Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2022/2908(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0491/2022

Předložené texty :

B9-0491/2022

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/11/2022 - 5.6

Přijaté texty :

P9_TA(2022)0415

Přijaté texty
PDF 128kWORD 44k
Čtvrtek, 24. listopadu 2022 - Štrasburk
Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: dočasná mimořádná opatření týkající se požadavků na zajištění
P9_TA(2022)0415B9-0491/2022

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 24. listopadu 2022 nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 21. října 2022, kterým se mění regulační technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 153/2013, pokud jde o dočasná mimořádná opatření týkající se požadavků na zajištění (C(2022)7536 – 2022/2908(DEA))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2022)7536),

–  s ohledem na dopis Komise ze dne 25. října 2022, kterým Komise žádá Evropský parlament, aby uvedl, že nevysloví námitku proti nařízení v přenesené pravomoci,

–  s ohledem na dopis Hospodářského a měnového výboru předsedovi Konference předsedů výborů ze dne 17. listopadu 2022,

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů(1), a zejména na čl. 46 odst. 3 tohoto nařízení,

–  s ohledem na návrh regulačních technických norem, které dne 14. října 2022 v souladu s čl. 46 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA),

–  s ohledem na čl. 111 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení rozhodnutí Hospodářského a měnového výboru,

A.  vzhledem k tomu, že nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 153/2013(2) stanoví mimo jiné minimální úrovně počátečních marží a seznam způsobilého zajištění, jak je stanoveno v čl. 46 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012;

B.  vzhledem k tomu, že nedávný politický a tržní vývoj vedl k významnému zvýšení cen a volatility na trzích s energií, což způsobilo, že se navýšil počet výzev ústředních protistran k dodatkové úhradě marží, aby se pokryly související expozice; vzhledem k tomu, že toto zvýšení marží vytvořilo tlak na likviditu nefinančních protistran, jako jsou energetické podniky, které mají k tomu, aby splnily maržové požadavky, obvykle aktiva s nižší likviditou, což je nutí buď snížit své pozice, nebo jsou v důsledku této situace nedostatečně zajištěny, a jsou tak vystaveny dalším cenovým výkyvům;

C.  vzhledem k tomu, že dne 13. září 2022 se Komise dotázala Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) (dopis Ares(2022)6980063), zda by použitelná ustanovení nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 153/2013 neměla být dočasně upravena tak, aby se částečně zmírnila zátěž, jíž čelí energetické společnosti jakožto nefinanční smluvní strany při zajišťování své obchodní činnosti na finančních trzích, a zároveň byl zachován zastřešující cíl nařízení (EU) č. 648/2012, kterým je zachování finanční stability; vzhledem k tomu, že orgán ESMA odpověděl dne 22. září 2022 (dopis ESMA24-436-1414), přičemž uvedl, že o dočasných a omezených změnách by mělo být za určitých podmínek uvažováno pouze v případě nezajištěných záruk komerčních bank; vzhledem k tomu, že orgán ESMA ve své závěrečné zprávě předložil návrhy regulačních technických norem (ESMA91-372-2466) včetně změn, a to s cílem dočasně rozšířit soubor způsobilého zajištění na nezajištěné bankovní záruky pro nefinanční smluvní strany jednající jako členové clearingového systému a na veřejné záruky pro všechny typy protistran;

D.  vzhledem k tomu, že Komise tedy přijala nařízení v přenesené pravomoci, kterým se po dobu 12 měsíců dočasně rozšiřuje seznam způsobilého zajištění, které lze složit u ústředních protistran Unie, o nezajištěné bankovní záruky a veřejné záruky;

E.  vzhledem k tomu, že toto nařízení v přenesené pravomoci by mělo vstoupit v platnost co nejdříve, aby se zmírnil zvýšený tlak na likviditu nefinančních protistran obchodujících na regulovaných trzích s plynem a elektřinou a provádějících zúčtování prostřednictvím ústředních protistran se sídlem v Unii;

1.  prohlašuje, že nevysloví námitku vůči nařízení v přenesené pravomoci;

2.  pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.
(2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 153/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na ústřední protistrany (Úř. věst. L 52, 23.2.2013, s. 41).

Poslední aktualizace: 1. března 2023Právní upozornění - Ochrana soukromí