiheutuneet vauriot saivat aikaan kaasuvuotoja Itämerellä ja että kyseessä on ympäristöhyökkäys EU:ta vastaan;

K.  ottaa huomioon, että Venäjän asevoimat ja Venäjän valtion määräysvallassa olevat ryhmät ja sijaisjoukot, kuten Wagner Group, ovat toistuvasti kohdistaneet iskuja siviileihin useissa muissa paikoissa, muun muassa toisen Tšetšenian sodan, Venäjän ja Georgian välillä vuonna 2008 käydyn sodan ja Syyrian sisällissodan aikana sekä Libyassa, Keski-Afrikan tasavallassa ja Malissa; ottaa huomioon, että Wagner Group saa merkittävää poliittista, taloudellista ja logistista tukea Venäjän valtiolta ja etenkin maan puolustusministeriöltä;

L.  ottaa huomioon, että Venäjä on jo vuosia tukenut ja rahoittanut terroristihallintoja ja ‑järjestöjä, erityisesti Syyriassa Assadin hallintoa, jolle Venäjä on toimittanut aseita ja jonka puolustamiseksi se on tarkoituksella kohdistanut iskuja Syyrian siviiliväestöön, kaupunkeihin ja siviili-infrastruktuuriin; ottaa huomioon, että Venäjä on tehnyt iskuja myös muissa suvereeneissa maissa ja omalla alueellaan, muun muassa tappamalla tai yrittämällä salamurhata monia Putinin diktatuuria vastustaneita henkilöitä, heidän joukossaan toimittajia, poliitikkoja, aktivisteja ja ulkomaisia johtajia, joista tunnetuimpia ovat Anna Politkovskaja, Viktor Juštšenko, Boris Nemtsov, Stanislav Markelov, Anastasia Baburova, Sergei Protazanov, Natalia Estemirova, Sergei Magnitski, Sergei Jušenkov, Juri Štšekotšihin, Boris Berezovski, Džohar Dudajev ja Zelimkhan Khangoshvili, sekä myrkyttämällä Skripalin perheen hermomyrkyllä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, myrkyttämällä Aleksander Litvinenkon, Vladimir Kara-Murzan, Aleksei Navalnyin ja muita ihmisiä sekä räjäyttämällä vuonna 2014 ampumatarvikevarastoja Tšekissä; ottaa huomioon, että Venäjän nykyisen hallinnon omaan kansaansa kohdistama järjestelmällinen sorto on saanut totalitaarisia piirteitä ja että se on pitkään käyttänyt väkivaltaa poliittisia vastustajiaan vastaan;

M.  ottaa huomioon, että Venäjän federaatio tukee aktiivisesti Aleksandr Lukašenkaa ja mahdollistaa näin Valko-Venäjän kansan tukahduttamisen suuren mittakaavan sortotoimilla, joihin kuuluu kidutus; ottaa huomioon, että tutkimusten mukaan Valko-Venäjän johtavia virkamiehiä oli mukana salaliitossa, jossa Ryanairin matkustajalento pakotettiin laittomasti laskeutumaan käyttäen verukkeena keksittyä pommiuhkaa, jotta lennolla ollut valkovenäläinen toisinajattelija saatiin pidätettyä Valko-Venäjän ja Venäjän tiedustelupalvelujen yhteisessä erityisoperaatiossa; ottaa huomioon, että siviililentokoneen kaappaaminen on valtionterrorismia; katsoo, että Lukašenkaa olisi pidettävä osallisena Ukrainaa vastaan käytyyn hyökkäyssotaan, koska hän on mahdollistanut hyökkäykset Valko-Venäjän alueelta käsin ja tukee avoimesti venäläisiä hyökkääjiä;

N.  ottaa huomioon, että alankomaalainen tuomioistuin tuomitsi 15. marraskuuta 2022 poissaolevina kaksi venäläistä ja venäjänmielisen ukrainalaisen separatistin Malaysia Airlines -lentoyhtiön MH17-lennon alasampumisesta ja siten 298 ihmisen murhasta; ottaa huomioon, että Venäjän valtio kiistää edelleen vastuunsa Malaysia Airlinesin MH17-lennon alasampumisesta ja kieltäytyy yhteistyöstä kansainvälisten oikeudellisten elinten kanssa; toteaa myös, että Venäjän federaatio kieltäytyy edelleen palauttamasta Smolenskin lähellä Venäjän federaatiossa huhtikuussa 2010 maahan syöksyneen Puolan hallituksen TU-154-lentokoneen hylkyä ja mustia laatikoita;

O.  ottaa huomioon, että Venäjä käy myös aktiivista informaatiosotaa, levittää disinformaatiota Ukrainasta, Euroopasta ja liberaaleista demokraattisista arvoista, toteuttaa erityisoperaatioita Ukrainan yhteiskunnan vakauden horjuttamiseksi ja pyrkii vahingoittamaan Ukrainan suhteita sen kansainvälisiin kumppaneihin;

P.  ottaa huomioon, että EU pitää yllä luetteloa terroritekoihin osallistuneista henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan pakotteita, mutta toisin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Kanadassa EU:n nykyinen oikeudellinen kehys ei mahdollista valtion nimeämistä terrorismin tukijaksi;

Q.  ottaa huomioon, että Venäjän ja sen sijaisjoukkojen toteuttamat toimet täyttävät terrorismin määritelmän, jonka EU, YK:n turvallisuusneuvosto ja YK:n yleiskokous ovat hyväksyneet ja joka sisältyy YK:n turvallisuusneuvoston vuonna 2004 annettuun päätöslauselmaan 1566, YK:n yleiskokouksen 9. joulukuuta 1994 annettuun päätöslauselmaan 49/60 sekä neuvoston yhteisiin kantoihin 2001/931/YUTP ja 2009/468/YUTP(6);

R.  ottaa huomioon, että Liettuan, Latvian, Viron, Puolan ja Tšekin parlamentit tai parlamenttien kamarit, Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous ja unionin asioita käsittelevien parlamentaaristen elinten konferenssi (COSAC) ovat viime kuukausina hyväksyneet päätöslauselmia, joissa Venäjän todetaan olevan terroristivaltio tai terrorismia tukeva valtio tai joissa Venäjän nykyinen hallinto nimetään terroristihallinnoksi; ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen senaatin 27. heinäkuuta 2022 antamassa päätöslauselmassa ja Yhdysvaltojen edustajainhuoneen 12. toukokuuta 2022 antamassa päätöslauselmassa Yhdysvaltojen ulkoministeriötä kehotettiin nimeämään Venäjän federaatio terrorismia tukevaksi valtioksi;

S.  ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel totesi Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaa vastaan 1. maaliskuuta 2022 käydyssä parlamentin ylimääräisessä keskustelussa esittämissään huomautuksissa, että Venäjän Ukrainaan kohdistama hyökkäys on ”puhdasta geopoliittista terrorismia”; ottaa huomioon, että puheenjohtaja Michel totesi puheessaan YK:n 77. yleiskokouksessa 23. syyskuuta 2022 Venäjän federaatiosta, että ”jos turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen aloittaa perusteettoman sodan ilman edeltävää provokaatiota ja yleiskokous tuomitsee sen, kyseinen jäsen olisi automaattisesti erotettava turvallisuusneuvostosta”;

T.  ottaa huomioon, että Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) puheenjohtaja Zbigniew Raun luonnehti 14. maaliskuuta 2022 antamassaan julkilausumassa Venäjän federaation hallituksen viattomiin siviileihin ja siviili-infrastruktuuriin Ukrainassa kohdistamia toimia ”valtioterrorismiksi”;

1.  vahvistaa vankkumattoman tukensa Ukrainan itsenäisyydelle, suvereniteetille ja alueelliselle koskemattomuudelle maan kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä; tuomitsee jälleen Venäjän laittoman, provosoimattoman ja perusteettoman hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan; vaatii Venäjää ja sen sijaisjoukkoja lopettamaan kaikki sotilaalliset toimet, erityisesti asuinalueille ja siviili-infrastruktuuriin kohdistetut iskut, ja vetämään kaikki sotajoukkonsa, sijaisjoukkonsa ja sotilaskalustonsa pois Ukrainan koko kansainvälisesti tunnustetulta alueelta, lopettamaan ukrainalaissiviilien pakkosiirrot ja ukrainalaislasten pakkoadoptiot, vapauttamaan kaikki Ukrainassa vangitsemansa henkilöt ja lakkaamaan pysyvästi loukkaamasta tai uhkaamasta Ukrainan itsemääräämisoikeutta, itsenäisyyttä ja alueellista koskemattomuutta;

2.  korostaa, että Venäjän federaation tahalliset hyökkäykset ja hirmuteot Ukrainan siviiliväestöä kohtaan, siviili-infrastruktuurin tuhoaminen ja muut vakavat ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset ovat Ukrainan väestöön kohdistuvia terroritekoja ja sotarikoksia; pitää näitä hyökkäyksiä ja hirmutekoja sekä muita tekoja, joihin Venäjä on syyllistynyt pyrkiessään tuhoisiin poliittisiin tavoitteisiinsa Ukrainassa ja muiden maiden alueella, kaikin puolin törkeinä ja tuomitsee ne; nimeää Venäjän edellä esitettyjen seikkojen perusteella terrorismia tukevaksi valtioksi ja valtioksi, joka käyttää terrorismin keinoja;

3.  vahvistaa järkähtämättömän solidaarisuutensa Ukrainan kansalle, joka osoittaa yhä huomattavaa rohkeutta ja resilienssiä, vaikka se on ollut 24. helmikuuta 2022 alkaen ja jo yhdeksän vuotta jatkuneen Venäjän hyökkäyksen ajan taukoamattomien uhkien ja iskujen kohteena, sekä solidaarisuutensa muille Venäjän hyökkäysten uhreille eri puolilla maailmaa; ilmaisee solidaarisuutensa Puolassa 15. marraskuuta 2022 tapahtuneen ohjusonnettomuuden uhrien omaisille ja tukensa Puolalle;

4.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita kehittämään EU:n oikeudellisen kehyksen, jonka nojalla valtioita voitaisiin nimetä terrorismia tukeviksi valtioiksi ja valtioiksi, jotka käyttävät terrorismin keinoja, mikä käynnistäisi useita merkittäviä rajoittavia toimenpiteitä näitä maita vastaan ja rajoittaisi merkittävästi EU:n suhteita näihin maihin; kehottaa neuvostoa harkitsemaan Venäjän federaation lisäämistä tällaiseen EU:n luetteloon terrorismia tukevista valtioista; kehottaa EU:n kumppaneita hyväksymään samanlaisia toimenpiteitä;

5.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita ryhtymään toimiin, joilla käynnistetään Venäjän federaation kattava kansainvälinen eristäminen ja jotka koskevat muun muassa Venäjän jäsenyyttä kansainvälisissä järjestöissä ja elimissä, kuten YK:n turvallisuusneuvostossa, ja pidättymään virallisten tapahtumien järjestämisestä Venäjän federaation alueella; kehottaa vähentämään entisestään diplomaattisia suhteita Venäjään ja pitämään yhteyttä Venäjän virallisiin edustajiin kaikilla tasolla vain siinä määrin kuin on ehdottoman välttämätöntä; kehottaa EU:n jäsenvaltioita lakkauttamaan ja kieltämään Venäjän valtioon sidoksissa olevat instituutiot, kuten Venäjän tiede- ja kulttuurikeskukset tai ulkomailla asuvien venäläisten järjestöt ja yhdistykset, jotka toimivat Venäjän diplomaattiedustustojen alaisuudessa ja johdolla ja levittävät Venäjän valtion propagandaa maailmalla;

6.  kehottaa neuvostoa sisällyttämään Wagner Groupin ja 141. moottoroidun erityisrykmentin, joka tunnetaan myös nimellä Kadyrovtsy, sekä muut Venäjän rahoittamat aseelliset ryhmät, puolisotilaalliset joukot ja sijaisjoukot, kuten Ukrainan miehitetyillä alueilla toimivat joukot, EU:n luetteloon terroritekoihin osallistuneista henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä (EU:n terroristiluettelo); pitää tervetulleena EU:n 13. joulukuuta 2021 tekemää päätöstä määrätä pakotteita Wagner Groupille sekä siihen yhteydessä oleville kahdeksalle henkilölle ja kolmelle yhteisölle EU:n neljän eri pakotejärjestelmän mukaisesti; kehottaa kaikkia maita katkaisemaan suhteensa Wagner Groupiin sidoksissa oleviin yrityksiin ja noudattamaan kansainvälisen oikeuden mukaisia velvoitteitaan saattamalla kaikki niiden alueella tapahtuneisiin vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin syyllistyneet vastuuseen teoistaan;

7.  kehottaa neuvostoa ottamaan huomioon Venäjän federaation Ukrainan väestöön kohdistamat kiihtyvät terroriteot ja saattamaan siksi nopeasti päätökseen yhdeksättä pakotepakettia koskevan työnsä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan kaikkien pakotteiden nopean täytäntöönpanon ja tiukan valvonnan; kehottaa jäsenvaltioita aktiivisesti estämään pakotteiden kiertämisen, tutkimaan tällaiset tapaukset ja nostamaan niistä syytteitä; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita pysymään yhtenäisinä toimissaan Venäjän Ukrainaa vastaan aloittaman hyökkäyssodan suhteen ja kehottaa kaikkia EU:n ehdokasmaita ja mahdollisia ehdokasmaita mukautumaan EU:n pakotepolitiikkaan; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita harkitsemaan mahdollisia toimenpiteitä sellaisia maita vastaan, jotka pyrkivät auttamaan Venäjää kiertämään määrätyt pakotteet; kehottaa komissiota varmistamaan, että EU:n pakotteiden rikkomisesta määrättävät kansalliset seuraamukset ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia;

8.  tuomitsee jyrkästi Venäjän tuen muille diktatuureille, jotka käyttävät terroria tukahduttaakseen yhteiskunnissaan viriävät demokraattiset pyrkimykset, erityisesti Lukašenkan ja Assadin hallinnoille mutta myös Iranin, Kuuban ja muiden vastaavien maiden hallinnoille;

9.  kehottaa neuvostoa laajentamaan pakotteiden kohteena olevien henkilöiden luetteloa sisällyttämällä siihen henkilöt, jotka ovat osallistuneet pakkosiirtoihin, ukrainalaisten lasten pakkoadoptioihin, laittomiin ”kansanäänestyksiin” Luhanskin, Hersonin, Zaporižžjan ja Donetskin alueilla sekä Krimillä ja Sevastopolissa järjestettyihin laittomiin ”vaaleihin”, sekä kaikki duumassa edustettuina olevien puolueiden jäsenet, jotka hoitavat tehtäviä vaaleilla valituissa parlamenteissa millä tahansa tasolla, myös alueellisella ja kunnallisella tasolla; kehottaa kieltämään Venäjän federaatiosta peräisin olevien raakatimanttien tai jalostettujen timanttien suoran tai välillisen tuonnin, oston tai siirron; vaatii, että Venäjä ja Valko-Venäjä sisällytetään EU:n ylläpitämään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaiseen luetteloon suuririskisistä kolmansista maista; kehottaa jäsenvaltioita puuttumaan pakotteiden täytäntöönpanon porsaanreikiin, jotka liittyvät esimerkiksi kryptovaroihin ja siihen, että ammattimaiset mahdollistajat eivät noudata rahanpesun torjuntaa koskevia sääntöjä, ja keskeyttämään kaiken verotietojen automaattisen vaihdon ja kaksinkertaista verotusta koskevat sopimukset sekä Venäjän että Valko-Venäjän kanssa; kehottaa kieltämään välittömästi ja kokonaan fossiilisten polttoaineiden ja uraanin tuonnin Venäjältä EU:hun ja luopumaan täysin Nord Stream 1- ja Nord Stream 2 -kaasuputkista, jotta Venäjän hyökkäyssodan rahoittaminen saadaan loppumaan; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita kieltämään Venäjän sotilaallisen hyökkäyksen ja sotarikosten tarkoituksellisen julkisen puolustamisen tai kiistämisen missä tahansa muodossa;

10.  kehottaa komissiota antamaan lainsäädäntöehdotuksen EU:n nykyisen maailmanlaajuisen ihmisoikeuspakotejärjestelmän muuttamisesta siten, että sen soveltamisalaan sisällytetään korruptio, jotta voidaan nopeasti hyväksyä kohdennettuja pakotteita sellaisia henkilöitä vastaan, jotka ovat vastuussa laajamittaisesta korruptiosta Venäjällä ja Valko-Venäjällä, sekä heidän toimintansa mahdollistavia ja edunsaajina olevia EU:hun sijoittautuneita tahoja vastaan;

11.  toistaa painokkaan vaatimuksensa, että kaikki Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan ihmisoikeusloukkauksia, julmuuksia tai sotarikoksia tehneet, niissä avustaneet tai niitä organisoineet henkilöt on tunnistettava mahdollisimman pikaisesti, asetettava syytteeseen ja saatettava vastuuseen; kehottaa uudistamaan tuen Venäjän tekemien sotarikosten ja ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten meneillään olevalle riippumattomalle tutkinnalle, jolla olisi varmistettava, että näiden rikosten suunnitteluun, järjestämiseen, tekemiseen tai edistämiseen osallistuneet saatetaan henkilökohtaisesti vastuuseen; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan asianmukaisesti Venäjän Ukrainaan kohdistamaa hyökkäysrikosta käsittelevän erityistuomioistuimen perustamista; kehottaa jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä tehneet niin, sisällyttämään hyökkäysrikoksen kansalliseen lainsäädäntöönsä; tukee täysin tutkintaa, jonka Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjä on käynnistänyt Ukrainan tilanteesta, YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston alaisen riippumattoman tutkintakomission työtä sekä riippumattomien kansalaisjärjestöjen pyrkimyksiä kerätä ja säilyttää todisteita sotarikoksista; kannustaa EU:n jäsenvaltioita soveltamaan entistä laajemmin yleistoimivallan periaatetta ja tehostamaan tukeaan kansainvälisille pyrkimyksille tutkia Ukrainassa tehtyjä sotarikoksia ja asettaa syytteeseen kaikki niiden tekijät ja niistä vastuussa olevat henkilöt; korostaa, että EU:n on varmistettava sukupuolinäkökulman sisällyttäminen näihin tutkimuksiin, mukaan lukien syytteeseenpano naisiin kohdistetusta seksuaaliväkivallasta, joka voi olla myös sotarikos ja rikos ihmisyyttä vastaan;

12.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita pyrkimään luomaan kattavan kansainvälisen korvausmekanismin, johon sisältyy kansainvälinen vahinkorekisteri, ja tekemään aktiivista yhteistyötä Ukrainan viranomaisten kanssa tässä asiassa; kehottaa komissiota ja lainsäädäntövallan käyttäjiä saattamaan valmiiksi oikeudellisen järjestelmän, jonka nojalla EU:n jäädyttämät venäläisten varat voitaisiin takavarikoida ja käyttää Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen erilaisten seurausten korjaamiseen, mukaan lukien Ukrainan jälleenrakentaminen ja korvausten maksaminen Venäjän hyökkäyksen uhreille;

13.  kehottaa neuvostoa ja jäsenvaltioita kasvattamaan kiireellisesti ja merkittävästi poliittista, taloudellista, rahoituksellista, teknistä ja humanitaarista tukeaan Ukrainalle, jotta sitä voidaan auttaa puolustautumaan Venäjän hyökkäyssodalta ja Venäjän pyrkimyksiltä horjuttaa Ukrainan valtion instituutioita, heikentää maan makrotaloudellista vakautta ja tuhota kriittinen infrastruktuuri energian, viestinnän, vesihuollon ja liikenteen aloilla sekä siviili-infrastruktuuri koulutuksen, terveydenhuollon ja kulttuurin aloilla;

14.  on ilahtunut siitä, että komissio ehdotti 9. marraskuuta 2022 Ukrainalle vuodeksi 2023 ennennäkemätöntä 18 miljardin euron tukipakettia sen makrotaloudellisen vakauden varmistamiseksi, kriittisen infrastruktuurin käyttökuntoon palauttamiseksi ja välttämättömien julkisten palvelujen ylläpitämiseksi, ja vahvistaa kannattavansa ehdotuksen nopeaa hyväksymistä; korostaa, että on tärkeää panna nopeasti täytäntöön taloudellisen ja teknisen avun toimittamista koskevat sitoumukset, varsinkin kun pian tulee talvi, jolloin erittäin monet Ukrainan kansalaiset saattavat jäädä vaille peruspalveluja, kuten vettä, lämmitystä ja sähköä;

15.  tuomitsee sen, että Venäjä on miehittänyt Zaporižžjan ydinvoimalan tarkoituksenaan terrorisoida Ukrainan väestöä, ja arvostelee ankarasti sitä, että Venäjä on tehnyt voimalaitoksista sotilaallisia kohteita;

16.  vetoaa kaikkiin venäläisiin, jotta he kieltäytyisivät tulemasta vedetyksi mukaan tähän sotaan ja nousisivat vastustamaan Ukrainan kansaan kohdistuvia hirvittäviä sotarikoksia, jotka Venäjän federaatio on Venäjän kansan nimissä tehnyt; ilmaisee tukensa kaikille Venäjän kansalaisille, jotka protestoivat ja taistelevat nykyistä hallintoa vastaan Venäjällä tai sen ulkopuolella tai tukevat Ukrainasta tulevia pakolaisia; kehottaa komissiota, Euroopan ulkosuhdehallintoa ja jäsenvaltioita lisäämään tukea Venäjän kansalaisyhteiskunnalle ja vapaille tiedotusvälineille, lisäämään niiden kanssa tehtävää yhteistyötä sekä jatkamaan suojelun ja tilapäisen suojan tarjoamista venäläisille, joita vainotaan siksi, että he vastustavat maansa hallintoa; antaa tunnustusta niiden ukrainalaisten ja kansainvälisten toimittajien työstä, jotka kertovat maailmalle totuuden Ukrainan sodasta usein oman henkensä vaarantaen; kehottaa tutkimaan Venäjän rikokset Ukrainassa olevia toimittajia vastaan ja sellaisten henkilöiden teot, jotka ovat osallistuneet rikollisiin disinformaatiokampanjoihin, jotka ovat erottamaton osa täysimittaista sotaa Ukrainaa vastaan;

17.  korostaa, että Venäjän käymä hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on tuonut korostetusti esiin tarpeen suorittaa perusteellinen historiallinen ja oikeudellinen arviointi neuvostohallinnon rikoksista ja käydä niistä avointa julkista keskustelua, etenkin Venäjällä, koska vastuuvelvollisuuden puute ja oikeuden toteutumatta jääminen johtavat vain vastaavien rikosten toistumiseen;

18.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, Euroopan neuvostolle, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle, Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetun toimistolle, Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun toimistolle, Punaisen Ristin kansainväliselle komitealle, Kansainväliselle rikostuomioistuimelle, Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja parlamentille sekä Ukrainan presidentille, hallitukselle ja parlamentille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2022)0353.
(2) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2022)0218.
(3) EUVL C 224, 8.6.2022, s. 104.
(4) EUVL L 344, 28.12.2001, s. 93.
(5) EUVL L 344, 28.12.2001, s. 70.
(6) Neuvoston yhteinen kanta 2009/468/YUTP, hyväksytty 15. kesäkuuta 2009, erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi hyväksytyn yhteisen kannan 2001/931/YUTP ajantasaistamisesta sekä yhteisen kannan 2009/67/YUTP kumoamisesta (EUVL L 151, 16.6.2009, s. 45).

Päivitetty viimeksi: 1. maaliskuuta 2023Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö