Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2022/3012(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B9-0581/2022

Viták :

Szavazatok :

PV 15/12/2022 - 6.4
CRE 15/12/2022 - 6.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2022)0448

Elfogadott szövegek
PDF 130kWORD 48k
2022. december 15., Csütörtök - Strasbourg
A katari korrupció gyanúja és az európai intézményeken belüli átláthatóság és elszámoltathatóság iránti általánosabb igény
P9_TA(2022)0448RC-B9-0581/2022

Az Európai Parlament 2022. december 15-i állásfoglalása a katari eredetű korrupció gyanújáról, valamint az átláthatóság és elszámoltathatóság európai intézményeken belüli érvényesítésének általános szükségességéről (2022/3012(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság közötti, a kötelező átláthatósági nyilvántartásról szóló intézményközi megállapodás megkötéséről szóló, 2021. április 27-i határozatára(1),

–  tekintettel az uniós intézmények átláthatóságának és feddhetetlenségének egy független uniós etikai szerv létrehozása révén történő megerősítéséről szóló, 2021. szeptember 16-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel az ártatlanság vélelmének jogi alapelvére,

–  tekintettel „Az Európai Unió valamennyi demokratikus folyamatába való külföldi beavatkozásról, beleértve a dezinformációt is” című, 2022. március 9-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel eljárási szabályzata 10. és 11. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A.  mivel a belga szövetségi ügyészség vizsgálatot indított pénzmosással, korrupcióval és bűnszervezetben való részvétellel kapcsolatos állítások ügyében, mely jelenleg is folyamatban van; mivel 2022. december 9. óta számos letartóztatásra és házkutatásra került sor, amelyben jelenlegi és volt európai parlamenti képviselők és alkalmazottak egyaránt érintettek;

B.  mivel számos gyanúsított ellen máris vádat emeltek pénzmosás, korrupció és bűnszervezetben való részvétel gyanúja miatt; mivel a rendőrség a gyanúsítottak birtokában lévő jelentős pénzösszegeket foglalt le az otthonaikban végzett házkutatást követően;

C.  mivel a Parlament integritásába és a jogállamiságba vetett bizalom rendkívül fontos az európai demokrácia működéséhez; mivel alapvető fontosságú annak biztosítása, hogy a demokratikus folyamatokat ne ejtsék foglyul magán- vagy külső érdekek, és hogy a polgárok jogait teljes mértékben tiszteletben tartsák;

D.  mivel az érdekcsoportok képviselőinek azon képessége, hogy érvekkel befolyásolják a parlamenti döntéshozatalt, az európai demokrácia létfontosságú része; mivel másrészről a befolyásolás nem megfelelő eszközei, a vesztegetés és más bűncselekmények elfogadhatatlanok;

E.  mivel a Parlament 2021. szeptember 16-i állásfoglalásában szorgalmazta egy szigorú etikai testület létrehozását;

F.  mivel az (EU) 2019/1937 irányelv(4) védi a visszaélést bejelentő személyeket, amennyiben meghatározott körülmények között, közvetlenül és nyilvánosan közzéteszik a visszaéléseket;

G.  mivel az átláthatósági nyilvántartás az uniós intézmények etikai keretének és átláthatóságának központi eleme;

H.  mivel a „Fight Impunity” elnevezésű nem kormányzati szervezetet mindeddig nem vették fel az átláthatósági nyilvántartásba;

1.  megdöbbentőnek tartja és komoly aggodalmának ad hangot amiatt, hogy jelenlegi és volt európai parlamenti képviselők és parlamenti alkalmazottak feltételezhetően korrupciós, pénzmosási és bűnszervezeti tevékenységben vettek részt a Parlament döntéseire gyakorolt befolyásért cserébe; támogatja a Parlament teljes körű együttműködését a folyamatban lévő bűnügyi nyomozással; aggodalommal állapítja meg, hogy az uniós intézmények belső ellenőrzési és riasztási mechanizmusai drámai módon csődöt mondtak a folyamatban lévő korrupció felderítése terén;

2.  a leghatározottabban elítéli Katar arra irányuló állítólagos kísérleteit, hogy korrupciós cselekmények révén befolyást gyakoroljon az Európai Parlament képviselőire, volt képviselőire és személyzetére, ami súlyos külföldi beavatkozást jelent az EU demokratikus folyamataiba;

3.  hangsúlyozza, hogy a jelenlegi vizsgálatok súlyossága és nagyságrendje megköveteli, hogy a Parlament és az uniós intézmények egyértelmű egységben és szilárd határozottsággal reagáljanak;

4.  határozottan elítéli, hogy a bizottságok és a plenáris gyűlés által elfogadott, Katarral kapcsolatos határozatok – többek között „Az emberi jogok helyzete a közelgő katari FIFA labdarúgó-világbajnokság összefüggésében” című, 2022. november 24-i állásfoglalás – valószínűleg korrupció és jogtalan befolyásolás hatására módosultak; sajnálja, hogy ez ahhoz vezetett, hogy nem volt elég ambiciózus az építkezéseken életüket vesztett több ezer migráns munkavállaló és azon több százezer ember emberi jogainak védelme, akiknek alapvető jogait Katarban lábbal tiporják;

5.  felszólít egy különbizottság létrehozására, amelynek feladata az átláthatóságra, feddhetetlenségre és korrupcióra vonatkozó európai parlamenti szabályok lehetséges hiányosságainak azonosítása, valamint reformjavaslatok megfogalmazása az Alkotmányügyi Bizottság munkájára és más parlamentek bevált gyakorlataira építve;

6.  kötelezettséget vállal arra, hogy a bűnügyi nyomozások és az esetleges bírósági eljárások lezárását követően az Európai Unió működéséről szóló szerződés 226. cikke alapján vizsgálóbizottságot hoz létre azzal a céllal, hogy kivizsgálja azokat a korrupciós ügyeket és jogellenes fellépéseket, melyek az Európai Parlamentben pénzért befolyást szerezni kívánó nem uniós országokhoz köthetők;

7.  aggodalmát fejezi ki a képviselők mellékállásai által okozott lehetséges összeférhetetlenségek miatt, különösen akkor, ha a képviselők bankok, multinacionális vállalatok vagy tőzsdén jegyzett társaságok vezetőiként, igazgatótanácsában vagy tanácsadó testületeiben, vagy tanácsadóiként tevékenykednek;

8.  üdvözli Eva Kaili képviselő alelnöki tisztségéből való azonnali felmentését, az eljárási szabályzat 21. cikkének megfelelően;

9.  követeli, hogy a Parlament nevezzen ki külön alelnököt azzal a megbízatással, hogy biztosítsa a feddhetetlenséget, valamint lépjen fel a korrupció és a külföldi beavatkozás ellen;

10.  sürgeti a Bizottságot, hogy a Parlament 2021. szeptember 16-i állásfoglalásával összhangban a lehető leghamarabb terjesszen elő javaslatot az etikai szerv létrehozására;

11.  javasolja egy várakozási időszak bevezetését a volt európai parlamenti képviselők számára az úgynevezett forgóajtó-jelenség negatív hatásainak elkerülése érdekében;

12.  felhív arra, hogy alaposan vizsgálják felül és javítsák az európai parlamenti képviselők jogalkotási tevékenységeinek nyomon követését, különösen a javasolt szövegek és módosítások jogalkotási lábnyomának nyilvánosságra hozatala révén;

13.  kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja az európai parlamenti képviselők mellékjövedelmeinek teljes átláthatóságát és közli azok pontos összegét, valamint megtiltja az európai parlamenti képviselők és a képviselőcsoportok személyzetének külső finanszírozását; kötelezettséget vállal arra, hogy a tagállamokban fennálló joghézagok megszüntetése érdekében uniós szinten betiltja a képviselőknek és politikai pártoknak harmadik országokból nyújtott adományokat; kéri a Bizottságot, hogy sürgősen terjesszen elő javaslatot ebben a kérdésben;

14.  sürgősen kéri, hogy az eljárási szabályzat 123. cikkével összhangban függesszék fel a katari érdekek képviselőinek belépőkártyáit mindaddig, amíg az igazságügyi vizsgálatok nem nyújtanak megfelelő tájékoztatást és bizonyosságot;

15.  úgy véli, hogy a költségvetés és a személyzet létszámának növelésével meg kell erősíteni az uniós átláthatósági nyilvántartást annak érdekében, hogy az alaposabban ellenőrizni tudja a kérelmezők és a nyilvántartottak által szolgáltatott információkat; úgy véli továbbá, hogy hatályát ki kell terjeszteni a nem uniós országok képviselőire is;

16.  hangsúlyozza, hogy a baráti csoportok megfelelő szabályozása és ellenőrzése e csoportok Parlamentben való fennmaradásának előfeltétele; utasítja a quaestorokat a meglévő szabályok végrehajtására, valamint a baráti csoportok és nyilatkozatok hozzáférhető és naprakész nyilvántartásának létrehozására és fenntartására;

17.  kéri az átláthatósági nyilvántartás kötelezővé tételét;

18.  kéri, hogy az átláthatósági nyilvántartás a volt képviselőkre is terjedjen ki;

19.  felszólítja az uniós intézményeket, hogy a „forgóajtó-jelenség” elkerülése érdekében sürgősen fogadjanak el intézkedéseket a vezető uniós tisztviselőkre és volt képviselőkre vonatkozó minimális várakozási időszak bevezetése céljából;

20.  javasolja a személyzeti szabályzat, különösen annak 22c. cikke felülvizsgálatát annak érdekében, hogy összhangba kerüljön a visszaélést bejelentő személyekről szóló irányelv előírásaival; felszólítja az Elnökséget, hogy időközben haladéktalanul vizsgálja felül a személyzeti szabályzat 22. cikkének c) pontját végrehajtó parlamenti belső szabályokat annak érdekében, hogy azok összhangba kerüljenek a visszaélést bejelentő személyekről szóló irányelvben előírt védelmi intézkedésekkel;

21.  hangsúlyozza az Európai Ügyészség (EPPO), az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust), az Europol és az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) szerepét a korrupció elleni küzdelemben; felszólít az Európai Ügyészség és az OLAF kapacitásainak és együttműködésének további megerősítésére; felszólít az uniós szervek tagjaira és személyzetére alkalmazandó közös korrupcióellenes szabályok bevezetésére;

22.  úgy véli, hogy további biztosítékokat nyújtana a korrupcióval szemben az a számos tagállamban folytatott gyakorlat, hogy a képviselők az egyes mandátumaik elején és végén is vagyonnyilatkozatot tesznek; úgy véli, megoldható, hogy a vagyonnyilatkozathoz csak az illetékes hatóságok rendelkezzenek hozzáféréssel, ami lehetővé tenné számukra, hogy megalapozott gyanú felmerülése esetén ellenőrizzék, hogy a bejelentett vagyon arányos-e a bejelentett jövedelemmel, és ez jelentősen megnehezítené az illegális bevételek elköltését is;

23.  felfüggeszti a Katarral összefüggő jogalkotási dossziékkal kapcsolatos munkát – különös tekintettel a vízumliberalizációra, a Katarral kötött uniós légiközlekedési megállapodásra és a tervezett látogatásokra –, amíg az állításokat meg nem erősítik vagy meg nem cáfolják;

24.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, valamint Katar kormányának és Konzultatív Nemzetgyűlésének.

(1) HL C 506., 2021.12.15., 127. o.
(2) HL C 117., 2022.3.11., 159. o.
(3) HL C 347., 2022.9.9., 61. o.
(4) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1937 irányelve (2019. október 23.) az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről (HL L 305., 2019.11.26., 17. o.).

Utolsó frissítés: 2023. március 6.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat