Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2021/0293(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0159/2022

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0159/2022

Keskustelut :

PV 24/11/2022 - 2
CRE 24/11/2022 - 2

Äänestykset :

PV 24/11/2022 - 5.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2022)0414

Hyväksytyt tekstit
PDF 114kWORD 47k
Torstai 24. marraskuuta 2022 - Strasbourg
Vuoteen 2030 ulottuvan ”Polku digitaaliselle vuosikymmenelle” -ohjelman perustaminen
P9_TA(2022)0414A9-0159/2022
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 24. marraskuuta 2022 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi vuoteen 2030 ulottuvan ”Polku digitaaliselle vuosikymmenelle” -ohjelman perustamisesta (COM(2021)0574 – C9-0359/2021 – 2021/0293(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2021)0574),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 173 artiklan 3 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9-0359/2021),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. tammikuuta 2022 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 74 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 22. heinäkuuta 2022 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan ja kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnot,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A9‑0159/2022),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 194, 12.5.2022, s. 87.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 24. marraskuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2022/… antamiseksi digitaalinen vuosikymmen 2030 -ohjelman perustamisesta
P9_TC1-COD(2021)0293

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2022/2481.)

Päivitetty viimeksi: 1. maaliskuuta 2023Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö