Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2022/2064(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0251/2022

Předložené texty :

A9-0251/2022

Rozpravy :

PV 22/11/2022 - 23
CRE 22/11/2022 - 23

Hlasování :

PV 23/11/2022 - 4.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2022)0406

Přijaté texty
PDF 193kWORD 61k
Středa, 23. listopadu 2022 - Štrasburk
Nová strategie EU v oblasti rozšíření
P9_TA(2022)0406A9-0251/2022

Doporučení Evropského parlamentu ze dne 23. listopadu 2022 Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se nové strategie EU v oblasti rozšíření (2022/2064(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 49 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“),

–   s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Kodani ve dnech 21. a 22. června 1993, známé rovněž jako kodaňská kritéria,

–   s ohledem na závěry ze zasedání Rady pro obecné záležitosti ze dnů 29. a 30. dubna 1997 ohledně uplatňování podmíněnosti s cílem vytvořit soudržnou strategii EU pro vztahy se zeměmi v regionu západního Balkánu,

–  s ohledem na prohlášení přijaté na summitu zemí EU a západního Balkánu v Soluni dne 21. června 2003 a týkající se vyhlídek zemí západního Balkánu na přistoupení k EU,

–  s ohledem na berlínský proces zahájený dne 28. srpna 2014,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení týkající se této záležitosti, zejména na usnesení ze dne 24. října 2019 o zahájení přístupových jednání se Severní Makedonií a Albánií(1), na své doporučení ze dne 19. června 2020 Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k západnímu Balkánu v návaznosti na summit konaný v roce 2020(2), na svá usnesení o zprávách Komise o zemích v procesu rozšíření za rok 2021 a na své usnesení ze dne 23. června 2022 o kandidátském statusu Ukrajiny, Moldavské republiky a Gruzie(3),

–  s ohledem na globální strategii EU z roku 2016, která upřesňuje, že důvěryhodná politika rozšíření je strategickou investicí do bezpečnosti a prosperity Evropy a že již významně přispěla k míru v oblastech, které byly dříve zmítány válkou,

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. února 2018 s názvem „Přesvědčivá perspektiva rozšíření pro západní Balkán a větší angažovanost Unie v tomto regionu“, COM(2018)0065,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 5. února 2020 nazvané „Posílení procesu přistoupení – přesvědčivá perspektiva EU pro západní Balkán“ (COM(2020)0057),

–   s ohledem na summity EU a západního Balkánu konané v Sofii a Záhřebu dne 17. května 2018 a dne 6. května 2020 a na příslušná prohlášení z těchto summitů,

–  s ohledem na Brdské prohlášení přijaté na summitu EU a zemí západního Balkánu dne 6. října 2021,

–   s ohledem na závěry zasedání Evropské rady, které se uskutečnilo ve dnech 24. a 25. března 2022,

–  s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 30. května 2022 o Ukrajině, Moldavské republice a Gruzii,

–  s ohledem na žádosti o členství v EU, které podaly Ukrajina, Moldavsko a Gruzie, a na související příznivá stanoviska Komise a závěry Evropské rady, konkrétně na závěry ze dnů 23. a 24. června 2022 ohledně širší Evropy, Ukrajiny, žádostí Ukrajiny, Moldavské republiky a Gruzie o členství, západního Balkánu, hospodářských otázek, Konference o budoucnosti Evropy a vnějších vztahů, na jejichž základě byl Ukrajině a Moldavské republice udělen status kandidátské země a byla vyjádřena připravenost udělit jej i Gruzii,

–  s ohledem na závěry Rady ze dnů 26. června 2018, 18. června 2019, 25. března 2020 a 14. prosince 2021 o rozšíření a procesu stabilizace a přidružení, na závěry Rady ze dnů 15. července 2019 a 14. října 2019 o protiprávních vrtných činnostech Turecka ve východním Středomoří, na závěry Evropské rady ze dne 12. prosince 2019, ze dnů 1. a 2. října 2020 a 15. a 16. října 2020, na prohlášení ministrů zahraničních věcí EU ze dne 15. května 2020, na hlavní výsledky jejich videokonference ze dne 14. srpna 2020 o situaci ve východním Středomoří a na výsledek neformálního zasedání ministrů zahraničních věcí EU v Gymnichu ve dnech 27. a 28. srpna 2020,

–  s ohledem na Dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé(4), včetně prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu, která vstoupila v platnost dne 1. září 2017, a související program přidružení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1529 ze dne 15. září 2021, kterým se zřizuje Nástroj předvstupní pomoci (NPP III)(5),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. října 2020 nazvané „Hospodářský a investiční plán pro západní Balkán“ (COM(2020)0641),

–  s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora 01/2022 ze dne 10. ledna 2022 nazvanou „Podpora EU určená na posilování právního státu na západním Balkáně: přes veškeré úsilí přetrvávají zásadní problémy“,

–  s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora 09/2021 ze dne 3. června 2021 nazvanou „Dezinformace s dopadem na EU: tento problém se řeší, ale vyřešen není“,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. října 2021 nazvané „Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2021“(COM(2021)0644),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 13. července 2020 nazvané „Podpora celoevropské spolupráce založené na hodnotách a pravidlech a podpora oživené Rady Evropy“,

–  s ohledem na Strategický kompas pro bezpečnost a obranu v podobě, v jaké byl formálně schválen Radou dne 21. března 2022,

–  s ohledem na politickou dohodu ze dne 12. června 2022 o zásadách k zajištění toho, aby Bosna a Hercegovina byla fungující zemí, která bude postupovat na své evropské cestě,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 17. února 2022 o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – výroční zpráva za rok 2021(6),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 9. června 2022 o výzvě ke svolání konventu k revizi Smluv(7),

–  s ohledem na své doporučení ze dne 8. června 2022 Radě a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ohledně zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky EU po ruské agresivní válce vůči Ukrajině(8),

–  s ohledem na článek 118 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A9–0251/2022),

A.  vzhledem k tomu, že rozšíření je nejúčinnějším nástrojem zahraniční politiky EU, představuje jednu z nejúspěšnějších politik Unie a je i nadále strategickou a na budoucnost orientovanou geopolitickou investicí do míru, bezpečnosti, stability a prosperity evropského kontinentu; vzhledem k tomu, že s ohledem na rostoucí ohrožování evropského míru a stability Ruskem zůstává posílená politika rozšíření nejsilnějším geopolitickým nástrojem, který má EU k dispozici;

B.  vzhledem k tomu, že rozšíření je všestranně výhodným procesem a že bylo vždy velmi účinným a úspěšným nástrojem podpory nezbytných reforem jak v rámci EU, tak v žadatelských státech, který pomáhá stimulovat demokratickou transformaci; vzhledem k tomu, že jeho účinnost postupem času výrazně klesla v důsledku, jelikož EU nedodržela své sliby;

C.  vzhledem k tomu, že politika rozšíření by neměla být vnímána jako čistě politický, administrativní nebo technokratický proces, ale měla by být dynamičtější a klást větší důraz na oslovení občanů, neboť součástí jednání o přistoupení je postupné předávání a posilování hodnot a politik EU v kandidátských zemích;

D.  vzhledem k tomu, že EU je odhodlána podporovat kandidátské a potenciální kandidátské země EU, které sdílejí stejné hodnoty jako EU; vzhledem k tomu, že EU je i nadále jejich největším obchodním partnerem a největším poskytovatelem investiční a finanční pomoci prostřednictvím NPP III, hospodářského a investičního plánu pro západní Balkán, Nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI) – Globální Evropa a makro finanční pomoc;

E.  vzhledem k tomu, že EU by se měla komplexně zamyslet nad důvěryhodností a účinností politiky rozšíření a zároveň by se měla reformovat a posílit, zejména pokud jde o fungování jejích institucí, politik a volebních postupů;

F.  vzhledem k tomu, že k překonání stávající situace, vyřešení nedostatku politické vůle na straně EU v posledním desetiletí a k oživení procesu rozšíření v rámci EU, a zejména v kandidátských zemích, je urychleně zapotřebí nového, jasně vymezeného a strategicky, politicky a geopoliticky orientovaného impulsu, politického závazku a vize, které by zároveň zajistily kontinuitu, soudržnost, důvěryhodnost a vliv tohoto procesu a díky konkrétním reformám a splnění kritérií nové metodiky rozšiřování by přinesly hmatatelné výsledky v zemích, které jsou součástí procesu rozšíření;

G.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament je i nadále spolehlivým partnerem přistupujících zemí a zastáncem procesu rozšíření, který umožňuje institucionální a sociálně-ekonomické reformy ve prospěch občanů;

H.  vzhledem k tomu, že v důsledku interních překážek Rada v posledních několika letech selhala v zemích procesu rozšíření, neboť blokovala proces přistoupení a nedostála dlouhodobým nesplněným slibům EU, což vedlo ke zpožděnému zahájení přístupových jednání s Albánií a Severní Makedonií a uvolnění vízového režimu pro Kosovo, a to navzdory tomu, že přistupující země splnily požadovaná kritéria, jak potvrdila sama Komise; vzhledem k tomu, že nedostatek angažovanosti a důvěryhodnosti EU v posledních letech vytvořil vakuum, čímž se otevřel prostor pro Rusko, Čínu a další škodlivé třetí subjekty;

I.  vzhledem k tomu, že omezený pokrok je také způsoben nedostatkem skutečné politické vůle některých politických představitelů zemí v procesu rozšíření k dalšímu pokroku v zásadních reformách, neboť prohlášení, která učinili, nebyla vždy úměrná úrovni reforem v procesu přistoupení jejich zemí;

J.  vzhledem k tomu, že politiku rozšíření je nutné aktualizovat tak, aby byla flexibilnější, dynamičtější a prospěšnější tím, že by zohledňovala jak politickou realitu, tak i nový geopolitický kontext, který je dán ruskou válečnou agresí na Ukrajině, a aby zároveň zachovala proces přistoupení založený na zásluhách; vzhledem k tomu, že má-li být politika rozšíření EU účinnější, musí spojit silný důraz na základní otázky (právní stát, demokratické normy, hospodářské reformy, základní práva a svobody) s postupným zaváděním kandidátských zemí do různých oblastí integrace do EU a musí viditelně a trvale směřovat k plnému členství, aby byl zachován impuls pro provedení reforem v kandidátských a potenciálních kandidátských zemích;

K.  vzhledem k tomu, že nová strategie EU pro rozšíření by měla být striktně založena na základní zásadě, podle níž si každá země může svobodně zvolit svou cestu, přičemž je třeba zohlednit zkušenosti z probíhajícího procesu se zeměmi západního Balkánu a Východního partnerství; vzhledem k tomu, že třetím stranám by nemělo být dovoleno vydírat nebo ohrožovat EU tvrzením, že rozšíření EU je namířeno proti nim;

L.  vzhledem k tomu, že země přistupující k EU čelí problémům vyplývajícím z nepřátelského zahraničního vměšování a z dezinformačních kampaní; vzhledem k tomu, že předchozí vývoj ukázal, že nedojde-li k rozšíření, pak cena, kterou je za to třeba zaplatit ze strategického hlediska, je vysoká a důsledkem může být ohrožení bezpečnosti a stability na našem kontinentu;

M.  vzhledem k tomu, že transatlantické partnerství vždy představovalo spolehlivou a trvalou platformu pro podporu rozšiřování EU; vzhledem k tomu, že útočná válka Ruska proti Ukrajině znovu potvrdila význam tohoto partnerství;

N.  vzhledem k tomu, že útočná válka Ruska proti Ukrajině podnítila tři země, jež s EU uzavřely dohody o přidružení (Ukrajinu, Gruzii a Moldavsko), k tomu, aby podaly žádosti o členství, čímž vyjádřily přání svých občanů žít ve svobodných a demokratických zemích a být pevnou součástí evropské rodiny; vzhledem k tomu, že dne 17. června 2022 zveřejnila Komise svá stanoviska k žádostem Ukrajiny, Moldavské republiky a Gruzie o členství a doporučila Radě, aby všem třem zemím nabídla perspektivu členství v Evropské unii a aby Ukrajině a Moldavské republice udělila status kandidátské země a aby tento status udělila také Gruzii poté, co splní určitá kritéria;

O.  vzhledem k tomu, že dne 23. června 2022 udělila Evropská rada Ukrajině a Moldavsku status kandidátské země, přičemž uznala evropskou perspektivu Gruzie;

P.  vzhledem k tomu, že západní Balkán je oblast, kde panuje strategická a geopolitická soutěž, a že některé jeho země jsou náchylné k destabilizaci, což ohrožuje bezpečnost a stabilitu našeho kontinentu; vzhledem k tomu, že třetí země tyto slabiny využívají, mimo jiné i strategickými investicemi a dezinformačními kampaněmi; vzhledem k tomu, že stabilita, bezpečnost a demokratická odolnost přistupujících zemí jsou neoddělitelně spjaty s bezpečností, stabilitou a demokratickou odolností samotné EU;

Q.  vzhledem k tomu, že Evropská rada ve svých závěrech ze dne 23. a 24. června 2022 uvedla, že je zcela a jednoznačně odhodlána podporovat budoucnost západního Balkánu v EU a vyzvala k urychlení procesu přistoupení;

R.  vzhledem k tomu, že Rada ve Strategickém kompasu pro bezpečnost a obranu zdůraznila, že země západního Balkánu musí pokračovat v hmatatelném pokroku v oblasti právního státu a v reformách založených na evropských hodnotách, pravidlech a normách, aby mohly pokročit na své evropské cestě;

S.  vzhledem k tomu, že rozhodnutí Rady by se mělo opírat o konkrétní akční plán, který bude nejen zahrnovat výsledky očekávané od kandidátských zemí, ale také zajistí, aby se snahám Moldavské republiky a Ukrajiny stát se členskými státy EU dostalo veškeré nezbytné podpory; vzhledem k tomu, že tento plán by měl být rovněž jasným plánem postupu pro Gruzii s uvedením konkrétních požadavků, které musí splnit, aby získala status kandidátské země a měla vyhlídky na členství v EU;

T.  vzhledem k tomu, že ruská energetická válka a ničení ukrajinské kritické infrastruktury zhoršily závislost a zranitelnost kandidátských zemí a zdůraznily naléhavou potřebu podstatné a okamžité finanční podpory EU a příležitost pro ni, jakož i pro investice do dlouhodobé udržitelné energetické propojenosti s EU, energetické diverzifikace a strategické autonomie;

U.  vzhledem k tomu, že Turecko je kandidátskou zemí na přistoupení k EU; vzhledem k tomu, že Turecko je i nadále na hony vzdáleno hodnotám EU a jejímu normativnímu rámci a že tato vzdálenost se v základních oblastech, jako je dodržování mezinárodního práva, právní stát, lidská práva, individuální svobody, občanská práva a svoboda projevu, dobré sousedské vztahy a regionální spolupráce, stále zvětšuje;

V.  vzhledem k tomu, že každá země procesu rozšíření by měla být posuzována podle svých výsledků a že postup směrem k členství v EU by měl záviset na trvalém a nezvratném pokroku dosaženém nezbytnými reformami souvisejícími s EU, zejména v oblasti právního státu;

W.  vzhledem k tomu, že přistoupení k EU musí probíhat v souladu s článkem 49 Smlouvy o EU, musí být založeno na dodržování příslušných postupů a podmíněno splněním stanovených kritérií;

X.  vzhledem k tomu, že EU musí hájit své zásady a hodnoty solidaritou s těmi, kdo hájí tytéž ideály;

Y.  vzhledem k tomu, že v EU ani v zemích, které se chtějí stát jejími členskými státy, není místo pro štvavou rétoriku, popírání genocidy nebo oslavování válečných zločinců z jakékoli strany; vzhledem k tomu, že vyrovnání se s minulostí je jediný způsob, jak dosáhnout skutečného usmíření, které má zásadní význam pro prosperující společnosti a úspěšnou integraci;

1.  doporučuje Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku:

  

Geopolitický kontext a budoucnost a soudržnost Evropské unie

   a) uznat, že prosperita a bezpečnost EU závisí na její schopnosti hájit a posilovat mír, demokracii, zásady právního státu, lidská práva včetně práv menšin, základní svobody a hodnoty a mnohostranný pořádek založený na pravidlech, a to i v jejím bezprostředním sousedství;
   b) rozvíjet politiku rozšíření EU jakožto jediný nejúčinnější nástroj EU pro zajištění míru, prosperity a základních hodnot na evropském kontinentu;
   c) zachovat geostrategický a geopolitický význam a důvěryhodnost EU posílením integrace členských států a spolupráce s obdobně smýšlejícími partnery, zejména s kandidátskými a potenciálně kandidátskými zeměmi, v oblastech společné zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky a zefektivněním rozhodovacích procesů EU s cílem stát se důvěryhodnějším a účinnějším globálním hráčem, přičemž je současně třeba posílit fungování a transparentnost jejích vnitřních politik tak, aby je kandidátské země mohly snadno převzít;
   d) posílit schopnost EU jednat, a to reformou rozhodovacího procesu, mimo jiné zavedením hlasování kvalifikovanou většinou v oblastech souvisejících s procesem přistoupení, a zajištěním účinného fungování rozšířené unie jako celku; zejména zrušit požadavek na jednomyslnost při rozhodování o zahájení jednání a také o otevírání a uzavírání jednotlivých projednávaných okruhů a kapitol;
   e) uznat transformační sílu EU v procesu integrace a v předchozích úspěšných kolech jejího rozšíření; zajistit přínosy jak pro kandidátské země západního Balkánu v rámci procesu stabilizace a přidružení, tak pro kandidátské země Východního partnerství v rámci procesu přidružení;
   f) uznat, že EU musí zvýšit efektivitu své politiky rozšíření, aktualizovat svou strategii rozšiřování, důkladně kriticky posoudit a revidovat kapacitu a perspektivy rozšíření EU a posílit je prostřednictvím nové strategie EU pro rozšíření, mimo jiné stanovením jasných a transparentních politických cílů, provedením nezbytných a včasných institucionálních reforem a současně i stvrzením faktu, že plné přistoupení k EU je nenahraditelné a že proces rozšíření podnítí tolik očekávané reformy EU;
   g) znovu potvrdit platnost kodaňských kritérií a význam integrační kapacity EU; zapojit kandidátské země do diskusí o reformách EU; pokračovat v pravidelných summitech se zeměmi západního Balkánu a Východního partnerství s cílem posílit politickou odpovědnost a lépe usměrňovat proces rozšíření; uskutečnit záměr Komise začít s nezbytnými přípravami zahájení evropského konventu a uznat význam jeho úspěchu pro účinné rozšíření EU;
   h) zajistit, aby EU byla i nadále rozvíjejícím se společenstvím evropských států, které je otevřené podobně smýšlejícím demokraciím a sdílí a plně chrání společné hodnoty, zásady a zájmy a dodržuje Smlouvy EU;
   i) posílit odhodlání členských států ve vztahu k rozšíření splněním závazků EU vůči zemím západního Balkánu a Východního partnerství; provádět rozšíření EU jako politický proces založený na zásluhách; znovu potvrdit svou neochvějnou politickou vůli pokračovat v procesu přistoupení zemí Východního partnerství a dodržet dlouhodobý závazek vůči zemím západního Balkánu, který byl formulován již v roce 2003 na summitu v Soluni a v roce 1993 na summitu v Kodani; zajistit, aby rozšíření nemohlo být nahrazeno žádnou jinou alternativou;
   j) podporovat aktivní zapojení členských států do procesu rozšíření s cílem zajistit splnění jeho cílů prostřednictvím nové metodiky kombinující podmíněnost s nástroji technické a finanční pomoci kandidátským zemím; zvýšit zapojení občanské společnosti a místních a regionálních orgánů členských států EU i kandidátských zemí do procesu přistoupení;
   k) vyvarovat se využívání nevyřešených dvoustranných a regionálních sporů k blokování procesů přistoupení kandidátských zemí a uplatňovat v těchto sporech oficiální mechanismy řešení a rozhodčí řízení s cílem podpořit jejich vyřešení odděleně od otázky přistoupení k EU, neboť mohou bránit provádění evropských politik a oslabit regionální a globální vliv EU;
   l) uznat, že využívání dvoustranných sporů členskými státy k jejich vlastnímu prospěchu je v rozporu s duchem Smluv EU; usilovat o regionální spolupráci a o prosazování evropských hodnot;
   m) posílit strategickou komunikaci a poskytovat relevantní informace o vzájemných přínosech a příležitostech, které rozšíření přináší v přistupujících i v členských zemích, s cílem dále zvýšit podporu a lepší porozumění pro proces přistoupení, zejména mimo velká města, a to se zvláštním důrazem na demokracii, právní stát a blahobyt občanů; zlepšit viditelnost financování EU a jeho hmatatelných výsledků v zemích zapojených do procesu rozšíření;
   n) strategicky a aktivně pracovat na boji proti hybridním hrozbám a na předcházení zásahům třetích stran do politických, volebních a jiných demokratických procesů v přistupujících zemích, zejména nepřátelskému jednání, jehož cílem je manipulace s veřejným míněním a oslabení evropské integrace; zvýšit odolnost vůči dezinformačním a rušivým kampaním, které mají za cíl podkopat demokratické procesy a rozdělovat, a vybízet kandidátské a potenciální kandidátské země k tomu, aby podnikly rozhodné kroky k boji proti manipulativním dezinformacím, škodlivé propagandě a jiným hybridním hrozbám;
  

Proces přistoupení

   o) překonat patovou situaci týkající se rozšíření tím, že bude přepracován proces přistoupení s cílem jasně definovat politické a sociálně-ekonomické cíle, přičemž ke zvýšení jeho důvěryhodnosti, předvídatelnosti a dynamiky budou plně využity nové metodiky procesu rozšíření; zvážit jmenování hlavních vyjednavačů EU, kteří by vedli jednání v rámci širokého vyjednávacího mandátu a byli by rovněž odpovědni Evropskému parlamentu;
   p) urychlit integraci zemí, které prokazují strategickou orientaci na reformy související s EU a pevný závazek k provedení těchto reforem a k demokratické stabilizaci, základním hodnotám a sladění zahraniční politiky, včetně sankcí;
   q) zajistit, aby byl pokrok každé země na cestě k přistoupení posuzován podle jejích výsledků a podle toho, do jaké míry přijala a provedla základní reformy a acquis EU; znovu zaměřit proces přistoupení na občany;
   r) nabídnout každé jednotlivé kandidátské zemi plány zaměřené na členství v EU obsahující hmatatelná a konkrétní opatření a pravidelnou zpětnou vazbu o dosažených výsledcích tím, že se dále posílí metodika rozšiřování; ukotvit novou metodiku Komise jakožto úpravu dlouhodobé politiky;
   s) uplatňovat jasná, transparentní a důsledná kritéria výkonnosti včetně lhůt, zlepšit měření pokroku a zajistit v průběhu celého procesu přistoupení soudržnou a pokračující politickou a technickou podporu, která se bude zakládat na výsledcích jednotlivých zemí; zlepšit kvalitu, srozumitelnost a přístupnost zpráv Komise, zejména zpráv o právním státu; systematicky a transparentně podávat pravidelné zprávy o nedostatečném pokroku nebo zhoršování situace, včetně jasných podmínek pro posouzení a ukazatelů pro měření jakékoli závažné nebo dlouhodobé stagnace nebo zhoršení situace; stanovit jasné lhůty pro uzavření jednání s přistupujícími zeměmi, a to s nejzazším termínem na konci stávajícího desetiletí;
   t) posílit politické, ekonomické a technické pobídky pro přistupující země a zajistit, aby dílčí integrační opatření nenahrazovala konečný cíl, jímž je členství v EU, ale usnadňovala jeho dosažení;
   u) odměňovat udržitelný pokrok širším zapojováním kandidátských zemí do příslušných politik, iniciativ a jednotného trhu EU, včetně přístupu k finančním prostředkům EU v příslušných oblastech, aby tak občané mohli těžit z výhod přistoupení v průběhu celého procesu, a nikoli až po jeho dokončení; usilovat o snížení rozdílů v rozvoji mezi členskými státy a kandidátskými zeměmi EU;
   v) zajistit, aby integrace v rámci jednotného trhu EU a dalších oblastí byla založena na přísné podmíněnosti a hmatatelném pokroku v reformách a aby byly v reálném čase sankcionovány jakékoli ústupky nebo neodůvodněná zpoždění v rámci procesu reforem, zejména v oblasti demokracie, svobody sdělovacích prostředků, boje proti korupci, lidských práv a právního státu;
   w) rozšířit příležitosti pro kandidátské země, aby se mohly zapojit do činnosti orgánů EU a sledovat ji;
   x) navázat posílený strukturovaný politický dialog s přidruženými, kandidátskými a potenciálními kandidátskými zeměmi, včetně schůzí vedoucích představitelů v rámci zasedání Evropské rady; zahájit odvětvovou spolupráci s přistupujícími zeměmi a zintenzivnit výměnu osvědčených postupů s cílem pokročit v další hospodářské integraci a harmonizaci právních předpisů a usnadnit postupnou integraci;
   y) uznat úlohu stávajících mezivládních orgánů a fór, jako je jadransko-jónská iniciativa, Středoevropská iniciativa a berlínský proces, a podporovat součinnost mezi nimi s cílem posílit mnohostranné vazby mezi západním Balkánem a několika členskými státy a touto cestou dosáhnout pokroku v oblasti integrace;
   z) uvítat zahájení dlouho opožděných přístupových jednání na prvních mezivládních konferencích s Albánskou republikou a Severní Makedonií, které se konaly dne 19. července 2022; včas uznat úspěchy zemí západního Balkánu, mimo jiné okamžitým uvolněním vízového režimu pro Kosovo;
   aa) podněcovat a podporovat Bosnu a Hercegovinu při zlepšování jejího legislativního a institucionálního rámce s cílem zajistit smysluplný pokrok při plnění 14 klíčových priorit, jak bylo znovu zdůrazněno v závěrech Evropské rady ze dne 23. a 24. června 2022; Evropský parlament v této souvislosti vítá doporučení Komise s podmínkami pro udělení statusu kandidátské země Bosně a Hercegovině jako jasný signál podpory a jednoznačného závazku k její evropské perspektivě a jako krok směrem ke stabilizaci země a celého regionu a vyzývá Evropskou radu, aby učinila co nejdříve kroky v návaznosti na toto doporučení;
   ab) zdůraznit potřebu jasného pokroku při provádění klíčových reforem za účelem udělení statusu kandidátské země;
   ac) i nadále podporovat urychlení procesu přistoupení Černé Hory, která na cestě k přistoupení k EU dosáhla největšího pokroku; pomáhat této zemi při plnění všech nezbytných podmínek, mimo jiné stanovením kritérií pro uzavření jednání o kapitolách; vyzvat k respektování multietnické identity země; vyjádřit znepokojení nad přetrvávající politickou krizí v Černé Hoře, která již měla a nadále má negativní důsledky pro záměr této země směřovat do EU; připomíná, že všechny legislativní kroky musí být v souladu s ústavou této země, neboť právní stát je jednou ze základních evropských hodnot a zásad;
   ad) uvítat mimořádně rychlé rozhodnutí Evropské rady o žádostech Ukrajiny, Moldavské republiky a Gruzie o členství v EU a nadále pokračovat v poskytování politické a technické pomoci těmto zemím v souvislosti s ruskou útočnou válkou proti Ukrajině; vyzvat orgány těchto tří zemí, aby jednoznačně prokázaly své politické odhodlání realizovat evropské ambice svých obyvatel tím, že výrazně posílí pokrok v zásadních reformách, zejména pokud jde o priority uvedené ve stanoviscích Komise ze dne 17. června 2022, aby tak tyto země co nejdříve účinně splnily kritéria pro členství v EU; zahájit úvahy o tom, jak v souladu s vyhlášenými reformními prioritami zvýšit účinnost finanční a technické pomoci související s přistoupením;
   ae) podporovat nepřetržité a účinné provádění dohod o přidružení a prohloubených a komplexních zón volného obchodu s Ukrajinou, Moldavskou republikou a Gruzií; přezkoumat strategii EU pro Východní partnerství a posílit regionální spolupráci;
   af) poskytovat Ukrajině a Moldavské republice pomoc k tomu, aby splnily podmínky stanovené Komisí pro další kroky směrem k členství v EU, a pomáhat Gruzii, aby dokončila nezbytné kroky k získání statusu kandidátské země; zaměřit se zejména na nezávislost soudnictví, boj proti korupci, demokratický dohled, lidská práva a deoligarchizaci; usnadnit přechod těchto zemí z Východního partnerství do rámce rozšíření, včetně přechodu od nástroje NDICI – Globální Evropa k nástroji předvstupní pomoci (NPP); dostatečně zvýšit celkový rozpočet NPP III s cílem zachovat finanční prostředky pro stávající příjemce pomoci z tohoto nástroje;
   ag) zintenzivnit konstruktivní spolupráci EU s orgány Srbska i Kosova s cílem dosáhnout komplexní právně závazné dohody o normalizaci založené na vzájemném uznávání obou zemí v rámci dialogu mezi Bělehradem a Prištinou, což má zásadní význam pro to, aby obě země pokročily na své cestě do Evropy, a přispěje ke stabilitě, prosperitě a normalizaci vztahů v regionu; zopakovat, že je zásadně důležité řešit všechny otevřené otázky prostřednictvím dialogu mezi Bělehradem a Prištinou transparentně, včas a v dobré víře;
   ah) upřednostnit sladění politik přistupujících zemí se společnou zahraniční a bezpečnostní politikou EU a pokročit v přístupových jednáních se Srbskem pouze v případě, že tato země podpoří sankce EU vůči Rusku a dosáhne výrazného pokroku v provádění reforem souvisejících s EU; vyzvat Srbsko, aby systematicky dodržovalo omezující opatření a obecnou politiku EU vůči Rusku, prokázalo pokrok v oblasti demokracie a právního státu a přijalo hodnoty a priority EU; v této souvislosti přehodnotit veškeré dvoustranné fondy a finanční prostředky EU pro Srbsko, z nichž by mohly těžit srbské orgány, zejména veškeré prostředky týkající se projektů financovaných v rámci hospodářského a investičního plánu pro západní Balkán, s cílem zajistit, aby veškeré výdaje EU byly plně v souladu se strategickými cíli a zájmy EU;
   ai) v souladu s rámcem pro jednání pokračovat ve zmrazení procesu přístupových jednání s Tureckem, dokud tato země nebude s EU skutečně spolupracovat a neprokáže jednoznačný a významný pokrok v oblasti základních svobod, občanských a lidských práv a právního státu, jakož i v dalších reformách souvisejících s EU, a dokud nebude plně respektovat územní celistvost členských států; zároveň pokračovat v partnerství v zásadních oblastech společného zájmu a udržovat hospodářskou a kulturní spolupráci, zejména s občanskou společností;
   aj) uznat a podporovat proevropské ambice běloruského lidu, který usiluje o život ve svobodné a demokratické společnosti, a formálně spolupracovat s demokratickou opozicí Běloruska;
  

Podmíněnost

   ak) potvrdit, že demokratická transformace a právní stát hrají ústřední úlohu v procesu přistoupení k EU, a to v souladu s novou metodikou; stanovit jako prioritu nezávislost soudnictví, regionální a justiční spolupráci, řádnou správu věcí veřejných, boj proti korupci, obchodování s lidmi, dezinformacím, praní peněz a organizované trestné činnosti, vymýcení nepatřičného vlivu oligarchů na orgány, sdělovací prostředky a hospodářství a prosazování lidských práv, včetně práv menšin, rovnosti žen a mužů, základních svobod a svobody sdělovacích prostředků, což jsou klíčové a nezpochybnitelné předpoklady pokroku na cestě do EU;
   al) posílit zapojení občanské společnosti, nevládních organizací a odborníků do monitorování procesu přistoupení; uznat a zakotvit ve své strategii rozšíření skutečnost, že právní stát, silné nezávislé demokratické instituce, svoboda sdělovacích prostředků a dynamická občanská společnost jsou neoddělitelně spjaty s demokratickou odolností;
   am) zavést režim sankcí EU v oblasti lidských práv (evropská obdoba Magnitského zákona), který by se vztahoval i na přistupující země, a rozšířit jej o sankce za trestné činy týkající se korupce;
   an) zajistit, aby demokratické a právní normy nebyly v rámci orgánů EU nebo ze strany členských států oslabovány nebo bagatelizovány; připomenout evropským komisařům jejich povinnost jednat čestně, uvážlivě a nezávisle, a to v souladu s kodexem chování, který se na ně vztahuje;
   ao) zlepšit soudržnost, účinnost, viditelnost a transparentnost předvstupní pomoci, aby tak přidělování finančních prostředků z NPP III jasně odráželo priority v základních oblastech; přijmout nezbytná nápravná opatření a vypracovat pokyny k uplatňování ustanovení NPP III o podmíněnosti v souladu se zjištěními Evropského účetního dvora, která uvedl ve své zvláštní zprávě ze dne 10. ledna 2022 o podpoře EU určené na posilování právního státu na západním Balkáně;
   ap) poskytnout Evropskému parlamentu úplné a podrobné hodnocení využívání všech finančních prostředků poskytnutých v rámci předvstupní pomoci, včetně finančních prostředků a projektů v jednotlivých zemích tohoto regionu od roku 2015;
   aq) strategicky uplatňovat cílenou podmíněnost založenou na jasných kritériích pokroku a zároveň odměňovat reformy a sankcionovat ústup od plnění cílů nebo přetrvávající nedostatečný pokrok;
   ar) posílit podávání zpráv o právním státu pro všechny přistupující země plným provedením a zdokonalením metodiky rozšíření a procesu každoročního podávání zpráv a zavedením mechanismů monitorování, dialogu a varování pro nápravu závažných nedostatků v oblasti právního státu, které zajistí pozitivní podmíněnost v podobě přístupu k politikám EU nebo aktivaci negativní podmíněnosti v podobě pozastavení přístupových jednání a předvstupního financování, zejména zajištěním rychlého a plného uplatňování příslušných ustanovení nařízení (EU) 2021/1529 o NPP III, a umožní opětovné otevření kapitol jednání na základě doložek o vratnosti procesu, jakož i úzké zapojení občanské společnosti do tohoto procesu;
   as) vytvořit rámec pro účinnou spolupráci mezi Úřadem evropského veřejného žalobce a přistupujícími zeměmi; vybízet kandidáty a potenciální kandidáty na přistoupení k EU, aby urychleně uzavřeli dvoustranná pracovní ujednání s Úřadem evropského veřejného žalobce s cílem usnadnit úzkou spolupráci a trestní stíhání v případě zneužívání finančních prostředků EU, a to i vysláním národních styčných úředníků do Úřadu evropského veřejného žalobce;
   at) formálně posuzovat přistupující země na základě unijního mechanismu právního státu a podávání zpráv a srovnávacího přehledu EU o soudnictví použitím stejných ukazatelů, jaké se vztahují na členské státy, s cílem získat objektivní a jasnou představu o aktuálním stavu, aby se zabránilo přetrvávajícímu nedostatečnému pokroku, závažným nedostatkům a regresi;
   au) zřídit zvláštní pracovní skupinu pro právní stát, která bude pověřena úkolem rozvíjet větší a účinnější podporu kandidátských a potenciálních kandidátských zemí s aktivním zapojením soudců a státních zástupců z členských států; zajistit, aby dodržování společných hodnot EU bylo prosazováno uplatňováním a posilováním vnitřních postupů s cílem rozhodně řešit problémy v oblasti právního státu;
  

Demokratická a socioekonomická transformace v kandidátských zemích

   av) aktivně se zapojit do podpory kultury politického pluralismu a inkluze, jakož i konstruktivního politického dialogu a parlamentních funkcí, pokud jde o právní předpisy, kontrolu a dohled;
   aw) podporovat volební reformy s cílem zajistit nesporné svobodné, spravedlivé a demokratické volební procesy ve všech kandidátských zemích a zemích usilujících o přistoupení a posílit volební procesy s ohledem na Úřad OBSE pro demokratické instituce a lidská práva, Benátskou komisi a další mezinárodní závazky, povinnosti a normy, demokratický pluralismus, vnitrostranickou demokracii; podpořit přijetí vnitřních rámců pro integritu a boj proti korupci v rámci politických stran, transparentnost financování stran a sdělovacích prostředků a nezávislost a svobodu soudnictví a sdělovacích prostředků, a to tím, že tato kritéria budou stanovena jako podmínka pro finanční podporu a jakýkoli další pokrok v procesu přistoupení;
   ax) vysílat do přistupujících zemí pravidelné posílené mise odborníků na otázky právního státu a volební pozorovatelské mise;
   ay) přijmout opatření proti nenávistným verbálním projevům, očerňujícím kampaním, výhrůžkám a zastrašování novinářů a sdělovacích prostředků a trvat na vyšetřování a stíhání těchto trestných činů, aby se zajistilo bezpečné prostředí pro novináře, a zároveň řešit otázky koncentrace sdělovacích prostředků, politického a ekonomického tlaku a nedostatečné transparentnosti vlastnictví sdělovacích prostředků; pokračovat ve spolupráci s Radou Evropy s cílem podpořit přistupující země při provádění zásadních reforem a odborné přípravy;
   az) podporovat demokratickou odpovědnost, zvyšovat transparentnost a inkluzivnost a posílit parlamentní rozměr procesu přistoupení, zejména pokud jde o parlamentní dohled; podporovat parlamentní činnost v kandidátských a potenciálních kandidátských zemích a usnadnit činnosti Evropského parlamentu v oblasti kontroly přistoupení a podpory demokracie a nástrojů na podporu demokracie, jako je dialog Jeana Monneta a dialog mezi stranami; podporovat novou generaci politických vůdců v přistupujících zemích;
   ba) zajistit, aby orgány dohledu a další nezávislé demokratické instituce byly schopny účinně plnit svou úlohu v politických procesech kandidátských zemí, jak stanoví jejich ústavy;
   bb) podporovat dvoustranná parlamentní setkání mezi parlamenty členských států a přistupujících zemí a zvážit způsoby, jak zajistit, aby se pozorovatelé z kandidátských zemí mohli ujmout svých míst v Evropském parlamentu již v ranější fázi, a také uzavřít jednání o konkrétních tematických skupinách;
   bc) zajistit, aby proces rozšíření plnil cíle demokratické konsolidace, institucionální integrity, dlouhodobého růstu a socioekonomické soudržnosti, a zároveň zdůraznit přímou vazbu mezi právním státem a bojem proti korupci a udržitelným a spravedlivým hospodářským rozvojem; zaměřit se na zmírnění negativních sociálních dopadů nezbytných transformačních procesů v kandidátských zemích a do výročních zpráv doplnit informace o sbližování se sociálním acquis EU; usilovat o předcházení odlivu mozků z kandidátských zemí a o zvrácení tohoto trendu;
   bd) výrazně posílit úsilí o urovnání konfliktů, podporu důvěry, dosažení udržitelného usmíření zahrnujícího účinné a nestranné stíhání válečných zločinů a o zajištění přístupu k pravdě, spravedlnosti a účinnému a neselektivnímu odškodnění, a to i pro oběti sexuálního násilí; usnadnit plné provádění vnitrostátních a mezinárodních soudních rozhodnutí a dodržování mezinárodních závazků týkajících se válečných zločinů a pohřešovaných osob a řešit glorifikaci válečných zločinců a historický revizionismus;
   be) zvýšit úsilí o dobré sousedské vztahy, inkluzivní a účinnou socioekonomickou spolupráci na regionální úrovni a solidaritu v přistupujících zemích EU, jakož i regionální přeshraniční spolupráci mezi členskými státy EU a partnerskými zeměmi podél vnějších hranic EU; posílit hospodářskou konkurenceschopnost a sociální soudržnost na západním Balkáně prostřednictvím strukturálních reforem a navázáním regionální hospodářské spolupráce, která bude přijatelná pro všech šest zemí, a posílit tak další sbližování s normami a acquis EU a přispívat k evropskému integračnímu procesu; Evropský parlament v této souvislosti vítá nedávné dohody přijaté na summitu v rámci berlínského procesu, zejména regionální dohody o mobilitě týkající se svobody cestování s průkazem totožnosti a uznávání akademických diplomů a odborných osvědčení; vyjádřit silné výhrady k jakékoli iniciativě regionální hospodářské spolupráce, která nezahrnuje všech šest zemí západního Balkánu a není založena na pravidlech EU, jako je iniciativa „Otevřený Balkán“;
   bf) trvat na tom, že je třeba vybudovat inkluzivní společnost bez diskriminace, rasismu, násilného nacionalismu a extremismu; zaměřit se na ochranu menšin, včetně Romů, osob LGBTIQ+, etnických a náboženských komunit a osob se zdravotním postižením, jakož i na zachování kulturní a jazykové rozmanitosti; začleňovat rovnost žen a mužů a práva žen a dívek do všech oblastí, posilovat postavení žen a mladých lidí a investovat do nich a zintenzivnit boj proti genderově podmíněnému násilí;
   bg) vyjádřit politování nad nelidským zacházením s žadateli o azyl a migranty a porušováním jejich lidských práv; usilovat o zajištění důstojných podmínek pro zadržované osoby a vězně v souladu s mezinárodními normami; odsoudit mučení a beztrestnost v případech závažného porušování lidských práv ze strany donucovacích orgánů;
   bh) zvýšit účast občanů a zapojení občanské společnosti do procesu rozšíření, posílit spolupráci s občanskou společností a zvýšit její podporu a finanční prostředky, které jsou ji přidělovány; zajistit, aby organizace občanské společnosti po přistoupení k EU nadále dostávaly odpovídající finanční podporu;
   bi) investovat do mobility mládeže a vnitroregionální mobility a konektivity, mimo jiné poskytováním širokého přístupu k programu Erasmus+ a navýšením jeho rozpočtu, jakož i k dalším programům mobility pro mladé akademické pracovníky, odborníky a výzkumné pracovníky z kandidátských zemí; kromě toho podporovat další integraci partnerských zemí do programů EU, jako je Erasmus+, Horizont Evropa a Kreativní Evropa, a zlepšit spolupráci v rámci stávajících i budoucích programů; pracovat na řešení problému nezaměstnanosti mladých lidí;
   bj) podporovat mezilidské kontakty mezi členskými státy EU a kandidátskými zeměmi a posílit výměnné programy pro mladé lidi; uznat význam přeshraniční mobility při posilování těchto kontaktů a v této souvislosti podněcovat rozvoj pohraniční infrastruktury; posílit a pokud možno zvýšit společné úsilí zemí EU a zemí západního Balkánu o mezilidské kontakty a výměny, aby se mezi obyvateli posílilo vzájemné pozitivní vnímání;
   bk) posílit podporu pro hospodářský rozvoj, tržní hospodářství, dopravní konektivitu, konkurenceschopnost a ekologickou transformaci;
   bl) posílit partnerství mezi kandidátskými zeměmi a EU prostřednictvím projektů základní infrastruktury v rámci transevropských sítí v oblasti energetiky (TEN-E) a dopravy (TEN-T) a zároveň zvýšit finanční pomoc kandidátským zemím s cílem ulevit místům s nedostatečnou přeshraniční kapacitou a rozvíjet dopravní spojení pro osobní a nákladní dopravu;
   bm) pokročit v oblasti energetické účinnosti, konektivity a přechodu na čistou energii, jakož i posílit diverzifikaci, bezpečnost dodávek energie a udržitelný rozvoj; zajistit, aby transformace energetiky probíhala spravedlivým a sociálně udržitelným způsobem, v rámci něhož budou zranitelné skupiny náležitě podporovány EU a členskými státy; podniknout okamžité kroky k dosažení dlouhodobého a udržitelného připojení kandidátských zemí k evropské síti pro přenos energie; mobilizovat významné investice na podporu rozvoje místních řešení v oblasti obnovitelných zdrojů energie; zahrnout kandidátské země do strategií energetické politiky EU se zvláštním zaměřením na ty země, které jsou silně závislé na ruském plynu a jsou vážně postiženy v důsledku svého proevropského směřování;
   bn) provést plán postupného zrušení roamingových poplatků mezi EU a přistupujícími zeměmi;

2.  pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto doporučení Radě, Komisi, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a pro informaci vládám a parlamentům přistupujících zemí.

(1) Úř. věst. C 202, 28.5.2021, s. 86.
(2) Úř. věst. C 362, 8.9.2021, s. 129.
(3) Přijaté texty, P9_TA(2022)0249.
(4) Úř. věst. L 161, 29.5.2014, s. 3.
(5) Úř. věst. L 330, 20.9.2021, s. 1.
(6) Úř. věst. C 342, 6.9.2022, s. 148.
(7) Přijaté texty, P9_TA(2022)0244.
(8) Přijaté texty, P9_TA(2022)0235.

Poslední aktualizace: 1. března 2023Právní upozornění - Ochrana soukromí