Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2022/2948(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0538/2022

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/11/2022 - 5.18
CRE 24/11/2022 - 5.18

Приети текстове :

P9_TA(2022)0427

Приети текстове
PDF 179kWORD 52k
Четвъртък, 24 ноември 2022 г. - Страсбург
Положение с правата на човека в контекста на Световното първенство по футбол в Катар
P9_TA(2022)0427RC-B9-0538/2022

Резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2022 г. относно положението с правата на човека в контекста на Световното първенство на ФИФА по футбол в Катар (2022/2948(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 20 юни 2022 г. относно стратегическо партньорство с региона на Персийския залив,

–  като взе предвид съвместното съобщение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Комисията от 18 май 2022 г., озаглавено „Стратегическо партньорство с Персийския залив“ (JOIN(2022)0013),

–  като взе предвид четвъртия диалог относно правата на човека между ЕС и Катар, проведен в Брюксел на 12 септември 2022 г.,

–  като взе предвид Споразумението за сътрудничество между ЕС и Катар от 7 март 2018 г.,

–  като взе предвид Международната конвенция за защита на правата на всички работници мигранти и членовете на техните семейства на ООН от 18 декември 1990 г.,

–  като взе предвид съобщението на Международната федерация на футболните асоциации (ФИФА) от 2 декември 2010 г. във връзка с избора на Катар като мястото за провеждане на Световното първенство по футбол през 2022 г.,

–  като взе предвид закони № № 17, 18 и 19, приети от правителството на Катар през 2020 г. относно свободата на движение и минималната работна заплата на работниците мигранти,

–  като взе предвид доклада на Human Rights Watch от 24 октомври 2022 г., озаглавен „Qatar: Security Forces Arrest, Abuse LGBT People“ (Катар: силите за сигурност задържат и малтретират ЛГБТ лица)

–  като взе предвид член 285 от Наказателния кодекс на Катар и Закон № 17 от 2002 г. за защита на общността,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 1984 г.,

–  като взе предвид насоките на ЕС по отношение на смъртното наказание,

–  като взе предвид доклада за напредъка по програмата за техническо сътрудничество между правителството на Катар и Международната организация на труда (МОТ) от 31 октомври 2022 г.,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, който Катар ратифицира на 21 май 2018 г.,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Катар, по-специално тази от 21 ноември 2013 г., озаглавена „Катар: положението на работниците мигранти“(1),

–  като взе предвид член 132, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че Катар е първата държава в региона, която е домакин на Световното първенство по футбол на ФИФА; като има предвид, че през 2010 г. ФИФА възложи на Катар провеждането на Световното първенство по футбол, без да извърши надлежна проверка в областта на правата на човека или опазването на околната среда, или да определи условия за защита на работниците мигранти; като има предвид, че Катар спечели процедурата за определяне на домакинството на Световното първенство на ФИФА по футбол на фона на достоверни твърдения за подкупи и корупция, които доведоха до съдебни разследвания;

Б.  като има предвид, че броят на чуждестранните граждани в Катар се оценява на 2 милиона души, което представлява почти 94% от работната сила; като има предвид, че мигрантите се наемат предимно в секторите на строителството, услугите и домакинската работа; като има предвид съобщенията за нарушения на правата на работниците в тези сектори; като има предвид, че поради този брой на чуждестранните работници Катар има най-високото съотношение между работници мигранти и местно население в света;

В.  като има предвид, че за да могат да работят в Катар, много работници са били принудени да вземат заеми поради това, че дружествата за набиране на персонал незаконно са изисквали от тях такси, и че много от тях са били подложени на кражба на възнаграждения и на изтощителни условия на труд при изключително високи температури, които са ги изложили на риск от заболяване, нараняване и смърт;

Г.  като има предвид съобщенията, че хиляди работници мигранти са починали и много други са били ранени по време на строителни работи, свързани със Световното първенство по футбол в Катар;

Д.  като има предвид, че според Международната организация на труда (МОТ) някои европейски дружества са отказали да участват в съвместните комитети, чиято цел е била да обединят представители на ръководството и работниците за обсъждане, предотвратяване и разрешаване на конфликти на работното място;

Е.  като има предвид, че преди въвеждането на реформи в Катар Международната конфедерация на профсъюзите (МКП) подаде жалба срещу Катар до МОТ през 2014 г. за неспазване от страна на Катар на Конвенцията относно премахването на принудителния труд от 1930 г. и на Конвенцията относно инспекцията по труда от 1947 г.; като има предвид, че според МКП законите в Катар са променени и страната продължава да отбелязва напредък в прилагането на тези промени;

Ж.  като има предвид, че Катар е първата държава в Съвета за сътрудничество в Персийския залив, която е открила офис за проекти на МОТ; като има предвид, че Катар подписа редица партньорства с МОТ, организации на ООН и държави — членки на ЕС, като например меморандум за разбирателство с Швеция през януари 2020 г. и с Франция през март 2022 г., с цел подобряване на правата на работниците; като има предвид, че МОТ отбелязва постигането на чувствителен напредък през петте години преди Световното първенство на ФИФА по футбол през 2022 г., особено в областта на управлението на трудовата миграция, прилагането на трудовото право и достъпа до правосъдие, както и укрепването на представителството на работниците и социалния диалог; като има предвид, че според МОТ все още не е законно работниците мигранти да се обединяват и да създават съюзи;

З.  като има предвид, че работниците в Катар преди това са били принудени да искат разрешение от своите работодатели, за да сменят работата си или да напуснат страната; като има предвид, че тези изисквания представляваха най-проблематичните аспекти на системата за спонсорство „кафала“, тъй като заради тях работниците бяха прекомерно зависими от своите работодатели и по този начин се създаваха възможности за експлоатация и принудителен труд; като има предвид, че в резултат на тези промени Министерството на труда е одобрило около 420 000 заявления от работници мигранти за смяна на работните места през двугодишния период след въвеждането на тези реформи; като има предвид обаче, че много работници все още са изправени пред пречки при напускането на работното си място и преместването си на нова работа, например репресивни мерки от страна на своите работодатели;

И.  като има предвид, че през март 2021 г. Катар стана първата държава в региона на Персийския залив, приела недискриминационна минимална работна заплата, която се прилага за всички работници, от всички националности и във всички сектори, включително домашния труд; като има предвид, че според МОТ заплатите на общо 13% от работната ръка – 280 000 души – са били повишени до новия минимален праг след въвеждането на новото законодателство;

Й.  като има предвид, че новото законодателство предоставя на работниците в Катар по-голяма защита от топлинен стрес;

К.  като има предвид, че Катар предприе стъпки за подобряване на достъпа на работниците до правосъдие чрез създаване на нова онлайн платформа за подаване на жалби от работниците и учредяване на нови трудови съдилища за уреждане на спорове;

Л.  като има предвид обаче твърденията, че някои от дискриминационните практики, свързани с чуждестранните работници, продължават да съществуват в Катар и в други държави от Съвета за сътрудничество в Персийския залив, като например произволни удръжки и неплащане на заплати и задържане на документи за пътуване;

М.  като има предвид, че съгласно член 285 от Наказателния кодекс на Катар извънбрачните сексуални отношения, включително сексуалните отношения между лица от един и същи пол, са наказуеми с лишаване от свобода до седем години; като има предвид твърденията, че произволните задържания на ЛГБТК+ лица се основават на Закон № 17 от 2002 г. за защита на общността, който според Human Rights Watch позволява предварително задържане без повдигане на обвинение или съдебен процес за срок до шест месеца, ако „съществуват основателни причини да се счита, че обвиняемото лице е извършило престъпление“, включително „нарушаване на обществения морал“, което води до чести злоупотреби с ЛГБТК+ лица; като има предвид, че посланик на Световното първенство на ФИФА по футбол в Катар направи публично хомофобско изявление; като има предвид, че седем футболни федерации, включително в Европа, решиха, че техните играчи могат да носят лента „OneLove“ с цветовете на дъгата; като има предвид, че въпреки това ФИФА реши, че играчите могат да получат „жълт картон“ или да бъдат изпъдени, ако носят такава лента, тъй като това е предполагаемо политическо изявление;

Н.  като има предвид, че през 2016 г. ФИФА се присъедини към ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, които задължават ФИФА да се въздържа от намеса в правата на човека и да поправя отрицателните последици от своите дейности в областта на правата на човека;

О.  като има предвид, че във времена на несигурност и значителни предизвикателства пред основания на правила международен ред както в Европа, така и в региона на Персийския залив, когато светът е изправен пред последиците от руската агресия срещу Украйна и пандемията от COVID-19 и необходимостта от спешно осъществяване на екологичния и цифровия преход, ЕС може да спечели много от едно по-силно и по-стратегическо партньорство със Съвета за сътрудничество в Персийския залив и неговите държави членки, включително Катар; като има предвид, че през 2021 г. бяха възстановени дипломатическите отношения между Катар и Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Бахрейн и Египет;

П.  като има предвид, че Споразумението за сътрудничество между ЕС и Катар, подписано през 2018 г., предоставя рамка за политически и секторни консултации в области от взаимен интерес; като има предвид, че Катар е важен партньор на ЕС и че техните отношения обхващат множество важни области; като има предвид, че Катар играе ключова роля в прилагането на европейската стратегия за енергийна сигурност; като има предвид, че отношенията между ЕС и Катар се засилиха значително, което доведе до откриването на делегация на ЕС в Доха през 2022 г.; като има предвид, че Катар беше съвместен спонсор на резолюция на Общото събрание на ООН през февруари 2022 г., в която се призовава Русия да се оттегли от Украйна, и гласува в подкрепа на резолюции, осъждащи руското нашествие в Украйна;

Р.  като има предвид, че четвъртият диалог по правата на човека между ЕС и Катар беше проведен на 12 септември 2022 г.; като има предвид, че диалогът за правата на човека представлява решаващ момент на ангажираност за постигане на напредък в областта на правата на човека;

1.  изразява съжаление за смъртта на хиляди работници мигранти и нараняванията на работници по време на подготовката за Световното първенство; изразява своите съболезнования на семействата на тези работници и настоява за търсене на отговорност;

2.  настоятелно призовава Катар да приложи изцяло новото си законодателство за защита на правата на работниците и да премахне оставащите елементи от системата за спонсорство „кафала“, например наказанията за „бягство“ на работниците от работното място;

3.  подчертава, че ЕС е поел ангажимент да подкрепя правата на човека в отношенията си с Катар, включително по въпросите, повдигнати в контекста на Световното първенство по футбол на ФИФА; изразява загриженост относно твърденията, че стотици хиляди работници мигранти все още се сблъскват с дискриминационни закони и практики в Катар; изразява съжаление относно липсата на прозрачност и очевидната липса на отговорна оценка на риска, която характеризира присъждането на домакинството на Световното първенство по футбол на ФИФА на Катар през 2010 г.; припомня дългогодишното си становище, че корупцията във ФИФА е широко разпространена, системна и дълбоко вкоренена, и продължава да счита, че организацията сериозно е увредила имиджа и почтеността на световния футбол въпреки опитите за реформа, като например въвеждането на изисквания във връзка с правата на човека;

4.  настоятелно призовава публичните органи и спортните федерации и организации да отстояват универсалните ценности на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава, когато предоставят статут на домакини на големи спортни събития, а също и при избора на спонсори; изисква в това отношение да бъдат определени ясни критерии и харта, основана на силна ценностна система; призовава преди организирането на такива големи спортни прояви да се обръща специално внимание на защитата на правата на работниците, равенството и недискриминацията, както и на установяването на независими и надеждни оценки на въздействието върху околната среда;

5.  призовава държавите – членки на ЕС, и по-специално тези с големи национални футболни лиги, като например Германия, Франция, Италия и Испания, да оказват натиск върху УЕФА и ФИФА, за да могат УЕФА и ФИФА да извършат основни реформи, включително въвеждането на демократични и прозрачни процедури за присъждане на домакинство на световни първенства по футбол и стриктното прилагане на критериите за правата на човека и устойчивостта за държавите домакини; призовава нарушенията на основните права и правата на човека, особено явното систематично насилие, основано на пола, да бъдат задължителен критерий за изключване при присъждането на домакинството на международни спортни събития, за да бъдат защитени спортистите и привържениците и да се сложи край на използването на спорта за подобряване на имиджа (sportswashing); призовава за продължаване на разследванията и наказателните преследвания във връзка с присъждане на домакинството на световни първенства, опетнено от корупция; призовава държавите – членки на ЕС да разрешат достъпа до архивирана информация относно присъждането на домакинството на световното първенство през 2022 г.;

6.  признава важния принос на работниците мигранти за икономиката на Катар и Световното първенство по футбол на ФИФА през 2022 г.; настоятелно призовава органите на Катар да проведат пълно разследване на смъртните случаи на работници мигранти, да удостоверят смъртта на работниците мигранти и да изплатят обезщетения на семействата в случаите, в които работници са починали в резултат от техните условия на труд; подкрепя усилията на Катар за подобряване на техните условия на труд и права и за зачитане на техните права, който въпрос беше повдигнат от международната общност; призовава за пълното прилагане на приетите реформи; приветства сътрудничеството на Катар с МОТ; призовава Катар да продължи да работи заедно с МОТ по реформите; подчертава, че корпоративната отговорност, включително на европейските дружества, изисква зачитане на правата на работниците и спазване на същия стандарт за надлежна проверка, който се изисква в ЕС;

7.  отчита въпреки това, че МОТ и МКП считат, че предприетите в Катар реформи са пример за подражание за региона на Персийския залив;

8.  подчертава, че жертвите на нарушения на правата на човека разполагат със законоустановени средства да търсят правосъдие и да търсят отговорност от установени в ЕС дружества съгласно съществуващите закони за надлежна проверка в някои държави членки; отбелязва текущата работа на равнище ЕС по директивата относно дължима грижа на дружествата във връзка с устойчивостта, която ще разшири допълнително тези законоустановени средства; счита, че съответните дружества не са спазили изцяло задълженията си съгласно Директива 2014/95/ЕС(2), както и задълженията, произтичащи от международно признати конвенции за правата на човека;

9.  решително осъжда участието на европейски дружества във всякакви нарушения на правата на работниците мигранти, които те са причинили, за които са допринесли или от които са се възползвали, по-специално в секторите на строителството и финансите, по време на подготовката на Световното първенство по футбол на ФИФА през 2022 г.;

10.  посреща със задоволство факта, че според МОТ правителството на Катар е възстановило 320 милиона щатски долара на жертви на злоупотреби със заплатите чрез Фонда за подпомагане и осигуряване на работниците; изразява съжаление обаче, че фондът започна да функционира едва през 2018 г., в резултат на което милиони работници и техните семейства останаха извън обхвата на неговото прилагане; настоятелно призовава Катар да извърши задълбочен преглед на своите стандарти за събиране на данни и за разследване на случаи на трудови злополуки или смърт; призовава за разширяване на фонда, за да бъдат включени всички жертви от началото на строителните работи, свързани със Световното първенство по футбол на ФИФА през 2022 г., включително всички смъртни случаи и други нарушения на правата на човека на работниците, свързани с подготовката за световното първенство по футбол, като кражба на възнаграждения, наранявания и всички неразследвани и необезщетени смъртни случаи; призовава ФИФА да допринесе за всеобхватна програма за обезщетяване на семействата на работниците като компенсация за условията на труд, от които те са пострадали;

11.  приветства реформите, предприети от органите на Катар в консултация с МОТ, с оглед на управлението на трудовата миграция, прилагането на трудовото законодателство и осигуряването на достъп до правосъдие, както и с оглед на укрепването на представителството на работниците и на социалния диалог; отбелязва, че тези промени вече са подобрили условията на труд и живот на стотици хиляди работници; изразява съжаление обаче, че много работници все още не са се възползвали от тези реформи, тъй като са изправени пред пречки при достъпа до тези подобрения и пред репресивни мерки от страна на техните работодатели; отбелязва своята загриженост относно документираните и повтарящи се твърдения, че домашните работници мигранти са подложени на злоупотреба и експлоатация;

12.  призовава Катар да премахне всяко законодателство, което позволява на дружествата да налагат такси за наемане на работа на чуждестранни работници;

13.  приветства новото законодателство на Катар относно условията на труд на строителните обекти по време на горещини; призовава всички държави от Съвета за сътрудничество в Персийския залив да приемат подобно законодателство и да го прилагат изцяло;

14.  отново призовава Катар да ратифицира Международната конвенция на ООН за защита на правата на всички работници мигранти и членовете на техните семейства;

15.  настоятелно призовава Катар да гарантира в сътрудничество с МОТ, че всички работници и работодатели могат да се възползват от реформите на режима „кафала“ по отношение на трудовата мобилност, да рационализира достъпа до правосъдие и възстановяването на дължимите възнаграждения и да прилага изцяло закона относно правата на домашните работници; във връзка с това посреща със задоволство факта, че над 420 000 работници са сменили работата си в рамките на Катар, а заплатите на над 300 000 работници са били увеличени след въвеждането на минималната работна заплата;

16.  посочва, че правото на сдружаване и правото на самоорганизация следва да бъдат признати за всички работници, включително мигрантите; призовава правителството на Катар да гарантира, че работниците имат право на свободно сдружаване без ответни действия с цел отмъщение, както и на безопасен и сигурен достъп до правосъдие, включително като създават или се присъединяват към национални съюзи;

17.  приветства трайната ангажираност на ЕС с Катар в областта на правата на човека, включително чрез диалога между ЕС и Катар по правата на човека, който следва да бъде засилен, и чрез укрепване на институционалната структура за сътрудничество между ЕС и Катар; подчертава, че Националната комисия по правата на човека на Катар установи редовно взаимодействие с институциите на ЕС и че Катар покани специалния представител на ЕС за правата на човека да посети страната; подчертава, че правата на работниците мигранти, трудовите реформи, правата на жените и свободата на изразяване са често срещани теми;

18.  призовава държавите членки и делегацията на ЕС в Катар да следят отблизо социалните реформи в Катар, като обърнат специално внимание на конкретното прилагане на неговото законодателство, включително от страна на европейските дружества в Катар, и призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност редовно да информира Парламента относно напредъка на тези реформи; приветства в тази връзка ангажираността на министъра на труда на Катар Али бин Самих Ал Марри с подкомисията по правата на човека на Парламента относно текущите реформи и оставащите пропуски, които трябва да бъдат отстранени, и отбелязва ангажимента му да компенсира всички работници или техните семейства, които не са получили дължимото им;

19.  призовава органите на Катар да продължат да полагат усилия, за да гарантират, че Националният комитет по правата на човека спазва изцяло принципите относно статута на националните институции за насърчаване и защита на правата на човека и че комитетът е в състояние да изпълнява мандата си пълноценно, ефективно и независимо, включително чрез насърчаване на плурализма и многообразието сред неговите членове и служители;

20.  призовава органите на Катар да прилагат изцяло съществуващото законодателство, забраняващо изтезанията и малтретирането;

21.  припомня ангажираността си по отношение на всеобщото премахване на смъртното наказание и призовава органите на Катар да приемат мораториум по този въпрос;

22.  настоятелно призовава органите на Катар да засилят мерките за гарантиране на равенството между половете, включително като премахнат остатъците от настойничеството над жените и същевременно положат по-големи усилия за постигане на справедливо представителство на жените на официалния пазар на труда, както и в публичната и политическата сфера, включително в Консултативния съвет (Шура) и изпълнителните органи, особено на длъжности, свързани с вземане на решения, и да третират жените и мъжете еднакво като глава на домакинството; призовава органите на Катар да изменят Закона за гражданството, за да гарантират, че катарските жени и мъже имат равни права, що се отнася до възможността техните деца и техните чуждестранни съпрузи да придобият катарско гражданство; насърчава Катар да гарантира, че се събират данни относно насилието срещу жени и че всички случаи на насилие срещу жени, включително домашното насилие, се разследват задълбочено и че извършителите се преследват и в случай на осъдителна присъда се наказват с подходящи санкции;

23.  отбелязва глобалната тенденция към декриминализиране на връзките между лица от един и същи пол по взаимно съгласие; призовава органите на Катар да отменят член 285 от Наказателния кодекс и всички други закони, използвани за инкриминиране на сексуалните отношения по взаимно съгласие между лица от един и същи пол, и да въведат законодателство срещу дискриминацията въз основа на сексуална ориентация и полова идентичност или изразяване на полова принадлежност; изразява съжаление във връзка със сведенията за злоупотреби с общността на ЛГБТК+ лицата от страна на силите на Отдела за превантивна сигурност в Катар и използването от този отдел на Закон № 17 от 2002 г. за защита на общността, който предвижда възможността за предварително задържане без повдигане на обвинение или съдебен процес за срок до шест месеца; в този контекст изразява възмущение от решението на ФИФА относно лентите с надпис „OneLove“;

24.  призовава органите на Катар да гарантират зачитането на правата на човека на всички лица, присъстващи на Световното първенство по футбол през 2022 г., включително международните гости и живеещите в страната, включително на тяхната свобода на религията и убежденията;

25.  отбелязва и приветства дълбоката загриженост на Катар, изразена след агресивната война на Русия срещу Украйна; приветства важните решения на Катар да гласува в подкрепа на всички съответни резолюции на ООН по този въпрос, за разлика от различни членове на Съвета за сътрудничество в Персийския залив;

26.  приветства сътрудничеството и диалога между ЕС и Катар, както и с други държави от Персийския залив, което е от съществено значение за постигането на ключовите цели на ЕС, а именно: мирни и проспериращи региони на Персийския залив и Близкия изток; силно икономическо възстановяване; устойчиви, достъпни и сигурни енергийни доставки; силно сътрудничество в областта на „зеления“ преход; и силен отговор на глобалните нужди от хуманитарна помощ и развитие; във връзка с това приветства нормализирането на отношенията между Катар и неговите съседи; оценява ролята на Катар за подпомагане на евакуацията на десетки хиляди души от Афганистан след насилственото му превземане от талибаните през септември 2021 г.;

27.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията, на заместник‑председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на правителството и парламента на Държавата Катар, на Международната федерация на футболните асоциации (ФИФА), на Съюза на европейските футболни асоциации (УЕФА), на Международната организация на труда и на Върховния комисар на ООН по правата на човека.

(1) OВ C 436, 24.11.2016 г., стр. 42.
(2) Директива 2014/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за изменение на Директива 2013/34/EС по отношение на оповестяването на нефинансова информация и на информация за многообразието от страна на някои големи предприятия и групи (ОВ L 330, 15.11.2014 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 1 март 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност