Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2022/2957(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B9-0507/2022

Dezbateri :

PV 23/11/2022 - 16.3
CRE 23/11/2022 - 16.3

Voturi :

PV 24/11/2022 - 5.10

Texte adoptate :

P9_TA(2022)0419

Texte adoptate
PDF 130kWORD 47k
Joi, 24 noiembrie 2022 - Strasbourg
Strămutarea forțată a persoanelor ca urmare a escaladării conflictului în estul Republicii Democratice Congo
P9_TA(2022)0419RC-B9-0507/2022

Rezoluția Parlamentului European din 24 noiembrie 2022 referitoare la strămutarea forțată a persoanelor ca urmare a escaladării conflictului din estul Republicii Democratice Congo (RDC) (2022/2957(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Republica Democratică Congo (RDC),

–  având în vedere raportul Secretarului General al ONU din 10 octombrie 2022 privind copiii și conflictul armat din Republica Democratică Congo,

–  având în vedere Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei din 18 decembrie 1979 (CEDAW),

–  având în vedere cea de a patra Convenție de la Geneva din 1949 referitoare la protecția persoanelor civile în timp de război și protocoalele adiționale la aceasta din 1977 și 2005,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 10 decembrie 1948,

–  având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile copilului (CDC) din 20 noiembrie 1989,

–  având în vedere raportul Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului - Misiunii Organizației Națiunilor Unite pentru stabilizare în Republica Democratică Congo (OHCHR-MONUSCO) din iulie 2020 intitulat „Raport privind încălcările drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar de către gruparea armată a Forțelor Democratice Aliate și de către membrii forțelor de apărare și de securitate din teritoriul Beni, provincia Kivu de Nord și teritoriile Irumu și Mambasa, provincia Ituri, între 1 ianuarie 2019 și 31 ianuarie 2020”,

–  având în vedere declarația din 4 iulie 2022 a lui Josep Borrell, Vicepreședintele Comisiei/Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, referitoare la situația din partea de est a Republicii Democratice Congo,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2017/821 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2017 de stabilire a unor obligații de diligență necesară în cadrul lanțului de aprovizionare care revin importatorilor din Uniune de staniu, tantal și tungsten, de minereuri ale acestora și de aur provenind din zone de conflict și din zone cu risc ridicat(1),

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2021/947 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iunie 2021 de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - „Europa globală”(2),

–  având în vedere Acordul de la Cotonou,

–  având în vedere articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât situația securității din Republica Democratică Congo (RDC) continuă să se deterioreze, în special în partea de nord-est a țării, din cauza grupărilor armate străine și interne, inclusiv a grupării M23 care are legături cu Rwanda; întrucât unele grupări rebele au legături cu Uganda și Burundi și se pare că sunt loiale și față de ISIS și au fost implicate în numeroase masacre, care au cauzat strămutarea a mii de civili și întrucât există relatări potrivit cărora grupările armate au recrutat copii și au comis acte de violență sexuală și de gen pe scară largă;

B.  întrucât, începând cu 20 octombrie 2022, progresele realizate de gruparea M23 au dus la strămutarea a mii de persoane din Rutshuru la Kanyaruchinya și Kibati, la nord de orașul Goma, și în teritoriul Lubero, adăugându-se la cele șase milioane de persoane deja strămutate în interiorul țării;

C.  întrucât, începând cu 20 octombrie 2022, aproximativ 183 000 de persoane, în cea mai mare parte femei și copii, au fost strămutate, aducând numărul total la peste 232 000 de civili în partea de est a țării; întrucât 2,4 milioane de copii congolezi cu vârsta sub cinci ani suferă de malnutriție acută globală; întrucât mulți copii sunt separați de părinții și tutorii lor atunci când oamenii fug din calea atacurilor rebelilor; întrucât se estimează că, în prezent, 7,5 milioane de persoane au nevoie de asistență și nu au acces la apă și la instalații sanitare;

D.  întrucât provinciile Ituri și Kivu din estul RDC suferă de două decenii de pe urma unor conflicte ciclice caracterizate de masacre ale civililor și violențe din partea grupărilor armate, iar autoritățile guvernamentale au eșuat în demersul de a trage la răspundere grupurile nestatale pentru crimele comise în trecut;

E.  întrucât, în octombrie 2022, s-a raportat că, în conflictul recent cu forțele rebele M23, unitățile armatei congoleze și aliații acestora au fost responsabili de încălcări masive ale drepturilor omului; întrucât au fost raportate și abuzuri grave, cum ar fi munca copiilor;

F.  întrucât jurnaliștii care relatează despre conflict se confruntă cu tot mai multe acte de hărțuire, amenințări și arestări;

G.  întrucât procesul de la Luanda intermediat de Angola vizează medierea dintre RDC și Rwanda în ceea ce privește conflictul din estul RDC; întrucât Comunitatea Africii de Est (EAC), la care RDC a devenit membră în martie 2022, a inițiat un proces pe două direcții, menit să pună capăt instabilității din estul statului Congo: discuții politice cu grupările rebele care și-au exprimat dorința de a opri luptele și de a se dezarma, împreună cu desfășurarea unei forțe militare est-africane,

1.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la escaladarea violenței și la situația umanitară alarmantă și care se deteriorează din RDC, cauzată în special de conflictele armate din provinciile de est; deplânge pierderea de vieți omenești și își exprimă compasiunea față de poporul din RDC; regretă faptul că conflictul a făcut ca aproximativ 27 de milioane de congolezi să aibă nevoie de asistență umanitară, iar numărul persoanelor strămutate intern în RDC este în creștere, estimându-se că până în prezent au fost strămutate până la șase milioane de oameni, inclusiv 515 000 de refugiați;

2.  solicită UE și altor parteneri internaționali să ofere ajutor umanitar regiunii; insistă asupra faptului că ajutorul umanitar finanțat de UE ar trebui să vizeze sprijinirea persoanelor vulnerabile, cum ar fi supraviețuitorii violenței sexuale, și îmbunătățirea factorilor sociali care influențează sănătatea; solicită UE să își majoreze în continuare finanțarea pentru dezvoltare și ajutorul umanitar pentru RDC în perioada de programare 2021-2027; îndeamnă toate părțile să permită și să faciliteze accesul umanitar pentru toți cei care au nevoie de ajutor și să facă posibilă întoarcerea voluntară și în condiții de siguranță a persoanelor strămutate;

3.  condamnă ferm agresiunea brutală pe care grupările armate o desfășoară în prezent; solicită grupului armat M23 să se retragă de pe poziții și să se dezarmeze și ca toate grupările armate din regiune să se alăture din nou procesului de dialog intercongolez (procesul de la Nairobi), pentru a pregăti dezarmarea, demobilizarea și reintegrarea în comunitate; invită toți actorii statali din regiune să înceteze orice cooperare cu M23 și cu alte grupări armate din regiune; îndeamnă toate guvernele implicate să se asigure că nicio soluție politică nu include amnistierea celor responsabili de crime internaționale grave și că comandanților M23 care au comis abuzuri nu li se permite să se alăture forțelor armate ale Republicii Democratice Congo;

4.  îndeamnă Rwanda să nu sprijine rebelii M23; solicită UE și statelor sale membre să impună sancțiuni împotriva autorilor încălcărilor drepturilor omului în estul RDC prin intermediul mecanismului global de sancțiuni în materie de drepturi ale omului; solicită menținerea sancțiunilor împotriva comandanților de rang înalt ai M23 și extinderea lor pentru a le aplica la persoanele care au fost găsite recent responsabile de abuzuri grave, precum și la înalți funcționari din întreaga regiune complici la abuzurile grupării armate;

5.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la întreaga gamă de amenințări, încălcări ale drepturilor omului și abuzuri cu care se confruntă femeile și fetele în conflictul armat și recunoaște că femeile și fetele sunt deosebit de expuse riscurilor, deoarece sunt adesea vizate în mod special și sunt expuse unui risc crescut de violență în situații de conflict și post-conflict, ceea ce împiedică participarea lor la procesele de pace; îndeamnă comunitatea internațională să își accelereze eforturile de eradicare a flagelului reprezentat de violența sexuală și de gen în conflictele armate din estul RDC, să protejeze victimele, să pună capăt impunității autorilor și să garanteze accesul la justiție, reparații și despăgubiri pentru supraviețuitori;

6.  îndeamnă comunitatea internațională să ia măsuri concrete pentru a pune capăt violențelor care au loc în prezent, în special prin încurajarea promovării dialogului și a soluțiilor non-violente și prin sprijinirea procesului de mediere regională, procesul Luanda, inițiat de președintele Angolei João Lourenço; subliniază că toate statele părți din Comunitatea Africii de Est (EAC), Comunitatea de Dezvoltare a Africii Australe (SADC) și Conferința internațională privind regiunea Marilor Lacuri (ICGLR) trebuie să respecte principiile convenite în conclavul șefilor de stat est-africani și în procesul de mediere de la Luanda; subliniază cu fermitate necesitatea cooperării transfrontaliere în regiunea Marilor Lacuri Africane;

7.  solicită crearea unui mecanism oficial de verificare, ca parte a eforturilor mai ample de reformă a sectorului de securitate, pentru a investiga candidații care trebuie îndepărtați și pentru a se asigura că forțele de securitate acționează în conformitate cu drepturile internaționale ale omului și cu standardele dreptului umanitar;

8.  îndeamnă Comisia și statele membre ale UE să se asigure că viitoarea strategie a UE pentru Marile Lacuri Africane reflectă în mod adecvat numeroasele și grave probleme umanitare și în materie de drepturi ale omului, atât la nivel național, cât și regional, în special în RDC;

9.  invită țările vecine RDC să își intensifice eforturile de combatere a contrabandei cu minereuri provenite din zone de conflict prin țările lor și a comerțului ilicit cu resurse naturale care alimentează conflictul; subliniază că este important să se depună eforturi suplimentare pentru a tăia finanțarea grupărilor armate implicate în comerțul ilicit cu resurse naturale, inclusiv cu aur și produse derivate din specii sălbatice; invită Comisia să evalueze impactul și eficiența Regulamentului (UE) 2017/821 atunci când va analiza funcționarea și eficacitatea acestui regulament;

10.  încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Serviciului European de Acțiune Externă, Uniunii Africane, Consiliului de miniștri ACP-UE, Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, precum și guvernului și parlamentului Republicii Democratice Congo și ale altor țări din Comunitatea Africii de Est.

(1) JO L 130, 19.5.2017, p. 1.
(2) JO L 209, 14.6.2021, p. 1.

Ultima actualizare: 1 martie 2023Aviz juridic - Politica de confidențialitate