Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2021/0293(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0159/2022

Iesniegtie teksti :

A9-0159/2022

Debates :

PV 24/11/2022 - 2
CRE 24/11/2022 - 2

Balsojumi :

PV 24/11/2022 - 5.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2022)0414

Pieņemtie teksti
PDF 126kWORD 50k
Ceturtdiena, 2022. gada 24. novembris - Strasbūra
Politikas programmas “Digitālās desmitgades ceļš” 2030. gadam izveide
P9_TA(2022)0414A9-0159/2022
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2022. gada 24. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido politikas programmu “Digitālās desmitgades ceļš” 2030. gadam (COM(2021)0574 – C9-0359/2021 – 2021/0293(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2021)0574),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 173. panta 3. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9‑0359/2021),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 2022. gada 19. janvāra komitejas atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, ko atbildīgā komiteja apstiprināja saskaņā ar Reglamenta 74. panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2022. gada 22. jūlija vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas un Kultūras un izglītības komitejas atzinumus,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A9-0159/2022),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājai Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 194, 12.5.2022., 87. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2022. gada 24. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) 2022/..., ar ko izveido politikas programmu "Digitālās desmitgades ceļš" 2030. gadam
P9_TC1-COD(202021)0293

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Lēmumam (ES) 2022/2481.)

Pēdējā atjaunošana: 2023. gada 1. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika