Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2022/2948(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B9-0538/2022

Rasprave :

Glasovanja :

PV 24/11/2022 - 5.18
CRE 24/11/2022 - 5.18

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2022)0427

Usvojeni tekstovi
PDF 154kWORD 48k
Četvrtak, 24. studenog 2022. - Strasbourg
Stanje ljudskih prava u kontekstu Svjetskog prvenstva FIFA-e u Kataru
P9_TA(2022)0427RC-B9-0538/2022

Rezolucija Europskog parlamenta od 24. studenoga 2022. o stanju ljudskih prava u kontekstu Svjetskog prvenstva FIFA-e u Kataru (2022/2948(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 20. lipnja 2022. o strateškom partnerstvu s regijom Zaljeva,

–  uzimajući u obzir zajedničku komunikaciju Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Komisije od 18. svibnja 2022. naslovljenu „Strateško partnerstvo sa Zaljevom” (JOIN(2022)0013),

–  uzimajući u obzir četvrti dijalog EU-a i Katara o ljudskim pravima održan 12. rujna 2022. u Bruxellesu,

–  uzimajući u obzir Sporazum od 7. ožujka 2018. o suradnji između EU-a i Katara,

–  uzimajući u obzir Međunarodnu konvenciju UN-a o zaštiti prava svih radnika migranata i članova njihovih obitelji od 18. prosinca 1990.,

–  uzimajući u obzir objavu Međunarodne nogometne federacije (FIFA) od 2. prosinca 2010. o izboru Katara kao mjesta održavanja Svjetskog nogometnog prvenstva 2022.,

–  uzimajući u obzir zakone br. 17, 18 i 19 koje je Vlada Katara donijela 2020. u pogledu slobode kretanja i minimalne plaće za radnike migrante,

–  uzimajući u obzir izvješće organizacije Human Rights Watch od 24. listopada 2022. naslovljeno „Katar: snage sigurnosti uhićuju i zlostavljaju LGBT osobe”,

–  uzimajući u obzir članak 285. katarskog kaznenog zakona i tamošnji zakon br. 17/2002 o zaštiti zajednice,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a protiv mučenja i drugih oblika okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja iz 1984.,

–  uzimajući u obzir smjernice EU-a o smrtnoj kazni,

–  uzimajući u obzir izvješće o napretku programa tehničke suradnje između Katara i Međunarodne organizacije rada (MOR) od 31. listopada 2022.,

–  uzimajući u obzir Međunarodni sporazum o građanskim i političkim pravima, koji je Katar ratificirao 21. svibnja 2018.,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Kataru, a posebno rezoluciju od 21. studenoga 2013. naslovljenu „Katar: položaj radnika migranata”(1),

–  uzimajući u obzir članak 132. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A.  budući da je Katar prva zemlja u regiji koja je domaćin Svjetskog prvenstva FIFA-e; budući da je FIFA 2010. Svjetsko prvenstvo dodijelila Kataru, a da pritom nije provedena dubinska analiza u pogledu ljudskih prava i okoliša niti su utvrđeni uvjeti za zaštitu radnika migranata; budući da se uz izbor Katara na natječajnom postupku za Svjetsko prvenstvo FIFA-e vežu vjerodostojne optužbe za podmićivanje i korupciju, što je dovelo do sudskih istraga;

B.  budući da je procijenjeno da u Kataru živi više od 2 milijuna stranaca, koji čine gotovo 94 % tamošnje radne snage; budući da su migranti najvećim dijelom zaposleni u građevinarstvu i uslužnim djelatnostima te na kućanskim poslovima; budući da postoje navodi da se u tim sektorima krše prava radnika; budući da zbog te brojke Katar ima najviši omjer između radnika migranata i domaćeg stanovništva na svijetu;

C.  budući da su, kako bi dobili posao u Kataru, brojni radnici bili prisiljeni zadužiti se kako bi mogli platiti ilegalne naknade poduzeća za zapošljavanje, a mnogi među njima bili su izloženi uskraćivanju plaća i lošim radnim uvjetima po ekstremnoj vrućini, zbog čega su bili izloženi riziku od bolesti, ozljeda i smrti;

D.  budući da su navodno tisuće radnika migranata poginule, a brojni su ozlijeđeni tijekom građevinskih radova povezanih sa Svjetskim prvenstvom u Kataru;

E.  budući da su prema Međunarodnoj organizaciji rada neka europska poduzeća odbila sudjelovati u zajedničkim odborima, čiji je cilj okupiti predstavnike uprave i radnika radi razmatranja, sprečavanja i rješavanja sukoba na radnom mjestu;

F.  budući da je prije reformi provedenih u Kataru Međunarodna konfederacija sindikata (MKS) 2014. podnijela pritužbu protiv Katara Međunarodnoj organizaciji rada zbog nepoštovanja Konvencije o prisilnom radu iz 1930. i Konvencije o inspekciji rada iz 1947.; budući da su prema MKS-u zakoni u Kataru izmijenjeni te da zemlja nastavlja ostvarivati napredak u provedbi tih promjena;

G.  budući da je Katar prva zemlja u Vijeću za suradnju u Zaljevu koja je otvorila ured za projekte MOR-a; budući da je Katar potpisao niz partnerstava s Međunarodnom organizacijom rada, organizacijama UN-a i državama članicama EU-a, kao što je memorandum o razumijevanju sa Švedskom u siječnju 2020. i s Francuskom u ožujku 2022., kako bi se poboljšala prava radnika; budući da je Međunarodna organizacija rada primijetila konkretan napredak u posljednjih pet godina prije održavanja Svjetskog prvenstva FIFA-e 2022., posebice u području upravljanja migracijama radne snage, provedbi radnog prava i pristupa pravosuđu te jačanja glasa radnika i socijalnog dijaloga; budući da prema Međunarodnoj organizaciji rada još uvijek nije zakonito da radnici migranti osnivaju sindikate i učlanjuju se u njih;

H.  budući da su radnici u Kataru ranije morali dobiti dopuštenje poslodavca za promjenu posla ili napuštanje zemlje; budući da su ti uvjeti predstavljali najproblematičnije obilježje sustava sponzoriranja kafala jer su zbog njih radnici bili previše ovisni o svojim poslodavcima, što je pak pružalo priliku za iskorištavanje radnika i prisilni rad; budući da je od uvođenja navedenih reformi, kao rezultat povezanih promjena, Ministarstvo rada u dvije godine odobrilo oko 420 000 zahtjeva radnika migranata za promjenu radnog mjesta; budući da se, međutim, prilikom odlaska s radnog mjesta i prelaska na novo mnogi radnici i dalje suočavaju s preprekama kao što je odmazda poslodavaca;

I.  budući da je u ožujku 2021. Katar postao prva zemlja u regiji Zaljeva koja je propisala nediskriminirajuću minimalnu plaću koja se primjenjuje na sve radnike, svih nacionalnosti, u svim sektorima, uključujući rad u kućanstvu; budući da je, prema podacima Međunarodne organizacije rada, ukupno 13 % radne snage, odnosno 280 000 osoba, od uvođenja novog zakonodavstva dobilo povišicu kako bi njihove plaće dosegle novi minimalni prag;

J.  budući da je novim zakonodavstvom radnicima u Kataru pružena bolja zaštita od temperaturnog stresa;

K.  budući da je Katar poduzeo korake za poboljšanje pristupa radnika pravosuđu uspostavom nove internetske platforme za podnošenje pritužbi i osnivanjem novih tribunala za rješavanje radnih sporova;

L.  budući da su navodno u Kataru i drugim zemljama Vijeća za suradnju u Zaljevu ipak i dalje na snazi neke diskriminirajuće prakse prema stranim radnicima, kao što su proizvoljni odbici od plaća i neisplaćivanje plaća te oduzimanje putnih isprava;

M.  budući da se na temelju članka 285. katarskog kaznenog zakona izvanbračni spolni odnosi, uključujući istospolne odnose, kažnjavaju zatvorskom kaznom u trajanju do sedam godina; budući da se proizvoljna uhićenja LGBTQ+ osoba navodno temelje na Zakonu br. 17 iz 2002. o zaštiti zajednice, kojim se, prema organizaciji Human Rights Watch, dopušta privremeni pritvor bez podizanja optužnice ili suđenja u trajanju do šest mjeseci ako „postoje utemeljeni razlozi da se smatra da je optuženik možda počinio kazneno djelo”, što se odnosi i na „kršenje javnog morala”, što dovodi do čestog zlostavljanja LGBTQ+ osoba; budući da je katarski ambasador Svjetskog prvenstva FIFA-e javno izrekao homofobnu izjavu; budući da je sedam nogometnih saveza, uključujući one u Europi, odlučilo da njihovi igrači mogu nositi traku „OneLove” s duginim bojama; budući da je FIFA ipak odlučila da igrači mogu dobiti žuti karton ili ih se može izbaciti iz igre zbog nošenja takve trake jer je to navodno politička izjava;

N.  budući da je FIFA 2016. potpisala vodeća načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima, u skladu s kojima se FIFA-a mora suzdržati od uplitanja u ljudska prava te mora ispraviti negativne učinke svojih aktivnosti u području ljudskih prava;

O.  budući da, u vrijeme nesigurnosti i znatnih izazova za međunarodni poredak utemeljen na pravilima u Europi i u regiji Zaljeva te s obzirom na to da je svijet suočen s posljedicama ruske agresije na Ukrajinu i pandemije bolesti COVID-19, kao i s hitnim imperativom zelene i digitalne tranzicije, EU može imati velike koristi od snažnijeg i strateški usmjerenijeg partnerstva s Vijećem za suradnju u Zaljevu i njegovim državama članicama, među kojima je i Katar; budući da su 2021. ponovno uspostavljeni diplomatski odnosi između Katara i Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Bahreina i Egipta;

P.  budući da Sporazum o suradnji između EU-a i Katara potpisan 2018. pruža okvir za politička i sektorska savjetovanja o područjima od zajedničkog interesa; budući da je Katar važan partner EU-a i da njihovi odnosi obuhvaćaju brojna važna područja; budući da Katar ima ključnu ulogu u provedbi europske strategije energetske sigurnosti; budući da se suradnja između EU-a i Katara znatno intenzivirala, što je dovelo do otvaranja Delegacije EU-a u Dohi 2022.; budući da je Katar u veljači 2022. bio supokrovitelj rezolucije Opće skupštine UN-a u kojoj se Rusija poziva da se povuče iz Ukrajine te je glasovao za rezolucije u kojima se osuđuje ruska invazija na Ukrajinu;

Q.  budući da je 12. rujna 2022. održan četvrti dijalog EU-a i Katara o ljudskim pravima; budući da dijalog o ljudskim pravima predstavlja ključan trenutak u pogledu angažmana za promicanje ljudskih prava;

1.  žali zbog smrti tisuća radnika migranata i ozljeda koje su radnici pretrpjeli tijekom priprema za Svjetsko prvenstvo; izražava sućut obiteljima tih radnika i zahtijeva preuzimanje odgovornosti;

2.  potiče Katar da u potpunosti provede svoje novo zakonodavstvo o zaštiti prava radnika i da ukloni preostale sastavnice sustava sponzorstva Kafala, kao što su kazne za bijeg radnika;

3.  naglašava da se u svojim odnosima s Katarom EU snažno zalaže za podupiranje ljudskih prava, uključujući pitanja koja su se pojavila u kontekstu Svjetskog prvenstva FIFA-e; zabrinut je zbog navoda da se stotine tisuća radnika migranata u Kataru i dalje suočavaju s diskriminacijskim zakonima i praksama; žali zbog nedostatka transparentnosti i očitog nedostatka odgovorne procjene rizika pri dodjeli Svjetskog prvenstva FIFA-e Kataru 2010.; podsjeća na svoje dugogodišnje stajalište da je korupcija u FIFA-i sveprisutna, sustavna i duboko ukorijenjena te i dalje vjeruje da je ta organizacija ozbiljno naštetila ugledu i integritetu svjetskog nogometa unatoč pokušajima da se provedu reforme, poput uvođenja zahtjeva u pogledu ljudskih prava;

4.  potiče javne vlasti, sportske saveze i organizacije da prilikom odabira domaćina za velika sportska događanja te prilikom odabira sponzora poštuju univerzalne vrijednosti ljudskih prava, demokracije i vladavine prava; traži da se u tom pogledu utvrde jasni kriteriji i povelja s čvrstim vrijednostima; poziva na to da se, prije organiziranja takvih velikih sportskih događanja, posebna pozornost posveti zaštiti prava radnika, ravnopravnosti i nediskriminaciji te da se provedu neovisne i vjerodostojne procjene utjecaja na okoliš;

5.  poziva države članice EU-a, posebno one s velikim nacionalnim nogometnim ligama, kao što su Njemačka, Francuska, Italija i Španjolska, da izvrše pritisak na UEFA-u i FIFA-u da potonja provede korjenite reforme, uključujući uvođenje demokratskih i transparentnih postupaka za odabir domaćina Svjetskog nogometnog prvenstva i strogu primjenu kriterija povezanih s ljudskim pravima i održivošću za zemlje domaćine; hitno poziva na to da kršenja temeljnih prava i ljudskih prava, osobito rodno uvjetovano nasilje koje je očigledno i sustavno, budu obvezujući kriterij isključenja pri odabiru domaćina međunarodnih sportskih događanja kako bi se zaštitili sportaši i navijači te kako bi se zaustavila manipulacija sportom radi poboljšanja ugleda (tzv. sportswashing); poziva na nastavak istraga i kaznenog progona zbog odabira domaćina svjetskih prvenstava kompromitiranih korupcijom; poziva države članice EU-a da odobre pristup arhiviranim informacijama o odabiru domaćina Svjetskog prvenstva 2022.;

6.  uviđa važan doprinos radnika migranata gospodarstvu Katara i Svjetskom prvenstvu FIFA-e 2022.; poziva katarske vlasti da provedu potpunu istragu o smrtnim slučajevima radnika migranata, potvrde smrt radnika migranata i osiguraju odštetu obiteljima u slučajevima u kojima su radnici umrli kao posljedica uvjeta u kojima su radili; podupire napore Katara za poboljšanje njihovih radnih uvjeta i poštovanje njihovih prava, problema na koja je međunarodna zajednica skrenula pozornost; poziva na potpunu provedbu donesenih reformi; pozdravlja suradnju Katara s MOR-om; poziva Katar da nastavi surađivati s MOR-om u pogledu reformi; naglašava da korporativna odgovornost, među ostalim europskih poduzeća, zahtijeva poštovanje prava radnika i istog standarda dužne pažnje koji se zahtijeva u Europskoj uniji;

7.  prima na znanje, međutim, da Međunarodna organizacija rada i Međunarodna konfederacija sindikata reforme provedene u Kataru smatraju primjerom za regiju Zaljeva;

8.  naglašava da žrtve kršenja ljudskih prava imaju zakonite načine za traženje pravde i pozivanje poduzeća sa sjedištem u EU-u na odgovornost u skladu s postojećim zakonima o dužnoj pažnji u nekim državama članicama; prima na znanje trenutačni rad na direktivi o dužnoj pažnji za održivo poslovanje na razini EU-a, kojom će se dodatno proširiti takvi pravni putovi; smatra da relevantna poduzeća nisu ispunila svoje obveze iz Direktive 2014/95/EU(2) i obveze koje proizlaze iz međunarodno priznatih konvencija o ljudskim pravima;

9.  oštro osuđuje sudjelovanje europskih poduzeća u svim kršenjima prava radnika migranata koja su prouzročila, doprinijela ili od kojih su imala koristi, posebno u građevinskom i financijskom sektoru, tijekom pripreme Svjetskog prvenstva FIFA-e 2022.;

10.  pozdravlja činjenicu da je, prema Međunarodnoj organizaciji rada, vlada Katara kroz Fond za potporu i osiguranje radnika žrtvama zlostavljanja isplatila 320 milijuna USD; međutim, žali zbog toga što je taj fond postao operativan tek 2018., što je dovelo do toga da milijuni radnika i njihovih obitelji nisu bili pokriveni njegovom primjenom; potiče Katar da provede temeljitu reviziju svojih standarda za prikupljanje podataka i istragu u slučajevima ozljeda i smrti na radu; poziva na to da se razdoblje primjene fonda produlji kako bi se obuhvatile sve žrtve od početka radova povezanih sa Svjetskim prvenstvom FIFA-e 2022., uključujući sve smrtne slučajeve i druge oblike kršenja ljudskih prava radnika povezane s pripremama za Svjetsko prvenstvo, kao što su uskraćivanje plaća, ozljede i svi smrtni slučajevi za koje nije bilo ni istrage ni obeštećenja; poziva FIFA-u da doprinese sveobuhvatnom programu obeštećenja za obitelji radnika kao naknade za uvjete u kojima su bili prisiljeni raditi;

11.  pozdravlja reforme koje su katarske vlasti provele uz savjetovanje s MOR-om kako bi se riješila pitanja upravljanja migracijom radne snage, provedbe radnog prava i omogućavanja pristupa pravosuđu te jačanja glasa radnika i socijalnog dijaloga; primjećuje da su te promjene već poboljšale radne i životne uvjete za stotine tisuća radnika; međutim, žali zbog toga što mnogi radnici i dalje nemaju koristi od tih reformi jer se suočavaju s preprekama u pristupu tim poboljšanjima i odmazdom svojih poslodavaca; izražava svoju zabrinutost zbog dokumentiranih i opetovanih navoda da su radnici migranti u kućanstvu izloženi zlostavljanju i iskorištavanju;

12.  poziva Katar da ukine sve zakone kojima se poduzećima omogućuje da stranim radnicima naplaćuju naknade za zapošljavanje;

13.  pozdravlja novo zakonodavstvo Katara protiv vrućine na gradilištima; poziva sve zemlje Vijeća za suradnju u Zaljevu da donesu slično zakonodavstvo i da ga u potpunosti provedu;

14.  ponavlja svoj poziv Kataru da ratificira Međunarodnu konvenciju o zaštiti prava svih radnika migranata i članova njihovih obitelji;

15.  potiče Katar da, u suradnji s MOR-om, osigura da svi radnici i poslodavci mogu imati koristi od reforme sustava kafala u pogledu mobilnosti radne snage, da pojednostavi pristup pravosuđu i isplatu zarađenih plaća te da u potpunosti provede zakon o pravima radnika u kućanstvu; u tom pogledu pozdravlja činjenicu da je više od 420 000 radnika promijenilo posao u Kataru i da je više od 300 000 radnika imalo koristi od uvođenja minimalne plaće;

16.  ističe da se svim radnicima, uključujući migrante, treba osigurati pravo na udruživanje i samoorganiziranje; poziva katarsku vladu da osigura radnicima pravo na slobodno udruživanje bez odmazde te siguran i zaštićen pristup pravosuđu, uključujući osnivanjem nacionalnih sindikata i učlanjivanjem u njih;

17.  pozdravlja kontinuiranu suradnju EU-a s Katarom u području ljudskih prava, među ostalim u okviru dijaloga o ljudskim pravima između EU-a i Katara, koji bi trebalo ojačati, te jačanjem institucijskog ustroja suradnje između EU-a i Katara; naglašava da je katarski Nacionalni odbor za ljudska prava uspostavio redovitu interakciju s institucijama EU-a i da je Katar pozvao posebnog predstavnika EU-a za ljudska prava da posjeti tu zemlju; naglašava da su najčešće teme prava radnika migranata, reforme rada, prava žena i sloboda izražavanja;

18.  poziva države članice i delegaciju EU-a u Kataru da pomno prate društvene reforme u Kataru, s posebnim naglaskom na konkretnu provedbu njegova zakonodavstva, među ostalim u europskim poduzećima u Kataru, te poziva potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da redovito izvješćuje Parlament o napretku u tim reformama; pozdravlja u tom pogledu suradnju katarskog ministra rada Alija Bin Samikha Al Marrija s Pododborom Parlamenta za ljudska prava u vezi s tekućim reformama i preostalim nedostacima koje treba riješiti te prima na znanje njegovu predanost isplati naknade svim radnicima ili njihovim obiteljima koji nisu dobili ono što im se duguje;

19.  poziva katarske vlasti da nastave ulagati napore kako bi se osiguralo da Nacionalni odbor za ljudska prava u potpunosti poštuje načela o statusu nacionalnih institucija za promicanje i zaštitu ljudskih prava te da taj odbor bude u mogućnosti svoj mandat izvršavati u potpunosti, učinkovito i neovisno, među ostalim promicanjem pluralizma i raznolikosti svojih članova i osoblja;

20.  poziva katarske vlasti da u potpunosti provedu postojeće zakonodavstvo kojim se zabranjuje mučenje i zlostavljanje;

21.  podsjeća na svoju predanost općem ukidanju smrtne kazne i poziva katarske vlasti da u tom pogledu uvedu moratorij;

22.  potiče katarske vlasti da ojačaju mjere za osiguravanje rodne ravnopravnosti, uključujući ukidanjem ostataka skrbništva nad ženama, te da istodobno pojačaju svoje napore kako bi se postigla ravnopravna zastupljenost žena na formalnom tržištu rada te u javnoj i političkoj sferi, uključujući Vijeće Shura i izvršna tijela, posebno na položajima na kojima se donose odluke, te da žene i muškarce tretiraju jednako kao glave kućanstava; poziva katarske vlasti da izmijene Zakon o državljanstvu kako bi se zajamčilo da katarske žene i muškarci imaju jednaka prava prenijeti svoje državljanstvo na djecu i inozemne supružnike; potiče Katar da osigura prikupljanje podataka o nasilju nad ženama i temeljitu istragu svih slučajeva nasilja nad ženama, uključujući nasilje u obitelji, te da se počinitelji kazneno gone i da ih se, ako budu osuđeni, kazni odgovarajućim sankcijama;

23.  konstatira globalni trend dekriminalizacije suglasnih istospolnih odnosa; poziva Katar da stavi izvan snage članak 285. svog kaznenog zakona i sve druge povezane zakone koji se koriste za kriminalizaciju suglasnih istospolnih seksualnih odnosa te da donesu zakonodavstvo protiv diskriminacije na temelju seksualne orijentacije i rodnog identiteta ili izražavanja; žali zbog navoda o zlostavljanju pripadnika LGBTQ+ zajednice od strane snaga za preventivnu sigurnost Katara i njihovog pribjegavanja Zakonu br. 17 iz 2002. o zaštiti zajednice, kojim se dopušta privremeni pritvor bez podizanja optužnice ili suđenja u trajanju do šest mjeseci; u tom je kontekstu zgrožen odlukom FIFA-e o trakama „OneLove”;

24.  poziva katarske vlasti da osiguraju poštovanje ljudskih prava svih osoba koje prisustvuju Svjetskom prvenstvu 2022., uključujući međunarodne posjetitelje i one koji žive u toj zemlji, među ostalim u pogledu njihove slobode vjeroispovijesti i uvjerenja;

25.  prima na znanje i pozdravlja duboku zabrinutost Katara izraženu nakon ruske ratne agresije na Ukrajinu; pozdravlja važne odluke Katara da glasuje za sve relevantne rezolucije UN-a o tom pitanju, za razliku od drugih članica Vijeća za suradnju u Zaljevu;

26.  pozdravlja suradnju i dijalog između EU-a i Katara te s drugim zaljevskim državama, što je bitno za postizanje ključnih ciljeva EU-a, a posebno mira i prosperiteta u regijama Zaljeva i Bliskog istoka, snažnog gospodarskog oporavka, održive, povoljne i sigurne opskrbe energijom, snažne suradnje u području zelene tranzicije te snažnog odgovora na globalne humanitarne i razvojne potrebe; s tim u vezi pozdravlja normalizaciju odnosa između Katara i njegovih susjeda; pohvaljuje ulogu Katara u pomaganju u evakuaciji više desetaka tisuća ljudi iz Afganistana nakon nasilnog preuzimanja vlasti od strane talibana u rujnu 2021.;

27.  nalaže svojoj predsjednici da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, vladi i parlamentu Države Katara, Međunarodnoj nogometnoj federaciji, Europskoj nogometnoj uniji, Međunarodnoj organizaciji rada i visokom povjereniku UN-a za ljudska prava.

(1) SL C 436, 24.11.2016., str. 42.
(2) Direktiva 2014/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja nefinancijskih informacija i informacija o raznolikosti određenih velikih poduzeća i grupa (SL L 330, 15.11.2014., str. 1.).

Posljednje ažuriranje: 1. ožujka 2023.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti