Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2022/2957(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B9-0507/2022

Debates :

PV 23/11/2022 - 16.3
CRE 23/11/2022 - 16.3

Balsojumi :

PV 24/11/2022 - 5.10

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2022)0419

Pieņemtie teksti
PDF 136kWORD 47k
Ceturtdiena, 2022. gada 24. novembris - Strasbūra
Iedzīvotāju piespiedu pārvietošana saistībā ar konflikta saasināšanos Kongo Demokrātiskās Republikas (KDR) austrumu daļā
P9_TA(2022)0419RC-B9-0507/2022

Eiropas Parlamenta 2022. gada 24. novembra rezolūcija par iedzīvotāju piespiedu pārvietošanu saistībā ar konflikta saasināšanos Kongo Demokrātiskās Republikas (KDR) austrumu daļā (2022/2957(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Kongo Demokrātisko Republiku (KDR),

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2022. gada 10. oktobra ziņojumu par bērniem un bruņotiem konfliktiem Kongo Demokrātiskajā Republikā,

–  ņemot vērā 1979. gada 18. decembra Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu (CEDAW),

–  ņemot vērā 1949. gadā pieņemto ceturto Ženēvas Konvenciju par civiliedzīvotāju aizsardzību kara laikā un tās 1977. un 2005. gada papildprotokolus,

–  ņemot vērā 1948. gada 10. decembra Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā 1989. gada 20. novembra ANO Konvenciju par bērna tiesībām (UNCRC),

–  ņemot vērā Augstā cilvēktiesību komisāra biroja (OHCHR) un Apvienoto Nāciju Organizācijas Stabilizācijas misijas Kongo Demokrātiskajā Republikā (MONUSCO) 2020. gada jūlija ziņojumu par cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem, ko veikuši Apvienoto demokrātisko spēku bruņotā grupa un aizsardzības un drošības spēku locekļi Beni teritorijā, Ziemeļkivu provincē, Irumu un Mambasa teritorijās un Ituri provincē laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. janvārim,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos Žuzepa Borela 2022. gada 4. jūlija deklarāciju par stāvokli Kongo Demokrātiskās Republikas austrumu daļā,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 17. maija Regulu (ES) 2017/821, ar ko paredz piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes pienākumus Savienības importētājiem, kuri importē konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes alvu, tantalu un volframu, to rūdas un zeltu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 9. jūnija Regulu (ES) 2021/947, ar ko izveido Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu “Eiropa pasaulē”(2),

–  ņemot vērā Kotonū nolīgumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. un 4. punktu,

A.  tā kā drošības situācija Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR) turpina pasliktināties, jo īpaši valsts ziemeļaustrumu daļā, tādēļ, ka uzbrūk bruņoti ārvalstu un vietēji grupējumi, tostarp M23, kas ir saistīts ar Ruandu; tā kā daži nemiernieku grupējumi ir saistīti ar Ugandu un Burundi, kā arī esot lojāli ISIS, un ir bijuši iesaistīti daudzos slaktiņos, kas ir izraisījuši tūkstošiem civiliedzīvotāju pārvietošanu, un ir ziņojumi par to, ka bruņotie grupējumi vervē bērnus un plaši īsteno seksuālu un ar dzimumu saistītu vardarbību;

B.  tā kā kopš 2022. gada 20. oktobra M23 uzbrukumu dēļ tūkstošiem cilvēku ir pārvietoti no Rutšuru uz Kanjaručinju un Kibati, uz ziemeļiem no Gomas pilsētas un uz Lubero teritoriju;

C.  tā kā kopš 2022. gada 20. oktobra ir pārvietoti aptuveni 183 000 cilvēku, galvenokārt sievietes un bērni, tādējādi valsts austrumu daļā kopumā ir pārvietoti vairāk nekā 232 000 civiliedzīvotāju; tā kā 2,4 miljoni Kongo bērnu vecumā līdz pieciem gadiem cieš no vispārējas akūtas uztura nepietiekamības; tā kā daudzi bērni, bēgot no nemiernieku uzbrukumiem, vairs nevar atrast vecākus un aizbildņus; tā kā pašlaik palīdzība ir vajadzīga aptuveni 7,5 miljoniem cilvēku, kuriem nav piekļuves ūdenim un sanitārijas iekārtām;

D.  tā kā KDR austrumu provinces Ituri un Kivu jau divdesmit gadus cieš no cikliska konflikta, kurā bruņoti grupējumi slaktē civiliedzīvotājus un īsteno vardarbību, un valsts iestādes nespēj saukt nevalstiskos grupējumus pie atbildības par iepriekš izdarītiem noziegumiem;

E.  tā kā 2022. gada oktobrī tika ziņots, ka jaunākajā konfliktā ar M23 nemiernieku spēkiem Kongo armijas vienības un to sabiedrotie bija atbildīgi par masveida cilvēktiesību pārkāpumiem; tā kā ziņots arī par nopietniem pārkāpumiem, tostarp bērnu darbu;

F.  tā kā žurnālisti, kas ziņo par šo konfliktu, saskaras ar aizvien lielāku vajāšanu, draudiem un arestiem;

G.  tā kā Angolas veicinātā Luandas procesa mērķis ir mediācija starp KDR un Ruandu attiecībā uz konfliktu KDR austrumu daļā; tā kā Austrumāfrikas valstu kopiena (EAC), kurā KDR kļuva par locekli 2022. gada martā, ir sākusi divējādu procesu ar mērķi izbeigt nestabilitāti Kongo austrumu daļā, kas paredz: politiskas diskusijas ar nemiernieku grupām, kuras ir izteikušas vēlmi pārtraukt karadarbību un atbruņoties, un Austrumāfrikas militāro spēku izvietošanu,

1.  pauž dziļas bažas par vardarbības eskalāciju un satraucošo un aizvien sliktāko humanitāro situāciju KDR, ko jo īpaši izraisījuši bruņotie konflikti austrumu provincēs; pauž nožēlu par zaudētajām dzīvībām un izsaka līdzjūtību KDR iedzīvotājiem; pauž nožēlu, ka šā konflikta dēļ aptuveni 27 miljoniem Kongo iedzīvotāju ir vajadzīga humānā palīdzība un pastāvīgi pieaug KDR iekšzemē pārvietoto personu skaits, kas pašlaik ir aptuveni 6 miljoni, tostarp 515 000 bēgļu;

2.  aicina ES un pārējos starptautiskos partnerus sniegt šim reģionam humāno palīdzību; stingri prasa ES finansēto humāno palīdzību mērķorientēti sniegt neaizsargātām personām, tostarp seksuālas vardarbības upuriem, un tam, lai uzlabotu sociālos faktorus, kas ietekmē veselību; aicina ES arī turpināt attīstības un humānās palīdzības finansējuma palielināšanu KDR 2021.–2027. gada plānošanas periodā; mudina visas puses atļaut un atvieglot humānās palīdzības pieejamību visiem tiem, kam tā ir vajadzīga, un darīt iespējamu pārvietoto personu brīvprātīgu un drošu atgriešanos;

3.  stingri nosoda bruņoto grupējumu pašlaik īstenoto brutālo agresiju; prasa, lai M23 bruņotais grupējums atkāptos no savām pozīcijām un atbruņotos un lai visi bruņotie grupējumi reģionā no jauna iesaistītos Kongo dialogā (Nairobi process), gatavojoties atbruņošanai, demobilizācijai un reintegrācijai kopienā; aicina visus reģiona valsts dalībniekus pārtraukt jebkādu sadarbību ar M23 un citiem bruņotiem grupējumiem šajā reģionā; mudina visas attiecīgās valdības nodrošināt, ka politisks noregulējums neparedz amnestiju tiem, kas ir atbildīgi par smagiem starptautiskiem noziegumiem, un ka M23 komandieriem, kuri ir izdarījuši pārkāpumus, nav atļauts integrēties Kongo Demokrātiskās Republikas bruņotajos spēkos;

4.  mudina Ruandu neatbalstīt M23 nemierniekus; aicina ES un dalībvalstis ar globālo cilvēktiesību sankciju mehānismu noteikt sankcijas pret tiem, kas pārkāpj cilvēktiesības KDR austrumu daļā; aicina saglabāt un paplašināt sankcijas pret augsta ranga M23 komandieriem, lai iekļautu personas, kas nesen atzītas par atbildīgām par nopietniem pārkāpumiem, kā arī augsta ranga amatpersonas no visa reģiona, kuras ir līdzatbildīgas bruņotā grupējuma veiktajos pārkāpumos;

5.  pauž dziļas bažas par visiem draudiem, cilvēktiesību pārkāpumiem un aizskārumiem, ko sievietes un meitenes piedzīvo bruņotos konfliktos, un atzīst, ka sievietes un meitenes ir īpaši apdraudētas, jo viņām bieži vien uzbrūk speciāli un viņām ir lielāks risks piedzīvot vardarbību konflikta un pēckonflikta situācijās, kas liedz viņām piedalīties miera procesos; mudina starptautisko sabiedrību paātrināt centienus, lai izskaustu seksuālu un ar dzimumu saistītu vardarbību bruņotos konfliktos KDR austrumu daļā, aizsargātu cietušos, izbeigtu vainīgo nesodāmību un cietušajiem nodrošinātu piekļuvi tiesu iestādēm, kompensācijas un tiesisko aizsardzību;

6.  mudina starptautisko sabiedrību veikt konkrētus pasākumus, lai apturētu pašreizējo vardarbību, jo īpaši veicinot dialogu un nevardarbīgus risinājumus un atbalstot reģionālo mediācijas procesu — Luandas procesu, ko ierosināja Angolas prezidents Žoao Lorenco; uzsver, ka visām Austrumāfrikas valstu kopienas (EAC), Dienvidāfrikas attīstības kopienas (SADC) un Lielo ezeru reģiona starptautiskās konferences (ICGLR) dalībvalstīm ir jāievēro principi, par kuriem panākta vienošanās Austrumāfrikas valstu vadītāju konklāvā un Luandas mediācijas procesā; stingri uzsver, ka Āfrikas Lielo ezeru reģionā ir vajadzīga pārrobežu sadarbība;

7.  prasa plašāku drošības sektora reformas centienu procesā izveidot oficiālu pārbaudes mehānismu, kurā izmeklētu kandidātus atcelšanai no amata un nodrošinātu, ka drošības spēki rīkojas atbilstoši starptautisko cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību standartiem;

8.  mudina Komisiju un ES dalībvalstis nodrošināt, ka gaidāmajā ES stratēģijā attiecībā uz Āfrikas Lielo ezeru reģionu ir pienācīgi atspoguļotas daudzās un nopietnās cilvēktiesību un humanitārās problēmas gan valstu, gan reģionālā līmenī, jo īpaši KDR;

9.  aicina KDR kaimiņvalstis pastiprināt centienus apkarot konfliktu izrakteņu kontrabandu caur tām un nelikumīgu tirdzniecību ar dabas resursiem, kas veicina konfliktu; uzsver, ka ir svarīgi turpināt centienus, lai bruņotie grupējumi, kas iesaistīti nelikumīgā tirdzniecībā ar dabas resursiem, tostarp zeltu un savvaļas dzīvnieku un augu produktiem, vairs netiktu pie finansējuma; aicina Komisiju, pārskatot Regulas (ES) 2017/821 darbību un lietderību, novērtēt tās ietekmi un efektivitāti;

10.  uzdod priekšsēdētājai šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētājas vietniekam/Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos, Eiropas Ārējās darbības dienestam, Āfrikas Savienībai, ĀKK un ES Ministru padomei, ĀKK un ES Apvienotajai parlamentārajai asamblejai, ANO ģenerālsekretāram un Kongo Demokrātiskās Republikas valdībai un parlamentam, kā arī pārējām Austrumāfrikas valstu kopienas valstīm.

(1) OV L 130, 19.5.2017., 1. lpp.
(2) OV L 209, 14.6.2021., 1. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2023. gada 1. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika