Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Texte adoptate
PDF 128kWORD 53k
Joi, 24 noiembrie 2022 - Strasbourg
Neacceptarea documentelor de călătorie ale Federației Ruse eliberate în Ucraina și Georgia
P9_TA(2022)0413
Rezoluţie
 Text

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 24 noiembrie 2022 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind nerecunoașterea documentelor de călătorie rusești eliberate în regiunile străine ocupate (COM(2022)0662 – C9‑0302/2022 – 2022/0274(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2022)0662),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 72 alineatul (2) literele (a) și (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0302/2022),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 16 noiembrie 2022, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 59 și 163 din Regulamentul său de procedură,

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare(1);

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 20 octombrie 2022 (Texte adoptate, P9_TA(2022)0370).


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 24 noiembrie 2022 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2022/... a Parlamentului European și a Consiliului privind neacceptarea documentelor de călătorie ale Federației Ruse eliberate în Ucraina și Georgia
P9_TC1-COD(2022)0274

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2022/2512.)

Ultima actualizare: 1 martie 2023Aviz juridic - Politica de confidențialitate