Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2022/2908(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0491/2022

Pateikti tekstai :

B9-0491/2022

Debatai :

Balsavimas :

PV 24/11/2022 - 5.6

Priimti tekstai :

P9_TA(2022)0415

Priimti tekstai
PDF 122kWORD 41k
Ketvirtadienis, 2022 m. lapkričio 24 d. - Strasbūras
Neprieštaravimas deleguotajam aktui: laikinos neatidėliotinos priemonės, susijusios su įkaito reikalavimais
P9_TA(2022)0415B9-0491/2022

2022 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento sprendimas neprieštarauti 2022 m. spalio 21 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo dėl laikinų neatidėliotinų priemonių, susijusių su įkaito reikalavimais, iš dalies keičiami Deleguotajame reglamente (ES) Nr. 153/2013 nustatyti techniniai reguliavimo standartai (C(2022)7536 – 2022/2908(DEA))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2022)7536),

–  atsižvelgdamas į Komisijos 2022 m. spalio 25 d. laišką, kuriame ji prašo Parlamento pareikšti, kad jis neprieštaraus deleguotajam reglamentui,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 2022 m. lapkričio 17 d. laišką Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų(1), ypač į jo 46 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į iš dalies keičiančių techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuos 2022 m. spalio 14 d. pateikė Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (toliau – ESMA), vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 648/2012 46 straipsnio 3 dalimi,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto rekomendaciją dėl sprendimo,

A.  kadangi Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 153/2013(2) nustatyti, be kita ko, minimalūs pradinių garantinių įmokų lygiai ir tinkamų užtikrinimo priemonių sąrašas, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 46 straipsnio 3 dalyje;

B.  kadangi dėl pastarojo meto politinių ir rinkos pokyčių energijos rinkose labai išaugo kainos ir padidėjo nepastovumas, o tai paskatino pagrindines sandorio šalis gerokai padidinti vertės išlaikymo reikalavimus, kad padengtų susijusias pozicijas; kadangi tokie vertės išlaikymo reikalavimai sukėlė likvidumo įtampą ne finansų sandorio šalims, pavyzdžiui, energetikos įmonėms, kurios paprastai turi mažiau ir ne tokio likvidaus turto vertės išlaikymo reikalavimams patenkinti, ir kadangi jos buvo priverstos arba sumažinti savo pozicijas, arba tinkamai neapriboti savo rizikos ir toliau būti priklausomos nuo kainų svyravimų;

C.  kadangi 2022 m. rugsėjo 13 d. Komisija Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) paklausė (nusiųsdama laišką Ares(2022)6980063), ar taikytinos Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 153/2013 nuostatos turėtų būti laikinai pakeistos siekiant sumažinti tam tikrą naštą, su kuria energetikos įmonės, kaip ne finansų sandorio šalys, susiduria mažindamos savo komercinės veiklos riziką finansų rinkose, sykiu išlaikant pagrindinį Reglamento (ES) Nr. 648/2012 tikslą – išsaugoti finansinį stabilumą; kadangi 2022 m. rugsėjo 22 d. ESMA atsakė (nusiųsdama laišką ESMA24-436-1414), kuriame nurodė, kad laikiniems ir ribotiems pakeitimams tam tikromis sąlygomis turėtų būti taikomos tik neužtikrintos komercinių bankų garantijos; kadangi savo galutinėje ataskaitoje ESMA pasiūlė techninių reguliavimo standartų projektus (ESMA91-372-2466), įskaitant pakeitimus, kuriais būtų laikinai išplečiamas tinkamos užtikrinimo priemonės fondas, kad jis apimtų ne finansų sandorio šalių, veikiančių kaip tarpuskaitos nariai, neužtikrintas bankų garantijas ir valstybės garantijas visų rūšių sandorio šalims;

D.  kadangi dėl šios priežasties Komisija priėmė deleguotąjį reglamentą, kuriuo 12 mėnesių laikotarpiui laikinai keičiamas tinkamų užtikrinimo priemonių, kurios gali būti pateiktos Sąjungos pagrindinėms sandorio šalims (PSŠ) kaip neužtikrintos bankų garantijos ir valstybės garantijos, sąrašas;

E.  kadangi deleguotasis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka, siekiant sumažinti padidėjusį likvidumo spaudimą ne finansų sandorio šalims, prekiaujančioms dujomis ir elektros energija reguliuojamose rinkose, ir vykdančioms tarpuskaitą per Sąjungoje įsisteigusias PSŠ;

1.  pareiškia, kad neprieštarauja deleguotajam reglamentui;

2.  paveda Pirmininkei perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 201, 2012 07 27, p. 1.
(2) 2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 153/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas nuostatomis dėl pagrindinėms sandorio šalims taikomų reikalavimų techninių reguliavimo standartų (OL L 52, 2013 2 23, p. 41).

Atnaujinta: 2023 m. kovo 1 d.Teisinė informacija - Privatumo politika