Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2022/2064(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0251/2022

Podneseni tekstovi :

A9-0251/2022

Rasprave :

PV 22/11/2022 - 23
CRE 22/11/2022 - 23

Glasovanja :

PV 23/11/2022 - 4.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2022)0406

Usvojeni tekstovi
PDF 182kWORD 56k
Srijeda, 23. studenog 2022. - Strasbourg
Nova strategija EU-a za proširenje
P9_TA(2022)0406A9-0251/2022

Preporuka Europskog parlamenta od 23. studenoga 2022. Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o novoj strategiji EU-a za proširenje (2022/2064(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 49. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

–   uzimajući u obzir zaključke predsjedništva sa sastanka Europskog vijeća održanog u Kopenhagenu 21. i 22. lipnja 1993., koji su poznati i kao kriteriji iz Kopenhagena,

–   uzimajući u obzir zaključke Vijeća za opće poslove od 29. i 30. travnja 1997. o primjeni uvjetovanja u cilju razvijanja usklađene strategije EU-a za odnose sa zemljama u regiji zapadnog Balkana,

–  uzimajući u obzir Deklaraciju donesenu na sastanku na vrhu EU-a i zapadnog Balkana održanome u Solunu 21. lipnja 2003. o perspektivi pristupanja zemalja zapadnog Balkana EU-u,

–  uzimajući u obzir Berlinski proces pokrenut 28. kolovoza 2014.,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o tom pitanju, posebno onu od 24. listopada 2019. o otvaranju pregovora o pristupanju sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom(1), svoju preporuku od 19. lipnja 2020. Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije/Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o zapadnom Balkanu, nakon sastanka na vrhu 2020.(2), svoje rezolucije o izvješćima Komisije o zemljama kandidatkinjama za proširenje za 2021. i svoju Rezoluciju od 23. lipnja 2022. o statusu Ukrajine, Republike Moldove i Gruzije kao zemalja kandidatkinja za članstvo u EU-u(3),

–  uzimajući u obzir Globalnu strategiju EU-a iz 2016. u kojoj se navodi da vjerodostojna politika proširenja predstavlja strateško ulaganje u sigurnost i blagostanje Europe te da je ona već uvelike doprinijela uspostavi mira u područjima koja su ranije bila pogođena ratom,

–   uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 6. veljače 2018. naslovljenu „Vjerodostojna perspektiva proširenja i pojačana suradnja EU-a sa zapadnim Balkanom” (COM(2018)0065),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 5. veljače 2020. naslovljenu „Unapređenje pristupnog procesa – Vjerodostojna perspektiva EU-a za zapadni Balkan” (COM(2020)0057),

–   uzimajući u obzir sastanke na vrhu EU-a i zemalja zapadnog Balkana održane u Sofiji i Zagrebu u 17. svibnja 2018. i 6. svibnja 2020. te njihove deklaracije,

–  uzimajući u obzir Zajedničku izjavu donesenu na sastanku na vrhu EU-a i zapadnog Balkana održanome 6. listopada 2021. u Brdu kod Kranja,

–   uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća od 24. i 25. ožujka 2022.,

–  uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća od 30. svibnja 2022. o Ukrajini, Republici Moldovi i Gruziji,

–  uzimajući u obzir zahtjeve za članstvo u EU-u koje su podnijele Ukrajina, Moldova i Gruzija te povezana pozitivna mišljenja Komisije i zaključke Europskog vijeća od 23. i 24. lipnja 2022. o široj Europi, Ukrajini, zahtjevima Ukrajine, Republike Moldove i Gruzije za članstvo, zapadnom Balkanu, gospodarskim pitanjima, Konferenciji o budućnosti Europe i vanjskim odnosima, kojima je Ukrajini i Republici Moldovi dodijeljen status zemalja kandidatkinja te izražena spremnost da se isto učini za Gruziju,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 26. lipnja 2018., 18. lipnja 2019., 25. ožujka 2020. i 14. prosinca 2021. o proširenju i procesu stabilizacije i pridruživanja, zaključke Vijeća od 15. srpnja 2019. i 14. listopada 2019. o neovlaštenim aktivnostima bušenja koje Turska provodi u istočnom Sredozemlju, zaključke Europskoga vijeća od 12. prosinca 2019., 1.i 2. listopada 2020. te 15. i 16. listopada 2020., izjavu ministara vanjskih poslova EU-a od 15. svibnja 2020. i glavne rezultate njihove videokonferencije od 14. kolovoza 2020. o stanju u istočnom Sredozemlju te ishod neformalnog sastanka ministara vanjskih poslova EU-a u Gymnichu održanog 27. i 28. kolovoza 2020.,

–  uzimajući u obzir Sporazum o pridruživanju između Europske unije i njezinih država članica s jedne strane i Ukrajine s druge strane(4), uključujući područja produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine, koji je stupio na snagu 1. rujna 2017., i povezani program pridruživanja,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2021/1529 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. rujna 2021. o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III)(5),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 6. listopada 2020. naslovljenu „Gospodarski i investicijski plan za zapadni Balkan” (COM(2020)0641),

–  uzimajući u obzir tematsko izvješće Europskog revizorskog suda 01/2022 od 10. siječnja 2022. naslovljeno „Potpora EU-a vladavini prava na zapadnom Balkanu: unatoč nastojanjima temeljni problemi ostaju neriješeni”,

–  uzimajući u obzir tematsko izvješće Europskog revizorskog suda 09/2021 od 3. lipnja 2021. naslovljeno „Dezinformacije koje utječu na EU: poduzeti su određeni koraci, ali problem nije riješen”,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 19. listopada 2021. naslovljenu „Komunikacija o politici proširenja EU-a za 2021.” (COM(2021)0644),

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 13. srpnja 2020. naslovljene „Promicanje paneuropske suradnje koja se temelji na vrijednostima i pravilima te podupiranje osnaženog Vijeća Europe”,

–  uzimajući u obzir Strateški kompas za sigurnost i obranu koji je Vijeće formalno odobrilo 21. ožujka 2022.,

–  uzimajući u obzir politički dogovor od 12. lipnja 2022. o načelima za osiguravanje funkcionalne Bosne i Hercegovine koja napreduje na europskom putu,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. veljače 2022. o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike – godišnje izvješće za 2021.(6),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 9. lipnja 2022. o pozivu na sazivanje konvencije radi revizije Ugovorâ(7),

–  uzimajući u obzir svoju preporuku Vijeću i potpredsjedniku Komisije/Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 8. lipnja 2022. o vanjskoj, sigurnosnoj i obrambenoj politici EU-a nakon ruske ratne agresije na Ukrajinu(8),

–  uzimajući u obzir članak 118. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za vanjske poslove (A9-0251/2022),

A.  budući da je proširenje najučinkovitiji instrument vanjske politike EU-a i jedna od najuspješnijih politika Unije te da je ono i dalje strateško, budućnosti okrenuto geopolitičko ulaganje u mir, sigurnost, stabilnost i blagostanje na europskom kontinentu; budući da je u pogledu sve veće ruske prijetnje europskom miru i stabilnosti poboljšana politika proširenja i dalje najjači geopolitički alat koji EU ima na raspolaganju;

B.  budući da je proširenje proces od kojeg svi imaju koristi i da je vrlo učinkovit i uspješan instrument za poticanje potrebnih reformi i unutar EU-a i u zemljama koje podnose zahtjeve za članstvo, čime se doprinosi poticanju demokratske preobrazbe; budući da je njegova učinkovitost tijekom godina znatno smanjena zbog neuspjeha EU-a da ispuni svoja obećanja;

C.  budući da se politika proširenja ne bi trebala smatrati isključivo političkim, administrativnim ili tehnokratskim procesom, već bi trebala postati dinamičnija i usmjerenija na informiranje s obzirom na to da pristupni pregovori podrazumijevaju postupni prijenos i jačanje vrijednosti i politika EU-a u zemljama kandidatkinjama;

D.  budući da je EU predan pružanju potpore zemljama kandidatkinjama i potencijalnim zemljama kandidatkinjama za članstvo u EU-u koje dijele zajedničke vrijednosti EU-a; budući da je EU i dalje njihov najveći trgovinski partner i najveći pružatelj ulaganja i financijske pomoći preko instrumenta IPA III, Gospodarskog i investicijskog plana za zapadni Balkan, Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju – Globalna Europa i makrofinancijske pomoći;

E.  budući da bi EU trebao temeljito razmotriti vjerodostojnost i djelotvornost svoje politike proširenja te istodobno uvoditi reforme i jačati se, osobito funkcioniranje svojih institucija, politika i postupaka glasovanja;

F.  budući da je hitno potreban nov, jasno definiran i strateški, politički i geopolitički usmjeren poticaj, politička predanost i vizija kako bi se prevladao status quo, riješio nedostatak političke volje EU-a tijekom posljednjeg desetljeća i ponovno potaknuo proces proširenja unutar EU-a, a posebno u zemljama kandidatkinjama, uz istodobno jamčenje njegova kontinuiteta, dosljednosti, vjerodostojnosti i učinka, ostvarivanje opipljivih rezultata u zemljama koje su dio procesa proširenja provedbom konkretnih reformi i postizanjem referentnih vrijednosti nove metodologije proširenja;

G.  budući da je Europski parlament i dalje pouzdan partner zemalja pristupnica i zagovaratelj procesa proširenja te tako omogućuje institucijske i socioekonomske reforme u korist građana;

H.  budući da je zbog internih blokada proteklih nekoliko godina Vijeće iznevjerilo zemlje kandidatkinje za proširenje jer je blokiralo proces pristupanja i nije ispunilo davna obećanja EU-a, što je dovelo do kašnjenja početka pristupnih pregovora s Albanijom i Sjevernom Makedonijom te liberalizacije viznog režima za Kosovo, iako su one ispunile tražena mjerila, kao što je potvrdila i sama Komisija; budući da je nedostatak djelovanja i vjerodostojnosti EU-a posljednjih nekoliko godina stvorio vakuum i tako otvorio prostor za Rusiju, Kinu i ostale zlonamjerne treće aktere;

I.  budući da je ograničen napredak također posljedica nedostatka istinske političke volje nekih političkih vođa u zemljama proširenja da unaprijede temeljne reforme, s obzirom na to da izjave koje su dali nisu uvijek bile razmjerne razini reformi u procesu pristupanja pojedinačnih zemalja;

J.  budući da se politika proširenja mora ažurirati kako bi postala fleksibilnija, dinamičnija i plodonosnija, uzimajući u obzir i političke realije i novi geopolitički kontekst koji je stvorila ruska ratna agresija na Ukrajinu, uz istodobno zadržavanje procesa pristupanja koji se temelji na zaslugama; budući da, kako bi postala učinkovitija, politika proširenja EU-a mora kombinirati snažan naglasak na temeljnim pitanjima – vladavinu prava, demokratske standarde, gospodarske reforme, temeljna prava i slobode – s postupnim uvođenjem zemalja kandidatkinja u različite sektore integracije u EU, uz vidljivo i stalno napredovanje prema punopravnom članstvu kako bi se održao zamah reformi u zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama;

K.  budući da bi se nova strategija proširenja EU-a trebala strogo temeljiti na poštovanju načela da svaka zemlja može slobodno odabrati svoj put, uzimajući u obzir iskustva stečena u tekućem procesu sa zemljama zapadnog Balkana i Istočnog partnerstva; budući da trećim stranama ne bi trebalo dopustiti ucjenjivanje EU-a ili upućivanje prijetnji EU-u tvrdeći da je proširenje EU-a usmjereno protiv njih;

L.  budući da se zemlje pristupnice EU-a suočavaju s izazovima koji proizlaze iz zlonamjernog stranog upletanja i kampanja dezinformiranja; budući da je dosadašnji razvoj događaja pokazao da bez proširenja dolazi do ozbiljnih strateških troškova i da to može ugroziti sigurnost i stabilnost na našem kontinentu;

M.  budući da je transatlantsko partnerstvo pouzdana i stalna platforma za potporu proširenju EU-a; budući da je ruska ratna agresija na Ukrajinu još jednom potvrdila važnost tog partnerstva;

N.  budući da je ruska ratna agresija na Ukrajinu potaknula tri zemlje sa sporazumima o pridruživanju EU-u – Ukrajinu, Gruziju i Moldovu – da podnesu zahtjeve za članstvo i tako izraze želju svojih naroda da žive u slobodnim i demokratskim zemljama čvrsto usidrenima u europskoj obitelji; budući da je 17. lipnja 2022. Komisija objavila svoja mišljenja o zahtjevima za članstvo Ukrajine, Republike Moldove i Gruzije te preporučila Vijeću da bi svim trima zemljama trebalo dati mogućnost za članstvo u Europskoj Uniji i osobito preporučila da se status zemlje kandidatkinje odobri Ukrajini i Republici Moldovi, kao i Gruziji nakon što ta zemlja ispuni određene kriterije;

O.  budući da je 23. lipnja 2022. Europsko vijeće Ukrajini i Moldovi odobrilo status zemlje kandidatkinje i istodobno potvrdilo europsku perspektivu Gruzije;

P.  budući da je zapadni Balkan područje strateškog i geopolitičkog natjecanja i da su neke od njegovih zemalja sklone destabilizaciji, čime se ugrožava sigurnost i stabilnost našega kontinenta; budući da treće zemlje iskorištavaju te ranjivosti, među ostalim strateškim ulaganjima i kampanjama dezinformiranja; budući da su stabilnost, sigurnost i demokratska otpornost zemalja pristupnica neodvojivo povezane sa sigurnosti, stabilnosti i demokratskom otpornosti samog EU-a;

Q.  budući da je Europsko vijeće u svojim zaključcima od 23. i 24. lipnja 2022. izrazilo potpunu i nedvosmislenu predanost perspektivi EU-a zapadnog Balkana i pozvalo na ubrzanje procesa pristupanja;

R.  budući da je Vijeće u Strateškom kompasu za sigurnost i obranu naglasilo da zemlje zapadnog Balkana trebaju nastaviti ostvarivati konkretan napredak u području vladavine prava i reformi koje se temelje na europskim vrijednostima, pravilima i standardima kako bi napredovale na svojem europskom putu;

S.  budući da bi odluku Vijeća trebalo popratiti konkretnim akcijskim planom koji ne samo da uključuje očekivane rezultate zemalja kandidatkinja, nego i osigurava da Republika Moldova i Ukrajina imaju potrebnu potporu da postanu države članice EU-a; budući da bi se planom Gruziji također trebao pružiti jasan itinerar s konkretnim zahtjevima koje mora ispuniti kako bi dobila status kandidatkinje i perspektivu za pristupanje EU-u;

T.  budući da su ruski energetski rat i uništavanje ključne infrastrukture Ukrajine pogoršali ovisnost i ranjivost zemalja kandidatkinja, ističući priliku i hitnu potrebu za znatnom i neposrednom financijskom potporom EU-a, kao i za ulaganjima u dugoročnu održivu energetsku povezanost s EU-om, energetsku diversifikaciju i stratešku autonomiju;

U.  budući da je Turska zemlja kandidatkinja za pristupanje EU-u; budući da je Turska i dalje daleko od vrijednosti i normativnog okvira EU-a te da se jaz u temeljnim područjima, kao što su poštovanje međunarodnog prava, vladavina prava, ljudska prava, individualne slobode, građanska prava i sloboda izražavanja te dobrosusjedski odnosi i regionalna suradnja, povećava;

V.  budući da bi se svaka država kandidatkinja za proširenje trebala ocjenjivati na temelju vlastitih postignuća, a napredak na putu prema EU-u trebao bi ovisiti o kontinuiranom i nepovratnom napretku koji je ostvaren s pomoću potrebnih reformi povezanih s EU-om, osobito u području vladavine prava;

W.  budući da se pristupanje EU-u mora odvijati u skladu s člankom 49. UEU-a, na temelju poštovanja odgovarajućih postupaka i podložno ispunjavanju utvrđenih kriterija;

X.  budući da EU mora braniti svoja načela i vrijednosti tako da pokaže solidarnost s onima koji se zalažu za zajedničke ideale;

Y.  budući da u EU-u i zemljama koje žele postati njegove države članice nema mjesta provokativnoj retorici, poricanju genocida ili veličanju ratnih zločinaca s bilo koje strane; budući da je suočavanje s prošlošću jedini način da se postigne istinsko pomirenje, koje je ključno za prosperitetna društva i uspješnu integraciju;

1.  preporučuje Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije/Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku:

  

Geopolitički kontekst te budućnost i kohezija Europske unije

   (a) da uvide da prosperitet i sigurnost EU-a počivaju na njegovoj sposobnosti da brani i zagovara mir, demokraciju, vladavinu prava, ljudska prava, uključujući prava manjina, temeljne slobode i vrijednosti te multilateralni poredak utemeljen na pravilima, među ostalim i u svojem neposrednom susjedstvu;
   (b) da zagovaraju politiku proširenja EU-a kao najdjelotvorniji instrument EU-a za osiguravanje mira, blagostanja i temeljnih vrijednosti na europskom kontinentu;
   (c) da zadrže geostratešku i geopolitičku važnost i vjerodostojnost EU-a jačanjem integracije država članica i suradnje s partnerima sličnih stavova, posebno sa zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama, u područjima zajedničke vanjske, sigurnosne i obrambene politike te pojednostavnjenjem postupaka donošenja odluka kako bi postali vjerodostojniji i učinkovitiji globalni akter, uz istodobno poboljšanje funkcioniranja i transparentnosti njegovih unutarnjih politika, čime bi se olakšalo njihovo usvajanje u zemljama kandidatkinjama;
   (d) da ojačaju sposobnost djelovanja EU-a reformom postupka donošenja odluka, među ostalim uvođenjem glasovanja kvalificiranom većinom u područjima relevantnima za proces pristupanja, i jamčenjem učinkovitog funkcioniranja proširene unije u cjelini; da ukinu posebno zahtjev za jednoglasnost pri odlučivanju o početku pregovaračkog procesa, kao i o otvaranju i zatvaranju pojedinačnih pregovaračkih klastera i poglavlja;
   (e) da uvide transformativnu moć EU-a u cijelom procesu integracije i prethodnim uspješnim krugovima proširenja EU-a; da ostvare pozitivne rezultate i za zemlje podnositeljice zahtjeva za članstvo sa zapadnog Balkana u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja i za zemlje podnositeljice zahtjeva za članstvo u Istočnom partnerstvu u okviru procesa pridruživanja;
   (f) da uvide potrebu da EU poveća učinkovitost svoje politike proširenja, unaprijedi svoju strategiju proširenja i provede temeljitu kritičku procjenu i reviziju kapaciteta i perspektiva za proširenje EU-a te da ih poboljša novom strategijom EU-a za proširenje, među ostalim utvrđivanjem jasnih i transparentnih ciljeva politike te provedbom potrebnih i pravodobnih institucijskih reformi, istodobno potvrđujući da je potpuno pristupanje EU-u nezamjenjivo i da će se procesom proširenja potaknuti dugo očekivane reforme EU-a;
   (g) da ponovno potvrde valjanost kriterija iz Kopenhagena i relevantnost integracijskog kapaciteta EU-a; da uključe zemlje kandidatkinje u rasprave o reformama EU-a; da nastave održavati redovite sastanke na vrhu sa zemljama zapadnog Balkana i Istočnog partnerstva kako bi se ojačala politička odgovornost i poboljšalo upravljanje procesom proširenja; da ostvare namjeru Komisije da se započne s potrebnim pripremama za pokretanje europske konvencije i uvide važnost njezina uspjeha za učinkovito ostvarenje proširenja EU-a;
   (h) da osiguraju da EU i dalje bude zajednica europskih država koja se razvija i koja je otvorena za pristupanje demokracija sličnih stavova, koja dijeli i u potpunosti štiti zajedničke vrijednosti, načela i interese te poštuje Ugovore EU-a;
   (i) da ojačaju predanost država članica proširenju ispunjavanjem obveze EU-a prema zemljama zapadnog Balkana i Istočnog partnerstva; da provode proširenje EU-a kao politički proces utemeljen na zaslugama; da ponovno potvrde svoju nesputanu političku volju da nastave s procesom pristupanja zemalja Istočnog partnerstva i održe svoju dugotrajnu predanost zemljama zapadnog Balkana, koja datira sa sastanaka na vrhu u Solunu 2003. i u Kopenhagenu 1993.; da osiguraju da ne postoje alternative koje bi mogle zamijeniti proširenje;
   (j) da potiču aktivno sudjelovanje država članica u procesu proširenja kako bi se osiguralo da se njegovi ciljevi ostvare primjenom nove metodologije u okviru koje se kombiniraju uvjeti i instrumenti tehničke i financijske potpore zemljama kandidatkinjama; da povećaju uključenost civilnog društva te lokalnih i regionalnih vlasti država članica EU-a i država kandidatkinja u proces pristupanja;
   (k) da izbjegavaju upotrebu neriješenih bilateralnih i regionalnih sporova za blokiranje procesa pristupanja zemalja kandidatkinja i donesu službeni mehanizam za rješavanje i arbitražu tih sporova kako bi se poduprlo njihovo rješavanje odvojeno od pristupanja EU-u jer oni mogu ometati provedbu europskih politika i oslabiti regionalni i globalni utjecaj EU-a;
   (l) da uvide da je upotreba bilateralnih pitanja od strane država članica u vlastitu korist u suprotnosti s duhom Ugovora EU-a; da rade na postizanju regionalne suradnje i promicanju europskih vrijednosti;
   (m) da ojačaju stratešku komunikaciju i pruže relevantne informacije o uzajamnim koristima i mogućnostima proširenja i u zemljama pristupnicama i u državama članicama kako bi se dodatno povećala potpora i poboljšalo razumijevanje procesa pristupanja, posebno izvan velikih gradova, s posebnim naglaskom na demokraciji, vladavini prava i dobrobiti građana; da poboljšaju vidljivost financiranja EU-a i njegovih konkretnih rezultata u zemljama proširenja;
   (n) da strateški i proaktivno rade na suzbijanju hibridnih prijetnji i na sprečavanju upletanja trećih strana u političke, izborne i druge demokratske procese zemalja pristupnica, a posebno zlonamjernih radnji kojima je cilj manipuliranje javnim mišljenjem i ugrožavanje europske integracije; da povećaju otpornost na dezinformacije i ometajuće kampanje namijenjene podrivanju demokratskih procesa i stvaranju podjela te da potiču zemlje kandidatkinje i potencijalne zemlje kandidatkinje da poduzmu odlučne korake u borbi protiv manipulativnih dezinformacija, zlonamjerne propagande i drugih hibridnih prijetnji;
  

Proces pristupanja

   (o) da prevladaju zastoj proširenja preinakom pristupnog procesa kako bi se jasno utvrdili politički i socioekonomski ciljevi uz potpuno iskorištavanje nove metodologije proširenja te povećanje njegove vjerodostojnosti, predvidljivosti i dinamike; da razmotre imenovanje glavnih pregovarača EU-a za vođenje pregovora u okviru širokog pregovaračkog mandata, koji bi također bili odgovorni Europskom parlamentu;
   (p) da ubrzaju integraciju zemalja koje pokazuju stratešku orijentaciju i nepokolebljivu predanost reformama povezanima s EU-om, demokratskoj konsolidaciji, temeljnim vrijednostima i usklađivanju vanjske politike, uključujući sankcije;
   (q) da osiguraju da se napredak svake zemlje na putu prema pristupanju ocjenjuje na temelju vlastitih zasluga i mjere u kojoj je donijela i provela temeljne reforme i pravnu stečevinu EU-a; da preusmjere pozornost pristupnog procesa na građane;
   (r) da ponude planove usmjerene na članstvo za svaku pojedinačnu zemlju pristupnicu s opipljivim i konkretnim koracima i redovite povratne informacije o postignutim rezultatima tako što će dodatno poboljšati metodologiju proširenja; da učvrste novu metodologiju Komisije kao dugoročnu prilagodbu politike;
   (s) da primijene jasna, transparentna i dosljedna mjerila uspješnosti, uključujući rokove, poboljšaju mjerenje napretka i osiguraju stalnu i neprekidnu političku i tehničku potporu tijekom cijelog procesa pristupanja na temelju pojedinačne uspješnosti; da poboljšaju kvalitetu, čitljivost i dostupnost izvješća Komisije, posebno u pogledu vladavine prava; da redovito izvješćuju o nedostatku napretka ili nazadovanju na sustavan i transparentan način, uključujući jasne uvjete za procjenu i pokazatelje za mjerenje svake ozbiljne ili produljene stagnacije ili nazadovanja; da utvrde jasne rokove za zaključenje pregovora sa zemljama pristupnicama najkasnije do kraja ovoga desetljeća;
   (t) da pojačaju političke, gospodarske i tehničke poticaje za zemlje pristupnice, osiguravajući da međukoraci integracije ne zamjenjuju već olakšavaju konačni cilj članstva u EU-u;
   (u) da nagrade održiv napredak sa širim postupnim uvođenjem zemalja kandidatkinja u odgovarajuće politike, inicijative i jedinstveno tržište EU-a, uključujući pristup fondovima EU-a u odgovarajućim područjima, čime bi se građanima omogućilo da iskoriste prednosti pristupanja tijekom cijelog procesa, a ne samo po njegovu završetku; da rade na smanjenju razlika u razvoju između država članica i zemalja kandidatkinja za članstvo u EU-u;
   (v) da osiguraju da se integracija unutar jedinstvenog tržišta EU-a i drugih područja temelji na strogim uvjetima i konkretnom napretku u reformama, uz istodobno sankcioniranje u stvarnom vremenu svakog nazadovanja ili neopravdanog kašnjenja u procesu reformi, posebno u području demokracije, slobode medija, borbe protiv korupcije, ljudskih prava i vladavine prava;
   (w) da prošire prilike da zemlje kandidatkinje sudjeluju u radu institucija EU-a i promatraju njihov rad;
   (x) da uspostave pojačani strukturirani politički dijalog s pridruženim zemljama, zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama, uključujući sastanke čelnika na marginama sastanaka Europskog vijeća; da otvore sektorsku suradnju sa zemljama pristupnicama i pojačati razmjenu najboljih praksi kako bi se unaprijedila daljnja gospodarska integracija i usklađivanje zakonodavstva te olakšala postupna integracija;
   (y) da uvide ulogu postojećih međuvladinih tijela i foruma kao što su Jadransko-jonska inicijativa, Srednjoeuropska inicijativa i Berlinski proces te da promiču sinergije među njima kako bi se povećale multilateralne veze između zapadnog Balkana i država članica radi unapređenja integracije;
   (z) da pozdrave početak odavno zakašnjelih pristupnih pregovora na prvim međuvladinim konferencijama s Republikom Albanijom i Sjevernom Makedonijom održanima 19. srpnja 2022.; da pravovremeno uvide postignuća zemalja zapadnog Balkana, među ostalim odobravanjem liberalizacije viznog režima Kosovu bez odgode;
   (aa) da potiču i podupiru Bosnu i Hercegovinu u poboljšanju njezina zakonodavnog i institucijskog okvira kako bi se osigurao značajan napredak u rješavanju 14 ključnih prioriteta, kako je ponovljeno u zaključcima Europskog vijeća od 23. i 24. lipnja 2022.; u tom kontekstu Europski parlament pozdravlja preporuku Komisije s uvjetima za dodjelu statusa zemlje kandidatkinje Bosni i Hercegovini, kao jasnu poruku potpore i nedvosmislene predanosti njezinoj perspektivi članstva i kao korak prema stabilizaciji zemlje i regije, te poziva Europsko vijeće da što prije poduzme daljnje mjere u vezi s tom preporukom;
   (ab) da istaknu potrebu za jasnim napretkom u provedbi ključnih reformi s ciljem dodjele statusa zemlje kandidatkinje;
   (ac) da nastave poticati i podupirati ubrzanje pristupanja Crne Gore kao predvodnice u procesu pristupanja EU-u; da pomognu toj zemlji u ispunjavanju svih potrebnih uvjeta, među ostalim utvrđivanjem mjerila za zatvaranje pregovaračkih poglavlja; da traže da se poštuje višeetnički identitet te zemlje; u tom kontekstu, Europski parlament izražava zabrinutost zbog trajne političke krize u Crnoj Gori, koja je već imala i nastavlja imati negativne posljedice na njezin put prema EU-u; da podsjete da sve zakonodavne mjere moraju biti usklađene s ustavom zemlje jer je vladavina prava jedna od temeljnih europskih vrijednosti i načela;
   (ad) da pozdrave iznimno brzu odluku Europskog vijeća o zahtjevima Ukrajine, Republike Moldove i Gruzije za članstvo u EU-u i da im nastave pružati političku i tehničku potporu u kontekstu ruske ratne agresije na Ukrajinu; da pozovu nadležna tijela tih triju zemalja da nedvosmisleno pokažu svoju političku odlučnost u ostvarivanju europskih težnji svojih građana tako da postignu osjetan napredak provedbom znatnih reformi, a posebno prioriteta navedenih u mišljenjima Komisije od 17. lipnja 2022., kako bi se što prije učinkovito ispunili kriteriji za članstvo u EU-u; da povedu razmatranje o tome kako poboljšati učinkovitost financijske i tehničke pomoći povezane s pristupanjem u skladu s navedenim prioritetima reformi;
   (ae) da potiču kontinuiranu i učinkovitu provedbu sporazumâ o pridruživanju te detaljnih i sveobuhvatnih područja slobodne trgovine s Ukrajinom, Republikom Moldovom i Gruzijom; da preispitaju strategiju EU-a za Istočno partnerstvo i unaprijede regionalnu suradnju;
   (af) da pomognu Ukrajini i Republici Moldovi kako bi ispunile uvjete koje je Komisija postavila za daljnje korake prema članstvu u EU-u, a Gruziji kako bi dovršila potrebne korake za stjecanje statusa zemlje kandidatkinje; da se posebno usredotoče na neovisnost pravosuđa, borbu protiv korupcije, demokratski nadzor, ljudska prava i deoligarhizaciju; da olakšaju prelazak tih zemalja iz Istočnog partnerstva na okvir proširenja, uključujući prelazak s Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (NDICI) – Globalna Europa na Instrument pretpristupne pomoći (IPA); da dostatno povećaju ukupni proračun instrumenta IPA III kako bi se zadržala sredstva za trenutačne korisnike instrumenta IPA III;
   (ag) da pojačaju konstruktivnu suradnju EU-a s vlastima Srbije i Kosova kako bi se postigao sveobuhvatan pravno obvezujući sporazum o normalizaciji odnosa na temelju uzajamnog priznavanja između tih dviju zemalja u okviru dijaloga između Beograda i Prištine, što je ključno za napredak obiju zemalja na njihovu putu prema Europi i doprinijet će stabilnosti, blagostanju i normalizaciji odnosa u regiji; da ponovno istaknu ključnu važnost toga da se sva otvorena pitanja brzo, transparentno i u dobroj vjeri riješe u okviru dijaloga između Beograda i Prištine;
   (ah) da daju prednost usklađivanju zemalja pristupnica sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU-a i da nastave pregovore o pristupanju sa Srbijom samo ako se ta zemlja uskladi sa sankcijama EU-a protiv Rusije i ostvari znatan napredak u reformama povezanima s EU-om; da pozovu Srbiju da se sustavno uskladi s restriktivnim mjerama EU-a i općom politikom prema Rusiji, pokaže napredak u demokraciji i vladavini prava te prihvati vrijednosti i prioritete EU-a; da ponovno razmotre sva bilateralna sredstva i sredstva EU-a namijenjena Srbiji od kojih bi koristi imale srpske vlasti, osobito ona koja pripadaju projektima koji se financiraju u okviru Gospodarskog i investicijskog plana za zapadni Balkan, kako bi se osiguralo da su svi rashodi EU-a u potpunosti u skladu sa strateškim ciljevima i interesima EU-a;
   (ai) da u skladu s pregovaračkim okvirom proces pristupnih pregovora s Turskom ostave zamrznutim sve dok ta zemlja ne bude istinski surađivala s EU-om i dok ne pokaže jasan i znatan napredak u području temeljnih sloboda, građanskih i ljudskih prava i vladavine prava, kao i drugih reformi povezanih s EU-om, te dok ne bude u potpunosti poštovala teritorijalnu cjelovitost država članica, uz nastavak partnerstva u ključnim područjima od zajedničkog interesa i održavanje gospodarske i kulturne suradnje, posebno s civilnim društvom;
   (aj) da uvide i podupru proeuropske težnje bjeloruskog naroda, koji nastoji živjeti u slobodnom i demokratskom društvu te da formalno surađuju s demokratskom oporbom Bjelarusa;
  

Uvjeti

   (ak) da potvrde da demokratska preobrazba i vladavina prava imaju središnju ulogu u procesu pristupanja EU-u, u skladu s novom metodologijom; da daju prednost neovisnosti pravosuđa, regionalnoj i pravosudnoj suradnji, dobrom upravljanju, borbi protiv korupcije, trgovanja ljudima, dezinformacija, pranja novca i organiziranoga kriminala, iskorjenjivanju neprimjerenog utjecaja oligarha na vlasti, medije i gospodarstvo te promicanju ljudskih prava, uključujući prava manjina, rodnu ravnopravnost, temeljne slobode i slobodu medija, kao ključnim preduvjetima za napredak na putu prema EU-u o kojima se ne može pregovarati;
   (al) da ojačaju sudjelovanje civilnog društva, nevladinih organizacija i stručnjaka u praćenju procesa pristupanja; da u svojoj strategiji proširenja uvide i utvrde činjenicu da su vladavina prava, snažne neovisne demokratske institucije, sloboda medija i dinamično civilno društvo neraskidivo povezani s demokratskom otpornošću;
   (am) da provedu režim sankcija EU-a u području ljudskih prava (europski zakon Magnicki) i da ga prošire na sankcije za kaznena djela korupcije tako da se obuhvate zemlje pristupnice;
   (an) da osiguraju da demokratski i pravni standardi ne budu ugroženi ili oslabljeni u institucijama EU-a ili u državama članicama; da podsjete europske povjerenike na njihovu obvezu da djeluju časno, diskretno i neovisno u skladu sa svojim kodeksom ponašanja;
   (ao) da poboljšaju dosljednost, učinkovitost, vidljivost i transparentnost pretpristupne pomoći te tako jasno uzmu u obzir prioritete u temeljnim područjima u dodjeli sredstava iz instrumenta IPA III; da poduzmu potrebne korektivne mjere i izrade smjernice o primjeni odredaba instrumenta IPA III o uvjetovanosti u skladu sa zaključcima Europskog revizorskog suda iz njegova tematskog izvješća od 10. siječnja 2022. o potpori EU-a vladavini prava na zapadnom Balkanu;
   (ap) da Europskom parlamentu dostave potpunu i temeljitu evaluaciju upotrebe pretpristupnih sredstava, uključujući sredstva i projekte u pojedinim zemljama u toj regiji od 2015. nadalje;
   (aq) da strateški primjenjuju ciljanu uvjetovanost na temelju jasnih mjerila za napredak, nagrađujući reforme i sankcionirajući nazadovanje ili ustrajan nedostatak napretka;
   (ar) da ojačaju izvješćivanje o vladavini prava za sve zemlje pristupnice potpunom provedbom i poboljšanjem metodologije proširenja i godišnjeg postupka izvješćivanja te uspostavom mehanizama praćenja, dijaloga i upozoravanja za ispravljanje glavnih nedostataka u pogledu vladavine prava, pružanjem pozitivnih uvjeta u obliku pristupa politikama EU-a ili aktiviranjem negativnih uvjeta u obliku suspenzije pristupnih pregovora i pretpristupnog financiranja, posebno tako da relevantne odredbe Uredbe (EU) 2021/1529 o IPA-i III brzo i u potpunosti postanu operativne te omogućavanjem ponovnog otvaranja pregovaračkih poglavlja na temelju klauzula o reverzibilnosti, kao i bliskim uključivanjem civilnog društva u taj proces;
   (as) da uspostave okvir za učinkovitu suradnju između Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) i zemalja pristupnica; da potiču kandidate i potencijalne kandidate za pristupanje EU-u da brzo sklope bilateralne radne dogovore s EPPO-om kako bi se olakšala bliska suradnja i kazneni progon zlouporabe sredstava EU-a, među ostalim upućivanjem nacionalnih časnika za vezu u EPPO;
   (at) da formalno procijene zemlje pristupnice u okviru mehanizma EU-a za vladavinu prava i izvješća te Pregleda stanja EU-a u području pravosuđa primjenom istih pokazatelja koji se primjenjuju na države članice radi pružanja objektivne i jasne slike trenutačnog stanja i sprečavanja trajnog nedostatka napretka, ozbiljnih nedostataka i nazadovanja;
   (au) da osnuju posebnu radnu skupinu za vladavinu prava kojoj će se povjeriti zadaća razvijanja snažnije i učinkovitije potpore zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama, uz aktivno sudjelovanje sudaca i državnih odvjetnika iz država članica; da osiguraju da se poštovanje zajedničkih vrijednosti EU-a provodi primjenom i jačanjem internih procedura za odlučno rješavanje problema povezanih s vladavinom prava;
  

Demokratska i socioekonomska transformacija u zemljama kandidatkinjama

   (av) da aktivno sudjeluju u poticanju kulture političkog pluralizma i uključenosti, kao i konstruktivnog političkog dijaloga i parlamentarnih funkcija u pogledu zakonodavstva, kontrole i nadzora;
   (aw) da zagovaraju izborne reforme radi osiguravanja neosporenih slobodnih, poštenih i demokratskih izbornih procesa u svim zemljama kandidatkinjama i zemljama koje tomu teže te jačanja izbornog procesa u odnosu na Ured OESS-a za demokratske institucije i ljudska prava, Venecijansku komisiju i druge međunarodne obveze, dužnosti i standarde, demokratski pluralizam, unutarstranačku demokraciju i donošenje unutarnjih okvira za integritet i borbu protiv korupcije unutar političkih stranaka, transparentnost financiranja stranaka i medija te neovisnost i slobodu pravosuđa i medija postavljanjem tih mjerila kao preduvjeta za financijsku potporu i svaki daljnji napredak u procesu pristupanja;
   (ax) da provode redovite pojačane misije stručnjaka za vladavinu prava i misije za promatranje izbora u zemljama pristupnicama;
   (ay) da poduzmu mjere za borbu protiv govora mržnje, kampanja ocrnjivanja, prijetnji i zastrašivanja novinara i medija te da ustraju u istrazi i kaznenom progonu takvih kaznenih djela, čime bi se stvorilo sigurno okruženje za novinare i riješio problem koncentracije medija, političkog i gospodarskog pritiska i nedostatka transparentnosti u pogledu vlasništva nad medijima; da nastave suradnju s Vijećem Europe kako bi se pružila potpora zemljama pristupnicama u provedbi ključnih reformi i osposobljavanja;
   (az) da podupiru demokratsku odgovornost, povećaju transparentnost i uključivost i jačaju parlamentarnu dimenziju pristupnog procesa, a posebno parlamentarni nadzor; da podupru parlamentarni rad u zemljama kandidatkinjama i potencijalnim zemljama kandidatkinjama i olakšaju aktivnosti Europskog parlamenta u području nadzora i potpore demokraciji koje su povezane s pristupanjem te primjenu alata za potporu demokraciji, kao što su dijalog „Jean Monnet” i međustranački dijalog; da podupiru novu generaciju političkih vođa u zemljama pristupnicama;
   (ba) da osiguraju da nadzorne institucije i druga neovisna demokratska tijela mogu učinkovito izvršavati svoju ulogu u političkim procesima zemalja kandidatkinja, kako je predviđeno njihovim ustavima;
   (bb) da potiču bilateralne parlamentarne sastanke između parlamenata država članica i zemalja pristupnica te da razmotre načine da se razdoblje u kojem promatrači iz država kandidatkinja mogu preuzeti svoja mjesta u Europskom parlamentu, kao i zatvaranje pregovora o određenim skupinama, pomakne na ranije;
   (bc) da osiguraju da se procesom proširenja ostvare ciljevi demokratske konsolidacije, institucijskog integriteta, dugoročnog rasta i socioekonomske kohezije, naglašavajući pritom izravnu vezu između vladavine prava i borbe protiv korupcije te održivog i pravednog gospodarskog razvoja; da se usredotoče na ublažavanje negativnih socijalnih posljedica potrebnih procesa transformacije u zemljama kandidatkinjama, dodajući u godišnja izvješća informacije o približavanju socijalnoj pravnoj stečevini EU-a; da rade na sprečavanju i preokretanju trenda odljeva mozgova iz zemalja kandidatkinja;
   (bd) da znatno pojačaju napore za rješavanje sukoba, promicanje povjerenja, postizanje održivog pomirenja koje obuhvaća učinkovit i nepristran kazneni progon ratnih zločina te osiguravanje pristupa istini, pravdi te učinkovitoj i neselektivnoj odšteti, među ostalim za žrtve seksualnog nasilja; da olakšaju potpunu provedbu domaćih i međunarodnih sudskih presuda i poštovanje međunarodnih obveza u pogledu ratnih zločina i nestalih osoba uz rješavanje problema veličanja ratnih zločinaca i povijesnog revizionizma;
   (be) da pojačaju napore usmjerene na dobrosusjedske odnose, uključivu i učinkovitu socioekonomsku suradnju na regionalnoj razini i solidarnost u zemljama pristupnicama EU-a, kao i regionalnu prekograničnu suradnju između država članica EU-a i partnerskih zemalja duž vanjskih granica EU-a; da ojačaju gospodarsku konkurentnost i socijalnu koheziju na zapadnom Balkanu strukturnim reformama i uspostavom regionalne gospodarske suradnje koja je prihvatljiva za svih šest zemalja, nastojanjem da se dodatno usklade sa standardima i pravnom stečevinom EU-a i doprinošenjem procesu integracije u EU; tom kontekstu Europski parlament pozdravlja nedavne sporazume sa sastanka na vrhu u okviru Berlinskog procesa, posebno sklapanje sporazuma o regionalnoj mobilnosti o slobodi putovanja s osobnim iskaznicama i priznavanje akademskih diploma i strukovnih svjedodžbi; da izraze snažnu zadršku u pogledu svake inicijative za regionalnu gospodarsku suradnju koja ne obuhvaća svih šest zemalja zapadnog Balkana i koja se ne temelji na pravilima EU-a, kao što je inicijativa Otvoreni Balkan;
   (bf) da ustraju u potrebi za izgradnjom uključivog društva bez diskriminacije, rasizma, nasilnog nacionalizma i ekstremizma; da se usredotoče na zaštitu manjina, uključujući Rome, pripadnike zajednice LGBTIQ+, etničke i vjerske zajednice te osobe s invaliditetom, kao i na očuvanje kulturne i jezične raznolikosti; da u središte pozornosti stave rodnu ravnopravnost i prava žena i djevojčica, osnaže žene i mlade i ulažu u njih te pojačaju borbu protiv rodno uvjetovanog nasilja;
   (bg) da izraze žaljenje zbog kršenja ljudskih prava i nehumanog postupanja prema tražiteljima azila i migrantima; da rade na osiguravanju dostojanstvenih uvjeta za pritvorenike i zatvorenike koji su u skladu s međunarodnim standardima; da osude mučenje i nekažnjavanje za teška zlostavljanja od strane tijela kaznenog progona;
   (bh) da povećaju sudjelovanje građana i uključenost civilnog društva u proces proširenja povećanjem suradnje s civilnim društvom te potpore i financiranja koje mu se dodjeljuje; da osiguraju da organizacije civilnog društva i dalje primaju odgovarajuću financijsku potporu nakon pristupanja EU-u;
   (bi) da ulažu u mobilnost i povezanost mladih i osoba unutar regije, među ostalim pružanjem širokog pristupa programu Erasmus+ i povećanjem njegova proračuna, kao i drugim programima mobilnosti za mlade akademike, stručnjake i istraživače iz zemalja kandidatkinja; da usto potiču daljnju integraciju partnerskih zemalja u programe EU-a, kao što su Erasmus+, Obzor Europa i Kreativna Europa, te poboljšaju suradnju u okviru postojećih i budućih programa; da rade na rješavanju problema nezaposlenosti mladih:
   (bj) da promiču međuljudske kontakte između država članica EU-a i zemalja kandidatkinja te da učvrste programe razmjene mladih; da uvide važnost prekogranične mobilnosti u jačanju tih kontakata i da potiču razvoj granične infrastrukture u tu svrhu, da ojačaju i, ako je moguće, povećaju zajedničke napore EU-a i zemalja zapadnog Balkana u pogledu međuljudskih kontakata i razmjena kako bi se stvorila uzajamno pozitivna slika među stanovništvom;
   (bk) da poboljšaju potporu za gospodarski razvoj, tržišno gospodarstvo, prometnu povezanost, konkurentnost i zelenu tranziciju;
   (bl) da ojačaju partnerstva između zemalja kandidatkinja i EU-a provedbom glavnih infrastrukturnih projekata u okviru transeuropskih energetskih i prometnih mreža (TEN-E i TEN-T), uz istodobno povećanje financijske pomoći zemljama kandidatkinjama kako bi se ublažila prekogranična uska grla i razvile prometne veze za prijevoz putnika i tereta;
   (bm) da zagovaraju energetsku učinkovitost, povezanost i prelazak na čistu energiju, povećanje diversifikacije i sigurnosti opskrbe energijom te održivi razvoj; da osiguraju da se energetska tranzicija provodi pravedno i socijalno održivo, pri čemu EU i države članice na odgovarajući način podupiru ranjive skupine; da poduzmu hitne korake kako bi se postiglo dugoročno i održivo povezivanje zemalja kandidatkinja s europskom mrežom za prijenos energije; da mobiliziraju znatna ulaganja kako bi se podržao razvoj lokalnih rješenja iz obnovljivih izvora; da uključe zemlje kandidatkinje u strategije energetske politike EU-a, s posebnim naglaskom na onima koje uvelike ovise o ruskom plinu i koje su ozbiljno pogođene svojim europskim izborom;
   (bn) da provedu plan za postupno ukidanje naknada za roaming između EU-a i zemalja pristupnica;

2.  nalaže svojoj predsjednici da ovu preporuku proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te, radi obavijesti, vladama i parlamentima zemalja pristupnica.

(1) SL C 202, 28.5.2021., str. 86.
(2) SL C 362, 8.9.2021., str. 129.
(3) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2022)0249.
(4) SL L 161, 29.5.2014., str. 3.
(5) SL L 330, 20.9.2021., str. 1.
(6) SL C 342, 6.9.2022., str. 148.
(7) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2022)0244.
(8) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2022)0235.

Posljednje ažuriranje: 1. ožujka 2023.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti