Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2022/2957(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B9-0507/2022

Debatai :

PV 23/11/2022 - 16.3
CRE 23/11/2022 - 16.3

Balsavimas :

PV 24/11/2022 - 5.10

Priimti tekstai :

P9_TA(2022)0419

Priimti tekstai
PDF 131kWORD 43k
Ketvirtadienis, 2022 m. lapkričio 24 d. - Strasbūras
Priverstinis žmonių perkėlimas kaip konflikto Kongo Demokratinės Respublikos (KDR) rytinėje dalyje eskalacijos pasekmė
P9_TA(2022)0419RC-B9-0507/2022

2022 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl priverstinio žmonių perkėlimo kaip konflikto Kongo Demokratinės Respublikos (KDR) rytinėje dalyje eskalacijos pasekmės (2022/2957(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes rezoliucijas dėl Kongo Demokratinės Respublikos (KDR),

–  atsižvelgdamas į 2022 m. spalio 10 d. JT generalinio sekretoriaus ataskaitą dėl vaikų ir ginkluoto konflikto Kongo Demokratinėje Respublikoje,

–  atsižvelgdamas į 1979 m. gruodžio 18 d. Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims,

–  atsižvelgdamas į 1949 m. Ženevos konvenciją dėl civilių apsaugos karo metu ir į jos papildomus 1977 m. ir 2005 m. protokolus,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. gruodžio 10 d. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1989 m. lapkričio 20 d. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją,

–  atsižvelgdamas į 2020 m. liepos mėn. JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro (OHCHR) ir Jungtinių Tautų Organizacijos stabilizavimo misijos Kongo Demokratinėje Respublikoje (MONUSCO) ataskaitą „Žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimai, kuriuos 2019 m. sausio 1 d.–2020 m. sausio 31 d. Šiaurės Kivu provincijos Beni teritorijoje ir Itūri provincijos Irumu bei Mambasa teritorijose vykdė Sąjungininkų demokratinių pajėgų ginkluota grupuotė ir gynybos ir saugumo pajėgų nariai“,

–  atsižvelgdamas į 2022 m. liepos 4 d. Komisijos pirmininkės pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai Josepo Borrellio pareiškimą dėl padėties Kongo Demokratinės Respublikos (KDR) rytinėje dalyje,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/821, kuriuo nustatomos alavo, tantalo, volframo, jų rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų Sąjungos importuotojų prievolės dėl išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo(1),

–  atsižvelgdamas į 2021 m. birželio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/947, kuriuo nustatoma Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė „Globali Europa“(2),

–  atsižvelgdamas į Kotonu susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi saugumo padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR) dėl ginkluotų užsienio ir vidaus grupuočių, įskaitant M23 grupuotę, turinčių sąsajų su Ruanda, toliau blogėja, ypač šalies šiaurės rytų dalyje; kadangi kai kurios sukilėlių grupuotės palaiko ryšius su Uganda ir Burundžiu, taip pat pranešama apie jų lojalumą ISIS, be to, jos dalyvavo daugelyje žudynių, dėl kurių buvo perkelta tūkstančiai civilių gyventojų, taip pat pranešama, kad ginkluotos grupuotės verbuoja vaikus ir plačiu mastu vykdo seksualinio smurto ir smurto dėl lyties aktus;

B.  kadangi nuo 2022 m. spalio 20 d. dėl M23 grupuotės puldinėjimų tūkstančiai žmonių buvo perkelti iš Rutshuru į Kanyaruchiniją ir Kibatį, į šiaurę nuo Gomos miesto, ir į Lubero teritoriją, ši minia prisijungė prie šešių milijonų asmenų, kurie jau perkelti šalies viduje;

C.  kadangi nuo 2022 m. spalio 20 d. perkelta apie 183 000 žmonių, daugiausia moterų ir vaikų, taigi, rytinėje šalies dalyje iš viso gyvena daugiau kaip 232 000 civilių gyventojų; kadangi 2,4 mln. Kongo vaikų iki penkerių metų amžiaus kenčia nuo pasaulinės ūmios netinkamos mitybos; kadangi, žmonėms bėgant nuo sukilėlių išpuolių, daug vaikų buvo atskirti nuo tėvų ir globėjų; kadangi apie 7,5 mln. žmonių šiuo metu reikia pagalbos ir jie neturi prieigos prie vandens ir sanitarijos įrenginių;

D.  kadangi KDR rytinės Iturio ir Kivu provincijos du dešimtmečius kenčia nuo ciklinio konflikto, pasižyminčio civilių žudynėmis ir ginkluotų grupuočių smurtu, o valstybinės valdžios institucijos neužtikrina nevalstybinių grupuočių atsakomybės už įvykdytus nusikaltimus;

E.  kadangi 2022 m. spalio mėn. pranešta, kad per pastarąjį konfliktą su M23 sukilėlių pajėgomis Kongo kariuomenės daliniai ir jų sąjungininkai masiškai pažeidinėjo žmogaus teises; kadangi taip pat pranešta apie sunkius pažeidimus, pvz., vaikų darbą;

F.  kadangi prie apie konfliktą pranešančių žurnalistų vis dažniau priekabiaujama, jiems grasinama ir jie areštuojami;

G.  kadangi Luandos procesu, kuriam vykti padeda Angola, siekiama tarpininkauti tarp KDR ir Ruandos sprendžiant konfliktą rytinėje KDR dalyje; kadangi Rytų Afrikos bendrija (EAC), kurios nare KDR tapo 2022 m. kovo mėn., pradėjo dviejų krypčių procesą, kuriuo siekiama stabilizuoti padėtį Rytų Konge: vykdomos politinės diskusijos su sukilėlių grupuotėmis, išreiškusiomis norą nutraukti kovą ir nusiginkluoti, kartu dislokuojant Rytų Afrikos karines pajėgas;

1.  reiškia didelį susirūpinimą dėl smurto eskalavimo ir nerimą keliančios bei blogėjančios humanitarinės padėties KDR, kurią, visų pirma, sukėlė ginkluoti konfliktai rytinėse provincijose; apgailestauja dėl žmonių žūčių ir išreiškia užuojautą KDR gyventojams; apgailestauja dėl to, kad dėl konflikto humanitarinės pagalbos prireikė maždaug 27 mln. Kongo gyventojų, o šalies viduje perkeltų asmenų skaičius KDR didėja ir manoma, kad iki šiol perkelta iki 6 mln. asmenų, įskaitant 515 000 pabėgėlių;

2.  ragina ES ir kitus tarptautinius partnerius teikti humanitarinę pagalbą šiam regionui; primygtinai reikalauja, kad ES finansuojama humanitarinė pagalba būtų skirta padėti pažeidžiamiems asmenims, pvz., seksualinio smurto aukoms, ir gerinti socialinius sveikatą lemiančius veiksnius; ragina ES 2021–2027 m. programavimo laikotarpiu toliau didinti savo vystymosi ir humanitarinį finansavimą KDR; primygtinai ragina visas šalis sudaryti sąlygas ir padėti teikti humanitarinę pagalbą visiems, kuriems jos reikia, ir sudaryti sąlygas savanoriškam ir saugiam perkeltųjų asmenų grįžimui;

3.  griežtai smerkia tebesitęsiančią brutalią ginkluotų grupuočių agresiją; ragina ginkluotą M23 grupuotę pasitraukti iš savo pozicijų ir nusiginkluoti, taip pat ragina visas regiono ginkluotas grupuotes, rengiantis nusiginklavimui, demobilizacijai ir bendruomenių reintegracijai, vėl prisijungti prie Kongo vidaus dialogo (Nairobio proceso); ragina visus regiono valstybinius veikėjus nutraukti bet kokį bendradarbiavimą su M23 grupuote ir kitomis ginkluotomis grupuotėmis regione; primygtinai ragina visas susijusias vyriausybes užtikrinti, kad į bet kokį politinį susitarimą nebūtų įtraukta amnestija asmenims, įvykdžiusiems sunkius tarptautinius nusikaltimus, ir kad pažeidimų padariusiems M23 grupuotės vadams nebūtų leidžiama integruotis į KDR ginkluotąsias pajėgas;

4.  primygtinai ragina Ruandą neremti M23 grupuotės sukilėlių; ragina ES ir jos valstybes nares per Pasaulinį sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus mechanizmą taikyti sankcijas žmogaus teisių pažeidėjams rytinėje KDR dalyje; ragina išlaikyti ir išplėsti sankcijas vyresniesiems M23 grupuotės vadams, kad jos būtų taikomos ir tiems, kurie neseniai buvo pripažinti įvykdžiusiais sunkius pažeidimus, taip pat vyresniesiems pareigūnams iš viso regiono, prisidėjusiems prie ginkluotos grupuotės vykdomų pažeidimų;

5.  reiškia didelį susirūpinimą dėl daugybės grasinimų ir žmogaus teisių pažeidimų, kuriuos moterys ir mergaitės patiria ginkluotų konfliktų metu, ir pripažįsta, kad moterims ir mergaitėms kyla ypač didelis pavojus, nes dažnai yra konkrečiai taikomasi į jas ir joms kyla didesnė smurto rizika konfliktų metu ir po konfliktų, o tai trukdo joms dalyvauti taikos procesuose; primygtinai ragina tarptautinę bendruomenę labiau stengtis panaikinti seksualinio smurto ir smurto dėl lyties per ginkluotus konfliktus KDR rytinėje dalyje grėsmę, apsaugoti aukas, panaikinti nusikaltėlių nebaudžiamumą ir užtikrinti išgyvenusiems asmenims galimybę kreiptis į teismą, gauti žalos atlyginimą ir pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis;

6.  primygtinai ragina tarptautinę bendruomenę imtis konkrečių veiksmų siekiant sustabdyti tebesitęsiantį smurtą, ypač skatinant skatinti dialogą ir nesmurtinius sprendimus, taip pat remiant regioninį tarpininkavimo procesą – Luandos procesą, kurį inicijavo Prezidentas Angola João Lourenço; pabrėžia, kad visos Rytų Afrikos bendrijos (EAC), Pietų Afrikos vystymosi bendrijos (SADC) ir Didžiųjų ežerų regiono tarptautinės konferencijos (ICGLR) šalys turi laikytis principų, dėl kurių susitarta Rytų Afrikos valstybių vadovų susitikime ir Luandos tarpininkavimo procese; tvirtai pabrėžia, kad Afrikos Didžiųjų ežerų regione būtinas tarpvalstybinis bendradarbiavimas;

7.  ragina sukurti oficialų patikimumo tikrinimo mechanizmą, kuris būtų platesnio masto saugumo sektoriaus reformos dalis, siekiant išsiaiškinti, kuriuos kandidatus reikia pašalinti, taip pat siekiant užtikrinti, kad saugumo pajėgos veiktų laikydamosi tarptautinių žmogaus teisių ir humanitarinės teisės standartų;

8.  primygtinai ragina Komisiją ir ES valstybes nares užtikrinti, kad būsimoje ES strategijoje dėl Afrikos Didžiųjų ežerų būtų tinkamai atsižvelgta į daugybę rimtų žmogaus teisių ir humanitarinių problemų tiek šalies, tiek regionų lygmeniu, ypač KDR;

9.  ragina KDR kaimynines šalis labiau stengtis kovoti su konflikto zonų naudingųjų iškasenų kontrabanda per savo šalis ir neteisėta prekyba gamtos ištekliais, kurie skatina konfliktą; pabrėžia, kad svarbu toliau stengtis užkirsti kelią ginkluotų grupuočių, dalyvaujančių neteisėtoje prekyboje gamtos ištekliais, įskaitant auksą ir laukinės gamtos produktus, finansavimui; ragina Komisiją atliekant šio reglamento veikimo ir veiksmingumo peržiūrą įvertinti Reglamento (ES) 2017/821 poveikį ir veiksmingumą;

10.  paveda Pirmininkei perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininkės pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos išorės veiksmų tarnybai, Afrikos Sąjungai, AKR ir ES ministrų tarybai, AKR ir ES jungtinei parlamentinei asamblėjai, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, Kongo Demokratinės Respublikos vyriausybei ir parlamentui, taip pat kitoms Rytų Afrikos bendrijos šalims.

(1) OL L 130, 2017 5 19, p. 1.
(2) OL L 209, 2021 6 14, p. 1.

Atnaujinta: 2023 m. kovo 1 d.Teisinė informacija - Privatumo politika