Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2022/2908(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B9-0491/2022

Iesniegtie teksti :

B9-0491/2022

Debates :

Balsojumi :

PV 24/11/2022 - 5.6

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2022)0415

Pieņemtie teksti
PDF 124kWORD 44k
Ceturtdiena, 2022. gada 24. novembris - Strasbūra
Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: pagaidu ārkārtas pasākumi saistībā ar nodrošinājuma prasībām
P9_TA(2022)0415B9-0491/2022

Eiropas Parlamenta 2022. gada 24. novembra lēmums neizteikt iebildumus pret Komisijas 2022. gada 21. oktobra deleģēto regulu, ar ko Deleģētajā regulā (ES) Nr. 153/2013 noteiktos regulatīvos tehniskos standartus groza attiecībā uz pagaidu ārkārtas pasākumiem saistībā ar nodrošinājuma prasībām (C(2022)7536 – 2022/2908(DEA))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas deleģēto regulu (C(2022)7536),

–  ņemot vērā Komisijas 2022. gada 25. oktobra vēstuli, kurā tā lūdz paziņot, ka Parlaments neizteiks iebildumus pret deleģēto regulu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas 2022. gada 17. novembra vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem(1) un jo īpaši tās 46. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā regulatīvo tehnisko standartu kopuma projektu, ko Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) iesniedza 2022. gada 14. oktobrī saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 46. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 111. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ieteikumu lēmumam,

A.  tā kā Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 153/2013(2) cita starpā ir precizēts sākotnējo maržu minimālais līmenis un atbilstīgo nodrošinājumu saraksts, kā to paredz Regulas (ES) Nr. 648/2012 46. panta 3. punkts;

B.  tā kā nesenās politiskās un tirgus norises ir izraisījušas cenu līmeņa būtisku paaugstināšanos un nestabilitāti enerģijas tirgos, kā rezultātā centrālie darījumu partneri veic būtiskus maržas pieprasījumus, lai segtu saistītos riska darījumus; tā kā šie maržas pieprasījumi ir radījuši saspringtu situāciju likviditātes jomā nefinanšu darījumu partneriem, tādiem kā enerģētikas uzņēmumi, kam parasti ir mazāk likvīdu aktīvu, lai izpildītu maržas prasības, un tā kā rezultātā šie darījumu partneri vai nu ir spiesti samazināt savas pozīcijas, vai arī ir atstāti bez pienācīga riska ierobežojuma un līdz ar to pakļauti turpmākām cenu svārstībām;

C.  tā kā Komisija 2022. gada 13. septembrī lūdza Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (EVTI) (vēstule Ares(2022)6980063) uz laiku pielāgot piemērojamos Deleģētās regulas (ES) Nr. 153/2013 noteikumus, lai mazinātu daļu sloga, ar ko enerģētikas uzņēmumi kā nefinanšu darījumu partneri saskaras savas komercdarbības ierobežošanā finanšu tirgos, un tajā pašā laikā saglabāt Regulas (ES) Nr. 648/2012 galveno mērķi — aizsargāt finanšu stabilitāti; tā kā EVTI atbildēja 2022. gada 22. septembrī (vēstule ESMA24–436–1414), norādot, ka pagaidu un ierobežoti grozījumi būtu apsverami tikai attiecībā uz nenodrošinātām komercbanku garantijām, turklāt ar zināmiem nosacījumiem; tā kā EVTI galīgajā ziņojumā ir ierosinājusi regulatīvu tehnisko standartu projektus (EVTI91–372–2466), tostarp grozījumus, lai uz laiku paplašinātu atbilstīgā nodrošinājuma rezervi attiecībā uz nenodrošinātām banku garantijām nefinanšu darījumu partneriem, kas darbojas kā tīrvērtes dalībnieki, un attiecībā uz publiskām garantijām visu veidu darījumu partneriem;

D.  tā kā Komisija tāpēc pieņēma deleģēto regulu, ar ko uz laiku groza to atbilstīgo nodrošinājumu sarakstu, kurus var uz 12 mēnešiem deponēt Savienības centrālajos darījumu partneros (CCP) attiecībā uz nenodrošinātām banku garantijām, kā arī publiskām garantijām;

E.  tā kā minētajai deleģētajai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā, lai mazinātu pieaugošo likviditātes spiedienu uz nefinanšu darījumu partneriem, kas tirgojas regulētos gāzes un elektroenerģijas tirgos un veic tīrvērti, izmantojot Savienībā iedibinātus CCP,

1.  paziņo, ka tas neiebilst pret deleģēto regulu;

2.  uzdod priekšsēdētājai šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.
(2) Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 153/2013 (2012. gada 19. decembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par prasībām centrālajiem darījumu partneriem (OV L 52, 23.2.2013., 41. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2023. gada 1. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika