Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2022/2957(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0507/2022

Разисквания :

PV 23/11/2022 - 16.3
CRE 23/11/2022 - 16.3

Гласувания :

PV 24/11/2022 - 5.10

Приети текстове :

P9_TA(2022)0419

Приети текстове
PDF 123kWORD 48k
Четвъртък, 24 ноември 2022 г. - Страсбург
Принудителното разселване на хора в резултат на ескалирането на конфликта в източната част на Демократична Република Конго
P9_TA(2022)0419RC-B9-0507/2022

Резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2022 г. относно принудителното разселване на хора в резултат на ескалацията на конфликта в източната част на Демократична република Конго (ДРК) (2022/2957(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно Демократична република Конго (ДРК),

–  като взе предвид доклада на генералния секретар на ООН от 10 октомври 2022 г. относно децата и въоръжения конфликт в Демократична република Конго,

–  като взе предвид Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените от 18 декември 1979 г. (CEDAW),

–  като взе предвид Четвъртата Женевска конвенция от 1949 г. относно закрилата на цивилните лица във време на война и допълнителните протоколи към нея от 1977 г. и 2005 г.,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 1948 г.,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето от 20 ноември 1989 г.,

–  като взе предвид доклада на СВКПЧ – мисия на ООН за стабилизиране в ДРК (MONUSCO) от юли 2020 г., озаглавен „Доклад относно нарушенията на правата на човека и на международното хуманитарно право от въоръжените групировки на Алианса на демократичните сили и от членове на силите за отбрана и сигурност на територията на Бени, провинция Северно Киву и териториите на Ируму и Мамбаса, провинция Итури, между 1 януари 2019 г. и 31 януари 2020 г.“,

–  като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията / върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Жозеп Борел, от 4 юли 2022 г. относно положението в източната част на Демократична република Конго,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/821 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за определяне на задължения за надлежна проверка на веригата на доставки за вносителите от Съюза на калай, тантал и волфрам, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони(1),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2021/947 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юни 2021 г. за създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество – Глобална Европа(2),

–  като взе предвид Споразумението от Котону,

–  като взе предвид член 132, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че положението със сигурността в Демократична република Конго (ДРК) продължава да се влошава, особено в североизточната част на страната, поради присъствието на въоръжени чуждестранни и вътрешни групировки, включително М23, която има с връзки с Руанда; като има предвид, че някои бунтовнически групи имат връзки с Уганда и Бурунди, както и твърдения за вярност към ИДИЛ, и са замесени в многобройни масови убийства, причинявайки разселването на хиляди цивилни лица, и че има сведения, че въоръжени групировки набират деца и извършват широко разпространено сексуално и основано на пола насилие;

Б.  като има предвид, че от 20 октомври 2022 г. насам настъплението на М23 доведе до разселването на хиляди хора от Рутшуру в Каняручиня и Кибати, северно от град Гома, и на територията на Луберо, които се добавят към шест милиона души, които вече са вътрешно разселени;

В.  като има предвид, че по оценки от 20 октомври 2022 г. насам приблизително 183 000 души, предимно жени и деца, са били разселени, с което общият брой на цивилните лица в източната част на страната достига 232 000 души; като има предвид, че 2,4 милиона конгоански деца на възраст под пет години страдат от общо остро недохранване; като има предвид, че много деца са разделени от своите родители и настойници, тъй като хората бягат от бунтовническите нападения; като има предвид, че понастоящем около 7,5 милиона души се нуждаят от помощ и нямат достъп до съоръжения за водоснабдяване и канализация;

Г.  като има предвид, че източните провинции на ДРК Итури и Киву претърпяха две десетилетия цикличен конфликт, характеризиращ се с масови убийства на цивилни лица и насилие от страна на въоръжени групировки, като правителствените органи не успяха да потърсят отговорност от недържавните групи за минали престъпления;

Д.  като има предвид, че през октомври 2022 г. беше съобщено, че в неотдавнашния конфликт с бунтовническите сили на М23 конгоанските части и техните съюзници са отговорни за масови нарушения на правата на човека; като има предвид, че се съобщава и за сериозни злоупотреби, като например детски труд;

Е.  като има предвид, че журналистите, отразяващи конфликта, са изправени пред нарастващ тормоз, заплахи и арести;

Ж.  като има предвид, че процесът от Луанда, подпомаган от Ангола, има за цел да посредничи между ДРК и Руанда по отношение на конфликта в източната част на ДРК; като има предвид, че Източноафриканската общност (ИАО), на която ДРК стана член през март 2022 г., постави началото на двупистов процес, насочен към прекратяване на нестабилността в източната част на Конго: политически дискусии с бунтовническите групи, изразили желание да спрат сраженията и да се разоръжат, съчетани с разполагането на източноафрикански военни сили;

1.  изразява дълбоката си загриженост относно ескалацията на насилието и тревожното и влошаващо се хуманитарно положение в ДРК, причинено по-специално от въоръжените конфликти в източните провинции; изразява съжаление във връзка със загубата на човешки живот и изразява своето съчувствие към народа на ДРК; изразява съжаление, че в резултат на конфликта приблизително 27 милиона конгоанци се нуждаят от хуманитарна помощ, и че броят на вътрешно разселените лица в ДРК се увеличава, като се счита, че до шест милиона са разселени до момента, включително 515 000 бежанци;

2.  призовава ЕС и други международни партньори да предоставят хуманитарна помощ на региона; настоява, че финансираната от ЕС хуманитарна помощ следва да бъде насочена към подпомагане на уязвимите лица, като например преживелите сексуално насилие, и към подобряване на социалните фактори, от които зависи здравето; призовава ЕС да продължи да увеличава своето финансиране за развитие и хуманитарна помощ за ДРК за програмния период 2021—2027 г.; настоятелно призовава всички страни да позволят и улеснят хуманитарния достъп до всички нуждаещи се и да направят възможно доброволното и безопасно завръщане на разселените лица;

3.  категорично осъжда продължаващата брутална агресия от страна на въоръжени групировки; призовава въоръжената групировка M23 да се оттегли от своите позиции, да се разоръжи, а всички въоръжени групировки в региона да се присъединят отново към междуконгоанския диалог (процеса от Найроби) като подготовка за разоръжаване, демобилизация и повторна интеграция в общностите; призовава всички държавни участници в региона да прекратят всякакво сътрудничество с М23 и други въоръжени групировки в региона; настоятелно призовава всички засегнати правителства да гарантират, че никое политическо решение не включва амнистия за лицата, отговорни за тежки международни престъпления, и че на командващите М23, които са извършили злоупотреби, няма да бъде разрешено да се интегрират във въоръжените сили на Демократична република Конго;

4.  настоятелно призовава Руанда да не подкрепя бунтовниците от М23; призовава ЕС и неговите държави членки да наложат санкции срещу извършителите на нарушения на правата на човека в източната част на ДРК чрез Глобалния механизъм за налагане на санкции в областта на правата на човека; призовава санкциите срещу старши командири на М23 да бъдат запазени и разширени, така че да включват и новоустановени лица, отговорни за сериозни нарушения, както и висши длъжностни лица от целия регион, съучастници в злоупотребите на въоръжените групировки;

5.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с пълния набор от заплахи и нарушения на правата на човека и насилие, на които са подложени жените и момичетата по време на въоръжени конфликти, и потвърждава, че жените и момичетата са особено изложени на риск, тъй като те често са обект на специално насочени към тях нападения, и са изложени на повишен риск от насилие в конфликтни и следконфликтни ситуации, което възпрепятства участието им в мирните процеси; настоятелно призовава международната общност да ускори усилията си за премахване на бича на сексуалното и основаното на пола насилие при въоръжените конфликти в източната част на ДРК, да защити жертвите, да сложи край на безнаказаността за извършителите и да гарантира достъп до правосъдие, обезщетения и средства за правна защита за оцелелите;

6.  настоятелно призовава международната общност да предприеме конкретни стъпки за прекратяване на продължаващото насилие, по-специално чрез насърчаване на диалога и ненасилствените решения, както и чрез подкрепа за регионалния процес на посредничество — процеса от Луанда, иницииран от президента на Ангола Жуан Луренсо; подчертава, че всички държави — страни по Източноафриканската общност (ИАО), Южноафриканската общност за развитие (ЮАОР) и Международната конференция за региона на Големите африкански езера (ICGLR) трябва да спазват принципите, договорени от затворения дипломатически кръг на източноафриканските държавни ръководители, и процеса на посредничество от Луанда; категорично подчертава необходимостта от трансгранично сътрудничество в региона на Големите африкански езера;

7.  призовава за създаване на официален механизъм за проверка като част от по-широките усилия за реформа в сектора на сигурността, за да се разследват кандидатите за отстраняване и да се гарантира, че силите за сигурност действат в съответствие с международните стандарти в областта на правата на човека и международното хуманитарно право;

8.  настоятелно призовава Комисията и държавите — членки на ЕС, да гарантират, че предстоящата стратегия на ЕС за Големите африкански езера отразява адекватно многобройните и сериозни предизвикателства в областта на правата на човека и хуманитарните предизвикателства както на национално, така и на регионално равнище, и по-специално в ДРК;

9.  призовава съседните на ДРК държави да увеличат усилията си за борба с контрабандата на полезни изкопаеми от зони на конфликт през своя територия и с незаконната търговия с природни ресурси, която подхранва конфликта; подчертава значението на полагането на допълнителни усилия за спиране на финансирането за въоръжените групировки, участващи в незаконната търговия с природни ресурси, включително злато и продукти от дивата флора и фауна; призовава Комисията да направи оценка на въздействието и ефикасността на Регламент (ЕС) 2017/821 в своя преглед на функционирането и ефективността на посочения регламент;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Европейската служба за външна дейност, Африканския съюз, Съвета на министрите на АКТБ – ЕС, Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС, генералния секретар на ООН и правителството и парламента на Демократична република Конго, както и на останалите държави от Източноафриканската общност.

(1) ОВ L 130, 19.5.2017 г., стр. 1.
(2) OВ L 209, 14.6.2021 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 1 март 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност