Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 136kWORD 44k
Čtvrtek, 24. listopadu 2022 - Štrasburk
Nepřijímání cestovních dokladů Ruské federace vydaných na Ukrajině a v Gruzii
P9_TA(2022)0413
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. listopadu 2022 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o neuznávání ruských cestovních dokladů vydaných na okupovaných zahraničních územích (COM(2022)0662 – C9-0302/2022 – 2022/0274(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2022)0662),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 77 odst. 2 písm. a) a b) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0302/2022),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 16. listopadu 2022 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 59 a 163 jednacího řádu,

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení(1);

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svou předsedkyni, aby předala postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 20. října 2022 (Přijaté texty P9_TA(2022)0370).


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 24. listopadu 2022 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/... o nepřijímání cestovních dokladů Ruské federace vydaných na Ukrajině a v Gruzii
P9_TC1-COD(2022)0274

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí (EU) 2022/2512.)

Poslední aktualizace: 1. března 2023Právní upozornění - Ochrana soukromí