Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2021/0293(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0159/2022

Teksty złożone :

A9-0159/2022

Debaty :

PV 24/11/2022 - 2
CRE 24/11/2022 - 2

Głosowanie :

PV 24/11/2022 - 5.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P9_TA(2022)0414

Teksty przyjęte
PDF 132kWORD 50k
Czwartek, 24 listopada 2022 r. - Strasburg
Ustanowienie programu polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r.
P9_TA(2022)0414A9-0159/2022
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r. (COM(2021)0574 – C9-0359/2021 – 2021/0293(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2021)0574),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 173 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9‑0359/2021),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 19 stycznia 2022 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 22 lipca 2022 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając opinie przedstawione przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz Komisję Kultury i Edukacji,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A9-0159/2022),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 194 z 12.5.2022, s. 87.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 24 listopada 2022 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/... ustanawiającej program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r.
P9_TC1-COD(2021)0293

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, decyzji (UE) 2022/2481.)

Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2023Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności