Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2021/0293(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0159/2022

Texte depuse :

A9-0159/2022

Dezbateri :

PV 24/11/2022 - 2
CRE 24/11/2022 - 2

Voturi :

PV 24/11/2022 - 5.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2022)0414

Texte adoptate
PDF 124kWORD 51k
Joi, 24 noiembrie 2022 - Strasbourg
Instituirea programului de politică pentru 2030 privind deceniul digital
P9_TA(2022)0414A9-0159/2022
Rezoluţie
 Text

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 24 noiembrie 2022 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului de politică pentru 2030 „Calea către deceniul digital” (COM(2021)0574 – C9-0359/2021 – 2021/0293(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2021)0574),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 173 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0359/2021),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 ianuarie 2022(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 22 iulie 2022, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și Comisiei pentru cultură și educație,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A9-0159/2022),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 194, 12.5.2022, p. 87.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 24 noiembrie 2022 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2022/... a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului de politică pentru 2030 privind deceniul digital
P9_TC1-COD(2021)0293

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2022/2481.)

Ultima actualizare: 1 martie 2023Aviz juridic - Politica de confidențialitate