Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 136kWORD 43k
Čtvrtek, 24. listopadu 2022 - Štrasburk
Nástroj makrofinanční pomoci + pro poskytování podpory Ukrajině na rok 2023
P9_TA(2022)0412
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. listopadu 2022 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro poskytování podpory Ukrajině na rok 2023 (makrofinanční pomoc +) (COM(2022)0597 – C9‑0373/2022 – 2022/0371(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2022)0597,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 212 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0373/2022),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 16. listopadu 2022 zavázal schválit postoj Parlamentu podle čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 59 a 163 jednacího řádu,

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svou předsedkyni, aby předala postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 24. listopadu 2022 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/..., kterým se zřizuje nástroj pro poskytování podpory Ukrajině na rok 2023 (makrofinanční pomoc +)
P9_TC1-COD(2022)0371

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2022/2463.)

Poslední aktualizace: 1. března 2023Právní upozornění - Ochrana soukromí