Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2022/3012(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B9-0581/2022

Rasprave :

Glasovanja :

PV 15/12/2022 - 6.4
CRE 15/12/2022 - 6.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2022)0448

Usvojeni tekstovi
PDF 128kWORD 43k
Četvrtak, 15. prosinca 2022. - Strasbourg
Sumnje na korupciju od strane Katara i veća potreba za transparentnošću i odgovornošću u europskim institucijama
P9_TA(2022)0448RC-B9-0581/2022

Rezolucija Europskog parlamenta od 15. prosinca 2022. o sumnjama na korupciju od strane Katara i većoj potrebi za transparentnošću i odgovornošću u europskim institucijama (2022/3012(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Odluku Europskog parlamenta od 27. travnja 2021. o sklapanju međuinstitucijskog sporazuma Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o obveznom registru transparentnosti(1),

–  uzimajući u obzir Rezoluciju od 16. rujna 2021. o jačanju transparentnosti i integriteta u institucijama EU-a uspostavljanjem neovisnog tijela EU-a za etička pitanja(2),

–  uzimajući u obzir pravno načelo pretpostavke nedužnosti,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju od 9. ožujka 2022. o vanjskom upletanju u sve demokratske procese u Europskoj uniji, uključujući dezinformiranje(3),

–  uzimajući u obzir članke 10. i 11. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir članak 132. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A.  budući da je Ured belgijskog saveznog tužitelja pokrenuo tekuću istragu o navodima o pranju novca, korupciji i sudjelovanju u zločinačkoj organizaciji; budući da je od 9. prosinca 2022. provedeno nekoliko uhićenja i pretresa koji su obuhvaćali i sadašnje i bivše zastupnike u Europskom parlamentu, kao i članove osoblja;

B.  budući da je nekoliko osumnjičenika već optuženo za pranje novca, korupciju i sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji; budući da su policijske snage zaplijenile znatne količine novca iz posjeda osumnjičenika nakon pretresa njihovih domova;

C.  budući da je povjerenje u integritet Parlamenta i u vladavinu prava od presudne važnosti za funkcioniranje europske demokracije; budući da je ključno osigurati da demokratski procesi ne budu podvrgnuti privatnim i vanjskim interesima i da se prava građana u potpunosti poštuju;

D.  budući da je sposobnost predstavnika interesnih skupina da na temelju argumenata utječu na donošenje odluka u Parlamentu bitan dio europske demokracije; budući da su, s druge strane, neprimjereni načini utjecanja, podmićivanje i druga kaznena djela neprihvatljivi;

E.  budući da je Parlament u svojoj rezoluciji od 16. rujna 2021. pozvao na uspostavu ambicioznog tijela za etička pitanja;

F.  budući da se Direktivom (EU) 2019/1937(4) štite zviždači kada, u posebnim okolnostima, izravno i javno otkrivaju nepravilnosti;

G.  budući da je registar transparentnosti središnji element etičkog okvira za institucije EU-a i njihove transparentnosti;

H.  budući da nevladina organizacija Fight Impunity još uvijek nije upisana u registar transparentnosti;

1.  zgrožen je i ozbiljno zabrinut zbog djela korupcije, pranja novca i sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji koja su navodno počinili zastupnici, bivši zastupnici i članovi osoblja Europskog parlamenta u zamjenu za utjecaj na odluke Parlamenta; podržava punu suradnju Parlamenta u kaznenoj istrazi koja je u tijeku; sa zabrinutošću primjećuje da unutarnji mehanizmi praćenja i upozoravanja u institucijama EU-a nisu uspjeli otkriti aktualnu korupciju;

2.  snažno osuđuje navodne pokušaje Katara da korupcijom utječe na zastupnike, bivše zastupnike i osoblje Europskog parlamenta, što podrazumijeva ozbiljno vanjsko upletanje u demokratske procese EU-a;

3.  naglašava da ozbiljnost i opseg istraga koje su u tijeku zahtijevaju od Parlamenta i institucija EU-a da reagiraju nedvosmislenim jedinstvom i nepokolebljivom odlučnošću;

4.  duboko žali zbog činjenice da su odluke o Kataru koje su donijeli odbori i plenarna skupština Parlamenta vjerojatno oblikovane korupcijom i neprimjerenim utjecajem, uključujući Rezoluciju od 24. studenoga 2022. o stanju ljudskih prava u kontekstu Svjetskog prvenstva FIFA-e u Kataru; žali zbog činjenice da je to dovelo do nedostatka ambicija u obrani ljudskih prava tisuća radnika migranata koji su poginuli na gradilištima i stotina tisuća ljudi čija su temeljna prava ugrožena u Kataru;

5.  poziva na osnivanje posebnog odbora zaduženog za utvrđivanje mogućih nedostataka u pravilima Europskog parlamenta o transparentnosti, integritetu i korupciji te za izradu prijedloga reformi, nadovezujući se na rad Odbora za ustavna pitanja i najbolje prakse u drugim parlamentima;

6.  obvezuje se na osnivanje istražnog odbora, u skladu s člankom 226. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, nakon završetka kaznenih istraga i mogućih sudskih postupaka, kako bi se istražili slučajevi korupcije i neprimjerenih postupaka trećih zemalja koje žele kupiti utjecaj u Europskom parlamentu;

7.  zabrinut je zbog mogućih sukoba interesa uzrokovanih dodatnim plaćenim poslovima zastupnika, posebno ako rade kao rukovoditelji, ako su članovi upravnog ili savjetodavnog odbora ili ako rade kao savjetnici u bankama, multinacionalnim poduzećima ili trgovačkim društvima uvrštenima na burzu;

8.  pozdravlja odstranjivanje Eve Kaili s funkcije potpredsjednice, kako je predviđeno člankom 21. Poslovnika;

9.  zahtijeva uspostavu funkcije posebnog potpredsjednika zaduženog za integritet te borbu protiv korupcije i vanjskog upletanja u Parlamentu;

10.  potiče Komisiju da što prije iznese prijedlog za osnivanje tijela za etička pitanja u skladu s rezolucijom Parlamenta od 16. rujna 2021.;

11.  predlaže uvođenje razdoblja mirovanja za bivše zastupnike u Europskom parlamentu kako bi se izbjegao problem „rotirajućih vrata”;

12.  poziva na temeljitu procjenu i poboljšanje sljedivosti zakonodavnih aktivnosti zastupnika, posebno objavljivanjem zakonodavnih otisaka za predložene tekstove i amandmane;

13.  obvezuje se na osiguravanje potpune transparentnosti točnog iznosa dodatnih prihoda zastupnika i zabranu bilo kakva vanjskog financiranja osoblja koje radi za zastupnike i klubove zastupnika; obvezuje se da će na razini EU-a uvesti zabranu donacija iz trećih zemalja zastupnicima i političkim strankama kako bi se popunile rupe u zakonima u državama članicama; traži od Komisije da hitno podnese prijedlog o tom pitanju;

14.  hitno poziva na to da se predstavnicima katarskih interesa suspendiraju iskaznice za pristup Parlamentu, u skladu s člankom 123. Poslovnika, dok se u okviru sudskih istraga ne pruže relevantne informacije i pojašnjenja;

15.  smatra da bi trebalo ojačati registar transparentnosti EU-a povećanjem proračuna i broja članova osoblja kako bi mogao temeljitije provjeravati informacije koje dostavljaju podnositelji zahtjeva i registrirani subjekti; nadalje smatra da bi njegovo područje primjene trebalo proširiti na predstavnike zemalja koje nisu članice EU-a;

16.  naglašava da su odgovarajuća regulacija i praćenje skupina prijateljstva preduvjet za njihovo daljnje postojanje u Parlamentu; nalaže kvestorima da provode postojeća pravila te da izrade i održavaju dostupan i ažuriran registar skupina prijateljstva i povezanih izjava;

17.  poziva na to da se registar transparentnosti učini obveznim;

18.  poziva na to da se registar transparentnosti proširi na bivše zastupnike;

19.  poziva institucije EU-a da hitno donesu mjere za uvođenje prakse minimalnog „razdoblja mirovanja” za visoke dužnosnike EU-a i bivše zastupnike kako bi se izbjegao problem „rotirajućih vrata”;

20.  preporučuje reviziju Pravilnika o osoblju, a posebno njegova članka 22.c, kako bi se uskladio sa standardima Direktive o zviždačima; poziva Predsjedništvo da u međuvremenu hitno revidira interna pravila Parlamenta o provedbi članka 22. točke (c) Pravilnika o osoblju kako bi ih uskladilo sa zaštitnim mjerama predviđenima u Direktivi o zviždačima;

21.  naglašava ulogu Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO), Agencije EU-a za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust), Europola i Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) u borbi protiv korupcije; poziva na daljnje jačanje kapaciteta i suradnje EPPO-a i OLAF-a; poziva na donošenje zajedničkih pravila za borbu protiv korupcije koja će se primjenjivati na zastupnike i osoblje tijela EU-a;

22.  smatra da bi prijavljivanje imovine zastupnika na početku i na kraju svakog mandata pružilo dodatne zaštitne mjere protiv korupcije, slijedeći primjer mnogih država članica; smatra da bi imovinska kartica mogla biti dostupna samo relevantnim tijelima kako bi im se omogućilo da provjere odgovara li prijavljena imovina prijavljenim prihodima u slučajevima potkrijepljenih optužbi, čime bi se znatno otežalo trošenje prihoda iz nezakonitih izvora;

23.  obustavlja sav rad na zakonodavnim predmetima koji se odnose na Katar, posebno u pogledu liberalizacije viznog režima, i sporazuma EU-a i Katara o zračnom prijevozu, te planirane posjete, sve dok se optužbe ne potvrde ili odbace;

24.  nalaže svojoj predsjednici da ovu Rezoluciju proslijedi Rezoluciju Vijeću, Komisiji, potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te Vladi i Savjetodavnom vijeću Katara.

(1) SL C 506, 15.12.2021., str. 127.
(2) SL C 117, 11.3.2022., str. 159.
(3) SL C 347, 9.9.2022., str. 61.
(4) Direktiva (EU) 2019/1937 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2019. o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije (SL L 305, 26.11.2019., str. 17.).

Posljednje ažuriranje: 6. ožujka 2023.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti