Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2022/2908(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0491/2022

Texte depuse :

B9-0491/2022

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/11/2022 - 5.6

Texte adoptate :

P9_TA(2022)0415

Texte adoptate
PDF 120kWORD 45k
Joi, 24 noiembrie 2022 - Strasbourg
Recomandare de decizie de a nu se opune unui act delegat: măsurile de urgență temporare referitoare la cerințele în materie de garanții reale
P9_TA(2022)0415B9-0491/2022

Decizia Parlamentului European din 24 noiembrie 2022 de a nu formula obiecții la Regulamentul delegat al Comisiei din 21 octombrie 2022 de modificare a standardelor tehnice de reglementare prevăzute în Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013 în ceea ce privește măsurile de urgență temporare referitoare la cerințele în materie de garanții reale (C(2022)7536 – 2022/2908(DEA))

Parlamentul European,

–  având în vedere regulamentul delegat al Comisiei (C(2022)7536),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 25 octombrie 2022 prin care aceasta îi solicită să declare că nu va formula obiecții la regulamentul delegat,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri economice și monetare trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 17 noiembrie 2022,

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții(1), în special articolul 46 alineatul (3),

–  având în vedere proiectul de standarde tehnice de reglementare prezentat la 14 octombrie 2022 de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) în conformitate cu articolul 46 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012,

–  având în vedere articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

A.  întrucât Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013 al Comisiei(2) precizează, printre altele, nivelurile minime ale marjelor inițiale și lista garanțiilor eligibile, așa cum se prevede la articolul 46 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;

B.  întrucât recentele evoluții politice și de pe piață au condus la creșteri semnificative ale prețurilor și la volatilitate pe piețele energiei, declanșând apeluri în marjă substanțiale din partea contrapărților centrale pentru a acoperi expunerile aferente; întrucât aceste cereri de marjă au creat tensiuni legate de lichidități pentru contrapărțile nefinanciare, cum ar fi firmele din domeniul energiei, care au, de obicei, active mai puțin lichide pentru a îndeplini cerințele de marjă, forțându-le fie să își reducă pozițiile, fie să le lase acoperite în mod necorespunzător și expunându-le la variații suplimentare ale prețurilor;

C.  întrucât Comisia a întrebat Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) la 13 septembrie 2022 [prin scrisoarea Ares (2022) 6980063] dacă dispozițiile aplicabile din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013 ar trebui adaptate temporar pentru a reduce o parte din sarcina cu care se confruntă societățile energetice în calitate de contrapărți nefinanciare în ceea ce privește acoperirea împotriva riscurilor a activității lor comerciale pe piețele financiare, menținând, în același timp, obiectivul general al Regulamentului (UE) nr. 648/2012 de menținere a stabilității financiare; întrucât ESMA a răspuns la 22 septembrie 2022 (prin scrisoarea ESMA24-436-1414) indicând că numai garanțiile băncilor comerciale negarantate ar trebui luate în considerare pentru modificări temporare și limitate în anumite condiții; întrucât, în raportul său final, ESMA a propus proiecte de standarde tehnice de reglementare (ESMA91-372-2466), inclusiv modificări pentru a extinde temporar portofoliul de garanții eligibile la garanțiile bancare negarantate pentru contrapărțile nefinanciare care acționează ca membri compensatori și la garanțiile publice pentru toate tipurile de contrapărți;

D.  întrucât, prin urmare, Comisia a adoptat regulamentul delegat care modifică temporar lista garanțiilor eligibile care pot fi depuse la contrapărțile centrale (CPC) din Uniune pentru garanții bancare negarantate, precum și pentru garanții publice pentru o perioadă de 12 luni;

E.  întrucât regulamentul delegat ar trebui să intre în vigoare de urgență pentru a reduce presiunea sporită asupra lichidităților contrapărților nefinanciare care tranzacționează pe piețele reglementate de gaze și energie electrică și care compensează prin intermediul CPC-urilor cu sediul în Uniune,

1.  declară că nu formulează obiecții la regulamentul delegat;

2.  încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 201, 27.7.2012, p. 1.
(2) Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 privind completarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare privind cerințele pentru contrapărțile centrale (JO L 52, 23.2.2013, p. 41).

Ultima actualizare: 1 martie 2023Aviz juridic - Politica de confidențialitate