Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2022/2955(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0506/2022

Keskustelut :

PV 23/11/2022 - 16.1
CRE 23/11/2022 - 16.1

Äänestykset :

PV 24/11/2022 - 5.8

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2022)0417

Hyväksytyt tekstit
PDF 130kWORD 46k
Torstai 24. marraskuuta 2022 - Strasbourg
Afganistanin ihmisoikeustilanne, erityisesti naisten oikeuksien heikkeneminen ja hyökkäykset oppilaitoksia vastaan
P9_TA(2022)0417RC-B9-0506/2022

Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. marraskuuta 2022 Afganistanin ihmisoikeustilanteesta, erityisesti naisten oikeuksien heikkenemisestä ja hyökkäyksistä oppilaitoksia vastaan (2022/2955(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Afganistanin tilanteesta ja erityisesti 16. syyskuuta 2021(1) ja 7. huhtikuuta 2022(2) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon 19. toukokuuta 2021 antamansa päätöslauselman ihmisoikeuksien suojelusta ja EU:n ulkoisesta muuttoliikepolitiikasta(3),

–  ottaa huomioon 14. marraskuuta 2022 naisista, rauhasta ja turvallisuudesta ja 15. syyskuuta 2021 Afganistanista annetut neuvoston päätelmät, joissa esitettiin viisi vertailuarvoa EU:n toiminnalle tosiasiallisesti Taleban-johtoisten viranomaisten kanssa,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Afganistanista antamat julkilausumat,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat Afganistanista, mukaan lukien päätöslauselmat 2626 (2022), 2596 (2021), 2543 (2020) ja 2513 (2020),

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 10. marraskuuta 2022 antaman päätöslauselman Afganistanin tilanteesta,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 8. heinäkuuta 2022 antaman päätöslauselman naisten ja tyttöjen ihmisoikeustilanteesta Afganistanissa,

–  ottaa huomioon Afganistanin ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan 9. syyskuuta 2022 esittämän raportin,

–  ottaa huomioon YK:n Afganistanissa toimivan avustusoperaation (UNAMA) 20. heinäkuuta 2022 päivätyn raportin, jossa kuvaillaan Afganistanin ihmisoikeustilannetta kymmenen kuukauden ajalta Talebanin valtaannousun jälkeen;

–  ottaa huomioon Talebanin ilmoituksen Afganistanin väliaikaishallituksen perustamisesta 7. syyskuuta 2021,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan YK:n yleissopimuksen sekä lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen, jotka molemmat Afganistan on ratifioinut,

–  ottaa huomioon Genevessä 28. heinäkuuta 1951 allekirjoitetun pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen ja sen vuoden 1967 lisäpöytäkirjan,

–  ottaa huomioon 18. helmikuuta 2017 tehdyn Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan yhteistyösopimuksen kumppanuudesta ja kehityksestä,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien puolustajia, lapsen oikeuksien edistämistä ja suojelua sekä naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa ja kaikkien heihin kohdistuvien syrjinnän muotojen torjuntaa koskevat EU:n temaattiset suuntaviivat,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Taleban kaappasi vallan Afganistanissa 15. elokuuta 2021 Naton ja liittoutuneiden joukkojen vetäydyttyä maasta; ottaa huomioon, että se perusti uudelleen Afganistanin islamilaisen emiirikunnan ja nimitti kokonaan miehistä koostuvan väliaikaisen hallituksen, johon kuuluu vuosien 1996–2001 Taleban-hallinnon jäseniä, joista osa on etsintäkuulutettuja terrorismisyytteiden perusteella; ottaa huomioon, että EU:lla on vakaa kanta, jonka mukaan tosiasiallisesti talebaneista muodostuvaa hallitusta ei tunnusteta;

B.  ottaa huomioon, että parhaillaan talebanit kääntävät viimeisten 20 vuoden aikana saavutettua edistystä taaksepäin; ottaa huomioon, että he ovat perustaneet uudelleen entisen hyveiden edistämisen ja paheiden ehkäisemisen ministeriön ja sulkeneet naisasiainministeriön, Afganistanin riippumattoman ihmisoikeuskomission ja muita paikallisia rakenteita, jotka ovat tarjonneet tukea naisille ja tytöille, kumonneet aiemmin voimaan tulleet naisten suojelua koskevat lait ja asettaneet ankaria rajoituksia naisten oikeuksille; ottaa huomioon, että Taleban on sulkenut naiset hallinnon ulkopuolelle eikä ole ottanut naisia uuteen hallitukseen, jota ei ole tunnustettu;

C.  ottaa huomioon, että Talebanin valtaannousun jälkeen naisten ja tyttöjen perusoikeuksia on rajoitettu yhä enemmän, etenkin koulutukseen ja työhön pääsyn ja vapaan liikkuvuuden osalta; ottaa huomioon, että naiset on käytännössä pyyhitty pois kaikilta julkisen elämän aloilta;

D.  ottaa huomioon, että yli 12-vuotiailta tytöiltä evätään koulutus Afganistanissa; ottaa huomioon, että Afganistanin tosiasialliset viranomaiset lupasivat 15. tammikuuta 2022 sallia tyttöjen palata kouluun kaikilla tasoilla, kun uusi lukuvuosi alkaa maaliskuun 2022 puolivälin jälkeen; ottaa huomioon, että naisopiskelijat eivät saa osallistua koulutukseen seitsemänneltä luokkatasolta eteenpäin; toteaa, että tämä rikkoo ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa vahvistettua kaikkien lasten perusoikeutta koulutukseen; ottaa huomioon, että afganistanilaistytöt ja -naiset ovat järjestäneet urheasti rauhanomaisia mielenosoituksia maassa ja vaatineet, että heidän oikeuttaan koulutukseen kunnioitetaan; ottaa huomioon, että lapsiavioliitot ovat lisääntyneet jyrkästi;

E.  ottaa huomioon, että viime aikoina Taleban on voimistanut naisten ja tyttöjen järjestelmällistä sortoa pidättämällä joukoittain ihmisoikeuksien puolustajia; ottaa huomioon, että Heratin naisvankilan johtaja Alia Azizi on ollut kateissa lokakuusta 2021 lähtien; panee merkille, että ihmisoikeusjärjestöt epäilevät hänen katoamisensa olleen tahdonvastainen; ottaa huomioon, että 3. marraskuuta 2022 Taleban keskeytti lehdistötilaisuuden, jossa ilmoitettiin Afganistanin naisten tasa-arvoliikkeen perustamisesta, ja pidätti yhden naisen, Zarifa Yaqobin, ja neljä hänen miespuolista kollegaansa; ottaa huomioon, että 11. marraskuuta 2022 Taleban pidätti tunnetun aktivistin Farhat Popalzain, joka on yksi Afganistanin spontaanin naisasialiikkeen perustajista; ottaa huomioon, että 13. marraskuuta 2022 Taleban otti säilöön toisen naisten oikeuksien puolustajan, Humaira Yusufin;

F.  ottaa huomioon, että päivittäin raportoidaan ihmisoikeuksien puolustajiin ja heidän perheenjäseniinsä kohdistuvista ihmisoikeusloukkauksista, kuten pidätyksistä, vangitsemisista, sieppauksista, kidutuksesta, uhkailusta, kiristyksestä, surmista ja hyökkäyksistä; ottaa huomioon, että tällaisista loukkauksista ei edelleenkään joudu minkäänlaiseen vastuuseen; ottaa huomioon, että äskettäin Taleban määräsi tuomarit noudattamaan kaikilta osin Talebanin tulkintaa šaria-laista, mikä saattaa johtaa julmiin ja epäinhimillisiin rangaistuksiin ja herättää pelkoa uusista ihmisoikeusloukkauksista;

G.  ottaa huomioon, että Talebanin valtaannousu on lisännyt hyökkäyksiä vähemmistöryhmiä, etenkin hazaroita, hinduja, sikhejä ja kristittyjä, vastaan; ottaa huomioon, että Talebanin valtaannousun jälkeen Isis-Khorasan ja muut toimijat ovat hyökänneet useita kertoja hazarayhteisöä vastaan, joka on pääasiallisesti šiiavähemmistö; katsoo, että nämä hyökkäykset ja hazaroiden ikiaikainen vaino saattavat olla rikoksia ihmisyyttä vastaan; ottaa huomioon, että elokuusta 2021 lähtien heidän uskonnonharjoittamispaikkojaan ja koulu- ja terveyskeskuksiaan vastaan on hyökätty järjestelmällisesti ja yhteisön jäseniä on pidätetty mielivaltaisesti, kidutettu, teloitettu summittaisesti, häädetty, syrjitty ja joissakin tapauksissa pakotettu pakenemaan maasta; ottaa huomioon, että vuosina 2021 ja 2022 hyökättiin useisiin pääasiassa hazaroiden asuttamalla Dasht-e Barchin alueella Kabulissa sijaitseviin oppilaitoksiin, joita ovat esimerkiksi Sayed ul Shuhada, Abdul Rahman Shahid, Mumtaz ja Kaaj; ottaa huomioon, että iskuissa kuoli ja haavoittui satoja ihmisiä; ottaa huomioon, että Talebanin joukkojen kerrotaan avanneen tulen ja käyttäneen fyysistä väkivaltaa hajottaakseen iskuja vastustaneita mielenosoituksia;

H.  ottaa huomioon, että Afganistanin humanitaarinen tilanne heikkenee nopeasti, mikä vaikuttaa suhteettomasti naisiin ja tyttöihin; ottaa huomioon, että Taleban-hallituksen käyttöön ottamat uudet toimintaperiaatteet ovat heikentäneet merkittävästi naisten mahdollisuuksia käydä töissä, myös avustustyöntekijöinä, mikä on vaikuttanut kielteisesti myös naisten mahdollisuuksiin saada humanitaarista apua; ottaa huomioon, että naisten työmarkkinoille osallistumisen rajoittaminen on lisännyt naisten köyhyyttä ja asettanut arviolta 850 000 tyttöä taloudellisen ja seksuaalisen hyväksikäytön sekä lapsiavioliiton vaaraan; ottaa huomioon, että alle yksi neljästä Afganistanissa yhä olevasta naispuolisesta ihmisoikeuksien puolustajasta on ilmoittanut saavansa minkäänlaista humanitaarista tai taloudellista ja oikeudellista apua;

I.  ottaa huomioon, että UNAMAn arvion mukaan heinäkuussa 2022 humanitaarista apua tarvitsi 59 prosenttia väestöstä, eli määrä on kasvanut kuudella miljoonalla vuoden 2021 alkuun verrattuna; ottaa huomioon, että vuonna 2023 humanitaarisen avun tarpeessa odotetaan olevan 28 miljoonaa ihmistä, joista 13 miljoonaa on lapsia; ottaa huomioon, että Maailman ruokaohjelman arvion mukaan 18,9 miljoonaa afganistanilaista kärsii akuutista puutteellisesta ruokaturvasta; ottaa huomioon, että 4,3 miljoonaa afganistanilaista on joutunut siirtymään maan sisällä ja 5,6 miljoonaa on joutunut siirtymään naapurimaihin; ottaa huomioon, että Iranissa ja Pakistanissa on suuri määrä afganistanilaispakolaisia, yhteensä 2,2 miljoonaa rekisteröityä afganistanilaista pakolaista;

J.  ottaa huomioon, että Itä-Afganistanissa tapahtui kesäkuussa 2022 tuhoisa maanjäristys, jossa kuoli yli 1 000 ja loukkaantui yli 6 000 ihmistä; ottaa huomioon, että elokuussa 2022 Afganistanissa saatiin monin paikoin rankkasateita ja ne aiheuttivat tulvia, hyökytulvia ja maanvyörymiä, joissa kuoli tiedotusvälineiden mukaan yli 180 ja loukkaantui yli 250 ihmistä; ottaa huomioon, että maanjäristykset, tulvat, kuivuus ja covid-19-pandemian vaikutukset sekä Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen aiheuttama hyödykkeiden hintojen nousu ovat pahentaneet jo ennestään vakavaa humanitaarista tilannetta;

K.  ottaa huomioon, että EU käynnisti lokakuussa 2021 Afganistanille yhden miljardin euron humanitaarisen avun paketin, jolla tuetaan maassa ja alueella asuvia haavoittuvassa asemassa olevia afganistanilaisia; ottaa huomioon, että G20-ryhmä suunnittelee maksavansa Afganistanille 75 miljoonaa euroa, jotta voidaan puuttua maan dramaattiseen ruokaturvatilanteeseen, ja että tämä on osa ryhmän uutta 210 miljoonan euron humanitaarisen avun pakettia, joka koskee elintarvikeapua maailman heikoimmassa asemassa oleville;

L.  ottaa huomioon, että riippumattomien tiedotusvälineiden ja kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuudet ovat kaventuneet jyrkästi Talebanin valtakaudella; ottaa huomioon, että useilla Talebanin elinten antamilla määräyksillä on rajoitettu merkittävästi journalistista toimintaa ja ne ovat johtaneet toimittajien mielivaltaisten pidätysten lisääntymiseen;

1.  pitää erittäin valitettavana Afganistanin poliittisen, taloudellisen, humanitaarisen, ihmisoikeus- ja turvallisuustilanteen jatkuvaa heikkenemistä etenkin naisten ja tyttöjen osalta sen jälkeen, kun Taleban nousi valtaan elokuussa 2021; toistaa horjumattoman solidaarisuutensa ja sitoutumisensa Afganistanin kansaa kohtaan;

2.  tuomitsee sen, että naisten ja tyttöjen mahdollisuus käyttää oikeuksiaan taantuu jatkuvasti Talebanin pitäessä valtaa, ja katsoo, että tilannetta voidaan tällä hetkellä pitää sukupuoleen perustuvana erotteluna; tuomitsee Talebanin naisten liikkumisvapaudelle määräämät lisärajoitukset; kehottaa Afganistanin tosiasiallisia viranomaisia varmistamaan, että kaikki naisiin kohdistuvat sukupuoleen perustuvat rajoitukset poistetaan ja että naiset voivat jälleen osallistua aktiivisesti julkiseen elämään Afganistanissa; korostaa, että tämän on oltava keskeinen edellytys millekään kansainvälisen yhteisön yhteistyölle Talebanin kanssa;

3.  tuomitsee tyttöjen toisen asteen koulutuksen törkeän kieltämisen ja toteaa sen loukkaavan heidän yleismaailmallista oikeuttaan koulutukseen; palauttaa mieliin Talebanin lupaukset, joiden mukaan naisten pääsy koulutukseen palautettaisiin; vaatii siksi Talebania nyt noudattamaan omia sitoumuksiaan, poistamaan kiellon ja jatkamaan koulunkäyntiä viipymättä sekä varmistamaan Unescon koulutustavoitteiden saavuttamisen; kehottaa EU:ta lisäämään tukeaan afganistanilaisryhmille, jotka pyrkivät puolustamaan naisten ja tyttöjen oikeuksia, mukaan lukien vaihtoehtoiset koulutusvaihtoehdot tytöille, ja rahoittamaan erityisiä avustus- ja suojeluohjelmia myös rahoittamalla apurahoja ja varmistamalla viisumien nopeutetun myöntämisen afganistanilaisille opiskelijoille ja tutkijoille, joille on myönnetty EU:n apurahoja;

4.  tuomitsee ihmisoikeuksien puolustajiin, toimittajiin ja muihin kansalaisyhteiskunnan toimijoihin, hlbtiq+-henkilöihin, toisinajattelijoihin ja tuomareihin kohdistetut jatkuvat iskut sekä rauhanomaisten mielenosoitusten ja eriävien mielipiteiden ilmaisemisen julman tukahduttamisen; tuomitsee naisten oikeuksien ja ihmisoikeuksien puolustajien, mukaan lukien Zarifa Yaqobi ja hänen kollegansa, Farhat Popalzai ja Humaira Yusuf, pidätykset; vaatii vapauttamaan heidät välittömästi ja ehdoitta; kehottaa EU:ta lisäämään poliittista ja taloudellista tukeaan afganistanilaisille naisten oikeuksien ja ihmisoikeuksien puolustajille ja takaamaan heidän turvallisuutensa sekä lisäämään tukeaan maanpaossa eläville naisille tarjoamalla heille laadukkaita koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia;

5.  on tyrmistynyt vähemmistöryhmiin kohdistuvien iskujen lisääntymisestä ja niiden lisääntyvästä eristämisestä, kuten äskettäin Kabulissa Kaaj-oppilaitoksessa tehdystä iskusta; ilmaisee surunvalittelunsa uhrien omaisille ja solidaarisuutensa henkiin jääneille; kehottaa tosiasiallisia viranomaisia saattamaan näihin iskuihin syyllistyneet oikeuden eteen, niin että he joutuvat kantamaan vastuunsa;

6.  ilmaisee syvän huolensa hazaroiden, hindujen, sikhien, kristittyjen ja muiden vähemmistöjen tilanteesta Talebanin valtaannousun jälkeen ja niihin kohdistuvista järjestelmällisistä hyökkäyksistä ja syrjinnän lisääntymisestä, kuten mielivaltaisista pidätyksistä, kidutuksesta ja muusta kaltoinkohtelusta, summittaisista teloituksista ja tahdonvastaisista katoamisista; muistuttaa tosiasiallisten viranomaisten velvollisuudesta kieltää ja estää kaikkiin etnisiin ja uskonnollisiin yhteisöihin kohdistuva syrjintä ja suojella niiden uskonnonharjoittamispaikkoja ja koulu- ja terveyskeskuksia;

7.  pitää erittäin valitettavana, että Talebanin valtaannousun jälkeen tiedonsaannista on tullut yhä vaikeampaa, journalistista riippumattomuutta on rajoitettu merkittävästi ja tosiasialliset viranomaiset ovat painostaneet kansalaisyhteiskunnan järjestöjä yhä enemmän; kehottaa Talebania tarjoamaan toimittajille, tiedotusvälineille ja kansalaisyhteiskunnan järjestöille suotuisan toimintaympäristön, jotta nämä voivat harjoittaa toimintaansa esteettä ja ilman pelkoa kostotoimista;

8.  toistaa pitävänsä humanitaarisen tilanteen heikkenemistä erittäin huolestuttavana; kehottaa maita tehostamaan humanitaarista apuaan ja koordinoimaan sitä YK:n järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen kanssa; kehottaa tosiasiallisia viranomaisia poistamaan kaikki rajoitukset ja esteet humanitaarisen avun toimittamiselta ja korostaa, että sitä antaville järjestöille on sallittava asianmukainen pääsy paikalle; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita puuttumaan nykyisen humanitaarisen kriisin taustalla oleviin taloudellisiin tekijöihin tekemällä kaikkensa humanitaarisen avun lisäämiseksi ja toteaa, että siihen olisi sisällytettävä sukupuolinäkökulma;

9.  on huolestunut ilmastonmuutoksen ja ympäristön tilan heikkenemisen tuhoisista vaikutuksista Afganistanissa, johon ilmastoon liittyvät uhat vaikuttavat YK:n luokituksen mukaan kuudenneksi eniten koko maailmassa: kehottaa kansainvälistä yhteisöä ryhtymään pikaisiin toimiin auttaakseen afganistanilaisia puuttumaan tähän dramaattiseen tilanteeseen, joka vaikuttaa suhteettomasti haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin, kuten naisiin ja tyttöihin;

10.  pitää myönteisenä ja tukee YK:n operaation ja Afganistania käsittelevän YK:n erityisraportoijan työtä, koska on olennaisen tärkeää seurata maan ihmisoikeustilannetta ja raportoida siitä; kehottaa EU:ta ja kansainvälistä yhteisöä lisäämään poliittista ja taloudellista tukea näiden työlle;

11.  pitää myönteisenä, että Kansainvälinen rikostuomioistuin on aloittanut uudelleen Afganistanissa tapahtuneiden ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten ja sotarikosten tutkinnan; kehottaa EU:ta lisäämään tukeaan tietojen jakamiseen, tutkimukseen, seurantaan ja valvontaan vastuuvelvollisuuden lisäämiseksi;

12.  muistuttaa, että EU:lla on vakaa kanta mahdolliseen poliittiseen yhteydenpitoon Talebanin kanssa ja tätä kantaa ohjaavat viisi aihekohtaista vertailuarvoa, jotka perustuvat kaikkien ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen periaatteisiin; korostaa, että nämä vertailuarvot ovat vain heikentyneet selvästi 15. elokuuta 2021 lähtien, mikä merkitsee, että Taleban-viranomaisten legitimointi ei ole perusteltavissa; huomauttaa, että nykyisiä vertailuarvoja on päivitettävä, jotta voidaan laatia Afganistania koskeva EU:n pitkän aikavälin strategia, kun otetaan huomioon nykytilanne ja se, ettei Taleban ole lunastanut yhtäkään alkuperäisistä lupauksistaan;

13.  kehottaa EU:ta pyrkimään laajentamaan ihmisoikeustilanteen jatkuvasta heikkenemisestä vastuussa olevaa Talebanin johtoa koskevien kohdennettujen toimenpiteiden luetteloa;

14.  kehottaa tosiasiallisia viranomaisia toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan, myös pakkoavioliittojen ja parisuhdeväkivallan, torjumiseksi ja saattamaan siihen syyllistyneet viipymättä vastuuseen teoistaan; kehottaa tosiasiallisia viranomaisia avaamaan uudelleen koko maan kattavan uhrien tukijärjestelmän;

15.  kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH), EU:n edustustoja ja jäsenvaltioiden suurlähetystöjä lisäämään tukeaan afganistanilaisille ihmisoikeuksien puolustajille ja riippumattomille toimittajille maassa ja sen ulkopuolella, myös rationalisoimalla ihmisoikeuksien puolustajien uudelleensijoittamista tätä asiaa koskevien EU:n suuntaviivojen mukaisesti;

16.  kehottaa asettamaan edustavan ja vaaleilla valitun hallituksen, joka ottaa naisia ja vähemmistöjä mukaan päätöksentekoprosessiin kaikilla tasoilla;

17.  kehottaa YK:n ihmisoikeusneuvostoa perustamaan täydentävän ja jatkuvan vastuuvelvollisuusmekanismin tutkimaan kaikkia väitettyjä ihmisoikeuksia koskevan oikeuden loukkauksia ja rikkomuksia, joita pidetään rikoksina kansainvälisen oikeuden mukaisesti, etenkin naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa;

18.  toteaa, että tarvitaan lisää kansainvälisiä toimia, jotta voidaan tukea Afganistanin sisäisiä naisten johtamia vuoropuheluja ja afganistanilaisnaisten verkostoja sekä maassa että sen ulkopuolella; kehottaa EUH:ta ottamaan parlamentin ja muut EU:n toimielimet tiiviimmin mukaan afganistanilaisten naisjohtajien foorumiin; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan toimia sen varmistamiseksi, että afganistanilaisnaiset voivat osallistua maataan koskevaan poliittiseen vuoropuheluun;

19.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle ja EU:n Afganistanin-erityisedustajalle.

(1) EUVL C 117, 11.3.2022, s. 133.
(2) EUVL C 434, 15.11.2022, s. 86.
(3) EUVL C 15, 12.1.2022, s. 70.

Päivitetty viimeksi: 1. maaliskuuta 2023Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö