Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2022/2064(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0251/2022

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0251/2022

Keskustelut :

PV 22/11/2022 - 23
CRE 22/11/2022 - 23

Äänestykset :

PV 23/11/2022 - 4.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2022)0406

Hyväksytyt tekstit
PDF 170kWORD 59k
Keskiviikko 23. marraskuuta 2022 - Strasbourg
EU:n uusi laajentumisstrategia
P9_TA(2022)0406A9-0251/2022

Euroopan parlamentin suositus 23. marraskuuta 2022 neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n uudesta laajentumisstrategiasta (2022/2064(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklan,

–  ottaa huomioon Kööpenhaminassa 21.–22. kesäkuuta 1993 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajavaltion päätelmät, jotka tunnetaan myös Kööpenhaminan arviointiperusteina,

–  ottaa huomioon 29. ja 30. huhtikuuta 1997 annetut yleisten asioiden neuvoston päätelmät ehdollisuuden soveltamisesta johdonmukaisen EU:n strategian kehittämiseksi suhteissa Länsi-Balkanin alueen maihin,

–  ottaa huomioon Thessalonikissa 21. kesäkuuta 2003 pidetyssä EU:n ja Länsi-Balkanin maiden huippukokouksessa hyväksytyn julkilausuman Länsi-Balkanin maiden mahdollisesta liittymisestä Euroopan unioniin,

–  ottaa huomioon 28. elokuuta 2014 käynnistetyn Berliinin prosessin,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa asiasta, erityisesti 24. lokakuuta 2019 antamansa päätöslauselman liittymisneuvottelujen aloittamisesta Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa(1) ja 19. kesäkuuta 2020 antamansa suosituksen neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Länsi-Balkanista vuoden 2020 huippukokouksen jälkeen(2), päätöslauselmansa laajentumisprosessissa mukana olevia maita koskevista komission vuoden 2021 kertomuksista ja 23. kesäkuuta 2022 antamansa päätöslauselman Ukrainan, Moldovan tasavallan ja Georgian ehdokasmaan asemasta(3),

–  ottaa huomioon vuonna 2016 laaditun EU:n globaalistrategian, jonka mukaan uskottava laajentumispolitiikka on strateginen investointi Euroopan turvallisuuteen ja vaurauteen ja joka on jo merkittävästi edistänyt rauhaa aiemmin sodan runtelemilla alueilla,

–  ottaa huomioon 6. helmikuuta 2018 annetun komission tiedonannon ”Uskottavat jäsenyysnäkymät ja EU:n tehostettu sitoumus Länsi-Balkanin maille” (COM(2018)0065),

–  ottaa huomioon 5. helmikuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Liittymisprosessin tehostaminen – Uskottavat jäsenyysnäkymät Länsi-Balkanin maille” (COM(2020)0057),

–  ottaa huomioon Sofiassa 17. toukokuuta 2018 ja Zagrebissa 6. toukokuuta 2020 pidetyt EU:n ja Länsi-Balkanin huippukokoukset ja niiden julkilausumat,

–  ottaa huomioon 6. lokakuuta 2021 pidetyssä EU:n ja Länsi-Balkanin huippukokouksessa hyväksytyn Brdon julistuksen,

–   ottaa huomioon 24. ja 25. maaliskuuta 2022 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon 30. toukokuuta 2022 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät Ukrainasta, Moldovan tasavallasta ja Georgiasta,

–  ottaa huomioon Ukrainan, Moldovan ja Georgian esittämät EU-jäsenyyshakemukset ja komission niistä antamat myönteiset lausunnot sekä Eurooppa-neuvoston päätelmät, erityisesti 23. ja 24. kesäkuuta 2022 annetut päätelmät laajemmasta Euroopasta, Ukrainasta, Ukrainan, Moldovan tasavallan ja Georgian jäsenyyshakemuksista, Länsi-Balkanista, talouskysymyksistä, Euroopan tulevaisuuskonferenssista ja ulkosuhteista, joissa Eurooppa-neuvosto myönsi Ukrainalle ja Moldovan tasavallalle ehdokasmaan aseman ja ilmaisi olevansa valmis myöntämään sen myös Georgialle,

–  ottaa huomioon 26. kesäkuuta 2018, 18. kesäkuuta 2019, 25. maaliskuuta 2020 ja 14. joulukuuta 2021 annetut neuvoston päätelmät laajentumisesta sekä vakautus- ja assosiaatioprosessista, 15. heinäkuuta 2019 ja 14. lokakuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät Turkin laittomasta poraustoiminnasta itäisellä Välimerellä, 12. joulukuuta 2019, 1. ja 2. lokakuuta 2020 ja 15. ja 16. lokakuuta 2020 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät sekä 15. toukokuuta 2020 annetun EU:n ulkoministerien lausunnon itäisen Välimeren tilanteesta ja heidän samasta aiheesta 14. elokuuta 2020 pitämänsä videokokouksen tärkeimmät tulokset sekä 27.–28. elokuuta 2020 Gymnichissä pidetyn EU:n epävirallisen ulkoministerikokouksen tulokset,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen(4), johon sisältyy pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue ja joka tuli voimaan 1. syyskuuta 2017, sekä siihen liittyvän assosiaatio-ohjelman,

–  ottaa huomioon liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III) perustamisesta 15. syyskuuta 2021 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/1529(5),

–  ottaa huomioon 6. lokakuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Länsi-Balkanin talous- ja investointisuunnitelma” (COM(2020)0641),

–  ottaa huomioon 10. tammikuuta 2022 annetun Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen 01/2022 ”EU:n tuki oikeusvaltioperiaatteen edistämiselle Länsi-Balkanilla: perustavanlaatuiset ongelmat istuvat edistämispyrkimyksistä huolimatta sitkeässä”,

–  ottaa huomioon 3. kesäkuuta 2021 annetun Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen 09/2021 ”Disinformaation vaikutus Euroopan unioniin: ongelmaan on tartuttu, mutta sitä ei ole vielä taltutettu”,

–  ottaa huomioon 19. lokakuuta 2021 annetun komission tiedonannon ”Vuoden 2021 tiedonanto EU:n laajentumispolitiikasta” (COM(2021)0644),

–  ottaa huomioon 13. heinäkuuta 2020 annetut neuvoston päätelmät aiheesta ”Edistetään arvoja ja sääntöpohjaista yleiseurooppalaista yhteistyötä ja tuetaan vahvistettua Euroopan neuvostoa”,

–  ottaa huomioon neuvoston 21. maaliskuuta 2022 virallisesti hyväksymän turvallisuus- ja puolustusalan strategisen kompassin,

–  ottaa huomioon 12. kesäkuuta 2022 aikaansaadun poliittisen yhteisymmärryksen periaatteista, joilla varmistetaan, että toimintakykyinen Bosnia ja Hertsegovina etenee eurooppalaisella tiellä,

–  ottaa huomioon 17. helmikuuta 2022 antamansa päätöslauselman yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta – vuosikertomus 2021(6),

–  ottaa huomioon 9. kesäkuuta 2022 antamansa päätöslauselman valmistelukunnan ehdottamisesta perussopimusten tarkistamiseksi(7),

–  ottaa huomioon 8. kesäkuuta 2022 antamansa suosituksen neuvostolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan jälkeen(8),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 118 artiklan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A9-0251/2022),

A.  ottaa huomioon, että laajentuminen on EU:n ulkopolitiikan tehokkain väline ja yksi unionin menestyksekkäimmistä toimintapolitiikoista ja että se on edelleen strateginen, tulevaisuuteen suuntautunut geopoliittinen panostus rauhaan, turvallisuuteen, vakauteen ja vaurauteen Euroopan mantereella; toteaa, että Venäjän uhatessa yhä enemmän Euroopan rauhaa ja vakautta tehostettu laajentumispolitiikka on edelleen vaikuttavin EU:n käytettävissä oleva geopoliittinen väline;

B.  toteaa, että laajentuminen on molempia osapuolia hyödyttävä prosessi ja että se on ollut erittäin tehokas ja menestyksekäs keino vauhdittaa tarvittavia uudistuksia sekä EU:ssa että hakijamaissa ja auttanut edistämään demokraattista muutosta; toteaa, että vuosien mittaan se on menettänyt huomattavasti tehoaan, koska EU ei ole pitänyt lupauksiaan;

C.  katsoo, että laajentumispolitiikkaa ei pitäisi nähdä puhtaasti poliittisena, hallinnollisena tai teknokraattisena prosessina, vaan siitä olisi tehtävä dynaamisempi ja ulospäin suuntautuneempi, koska liittymisneuvottelut edellyttävät EU:n arvojen ja politiikkojen vähittäistä omaksumista ja lujittamista ehdokasmaissa;

D.  ottaa huomioon, että EU on sitoutunut tukemaan ehdokasmaita ja mahdollisia ehdokasmaita, joilla on EU:n kanssa yhteiset arvot; ottaa huomioon, että EU on edelleen niiden merkittävin kauppakumppani, investoija ja rahoittaja, joka antaa rahoitustukea IPA III -välineen, Länsi-Balkanin talous- ja investointisuunnitelman, naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen (NDICI) – Globaali Eurooppa ja makrotaloudellisen rahoitusavun välityksellä;

E.  katsoo, että EU:n olisi pohdittava perusteellisesti laajentumispolitiikkansa uskottavuutta ja tehokkuutta ja samalla uudistettava ja vahvistettava unionia, etenkin sen toimielinten, toimintapolitiikkojen ja äänestysmenettelyjen toimivuutta;

F.  pitää kiireellisenä uutta, selkeästi määriteltyä ja strategisesti, poliittisesti ja geopoliittisesti oikein kohdistettua virikettä, poliittista sitoutumista ja visiota, jotta voidaan päästä eteenpäin nykytilanteesta, korjata EU:ta viime vuosikymmeninä vaivannut poliittisen tahdon puute ja elvyttää laajentumisprosessi EU:ssa ja etenkin ehdokasmaissa varmistaen samalla sen jatkuvuus, johdonmukaisuus, uskottavuus ja vaikutus niin, että se tuottaa todellisia tuloksia laajentumisprosessiin osallistuvissa maissa ja johtaa konkreettisiin uudistuksiin ja uuden laajentumismenetelmän vertailuarvojen täyttämiseen;

G.  toteaa, että liittymisneuvotteluja käyvät maat voivat edelleen luottaa Euroopan parlamenttiin kumppanina ja laajentumisprosessin puolestapuhujana, koska prosessi mahdollistaa kansalaisia hyödyttävät institutionaaliset ja sosioekonomiset uudistukset;

H.  toteaa, että neuvosto on pettänyt laajentumisprosessissa mukana olevien maiden odotukset estäessään muutaman vuoden kestäneen pattitilanteen vuoksi liittymisprosessin jatkumisen ja jättäessään täyttämättä EU:n jo kauan sitten antamat lupaukset, minkä tuloksena liittymisneuvottelujen aloittaminen Albanian ja Pohjois-Makedonian kanssa sekä Kosovon viisumivapaus ovat viivästyneet, vaikka nämä maat ovat täyttäneet vaaditut vertailuarvot, minkä komissiokin on vahvistanut; ottaa huomioon, että EU:n heikko sitoutuminen ja uskottavuuden puute viime vuosina on luonut tyhjiön ja tehnyt tilaa Venäjälle ja Kiinalle sekä muille pahantahtoisille kolmansille toimijoille;

I.  ottaa huomioon, että vähäinen edistyminen johtuu myös siitä, että joiltakin laajentumisprosessissa mukana olevien maiden poliittisilta johtajilta puuttuu aito poliittinen tahto edistää perustavanlaatuisia uudistuksia, sillä heidän lausumansa eivät ole aina vastanneet kyseisten maiden liittymisprosessissa toteutettujen uudistusten tasoa;

J.  katsoo, että laajentumispolitiikka on uudenaikaistettava joustavammaksi, dynaamisemmaksi ja palkitsevammaksi ottaen huomioon sekä poliittiset realiteetit että Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan synnyttämä uusi geopoliittinen tilanne mutta että liittymisprosessin on jatkossakin perustuttava ansioihin; katsoo EU:n laajentumispolitiikan tehostumisen edellyttävän, että siinä keskitytään lujasti perustavanlaatuisiin kysymyksiin – oikeusvaltioon, demokraattisiin normeihin, talousuudistuksiin sekä perusoikeuksiin ja -vapauksiin – että ehdokasmaat integroidaan vaiheittain EU:hun yhdentymisen eri osa-alueille ja että siirrytään näkyvästi ja jatkuvasti kohti täysjäsenyyttä uudistusvauhdin ylläpitämiseksi ehdokasmaissa ja mahdollisissa ehdokasmaissa;

K.  katsoo, että EU:n uuden laajentumisstrategian olisi perustuttava tiukasti periaatteeseen, että kukin maa voi vapaasti valita oman tiensä, ja että siinä olisi otettava huomioon Länsi-Balkanin ja itäisen kumppanuuden maiden kanssa meneillään olevasta prosessista saadut kokemukset; katsoo, että kolmansien osapuolten ei pitäisi antaa kiristää tai uhata EU:ta väittämällä, että EU:n laajentuminen on suunnattu niitä vastaan;

L.  ottaa huomioon, että EU:n liittymisneuvotteluja käyvät maat kohtaavat haasteita, jotka johtuvat pahantahtoisesta ulkomaisesta sekaantumisesta ja disinformaatiokampanjoista; toteaa aiempien tapahtumien osoittaneen, että laajentumisen toteutumatta jäämisen hinta on strategisesti korkea ja että se voi heikentää maanosamme turvallisuutta ja vakautta;

M.  toteaa, että transatlanttinen kumppanuus on tarjonnut luotettavan ja jatkuvan foorumin EU:n laajentumisen tueksi; toteaa, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on jälleen osoittanut tämän kumppanuuden suuren merkityksen;

N.  ottaa huomioon, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on saanut kolme EU:n kanssa assosiaatiosopimuksen tehnyttä maata – Ukrainan, Georgian ja Moldovan – hakemaan EU:n jäsenyyttä, mikä osoittaa niiden kansojen haluavan elää vapaissa ja demokraattisissa maissa, jotka ovat lujasti sidoksissa eurooppalaiseen perheeseen; ottaa huomioon, että komissio julkaisi 17. kesäkuuta 2022 Ukrainan, Moldovan tasavallan ja Georgian jäsenyyshakemuksia koskevat lausuntonsa, joissa se suositti neuvostolle, että kaikille kolmelle maalle annettaisiin mahdollisuus tulla Euroopan unionin jäseneksi, ja suositti etenkin, että Ukrainalle ja Moldovan tasavallalle myönnettäisiin ehdokasmaan asema ja että Georgialle myönnettäisiin ehdokasmaan asema sen jälkeen, kun maa on täyttänyt tietyt perusteet;

O.  ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvosto myönsi 23. kesäkuuta 2022 Ukrainalle ja Moldovalle ehdokasmaan aseman ja vahvisti samalla Georgian jäsenyysnäkymät;

P.  ottaa huomioon, että Länsi-Balkan on strategisen ja geopoliittisen kilpailun alue ja että jotkut sen maista ovat alttiita epävakaudelle, mikä uhkaa Euroopan turvallisuutta ja vakautta; ottaa huomioon, että kolmannet maat hyödyntävät näitä haavoittuvuuksia muun muassa tekemällä strategisia investointeja ja toteuttamalla disinformaatiokampanjoita; ottaa huomioon, että liittymisneuvotteluja käyvien maiden vakaus, turvallisuus ja demokratian kestävyys ovat erottamattomasti kytköksissä EU:n omaan turvallisuuteen, vakauteen ja demokratian kestävyyteen;

Q.  ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvosto ilmaisi 23. ja 24. kesäkuuta 2022 antamissaan päätelmissä olevansa täysin ja yksiselitteisesti sitoutunut Länsi-Balkanin maiden EU-jäsenyysnäkymiin ja kehotti nopeuttamaan liittymisprosessia;

R.  toteaa neuvoston korostavan turvallisuus- ja puolustusalan strategisessa kompassissa, että Länsi-Balkanin maiden on edelleen edistyttävä konkreettisesti oikeusvaltioperiaatteen noudattamisessa ja EU:n arvoihin, sääntöihin ja normeihin pohjautuvissa uudistuksissa, jotta ne voivat edetä kohti EU-jäsenyyttä;

S.  katsoo, että neuvoston päätöksen tueksi olisi laadittava konkreettinen toimintasuunnitelma, joka sisältää ehdokasmailta odotetut tuotokset ja jonka avulla myös varmistetaan, että Moldovan tasavalta ja Ukraina saavat kaiken tarvittavan tuen, jotta niistä voi tulla EU:n jäsenvaltioita; katsoo, että suunnitelmassa olisi myös esitettävä Georgialle selkeä etenemissuunnitelma ja ne konkreettiset vaatimukset, jotka sen on täytettävä saadakseen ehdokasmaan aseman ja voidakseen tavoitella EU:n jäsenyyttä;

T.  ottaa huomioon, että Venäjän käymä energiasota ja Ukrainan kriittisen infrastruktuurin tuhoaminen ovat pahentaneet ehdokasmaiden riippuvuutta ja haavoittuvuutta ja tuoneet korostetusti esiin, että nyt on paikallaan ja tarpeen antaa kiireesti merkittävää ja välitöntä EU:n rahoitustukea sekä investoida pitkän aikavälin kestävään energiaverkkojen yhteenliitettävyyteen EU:n kanssa, energialähteiden monipuolistamiseen ja strategiseen riippumattomuuteen;

U.  toteaa, että Turkki on EU:n ehdokasmaa; toteaa, että Turkki on yhä hyvin kaukana EU:n arvoista ja sen normatiivisesta kehyksestä ja että tämä kuilu syvenee tietyillä perustavaa laatua olevilla aloilla, joita ovat kansainvälisen oikeuden kunnioittaminen, oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeudet, yksilönvapaudet, kansalaisoikeudet ja sananvapaus sekä hyvät suhteet naapurustoon ja alueellinen yhteistyö;

V.  katsoo, että jokaista laajentumisprosessissa mukana olevaa maata olisi arvioitava sen omien ansioiden perusteella ja että EU-jäsenyyden tiellä etenemisen ehtona olisi oltava jatkuva ja peruuttamaton edistyminen, joka saavutetaan toteuttamalla tarvittavat EU:hun liittyvät uudistukset, erityisesti oikeusvaltioperiaatteen alalla;

W.  ottaa huomioon, että EU:hun liittymisen on tapahduttava Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklan mukaisesti asiaankuuluvia menettelyjä noudattaen ja edellyttäen, että vahvistetut perusteet täyttyvät;

X.  katsoo, että EU:n on puolustettava periaatteitaan ja arvojaan osoittamalla solidaarisuutta niitä kohtaan, jotka puolustavat yhteisiä ihanteita;

Y.  ottaa huomioon, että EU:ssa tai EU:n jäsenvaltioiksi pyrkivissä maissa ei ole sijaa minkään osapuolen provosoivalle retoriikalle, kansanmurhan kieltämiselle tai sotarikollisten ihannoinnille; toteaa, että vaikean menneisyyden käsittely on ainoa tapa saada aikaan todellinen sovinto, joka on ratkaisevan tärkeää hyvinvoivien yhteiskuntien ja menestyksekkään yhdentymisen kannalta;

1.  suosittaa neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, että

  

Geopoliittinen tilanne sekä Euroopan unionin tulevaisuus ja yhteenkuuluvuus

   a) tunnustetaan, että EU:n vauraus ja turvallisuus perustuvat sen kykyyn puolustaa ja edistää rauhaa, demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta, ihmisoikeuksia, mukaan lukien vähemmistöjen oikeudet, perusvapaudet ja perustavat arvot, ja sääntöihin perustuvaa monenvälistä järjestystä, myös lähialueillaan;
   b) edistetään EU:n laajentumispolitiikkaa, joka on EU:n tehokkain yksittäinen väline rauhan, vaurauden ja perusarvojen turvaamiseksi Euroopan mantereella;
   c) säilytetään EU:n geostrateginen ja geopoliittinen merkitys ja uskottavuus tehostamalla jäsenvaltioiden yhdentymistä ja yhteistyötä samanmielisten kumppaneiden, erityisesti ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden, kanssa yhteisen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan aloilla ja virtaviivaistamalla sen päätöksentekoprosesseja, jotta siitä tulisi uskottavampi ja tehokkaampi maailmanlaajuinen toimija, samalla kun parannetaan sen sisäisten politiikkojen toimintaa ja avoimuutta ja tehdään niistä helposti hyväksyttäviä ehdokasmaille;
   d) parannetaan EU:n toimintakykyä uudistamalla päätöksentekoa, muun muassa ottamalla käyttöön määräenemmistöpäätökset liittymisprosessin kannalta merkityksellisillä aloilla, ja varmistamalla koko laajentuneen unionin tehokas toiminta; luovutaan yksimielisyysvaatimuksesta päätettäessä neuvotteluprosessin aloittamisesta sekä yksittäisten neuvottelukokonaisuuksien ja -lukujen avaamisesta ja sulkemisesta;
   e) todetaan EU:n kyky saada aikaan muutosta kaikissa yhdentymisprosessin vaiheissa, kuten aiemmilla EU:n laajentumiskierroksilla, jotka ovat olleet menestys; tuotetaan myönteisiä tuloksia sekä vakautus- ja assosiaatioprosessin piiriin kuuluville Länsi-Balkanin ehdokasmaille että assosiaatioprosessin piiriin kuuluville itäisen kumppanuuden hakijamaille;
   f) todetaan, että EU:n on tehostettava laajentumispolitiikkaansa, parannettava laajentumisstrategiaansa, arvioitava kriittisesti ja tarkistettava perusteellisesti EU:n laajentumisvalmiutta ja -näkymiä sekä tehostettava sitä EU:n uuden laajentumisstrategian avulla, myös määrittelemällä selkeät ja avoimet poliittiset tavoitteet ja toteuttamalla tarvittavat ja oikea-aikaiset toimielinuudistukset, samalla kun vahvistetaan, että EU:n täysjäsenyys on ainoa vaihtoehto ja että laajentumisprosessi edistää kauan kaivattuja EU:n uudistuksia;
   g) vahvistetaan uudelleen Kööpenhaminan arviointiperusteiden pätevyys ja EU:n asiaankuuluva yhdentymisvalmius; otetaan ehdokasmaat mukaan keskusteluihin EU:n uudistuksista; jatketaan säännöllisiä huippukokouksia Länsi-Balkanin ja itäisen kumppanuuden maiden kanssa, jotta voidaan lujittaa poliittista sitoutumista laajentumisprosessiin ja parantaa sen ohjausta; toteutetaan komission aikomus aloittaa tarvittavat valmistelut Eurooppa-valmistelukunnan käynnistämiseksi ja todetaan, että sen tuloksekkuus on tärkeää EU:n laajentumisen tehokkaan toteuttamisen kannalta;
   h) varmistetaan, että EU pysyy kehittyvänä Euroopan valtioiden yhteisönä, joka on avoin samanmielisten demokratioiden liittymiselle ja joka suojelee kaikilta osin yhteisiä arvojaan, periaatteitaan ja etujaan ja noudattaa EU:n perussopimuksia;
   i) lujitetaan jäsenvaltioiden sitoutumista laajentumiseen täyttämällä EU:n sitoumukset Länsi-Balkanin ja itäisen kumppanuuden maita kohtaan; toteutetaan EU:n laajentuminen ansioihin perustuvana poliittisena prosessina; vahvistetaan niiden vakaa poliittinen tahto viedä itäisen kumppanuuden maiden liittymisprosessia eteenpäin ja pitää kiinni Länsi-Balkanin maille antamistaan pitkäaikaisista sitoumuksista, jotka juontavat vuoden 2003 Thessalonikin huippukokouksesta ja vuoden 1993 Kööpenhaminan huippukokouksesta; vahvistetaan, että laajentumiselle ei ole muita vaihtoehtoja;
   j) kannustetaan jäsenvaltioita osallistumaan aktiivisesti laajentumisprosessiin sen varmistamiseksi, että prosessin tavoitteet saavutetaan uudella menetelmällä, jossa yhdistyvät ehdollisuus ja ehdokasmaille annettavan teknisen ja taloudellisen tuen välineet; lisätään sekä EU:n jäsenvaltioiden että ehdokasmaiden kansalaisyhteiskunnan ja paikallis- ja alueviranomaisten osallistumista liittymisprosessiin;
   k) vältetään ratkaisemattomien kahdenvälisten ja alueellisten kiistojen käyttämistä ehdokasmaiden liittymisprosessien etenemisen estämiseen ja perustetaan tällaisten kiistojen ratkaisemista ja sovittelua varten virallinen mekanismi, jolla tuetaan niiden ratkaisemista erillään EU:hun liittymisprosessista, sillä ne voivat haitata EU:n politiikkojen täytäntöönpanoa ja heikentää EU:n alueellista ja maailmanlaajuista vaikutusvaltaa;
   l) todetaan EU:n perussopimusten hengen vastaiseksi se, että jäsenvaltiot käyttävät kahdenvälisiä ongelmia oman edun tavoitteluun; pyritään aikaansaamaan alueellista yhteistyötä ja edistämään eurooppalaisia arvoja;
   m) vahvistetaan strategista viestintää ja tarjotaan merkityksellistä tietoa laajentumisen molemminpuolisista eduista ja synnyttämistä mahdollisuuksista niin liittymisneuvotteluja käyvissä maissa kuin jäsenvaltioissa, jotta voidaan edelleen lisätä tukea liittymisprosessille ja parantaa sen ymmärtämistä erityisesti suurten kaupunkien ulkopuolella kiinnittäen erityistä huomiota demokratiaan, oikeusvaltioon ja kansalaisten hyvinvointiin; parannetaan EU:n rahoituksen ja sillä saavutettavien konkreettisten tulosten näkyvyyttä laajentumisprosessissa mukana olevissa maissa;
   n) tehdään strategista ja ennakoivaa työtä, jotta voidaan torjua hybridiuhkia ja estää kolmansien osapuolten sekaantuminen ehdokasmaiden poliittisiin prosesseihin, vaaliprosesseihin ja muihin demokraattisiin prosesseihin ja etenkin estää vihamieliset toimet, joiden tarkoituksena on manipuloida yleistä mielipidettä ja vaikeuttaa Euroopan yhdentymistä; parannetaan kykyä torjua disinformaatiota ja häirintäkampanjoita, joiden tarkoituksena on heikentää demokraattisia prosesseja ja synnyttää jakolinjoja, ja kannustetaan ehdokasmaita ja mahdollisia ehdokasmaita toteuttamaan päättäväisiä toimia manipuloivan disinformaation, pahantahtoisen propagandan ja muiden hybridiuhkien torjumiseksi;
  

Liittymisprosessi

   o) ratkaistaan laajentumisprosessin pattitilanne uudistamalla liittymisprosessia niin, että siinä määritellään selkeästi poliittiset ja sosioekonomiset tavoitteet, ja hyödyntämällä täysimääräisesti uutta laajentumismenetelmää prosessin uskottavuuden, ennakoitavuuden ja dynaamisuuden lisäämiseksi; harkitaan tarvetta nimittää EU:n pääneuvottelijat, jotka kävisivät neuvotteluja laajoin valtuuksin ja olisivat tilivelvollisia myös Euroopan parlamentille;
   p) nopeutetaan sellaisten maiden yhdentymistä, jotka osoittavat olevansa strategisesti suuntautuneita ja horjumattoman sitoutuneita EU:hun liittyviin uudistuksiin, demokratian lujittamiseen, perusarvoihin ja ulkopolitiikan mukauttamiseen, myös pakotteiden osalta;
   q) varmistetaan, että kunkin maan edistymistä liittymisprosessissa arvioidaan sen omien ansioiden perusteella ja sen mukaan, missä määrin se on hyväksynyt ja pannut täytäntöön perustavanlaatuisia uudistuksia ja EU:n säännöstön; keskitetään liittymisprosessissa huomio kansalaisiin;
   r) tarjotaan kullekin liittymisneuvotteluja käyvälle maalle jäsenyyden kannalta olennaisia etenemissuunnitelmia todellisine ja konkreettisine toimineen ja annetaan säännöllistä palautetta saavutetuista tuloksista tehostamalla entisestään laajentumismenetelmää; vakiinnutetaan komission uusi menetelmä politiikan pitkän aikavälin mukautuksena;
   s) sovelletaan selkeitä, avoimia ja johdonmukaisia suoriutumisen vertailuarvoja, myös määräaikoja, parannetaan edistymisen mittaamista ja varmistetaan jatkuva poliittinen ja tekninen tuki, jota annetaan kullekin maalle sen suoriutumisen mukaan koko liittymisprosessin ajan; parannetaan komission kertomusten laatua, luettavuutta ja saavutettavuutta erityisesti oikeusvaltioperiaatteen osalta; raportoidaan säännöllisesti, järjestelmällisesti ja avoimesti edistyksen puutteesta tai taantumisesta ilmoittaen selkeästi arviointiperusteet ja indikaattorit, joilla mitataan vakavaa tai pitkään jatkunutta pysähtyneisyyttä tai taantumista; asetetaan selkeät määräajat, joiden mukaan neuvottelut liittymisneuvotteluja käyvien maiden kanssa saatetaan päätökseen viimeistään kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä;
   t) lisätään liittymisneuvotteluja käyville maille suunnattuja poliittisia, taloudellisia ja teknisiä kannustimia ja varmistetaan, että yhdentymisen välivaiheilla ei korvata vaan edistetään lopullisena tavoitteena olevaa EU-jäsenyyttä;
   u) palkitaan kestävästä edistymisestä ottamalla ehdokasmaat laajemmin mukaan EU:n politiikkoihin, aloitteisiin ja sisämarkkinoille, myös avaamalla EU:n rahoituksen saantia asianomaisilla aloilla, jotta kansalaiset voivat hyötyä liittymisestä koko prosessin ajan eikä vasta sen päätyttyä; pyritään kaventamaan jäsenvaltioiden ja EU:n ehdokasmaiden välisiä kehityseroja;
   v) varmistetaan, että yhdentyminen EU:n sisämarkkinoille ja muilla aloilla tapahtuu tiukoin ehdoin ja perustuu konkreettiseen edistymiseen uudistuksissa, ja määrätään reaaliaikaisia seuraamuksia uudistusprosessin mahdollisesta taantumisesta tai perusteettomasta viivästymisestä erityisesti demokratian, tiedotusvälineiden vapauden, korruption torjunnan, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen aloilla;
   w) laajennetaan ehdokasmaiden mahdollisuuksia osallistua EU:n toimielinten työhön ja seurata sitä;
   x) vakiinnutetaan tehostettu jäsennelty poliittinen vuoropuhelu assosioituneiden maiden, ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden kanssa, muun muassa Eurooppa-neuvoston kokousten yhteydessä pidettävissä johtajien kokouksissa; aloitetaan alakohtainen yhteistyö liittymisneuvotteluja käyvien maiden kanssa ja lisätään parhaiden käytäntöjen vaihtoa taloudellisen yhdentymisen ja lainsäädännön yhdenmukaistamisen edistämiseksi ja asteittaisen yhdentymisen helpottamiseksi;
   y) tunnustetaan nykyisten hallitustenvälisten elinten ja foorumien, kuten Adrian- ja Joonianmeren aloitteen (AII), Keski-Euroopan aloitteen (CEI) ja Berliinin prosessin, rooli ja edistetään niiden välistä synergiaa, jotta voidaan lisätä Länsi-Balkanin maiden ja EU:n jäsenvaltioiden välisiä monenvälisiä siteitä keinona edistää yhdentymistä;
   z) ilmaistaan tyytyväisyys pitkään lykkääntyneiden liittymisneuvottelujen aloittamiseen Albanian tasavallan ja Pohjois-Makedonian tasavallan kanssa 19. heinäkuuta 2022 pidetyissä ensimmäisissä hallitustenvälisissä konferensseissa; tunnustetaan oikea-aikaisesti Länsi-Balkanin maiden saavutukset, muun muassa myöntämällä viipymättä viisumivapaus Kosovolle;
   aa) kannustetaan ja tuetaan Bosnia ja Hertsegovinaa sen lainsäädäntö- ja toimielinkehyksen parantamisessa, jotta voidaan varmistaa merkityksellinen edistyminen 14 keskeisen prioriteetin käsittelyssä, kuten 23. ja 24. kesäkuuta 2022 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmissä jälleen todettiin; tähän liittyen Euroopan parlamentti pitää tervetulleena komission suositusta, jossa esitetään edellytykset ehdokasmaan aseman myöntämiselle Bosnia ja Hertsegovinalle ja ilmaistaan näin selvästi EU:n tuki ja yksiselitteinen sitoutuminen maan EU-jäsenyysnäkymiin ja otetaan askel kohti maan ja koko alueen vakauttamista, ja kehottaa Eurooppa-neuvostoa noudattamaan suositusta mahdollisimman pian;
   ab) korostetaan, että keskeisten uudistusten täytäntöönpanossa on edistyttävä selvästi ennen kuin ehdokasmaan asema voidaan myöntää;
   ac) kannustetaan ja tuetaan edelleen EU:hun liittymisprosessissa pisimmälle edistyneen ehdokasmaan, Montenegron, liittymisen vauhdittamista; avustetaan Montenegroa, jotta se saisi täytettyä kaikki vaaditut edellytykset, muun muassa vahvistamalla neuvottelulukujen sulkemisedellytykset; kehotetaan kunnioittamaan maan monietnistä identiteettiä; tähän liittyen Euroopan parlamentti ilmaisee huolensa Montenegron pitkittyneestä poliittisesta kriisistä, joka on haitannut ja haittaa jatkossakin maan etenemistä EU:hun liittymisprosessissa; muistutetaan, että kaikkien lainsäädäntötoimien on oltava yhteensopivia maan perustuslain kanssa, koska oikeusvaltioperiaate on yksi EU:n perusarvoista ja -periaatteista;
   ad) suhtaudutaan myönteisesti Eurooppa-neuvoston poikkeuksellisen nopeaan päätöksentekoon Ukrainan, Moldovan tasavallan ja Georgian EU-jäsenyyshakemuksista ja jatketaan poliittisen ja teknisen tuen antamista mainituille maille Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan synnyttämässä tilanteessa; kehotetaan näiden kolmen maan viranomaisia osoittamaan yksiselitteisesti päättäväisen poliittisen tahtonsa toteuttaa kansansa toiveet EU:hun liittymisestä edistämällä huomattavasti merkittäviä uudistuksia, etenkin komission 17. kesäkuuta 2022 antamissa lausunnoissa esitettyjä painopisteitä, jotta ne täyttäisivät tosiasiallisesti EU:n jäsenyysperusteet mahdollisimman pian; käynnistetään pohdinta siitä, miten liittymiseen liittyvän rahoitusavun ja teknisen avun tehokkuutta voidaan lisätä uudistusten edellä mainittujen painopisteiden mukaisesti;
   ae) edistetään assosiaatiosopimusten sekä pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppa-alueiden jatkuvaa ja tehokasta täytäntöönpanoa Ukrainan, Moldovan tasavallan ja Georgian kanssa; tarkastellaan uudelleen EU:n itäisen kumppanuuden strategiaa ja tehostetaan alueellista yhteistyötä;
   af) avustetaan Ukrainaa ja Moldovan tasavaltaa, jotta niiden olisi helpompi täyttää ehdot, jotka komissio on asettanut EU-jäsenyyteen tähtääville jatkotoimille, ja avustetaan Georgiaa, jotta sen olisi helpompi toteuttaa tarvittavat toimet ehdokasmaan aseman saamiseksi; keskitytään erityisesti oikeuslaitoksen riippumattomuuteen, korruption torjuntaan, demokraattiseen valvontaan, ihmisoikeuksiin ja oligarkkien vallan rajoittamiseen; helpotetaan näiden maiden siirtymistä itäisestä kumppanuudesta laajentumiskehykseen, mikä merkitsee myös siirtymistä NDICI – Globaali Eurooppa -välineestä liittymistä valmistelevaan tukivälineeseen (IPA); kasvatetaan riittävästi IPA III -välineen kokonaismäärärahoja, jotta voidaan säilyttää nykyisten IPA III:n tuensaajien rahoitus;
   ag) tehostetaan EU:n rakentavaa vuorovaikutusta sekä Serbian että Kosovon viranomaisten kanssa, jotta näiden kahden maan välillä saadaan aikaan kattava vastavuoroiseen tunnustamiseen perustuva oikeudellisesti sitova suhteiden normalisointisopimus osana Belgradin ja Pristinan välistä vuoropuhelua, sillä sitä tarvitaan ehdottomasti, jotta kumpikin maa voi edetä omalla tiellään kohti EU-jäsenyyttä, ja se edistää alueellista vakautta, vaurautta ja suhteiden normalisointia; toistetaan, että on ratkaisevan tärkeää selvittää kaikki ratkaisematta olevat kysymykset Belgradin ja Pristinan välisen vuoropuhelun avulla avoimesti, oikea-aikaisesti ja vilpittömässä mielessä;
   ah) asetetaan etusijalle liittymisneuvotteluja käyvien maiden mukautuminen EU:n yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja edetään liittymisneuvotteluissa Serbian kanssa vain, jos maa noudattaa EU:n asettamia Venäjän vastaisia pakotteita ja edistyy merkittävästi EU:hun liittyvissä uudistuksissa; kehotetaan Serbiaa noudattamaan järjestelmällisesti EU:n määräämiä rajoittavia toimenpiteitä ja yleistä Venäjän-politiikkaa, osoittamaan edistymisensä demokratian ja oikeusvaltion alalla sekä omaksumaan EU:n arvot ja painopisteet; tarkastellaan uudelleen Serbian saamaa kahdenvälistä ja EU:n rahoitusta, jonka väitetään hyödyttävän Serbian viranomaisia, ja erityisesti Länsi-Balkanin talous- ja investointisuunnitelmasta rahoitettuihin hankkeisiin osoitettuja varoja sen varmistamiseksi, että kaikki EU:n menot ovat täysin EU:n strategisten tavoitteiden ja etujen mukaisia;
   ai) pidetään neuvottelukehyksen mukaisesti taukoa Turkin kanssa käytävissä liittymisneuvotteluissa, kunnes maa ryhtyy aitoon vuorovaikutukseen EU:n kanssa ja osoittaa edistyneensä selvästi ja merkittävästi perusvapauksien, kansalais- ja ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen alalla sekä muissa EU:hun liittyvissä uudistuksissa ja kunnioittaa täysimääräisesti jäsenvaltioiden alueellista koskemattomuutta, samalla kun jatketaan kumppanuutta yhteisen edun mukaisilla keskeisillä aloilla ja ylläpidetään taloudellista ja kulttuurista yhteistyötä erityisesti kansalaisyhteiskunnan kanssa;
   aj) annetaan tunnustusta ja tukea valkovenäläisten Eurooppa-myönteisille ponnisteluille, sillä he haluavat elää vapaassa ja demokraattisessa yhteiskunnassa, ja tehdään virallisesti yhteistyötä Valko-Venäjän demokraattisen opposition kanssa;
  

Ehdollisuus

   ak) vahvistetaan, että demokraattinen muutos ja oikeusvaltioperiaate ovat uuden menetelmän mukaisesti keskeisessä asemassa EU:hun liittymisprosessissa; asetetaan etusijalle oikeuslaitoksen riippumattomuus, alueellinen ja oikeudellinen yhteistyö, hyvä hallintotapa, korruption, ihmiskaupan, disinformaation, rahanpesun ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta, lopun tekeminen oligarkkien asiattomista pyrkimyksistä vaikuttaa viranomaisiin, tiedotusvälineisiin ja talouteen sekä ihmisoikeuksien edistäminen, mukaan lukien vähemmistöjen oikeudet, sukupuolten tasa-arvo, perusvapaudet ja tiedotusvälineiden vapaus, sillä ne ovat ratkaisevan tärkeitä ja ehdottomia edellytyksiä etenemiselle EU:hun liittymisprosessissa;
   al) vahvistetaan kansalaisyhteiskunnan, kansalaisjärjestöjen ja asiantuntijoiden osallistumista liittymisprosessin seurantaan; tunnustetaan EU:n laajentumisstrategiassa se seikka, että oikeusvaltioperiaate, vahvat riippumattomat demokraattiset instituutiot, tiedotusvälineiden vapaus ja elinvoimainen kansalaisyhteiskunta liittyvät erottamattomasti demokratian kestävyyteen, ja sovelletaan tätä perusajatusta pysyvästi;
   am) pannaan täytäntöön EU:n ihmisoikeuspakotejärjestelmä ja laajennetaan se kattamaan korruptiorikoksista määrättävät seuraamukset, myös liittymisneuvotteluja käyvissä maissa;
   an) varmistetaan, että demokraattisia ja oikeusperiaatteita ei heikennetä tai vähätellä EU:n toimielimissä tai jäsenvaltioissa; muistutetaan Euroopan komission jäseniä heidän velvollisuudestaan toimia toimintasääntöjensä mukaisesti kunniallisesti, pidättyvästi ja riippumattomasti;
   ao) parannetaan liittymistä valmistelevan tuen johdonmukaisuutta, tehokkuutta, näkyvyyttä ja avoimuutta ja otetaan selkeästi huomioon perustavaa laatua olevien alojen painopisteet IPA III -rahoituksen kohdentamisessa; toteutetaan tarvittavat korjaavat toimenpiteet ja laaditaan suuntaviivat ehdollisuutta koskevien IPA III -säännösten soveltamisesta niiden havaintojen mukaisesti, jotka Euroopan tilintarkastustuomioistuin esitti 10. tammikuuta 2022 antamassaan erityiskertomuksessa EU:n tuesta oikeusvaltioperiaatteen edistämiselle Länsi-Balkanilla;
   ap) toimitetaan Euroopan parlamentille tyhjentävä ja perusteellinen arviointi liittymistä edeltävän tuen kaikkien varojen käytöstä, myös varoista ja hankkeista alueen yksittäisissä maissa vuodesta 2015 alkaen;
   aq) sovelletaan edistymistä koskeviin selkeisiin vertailuarvoihin perustuvaa kohdennettua ehdollisuutta strategisesti, palkitaan uudistuksista ja määrätään seuraamuksia taantumisesta tai siitä, ettei edistymistä tapahdu edelleenkään;
   ar) vahvistetaan raportointia oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta kaikkien liittymisneuvotteluja käyvien maiden osalta panemalla täysimääräisesti täytäntöön laajentumismenetelmä ja vuotuinen raportointiprosessi ja tehostamalla niitä sekä perustamalla seuranta-, vuoropuhelu- ja varoitusmekanismeja, joilla oikeusvaltioperiaatteen merkittävä noudattamatta jättäminen korjataan myönteisellä ehdollisuudella ottamalla maa mukaan EU:n politiikkoihin tai kielteisellä ehdollisuudella keskeyttämällä liittymisneuvottelut ja liittymistä edeltävä rahoitustuki, erityisesti saattamalla IPA III -välineestä annetun asetuksen (EU) 2021/1529 asiaa koskevat säännökset nopeasti ja täysin soveltamiskelpoisiksi, ja mahdollistamalla neuvottelulukujen uudelleenavaaminen perääntymismahdollisuutta koskevien lausekkeiden nojalla sekä ottamalla kansalaisyhteiskunta tiiviisti mukaan prosessiin;
   as) luodaan puitteet Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) ja liittymisneuvotteluja käyvien maiden väliselle tehokkaalle yhteistyölle; kannustetaan EU:n ehdokasmaita ja mahdollisia ehdokasmaita sopimaan nopeasti kahdenvälisistä työjärjestelyistä EPPOn kanssa, jotta voidaan helpottaa tiivistä yhteistyötä ja syytteeseenpanoa EU:n varojen väärinkäytöstä, myös siirtämällä kansallisia yhteyshenkilöitä tilapäisesti EPPOn palvelukseen;
   at) arvioidaan virallisesti liittymisneuvotteluja käyviä maita EU:n oikeusvaltiomekanismissa ja -kertomuksessa sekä EU:n oikeusalan tulostaulun avulla käyttäen samoja indikaattoreita kuin jäsenvaltioiden tapauksessa, jotta saadaan puolueeton ja selkeä kuva tilanteesta ja voidaan ehkäistä jatkuvaa edistyksen puutetta, vakavia epäkohtia ja taantumista;
   au) perustetaan erityinen oikeusvaltiota käsittelevä työryhmä, jonka tehtäväksi annetaan kehittää jäsenvaltioiden tuomareiden ja syyttäjien aktiivisella myötävaikutuksella merkittävämpää ja tehokkaampaa tukea ehdokasmaille ja mahdollisille ehdokasmaille; varmistetaan, että EU:n yhteisten arvojen noudattamista valvotaan soveltamalla ja vahvistamalla sisäisiä menettelyjä oikeusvaltioon liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi päättäväisesti;
  

Demokraattinen ja sosioekonominen muutos ehdokasmaissa

   av) osallistutaan aktiivisesti poliittisen moniarvoisuuden ja osallisuuden kulttuurin edistämiseen sekä rakentavaan poliittiseen vuoropuheluun ja parlamentaarisiin tehtäviin lainsäädännön, tarkastustoimen ja valvonnan aloilla;
   aw) edistetään vaaliuudistuksia, joiden tavoitteena on varmistaa kiistoja aiheuttamattomat vapaat, oikeudenmukaiset ja demokraattiset vaaliprosessit kaikissa ehdokasmaissa ja jäseneksi pyrkivissä maissa ja vahvistaa vaaliprosessia suhteessa Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimistoon, Venetsian komissioon ja muihin kansainvälisiin sitoumuksiin, velvoitteisiin ja normeihin, sekä edistää demokraattista moniarvoisuutta, puolueiden sisäistä demokratiaa, nuhteettomuutta ja korruption torjuntaa puolueissa koskevien sisäisten säännöstöjen hyväksymistä, puoluerahoituksen ja tiedotusvälineiden rahoituksen avoimuutta sekä oikeuslaitoksen ja tiedotusvälineiden riippumattomuutta ja vapautta asettamalla nämä vertailuarvot ennakkoedellytyksiksi taloudelliselle tuelle ja liittymisprosessissa etenemiselle;
   ax) järjestetään säännöllisiä tehostettuja oikeusvaltioasiantuntijoiden ja vaalitarkkailuvaltuuskuntien vierailuja liittymisneuvotteluja käyviin maihin;
   ay) ryhdytään toimiin toimittajiin ja tiedotusvälineisiin kohdistuvan vihapuheen, mustamaalaamisen, uhkailun ja pelottelun torjumiseksi ja vaaditaan tutkimaan tällaiset rikokset ja nostamaan niistä syytteitä, jotta voidaan taata turvallinen ympäristö toimittajille, ja käsitellään samalla alan ongelmia, joita ovat tiedotusvälineiden keskittyminen, niiden poliittinen ja taloudellinen painostaminen ja niiden omistusta koskevan avoimuuden puute; jatketaan yhteistyötä Euroopan neuvoston kanssa, jotta liittymisneuvotteluja käyviä maita voidaan tukea keskeisten uudistusten ja koulutuksen toteuttamisessa;
   az) vaalitaan demokraattista vastuuvelvollisuutta, lisätään avoimuutta ja osallistavuutta ja vahvistetaan liittymisprosessin parlamentaarista ulottuvuutta, etenkin parlamentaarista valvontaa; tuetaan parlamenttien työtä ehdokasmaissa ja mahdollisissa ehdokasmaissa ja helpotetaan Euroopan parlamentin liittymisaiheisia valvonta- ja demokratiatukitoimintoja ja demokratiatukivälineitä, kuten Jean Monnet -vuoropuhelua ja puolueiden välistä vuoropuhelua; tuetaan uutta poliittisten johtajien sukupolvea liittymisneuvotteluja käyvissä maissa;
   ba) varmistetaan, että valvontaelimet ja muut riippumattomat demokraattiset elimet pystyvät hoitamaan tehokkaasti perustuslain mukaiset tehtävänsä ehdokasmaiden poliittisissa prosesseissa;
   bb) kannustetaan järjestämään jäsenvaltioiden ja liittymisneuvotteluja käyvien maiden parlamenttien kahdenvälisiä parlamentaarisia kokouksia ja pohditaan keinoja aikaistaa vaihetta, jossa ehdokasmaiden tarkkailijat voivat olla läsnä Euroopan parlamentissa, sekä pyritään saattamaan päätökseen neuvottelut tietyistä temaattisista kokonaisuuksista;
   bc) varmistetaan, että laajentumisprosessilla saavutetaan demokratian lujittamisen, instituutioiden luotettavuuden, pitkän aikavälin kasvun ja sosioekonomisen yhteenkuuluvuuden tavoitteet, ja korostetaan oikeusvaltioperiaatteen ja korruption torjunnan sekä kestävän ja oikeudenmukaisen talouskehityksen välistä suoraa yhteyttä; keskitytään ehdokasmaiden välttämättömien muutosprosessien kielteisten sosiaalisten vaikutusten lieventämiseen ja lisätään vuosikertomuksiin tietoa lainsäädännön lähentämisestä EU:n sosiaalialan säännöstöön; pyritään ehkäisemään aivovuotoa ehdokasmaista ja kääntämään sen suunta;
   bd) tehostetaan huomattavasti toimia, joilla ratkaistaan konflikteja, rakennetaan luottamusta, saadaan aikaan kestävä sovinto, joka kattaa tehokkaan ja puolueettoman syytteeseenpanon sotarikoksista, ja varmistetaan totuuden selvittäminen, oikeussuojan toteutuminen ja tosiasiallisten ja ei-selektiivisten vahingonkorvausten saatavuus, myös seksuaalisen väkivallan uhreille; helpotetaan sotarikoksia ja kadonneita henkilöitä koskevien kansallisten ja kansainvälisten tuomioistuinten päätösten täysimääräistä täytäntöönpanoa ja kansainvälisten velvoitteiden noudattamista, jotta voidaan puuttua sotarikollisten ihannointiin ja historian uudelleenkirjoittamiseen;
   be) tehostetaan pyrkimyksiä hyvien naapuruussuhteiden, osallistavan ja tehokkaan alueellisen sosioekonomisen yhteistyön ja solidaarisuuden aikaansaamiseksi liittymisneuvotteluja käyvissä maissa sekä EU:n jäsenvaltioiden ja EU:n ulkorajoilla sijaitsevien kumppanimaiden välisen alueellisen rajatylittävän yhteistyön käynnistämiseksi; parannetaan Länsi-Balkanin maiden taloudellista kilpailukykyä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta toteuttamalla rakenneuudistuksia ja käynnistämällä alueellista taloudellista yhteistyötä, jonka kaikki kuusi maata voivat hyväksyä, ja edistetään edelleen EU:n normien ja säännöstön omaksumista ja EU:hun yhdentymisen prosessia; tähän liittyen Euroopan parlamentti ilmaisee tyytyväisyytensä Berliinin prosessin huippukokouksessa äskettäin aikaansaatuihin sopimuksiin, erityisesti alueellista liikkuvuutta koskevien sopimusten tekemiseen vapaasta matkustamisesta henkilökortilla sekä korkeakoulututkintojen ja ammatillisten tutkintotodistusten tunnustamisesta; suhtaudutaan erittäin varauksellisesti kaikkiin alueellisen taloudellisen yhteistyön aloitteisiin, jotka eivät kata kaikkia kuutta Länsi-Balkanin maata eivätkä perustu EU:n sääntöihin, kuten Avoin Balkan -aloitteeseen;
   bf) korostetaan tarvetta rakentaa osallistava yhteiskunta, jossa ei esiinny syrjintää, rasismia, väkivaltaista nationalismia eikä ääriliikkeitä; keskitytään vähemmistöjen, kuten romanien, hlbtiq+-henkilöiden, etnisten ja uskonnollisten yhteisöjen ja vammaisten henkilöiden suojeluun sekä kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden säilyttämiseen; valtavirtaistetaan sukupuolten tasa-arvo ja naisten ja tyttöjen oikeudet, voimaannutetaan naisia ja nuoria ja panostetaan heihin sekä tehostetaan sukupuolistuneen väkivallan torjuntaa;
   bg) ilmaistaan tyytymättömyys ihmisoikeusloukkauksiin ja turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien epäinhimilliseen kohteluun; pyritän turvaamaan pidätetyille ja vangeille ihmisarvoiset ja kansainvälisten normien mukaiset olot; tuomitaan kidutus ja lainvalvontaviranomaisten vakavista väärinkäytöksistä rankaisematta jättäminen;
   bh) laajennetaan kansalaisten osallistumista ja kansalaisyhteiskunnan ottamista mukaan laajentumisprosessiin lisäämällä kansalaisyhteiskunnan kanssa tehtävää yhteistyötä, sen tukemista ja rahoittamista; varmistetaan, että kansalaisyhteiskunnan organisaatiot saavat riittävästi taloudellista tukea EU:hun liittymisen jälkeenkin;
   bi) panostetaan nuorten liikkuvuuteen ja alueiden sisäiseen liikkuvuuteen ja yhteyksiin muun muassa tarjoamalla laaja pääsy Erasmus+-ohjelmaan ja lisäämällä sen määrärahoja sekä muihin liikkuvuusohjelmiin ehdokasmaiden nuorille yliopistomaailman edustajille, asiantuntijoille ja tutkijoille; edistetään lisäksi kumppanimaiden pääsyä osaksi EU:n ohjelmista, kuten Erasmus+-, Horisontti Eurooppa- ja Luova Eurooppa -ohjelmista, ja parannetaan yhteistyötä nykyisten ja tulevien ohjelmien puitteissa; pyritään vähentämään nuorisotyöttömyyttä;
   bj) edistetään ihmisten välisiä yhteyksiä EU:n jäsenvaltioiden ja ehdokasmaiden välillä ja vahvistetaan nuorisovaihto-ohjelmia; tunnustetaan rajatylittävän liikkuvuuden suuri merkitys näiden yhteyksien vahvistamisessa ja kannustetaan kehittämään rajainfrastruktuuria tätä silmällä pitäen; vahvistetaan ja mahdollisuuksien mukaan lisätään EU:n ja Länsi-Balkanin maiden yhteisiä ponnisteluja edistää ihmisten välisiä yhteyksiä ja vaihtoa, jotta väestölle syntyisi myönteisiä mielikuvia toisesta osapuolesta;
   bk) lisätään tukea talouskehitykselle, markkinataloudelle, liikenneyhteyksille, kilpailukyvylle ja vihreälle siirtymälle;
   bl) lujitetaan ehdokasmaiden ja EU:n välisiä kumppanuuksia toteuttamalla perusinfrastruktuurihankkeita Euroopan laajuisten energia- ja liikenneverkkojen (TEN-E ja TEN-T) puitteissa ja lisätään samalla ehdokasmaille annettavaa taloudellista tukea rajaseutujen pullonkaulojen purkamiseksi ja matkustaja- ja tavaraliikenteen yhteyksien kehittämiseksi;
   bm) edistetään energiatehokkuutta, yhteenliitettävyyttä ja siirtymistä puhtaaseen energiaan, lisätään energialähteiden monipuolistamista ja parannetaan energian toimitusvarmuutta sekä edistetään kestävää kehitystä; varmistetaan, että energiasiirtymä toteutetaan oikeudenmukaisesti sekä sosiaalisesti kestävällä tavalla ja että EU ja jäsenvaltiot tukevat riittävästi haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä; ryhdytään välittömiin toimiin, jotta ehdokasmaat saadaan liitettyä Euroopan energiansiirtoverkkoon pitkällä aikavälillä ja kestävästi; mobilisoidaan merkittäviä investointeja, jotka tukevat uusiutuvaan energiaan perustuvien paikallisten ratkaisujen kehittämistä; sisällytetään ehdokasmaat EU:n energiapoliittisiin strategioihin keskittyen erityisesti maihin, jotka ovat erittäin riippuvaisia venäläisestä kaasusta ja joille EU-jäsenyysaikeista koituu vakavia vaikutuksia;
   bn) toteutetaan etenemissuunnitelma EU:n ja liittymisneuvotteluja käyvien maiden välisten verkkovierailumaksujen poistamiseksi vaiheittain;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä tiedoksi liittymisneuvotteluja käyvien maiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL C 202, 28.5.2021, s. 86.
(2) EUVL C 362, 8.9.2021, s. 129.
(3) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2022)0249.
(4) EUVL L 161, 29.5.2014, s. 3.
(5) EUVL L 330, 20.9.2021, s. 1.
(6) EUVL C 342, 6.9.2022, s. 148.
(7) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2022)0244.
(8) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2022)0235.

Päivitetty viimeksi: 1. maaliskuuta 2023Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö