Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2022/2899(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B9-0490/2022

Podneseni tekstovi :

B9-0490/2022

Rasprave :

Glasovanja :

PV 24/11/2022 - 5.7

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2022)0416

Usvojeni tekstovi
PDF 123kWORD 44k
Četvrtak, 24. studenog 2022. - Strasbourg
Neulaganje prigovora na delegirani akt: vrijednost praga poravnanja za pozicije koje se drže u ugovorima o OTC robnim izvedenicama i ostalim ugovorima o OTC izvedenicama
P9_TA(2022)0416B9-0490/2022

Odluka Europskog parlamenta od 24. studenoga 2022. o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije оd 18. listopada 2022. o izmjeni regulatornih tehničkih standarda utvrđenih u Delegiranoj uredbi (EU) 149/2013 u pogledu vrijednosti praga poravnanja za pozicije koje se drže u ugovorima o OTC robnim izvedenicama i ostalim ugovorima o OTC izvedenicama (C(2022)7413 – 2022/2899(DEA))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2022)7413),

–  uzimajući u obzir pismo Komisije od 25. listopada 2022. kojim od Parlamenta traži da izjavi kako neće ulagati prigovor na Delegiranu uredbu,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku upućeno predsjedniku Konferencije predsjednika odbora od 17. studenog 2022.,

–  uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju(1), a posebno njezin članak 10. stavak 4. treći podstavak,

–  uzimajući u obzir nacrt skupa regulatornih tehničkih standarda koji je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) podnijelo 3. lipnja 2022. u skladu s člankom 10. stavkom 4. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 648/2012,

–  uzimajući u obzir članak 111. stavak 6. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za donošenje odluke Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku,

A.  budući da su Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 149/2013(2) među ostalim utvrđene vrijednosti pragova poravnanja za potrebe obveze poravnanja; budući da Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) u skladu s člankom 10. stavkom 4. četvrtim podstavkom Uredbe (EU) br. 648/2012 periodično preispituje vrijednosti tih pragova poravnanja i predlaže regulatorne tehničke standarde za njihovu izmjenu; budući da za neke jurisdikcije trećih zemalja još nije donesena odluka o istovrijednosti i da se stoga ugovori koji se izvršavaju na tržištima u tim jurisdikcijama trećih zemalja smatraju OTC ugovorima te se, iako ih poravnavaju priznate središnje druge ugovorne strane, ubrajaju u pragove poravnanja;

B.  budući da su cijene robe u zadnje vrijeme porasle, što je znatno pogoršano vojnom agresijom Rusije na Ukrajinu; budući da su rast cijena i ekstremna volatilnost na tržištima energetskih izvedenica u zadnje vrijeme doveli do toga da središnje druge ugovorne strane pozivaju na više marže kako bi energetska poduzeća pokrila povezane izloženosti; budući da je ta situacija stvorila pritisak na likvidnost za nefinancijske druge ugovorne strane, kao što su energetska poduzeća, jer se kolateral koji se daje središnjim drugim ugovornim stranama iz Unije obično daje u gotovini; budući da energetska poduzeća koja često raspolažu manje likvidnom imovinom kako bi zadovoljila zahtjeve za iznos nadoknade mogu biti prisiljena ili smanjiti svoje pozicije ili ih ostaviti s neprimjerenim zaštitnim slojem, čime ih se izlaže daljnjim varijacijama cijena; budući da bi energetska poduzeća trebala zadržati financijsku sposobnost i likvidnost kako bi srednjoročno osigurala opskrbu i nabavu energetskih proizvoda, uz istodobno očuvanje financijske stabilnosti, u cilju da se stvori korist za kućanstva i poduzeća u Uniji;

C.  budući da je Komisija 13. rujna 2022. od ESMA-e (dopisom Ares(2022)6980063) zatražila da razmotri bi li Delegiranu uredbu (EU) br. 149/2013 trebalo privremeno izmijeniti kako bi se ublažila neka od tih opterećenja; budući da je ESMA 22. rujna 2022. (dopisom ESMA24 – 4336 – 1414) odgovorila da je 3. lipnja 2022. Komisiji podnijela nacrt regulatornih tehničkih standarda (ESMA70-451-114) o pragovima poravnanja robe u kojem je predloženo povećanje praga poravnanja robe za 1 milijardu EUR, što znači ukupno 4 milijarde EUR; budući da je ESMA potvrdila primjerenost predloženog povećanja i pozvala Komisiju da što prije donese tu mjeru;

D.  budući da je Komisija stoga donijela Delegiranu uredbu kojom se povećava vrijednost praga poravnanja za pozicije u OTC robnim izvedenicama iz Delegirane uredbe (EU) br. 149/2013 s 3 milijarde EUR na 4 milijarde EUR;

E.  budući da bi Delegirana uredba trebala hitno stupiti na snagu kako bi se smanjio povećani pritisak na likvidnost energetskih poduzeća;

1.  izjavljuje da ne ulaže prigovor na Delegiranu uredbu;

2.  nalaže svojoj predsjednici da ovu Odluku proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 201, 27.7.2012., str. 1.
(2) Delegirana uredba Komisije (EU) br. 149/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća vezano uz regulatorne tehničke standarde o dogovorima o posrednom poravnanju, obvezi poravnanja, javnom registru, pristupu mjestu trgovanja, nefinancijskim drugim ugovornim strankama i tehnikama smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije se poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne stranke (SL L 52, 23.2.2013., str. 11.)

Posljednje ažuriranje: 1. ožujka 2023.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti