Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2021/0293(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0159/2022

Předložené texty :

A9-0159/2022

Rozpravy :

PV 24/11/2022 - 2
CRE 24/11/2022 - 2

Hlasování :

PV 24/11/2022 - 5.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2022)0414

Přijaté texty
PDF 132kWORD 49k
Čtvrtek, 24. listopadu 2022 - Štrasburk
Zavedení politického programu 2030 „Cesta k digitální dekádě“
P9_TA(2022)0414A9-0159/2022
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. listopadu 2022 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí politický program 2030 „Cesta k digitální dekádě“ (COM(2021)0574 – C9-0359/2021 – 2021/0293(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2021)0574),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 173 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9‑0359/2021),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. ledna 2022(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 22. července 2022 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro kulturu a vzdělávání,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A9-0159/2022),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svou předsedkyni, aby předala postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 194, 12.5.2022, s. 87.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 24. listopadu 2022 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/..., kterým se zavádí politický program Digitální dekáda 2030
P9_TC1-COD(2021)0293

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí (EU) 2022/2481.)

Poslední aktualizace: 1. března 2023Právní upozornění - Ochrana soukromí