Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2022/2948(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B9-0538/2022

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/11/2022 - 5.18
CRE 24/11/2022 - 5.18

Přijaté texty :

P9_TA(2022)0427

Přijaté texty
PDF 161kWORD 53k
Čtvrtek, 24. listopadu 2022 - Štrasburk
Situace v oblasti lidských práv v souvislosti s mistrovstvím světa FIFA v Kataru
P9_TA(2022)0427RC-B9-0538/2022

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. listopadu 2022 o situaci v oblasti lidských práv v souvislosti s mistrovstvím světa FIFA v Kataru (2022/2948(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 20. června 2022 o strategickém partnerství se zeměmi Perského zálivu,

–  s ohledem na společné sdělení vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Komise ze dne 18. května 2022 nazvané „Strategické partnerství s oblastí Zálivu“ (JOIN(2022)0013),

–  s ohledem na 4. kolo dialogu mezi EU a Katarem o lidských právech, které se konalo v Bruselu dne 12. září 2022,

–  s ohledem na ujednání o spolupráci mezi EU a Katarem ze dne 7. března 2018,

–  s ohledem na Mezinárodní úmluvu OSN o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin z 18. prosince 1990,

–  s ohledem na prohlášení Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) ze dne 2. prosince 2010 týkající se rozhodnutí o tom, že se mistrovství světa ve fotbale bude v roce 2022 konat v Kataru,

–  s ohledem na zákony č. 17, 18 a 19, které přijala katarská vláda v roce 2020 a které se týkají volného pohybu a minimální mzdy migrujících pracovníků,

–  s ohledem na zprávu organizace Human Rights Watch ze dne 24. října 2022 nazvanou „Qatar: Security Forces Arrest, Abuse LGBT People“,

–  s ohledem na článek 285 katarského trestního zákoníku a na zákon č. 17 z roku 2002 o ochraně společenství,

–  s ohledem na Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání z roku 1984,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se trestu smrti,

–  s ohledem na zprávu ze dne 31. října 2022 o pokroku programu technické spolupráce mezi katarskou vládou a Mezinárodní organizací práce (MOP),

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, který Katar ratifikoval dne 21. května 2018,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Kataru, zejména na usnesení ze dne čtvrtek 21. listopadu 2013 nazvané „Katar: situace migrujících pracovníků“(1),

–  s ohledem na čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Katar je první zemí v regionu, v níž se pořádá mistrovství světa FIFA; vzhledem k tomu, že v roce 2010 udělila FIFA Kataru pořadatelství mistrovství světa, aniž by uplatnila zásadu náležité péče v oblasti lidských práv a životního prostředí a nebo stanovila podmínky pro ochranu migrujících pracovníků; vzhledem k tomu, že Katar vyhrál nabídkové řízení FIFA o pořádání mistrovství světa na pozadí věrohodných obvinění z podplácení a korupce, která vedla k soudnímu vyšetřování;

B.  vzhledem k tomu, že podle odhadů žije v Kataru více než 2 miliony cizích státních příslušníků, kteří tvoří téměř 94 % pracovní síly; vzhledem k tomu, že migranti jsou z velké části zaměstnáni v odvětvích stavebnictví, služeb a práce v domácnosti; vzhledem k tomu, že podle některých zpráv jsou práva pracovníků v těchto odvětvích porušována; vzhledem k tomu, že s ohledem na výše uvedené číslo má Katar nejvyšší poměr migrujících pracovníků vůči domácí populaci na světě;

C.  vzhledem k tomu, že mnoho pracovníků bylo pracovními agenturami donuceno se kvůli práci v Kataru zadlužit, že jim tyto agentury naúčtovaly nezákonné poplatky a mnoha z nich byla neprávem krácena mzda a byli vystaveni vyčerpávajícím pracovním podmínkám v extrémním teple s rizikem onemocnění, zranění a smrti;

D.  vzhledem k tomu, že tisíce migrujících pracovníků údajně zemřely a mnoho dalších jich bylo zraněno během stavebních prací, které se v souvislosti s mistrovstvím světa v Kataru uskutečnily;

E.  vzhledem k tomu, že podle MOP se některé evropské společnosti odmítly zapojit do jednání smíšených výborů zřízených jako platforma pro setkání zástupců managementu a pracovníků za účelem diskuze, prevence a řešení konfliktů na pracovištích;

F.  vzhledem k tomu, že před tím, než byly reformy v Kataru uzákoněny, podala Mezinárodní konfederace odborových svazů (ITUC) v roce 2014 u MOP stížnost na Katar kvůli nedodržování Úmluvy o nucené práci z roku 1930 a Úmluvy o inspekci práce z roku 1947; vzhledem k tomu, že podle Mezinárodní konfederace odborových svazů (ITUC) byly zákony v Kataru změněny a země v provádění těchto změn pokračuje;

G.  vzhledem k tomu, že Katar je první zemí Rady pro spolupráci v Zálivu, na jejímž území byla otevřena projektová kancelář MOP; vzhledem k tomu, že Katar uzavřel v zájmu posílení práv pracovníků řadu partnerství – s MOP, organizacemi v rámci OSN a s členskými státy EU, například memorandum o porozumění se Švédskem z ledna 2020 a s Francií z března 2022; vzhledem k tomu, že MOP zaznamenala v posledních pěti letech před konáním mistrovství světa FIFA 2022 hmatatelný pokrok, zejména v oblasti řízení migrace pracovních sil, prosazování pracovního práva a přístupu ke spravedlnosti a podpory postavení pracovníků a sociálního dialogu; vzhledem k tomu, že podle MOP dosud nemohou migrující pracovníci podle zákona vstupovat do odborových svazů a zakládat je;

H.  vzhledem k tomu, že v dřívější době potřebovali pracovníci v Kataru ke změně zaměstnání nebo k opuštění země povolení od svých zaměstnavatelů; vzhledem k tomu, že tyto požadavky představovaly nejproblematičtější rysy sponzorského systému kafala, neboť vedly k přílišné závislosti pracovníků na zaměstnavatelích, což dávalo příležitost k vykořisťování a nucené práci; vzhledem k tomu, že v důsledku těchto změn schválilo ministerstvo práce během dvou let od zavedení těchto reforem přibližně 420 000 žádostí migrujících pracovníků o změnu zaměstnání; vzhledem k tomu, že mnoho pracovníků však při odchodu ze zaměstnání a při stěhování za novým zaměstnáním stále naráží na překážky, např. na odvetná opatření ze strany svých zaměstnavatelů;

I.  vzhledem k tomu, že v březnu 2021 se stal Katar první zemí v oblasti Perského zálivu, která přijala nediskriminační minimální mzdu, jež platí pro všechny pracovníky všech národností ve všech odvětvích, včetně práce v domácnosti; vzhledem k tomu, že podle MOP se zvýšení mezd na úroveň nové hranice minimální mzdy od zavedení nových právních předpisů týkalo celkem 13 % pracovníků, tj. 280 000 osob;

J.  vzhledem k tomu, že nové právní předpisy poskytují pracovníkům v Kataru větší ochranu před tepelným stresem;

K.  vzhledem k tomu, že Katar podnikl kroky ke zlepšení přístupu pracovníků ke spravedlnosti, když pro ně vytvořil novou on-line platformu pro podávání stížností a zřídil pracovní soudy pro řešení sporů;

L.  vzhledem k tomu, že některé diskriminační praktiky týkající se zahraničních pracovníků jsou však v Kataru a dalších zemích Rady pro spolupráci v Zálivu používány i nadále, jako např. svévolné srážky ze mzdy a nevyplácení mezd či zadržování cestovních dokladů;

M.  vzhledem k tomu, že článek 285 katarského trestního zákoníku stanoví tresty za mimomanželský pohlavní styk, včetně vztahů mezi osobami stejného pohlaví, a to v podobě až sedmi let odnětí svobody; vzhledem k tomu, že k svévolnému zatýkání LGBTQ+ osob údajně dochází v souladu se zákonem č. 17 z roku 2002 o ochraně společenství, který podle organizace Human Rights Watch umožňuje vzetí do vazby na dobu až šesti měsíců, aniž by byla osoba obviněna nebo došlo k soudnímu řízení, pokud „existují oprávněné důvody se domnívat, že obžalovaný mohl spáchat trestný čin“, včetně „porušení veřejné mravnosti“, což vede k častému zneužívání osob LGBTQ+; vzhledem k tomu, že ambasador mistrovství světa poháru FIFA v Kataru veřejně šířil homofobní názory; vzhledem k tomu, že sedm fotbalových federací, mimo jiné i v Evropě, rozhodlo, že jejich hráči mohou nosit pásku v duhových barvách s nápisem „OneLove“; vzhledem k tomu, že FIFA přesto rozhodla, že hráčům, kteří si tuto pásku nasadí, může být udělena žlutá karta nebo mohou být vyloučeni, neboť se údajně jedná o politické prohlášení;

N.  vzhledem k tomu, že FIFA se v roce 2016 připojila k obecným zásadám OSN v oblasti podnikání a lidských práv, které jí ukládají nezasahovat do lidských práv a napravit negativní dopady své činnosti v oblasti lidských práv;

O.  vzhledem k tomu, že v době nejistoty a významných výzev, kterým čelí mezinárodní řád založený na pravidlech v Evropě i v oblasti Perského zálivu, a v době, kdy svět čelí důsledkům ruské útočné války proti Ukrajině, pandemie COVID-19 a naléhavé nutnosti ekologické a digitální transformace, může být silnější a strategičtější partnerství s Radou pro spolupráci v Zálivu a jejími členskými státy, včetně Kataru, pro EU značným přínosem; vzhledem k tomu, že v roce 2021 byly obnoveny diplomatické vztahy mezi Katarem a Saúdskou Arábií, Spojenými arabskými emiráty, Bahrajnem a Egyptem;

P.  vzhledem k tomu, že ujednání o spolupráci mezi EU a Katarem podepsané v roce 2018 poskytuje rámec pro politické a odvětvové konzultace o oblastech společného zájmu; vzhledem k tomu, že Katar je důležitým partnerem EU a jejich vzájemné vztahy zahrnují řadu důležitých oblastí; vzhledem k tomu, že Katar hraje klíčovou úlohu při provádění evropské strategie energetické bezpečnosti; vzhledem k tomu, že se výrazně zintenzivnila spolupráce mezi EU a Katarem, což vedlo k otevření delegace EU v Dohá v roce 2022; vzhledem k tomu, že Katar byl v únoru 2022 spolupředkladatelem rezoluce Valného shromáždění OSN, která vyzývá Rusko, aby se stáhlo z Ukrajiny, a hlasovalo pro rezoluce odsuzující ruskou invazi na Ukrajinu;

Q.  vzhledem k tomu, že dne 12. září 2022 se konal čtvrtý dialog o lidských právech mezi EU a Katarem; vzhledem k tomu, že tento dialog o lidských právech představuje klíčový okamžik pro zapojení do lepšího prosazování lidských práv;

1.  vyjadřuje hluboké politování nad úmrtím tisíců migrujících pracovníků a nad zraněními, která utrpěli během příprav mistrovství světa; vyjadřuje soustrast rodinám těchto pracovníků a žádá odpovědnost;

2.  naléhavě vyzývá Katar, aby plně provedl své nové právní předpisy na ochranu práv pracovníků a zrušil zbývající prvky sponzorského systému kafala, jako jsou sankce pro pracovníky za tzv. „útěk“;

3.  zdůrazňuje, že EU je odhodlána ve svých vztazích s Katarem podporovat lidská práva, včetně otázek vznesených v souvislosti s mistrovstvím světa FIFA; je znepokojen zprávami o tom, že stovky tisíc migrujících pracovníků v Kataru nadále čelí diskriminačním zákonům a praktikám; vyjadřuje politování nad tím, že volba Kataru jako pořadatele mistrovství světa poháru FIFA v roce 2010 neproběhla dostatečně transparentně a že v této souvislosti jednoznačně chybělo odpovědné posouzení rizik; opakuje svůj dlouhodobý názor, že uvnitř federace FIFA panuje rozšířená, systematická a hluboce zakořeněná korupce, a nadále se domnívá, že tato organizace vážně poškodila pověst a integritu celosvětového fotbalu, a to i přes pokusy o její reformu, například v podobě zavedení požadavků v oblasti lidských práv;

4.  naléhavě vyzývá veřejné orgány, sportovní federace a organizace, aby při udělování statusu hostitele velkých sportovních akcí i při výběru sponzorů prosazovaly hodnoty lidských práv, demokracie a právního státu; žádá, aby byla v tomto ohledu stanovena jednoznačná kritéria a přijata charta se silnými hodnotami; vyzývá k tomu, aby byla před pořádáním takovýchto významných sportovních akcí věnována zvláštní pozornost ochraně práv pracovníků, rovnosti a zákazu diskriminace a aby byla vypracována nezávislá a důvěryhodná posouzení dopadu na životní prostředí;

5.  vyzývá členské státy EU, zejména členské státy s velkými národními fotbalovými ligami, jako jsou Německo, Francie, Itálie a Španělsko, aby vyvíjely tlak na UEFA a FIFA s cílem dosáhnout toho, aby provedly zásadní reformy, včetně zavedení demokratických a transparentních postupů pro udělování práva na pořádání mistrovství světa ve fotbale a přísného uplatňování lidských práv a kritérií udržitelnosti pořadatelských zemí; vyzývá k tomu, aby se porušování základních a lidských práv, zejména zjevné systematické genderově podmíněné násilí, stalo závazným kritériem pro vyloučení z možnosti získat právo pořádat mezinárodní sportovní akce, aby byli tak sportovci a fanoušci chráněni a byl ukončen tzv. sportswashing; vyzývá k pokračování vyšetřování a následnému stíhání korupce při udělování pořadatelství mistrovství světa; vyzývá členské státy EU, aby povolily přístup k archivovaným informacím o přidělení mistrovství světa v roce 2022;

6.  uznává významný přínos migrujících pracovníků pro hospodářství Kataru a mistrovství světa FIFA 2022; naléhavě vyzývá katarské orgány, aby plně prošetřily případy úmrtí migrujících pracovníků, potvrdily úmrtí příslušných migrujících pracovníků a poskytly odškodnění rodinám v případech, kdy pracovníci zemřeli v důsledku svých pracovních podmínek; podporuje úsilí Kataru o zlepšení jejich pracovních podmínek a dodržování jejich práv, na které upozornilo mezinárodní společenství; vyzývá k plnému provedení přijatých reforem; vítá spolupráci Kataru s MOP; vyzývá Katar, aby pokračoval v jednáních s MOP o reformách; zdůrazňuje, že odpovědnost podniků, a to i evropských podniků, vyžaduje dodržování práv pracovníků a stejnou úroveň náležité péče, jaká je vyžadována v EU;

7.  uznává však, že MOP a Mezinárodní konfederace odborových svazů považují reformy provedené v Kataru za příklad pro oblast Perského zálivu;

8.  zdůrazňuje, že oběti porušování lidských práv mají k dispozici právní cesty, jak se domáhat spravedlnosti a pohnat společnosti se sídlem v EU k odpovědnosti podle platných právních předpisů některých členských států v oblasti náležité péče; bere na vědomí, že na úrovni EU probíhá práce na směrnici o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti, jež tyto právní cesty dále rozšíří; domnívá se, že příslušné společnosti nedodržely své povinnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU(2) a povinnosti vyplývající z mezinárodních úmluv o ochraně lidských práv;

9.  důrazně odsuzuje účast evropských společností na jakémkoli porušování práv migrujících pracovníků během přípravy mistrovství světa FIFA v roce 2022, ať už jej způsobily, přispěly k němu nebo z něj měly prospěch, zejména v odvětví stavebnictví a financí; naléhavě vyzývá členské státy, aby je pohnaly k odpovědnosti v souladu s platnými právními předpisy a zajistily nápravu škod způsobených obětem a jejich rodinám;

10.  vítá skutečnost, že podle MOP vyplatila katarská vláda prostřednictvím Fondu na podporu a pojištění pracovníků 320 milionů USD osobám, kterým nebyla řádně vyplacena mzda; vyjadřuje však politování nad tím, že fond začal fungovat až v roce 2018, v důsledku čehož nemohly nárok na prostředky z tohoto fondu uplatnit miliony pracovníků a jejich rodin; naléhavě vyzývá Katar, aby provedl důkladný přezkum svých norem pro shromažďování údajů a vyšetřování v souvislosti s případy pracovních úrazů a úmrtí; žádá, aby byl fond rozšířen tak, aby se vztahoval na všechny oběti od zahájení prací v souvislosti s mistrovstvím světa FIFA v roce 2022, včetně všech úmrtí a dalších případů porušování lidských práv pracovníků, jako jsou krádeže mezd, zranění a veškerá nevyšetřená a neodškodněná úmrtí, v souvislosti s přípravami mistrovství světa; vyzývá FIFA, aby jako náhradu za těžké podmínky, v nichž byli pracovníci nuceni pracovat, přispěla ke komplexnímu programu odškodnění pro rodiny pracovníků;

11.  vítá reformy, které katarské orgány uskutečnily po konzultaci s Mezinárodní organizací práce s cílem řešit řízení pracovní migrace, prosazovat pracovní právo, umožnit přístup ke spravedlnosti a posílit hlas pracovníků a sociální dialog; konstatuje, že tyto změny již zlepšily pracovní a životní podmínky stovek tisíc pracovníků; vyjadřuje však politování nad tím, že řada pracovníků nemá z těchto reforem žádný užitek, neboť čelí překážkám v přístupu k těmto zlepšením a odvetným opatřením svých zaměstnavatelů; vyjadřuje rovněž znepokojení nad zdokumentovanými a opakovanými tvrzeními, že migrující pracovníci v cizí domácnosti čelí zneužívání a vykořisťování;

12.  vyzývá Katar, aby zrušil veškeré právní předpisy, které podnikům umožňují ukládat zahraničním pracovníkům náborové poplatky;

13.  vítá novou katarskou právní úpravu chránící před horkem na staveništích; vyzývá všechny země Rady pro spolupráci v Zálivu, aby přijaly podobné právní předpisy a plně je uplatňovaly;

14.  opakuje svou výzvu Kataru, aby ratifikoval Mezinárodní úmluvu OSN o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin;

15.  naléhavě vyzývá Katar, aby ve spolupráci s Mezinárodní organizací práce zajistil, aby všichni pracovníci a zaměstnavatelé mohli mít prospěch z reforem systému kafala v oblasti mobility pracovních sil, aby zjednodušil přístup ke spravedlnosti a vymáhání dlužných mezd a aby v plné míře provedl zákon upravující práva pracovníků v cizí domácnosti; v této souvislosti vítá skutečnost, že více než 420 000 pracovníků v Kataru změnilo zaměstnání a pro více než 300 000 pracovníků bylo přínosem zavedení minimální mzdy;

16.  upozorňuje na skutečnost, že právo na sdružování a právo organizovat se v odborech by mělo být uznáno pro všechny pracovníky, včetně migrantů; vyzývá katarskou vládu, aby zajistila, že pracovníci budou mít právo svobodně se sdružovat bez odvetných opatření a že jim bude umožněn bezpečný a zabezpečený přístup ke spravedlnosti, a to i tím, že budou mít možnost připojit se k národním odborům nebo takové odbory zakládat;

17.  vítá, že EU se i nadále angažuje s Katarem v otázce lidských práv, mimo jiné prostřednictvím dialogu o lidských právech mezi EU a Katarem, který by měl být zintenzívněn, a posílením institucionálního uspořádání pro spolupráci mezi EU a Katarem; zdůrazňuje, že katarský Celostátní výbor pro lidská práva navázal pravidelnou spolupráci s orgány EU a že Katar pozval zvláštního zástupce EU pro lidská práva, aby zemi navštívil; zdůrazňuje, že práva migrujících pracovníků, pracovněprávní reformy, práva žen a svoboda projevu jsou opakujícími se tématy;

18.  vyzývá členské státy a delegaci EU v Kataru, aby pozorně sledovaly sociální reformy Kataru se zvláštním důrazem na konkrétní provádění katarských právních předpisů, a to i ze strany evropských společností v Kataru, a vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby pravidelně informoval Parlament o pokroku dosaženém při provádění těchto reforem; v tomto ohledu vítá spolupráci katarského ministra práce Alího bin Samícha al-Marrího s podvýborem Parlamentu pro lidská práva v souvislosti s probíhajícími reformami a zbývajícími nedostatky, které je třeba odstranit, a bere na vědomí jeho závazek odškodnit všechny pracovníky (nebo jejich rodiny), kteří neobdrželi to, na co měli nárok;

19.  vyzývá katarské orgány, aby pokračovaly ve svém úsilí o zajištění toho, aby Celostátní výbor pro lidská práva plně uplatňoval zásady upravující status vnitrostátních institucí pro prosazování a ochranu lidských práv a aby byl tento výbor schopen vykonávat svůj mandát v plném rozsahu, účinně a nezávisle, a to mimo jiné i tím, že budou podporovat pluralitu a rozmanitost členů a zaměstnanců Výboru;

20.  vyzývá katarské orgány, aby plně prosazovaly stávající právní předpisy zakazující mučení a špatné zacházení;

21.  připomíná, že je odhodlán bojovat za celosvětové zrušení trestu smrti, a vyzývá katarské orgány, aby na něj zavedly moratorium;

22.  naléhavě vyzývá katarské orgány, aby posílily opatření k zajištění rovnosti žen a mužů, včetně zrušení pozůstatků systému poručnictví uplatňovaného na ženy, a zároveň aby posílily své úsilí o dosažení spravedlivého zastoupení žen na formálním trhu práce a ve veřejné a politické sféře, a to i v radě Šúra a ve a výkonných orgánech, zejména ve funkcích s rozhodovací pravomocí, a aby se mužům a ženám jakožto osobám v čele domácnosti dostávalo rovného zacházení; vyzývá katarské orgány, aby novelizovaly zákon o státní příslušnosti s cílem zajistit, aby katarské ženy a muži měli stejná práva, pokud jde o předávání katarské státní příslušnosti jejich dětem a zahraničním manželům a manželkám; vybízí Katar k zajištění toho, aby byly shromažďovány údaje o násilí páchaném na ženách a aby byly všechny případy násilí páchaného na ženách včetně domácího násilí řádně vyšetřeny a jejich pachatelé stíháni a aby jim byly v případě odsouzení vyměřovány náležité tresty;

23.  bere na vědomí celosvětový trend dekriminalizace konsenzuálních vztahů mezi osobami stejného pohlaví; vyzývá katarské orgány, aby zrušily článek 285 trestního zákoníku a všechny ostatní zákony používané ke kriminalizaci konsenzuálních sexuálních vztahů mezi osobami stejného pohlaví a aby zavedly právní předpisy zakazující diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity nebo jejich vyjádření; vyjadřuje politování nad zprávami o pronásledování osob z řad LGBTQ+ jednotkami katarské preventivní bezpečnosti, které využívají zákon č. 17 z roku 2002 o ochraně společenství, který umožňuje dočasné vzetí do vazby bez obvinění nebo soudního řízení, a to až na dobu šesti měsíců; v této souvislosti vyjadřuje své zděšení nad rozhodnutím FIFA o páskách „OneLove“;

24.  vyzývá katarské orgány, aby zajistily dodržování lidských práv všech osob, které navštíví mistrovství světa v roce 2022, včetně mezinárodních hostů a osob žijících v zemi, a to včetně jejich svobody náboženského vyznání a přesvědčení;

25.  bere na vědomí a vítá hluboké znepokojení Kataru, které tato země vyjádřila v reakci na útočnou válku Ruska proti Ukrajině; vítá důležitá rozhodnutí Kataru hlasovat pro všechny příslušné rezoluce OSN v této věci, na rozdíl od několika členů Rady pro spolupráci v Zálivu;

26.  vítá spolupráci a dialog mezi EU a Katarem, jakož i s dalšími státy Perského zálivu, který má zásadní význam pro dosažení klíčových cílů EU, mezi něž patří zejména mírové a prosperující oblasti Perského zálivu a Blízkého východu, silné hospodářské oživení, udržitelné, cenově dostupné a bezpečné dodávky energie, intenzivní spolupráce v oblasti ekologické transformace a energická reakce na celosvětové humanitární a rozvojové potřeby; vítá v tomto ohledu normalizaci vztahů mezi Katarem a jeho sousedy; oceňuje úlohu Kataru při pomoci evakuaci desítek tisíc lidí z Afghánistánu po násilném převzetí moci Tálibánem v září 2021;

27.  pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Státu Katar, Mezinárodní fotbalové federaci, Unii evropských fotbalových svazů, Mezinárodní organizaci práce a vysokému komisaři OSN pro lidská práva.

(1) Úř. věst. C 436, 24.11.2016, s. 42.
(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU ze dne 22. října 2014, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o uvádění nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými podniky a skupinami (Úř. věst. L 330, 15.11.2014, s. 1).

Poslední aktualizace: 1. března 2023Právní upozornění - Ochrana soukromí