Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2022/3012(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B9-0581/2022

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/12/2022 - 6.4
CRE 15/12/2022 - 6.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2022)0448

Texte adoptate
PDF 127kWORD 44k
Joi, 15 decembrie 2022 - Strasbourg
Suspiciuni de corupție din partea Qatarului și nevoia mai amplă de transparență și responsabilitate în instituțiile europene
P9_TA(2022)0448RC-B9-0581/2022

Rezoluția Parlamentului European din 15 decembrie 2022 referitoare la suspiciunile de corupție din partea Qatarului și la nevoia mai amplă de transparență și responsabilitate în instituțiile europene (2022/3012(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa din 27 aprilie 2021 privind încheierea unui acord interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind un registru de transparență obligatoriu(1)

–  având în vedere rezoluția sa din 16 septembrie 2021 referitoare la consolidarea transparenței și a integrității în instituțiile UE prin crearea unui organism european de etică independent(2),

–  având în vedere principiul juridic al prezumției de nevinovăție,

–  având în vedere rezoluția sa din 9 martie 2022 referitoare la ingerințele străine în toate procesele democratice din Uniunea Europeană, inclusiv dezinformarea(3),

–  având în vedere articolele 10 și 11 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât parchetul federal belgian a deschis o anchetă în legătură cu acuzații de spălare de bani, corupție și participare la un grup infracțional organizat; întrucât începând din 9 decembrie 2022 au avut loc mai multe arestări și percheziții care au vizat atât actuali, cât și foști deputați în Parlamentul European, precum și membri ai personalului;

B.  întrucât mai mulți suspecți au fost deja acuzați de spălare de bani, corupție și participare la un grup infracțional organizat; întrucât forțele de poliție au confiscat sume considerabile de bani din posesia suspecților în urma percheziționării domiciliilor acestora;

C.  întrucât încrederea în integritatea Parlamentului și în statul de drept este esențială pentru ca democrația europeană să funcționeze; întrucât este esențial să se garanteze că procesele democratice nu sunt acaparate de interese private și externe și că drepturile cetățenilor sunt respectate integral;

D.  întrucât capacitatea reprezentanților grupurilor de interese de a influența procesul decizional din Parlament prin intermediul argumentelor reprezintă o parte vitală a democrației europene; întrucât, pe de altă parte, mijloacele inadecvate de influențare, darea sau luarea de mită și alte infracțiuni sunt inacceptabile;

E.  întrucât Parlamentul și-a prezentat poziția prin care solicită înființarea unui organism de etică cu obiective ambițioase în rezoluția sa din 16 septembrie 2021;

F.  întrucât Directiva (UE) 2019/1937(4) protejează avertizorii de integritate atunci când, în anumite împrejurări, dezvăluie direct și public fapte ilicite;

G.  întrucât registrul de transparență este un element central al cadrului etic și al transparenței instituțiilor UE;

H.  întrucât organizația neguvernamentală „Fight Impunity” (Combaterea impunității) nu a fost înscrisă în registrul de transparență până în prezent,

1.  se declară consternat și își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu bănuielile de acte de corupție, spălare de bani și participare la un grup infracțional organizat a unor deputați, foști deputați și a unor membri ai personalului Parlamentului European în schimbul influențării deciziilor Parlamentului; susține cooperarea deplină a Parlamentului la ancheta penală în desfășurare; remarcă cu îngrijorare că mecanismele interne de monitorizare și alertă ale instituțiilor UE au eșuat dramatic în detectarea actelor curente de corupție;

2.  denunță în termenii cei mai fermi presupusele încercări ale Qatarului de a influența deputați, foști deputați și personalul Parlamentului European prin acte de corupție, care constituie ingerințe străine grave în procesele democratice ale UE;

3.  subliniază că gravitatea și amploarea anchetelor actuale impun Parlamentului și instituțiilor UE să reacționeze complet unitar și cu hotărâre neabătută;

4.  deplânge cu fermitate faptul că e foarte posibil ca deciziile adoptate de comisiile și plenul Parlamentului cu privire la Qatar să fi fost afectate de corupție și de influențe necuvenite, inclusiv rezoluția adoptată în 24 noiembrie 2022 referitoare la situația drepturilor omului în contextul Cupei Mondiale FIFA din Qatar; deplânge faptul că acest lucru a dus la o lipsă de ambiție în apărarea drepturilor omului în cazul miilor de lucrători migranți care au murit pe șantiere și al sutelor de mii de persoane ale căror drepturi fundamentale sunt încălcate în Qatar;

5.  solicită crearea unei comisii speciale însărcinate cu identificarea eventualelor deficiențe ale normelor Parlamentului European privind transparența, integritatea și corupția și cu formularea de propuneri de reforme, pe baza activității Comisiei pentru afaceri constituționale și a celor mai bune practici din alte parlamente;

6.  se angajează să înființeze o comisie de anchetă, în temeiul articolului 226 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în urma rezultatelor anchetelor penale și a eventualelor proceduri judiciare, pentru a investiga cazurile de corupție și acțiunile ilicite ale țărilor din afara UE care încearcă să dobândească influență în Parlamentul European;

7.  este îngrijorat de posibilele conflicte de interese din cauza locurilor de muncă secundare ale deputaților, în special atunci când sunt directori, membrii în consiliul de administrație sau în consiliile consultative ale băncilor, companiilor multinaționale sau ale companiilor cotate la bursă sau consultanți ai acestora;

8.  salută destituirea deputatei Eva Kaili din funcția sa de vicepreședintă, așa cum se prevede la articolul 21 din Regulamentul de procedură;

9.  solicită ca un vicepreședinte special să fie însărcinat cu integritatea și combaterea corupției și a ingerințelor externe în Parlament;

10.  solicită insistent Comisiei să prezinte o propunere de înființare a organismului de etică cât mai curând posibil, în conformitate cu rezoluția Parlamentului din 16 septembrie 2021;

11.  propune introducerea unei perioade de „pauză profesională” pentru foștii deputați europeni, pentru a evita efectele negative ale așa-numitului fenomen al „ușilor turnante”;

12.  cere să se facă o evaluare amănunțită și să se îmbunătățească lizibilitatea activităților legislative ale deputaților, în special prin dezvăluirea amprentelor legislative pentru textele și amendamentele propuse;

13.  se angajează să asigure transparența deplină a veniturilor secundare ale deputaților, precizându-se suma exactă, și să interzică orice finanțare externă a personalului deputaților și al grupurilor; se angajează să instituie o interdicție la nivelul UE a donațiilor din țările terțe către deputați și partidele politice, pentru a contracara lacunele din statele membre; solicită Comisiei să prezinte de urgență o propunere în acest sens;

14.  solicită de urgență suspendarea legitimațiilor de acces ale reprezentanților intereselor Qatarului, în conformitate cu articolul 123 din Regulamentul său de procedură, până când anchetele judiciare oferă informații și clarificări relevante;

15.  consideră că registrul de transparență al UE ar trebui consolidat prin creșterea bugetului și a numărului de angajați, astfel încât să poată verifica mai amănunțit informațiile furnizate de solicitanți și de entitățile înregistrate; consideră, de asemenea, că sfera sa de aplicare ar trebui extinsă astfel încât să îi includă și pe reprezentanții țărilor din afara UE;

16.  subliniază că buna reglementare și monitorizare a grupurilor de prietenie reprezintă o condiție indispensabilă pentru ca ele să continue să existe în Parlament; încredințează chestorilor sarcina de a pune în aplicare normele existente și de a elabora și a menține un registru accesibil și actualizat al grupurilor de prietenie și al declarațiilor;

17.  solicită ca înregistrarea în registrul de transparență să fie obligatorie;

18.  solicită ca înregistrarea în registrul de transparență să includă și foștii membri;

19.  solicită instituțiilor UE să adopte de urgență măsuri cu scopul de a introduce practica perioadelor minime de „pauze profesionale” pentru înalții funcționari ai UE și pentru foștii deputați, astfel încât să se evite fenomenul „ușilor turnante”;

20.  recomandă o revizuire a Statutului funcționarilor, în special a articolului 22c, pentru a-l alinia la standardele Directivei privind avertizorii de integritate; invită Biroul ca, între timp, să revizuiască imediat normele interne ale Parlamentului de punere în aplicare a articolului 22 litera (c) din Statutul funcționarilor, pentru a îl alinia cu protecțiile prevăzute de Directiva privind avertizorii de integritate;

21.  subliniază rolul Parchetului European (EPPO), al Agenției UE pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust), al Europol și al Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) în lupta împotriva corupției; solicită consolidarea suplimentară a capacităților Parchetului European și ale OLAF și a cooperării dintre aceste instituții; solicită adoptarea de norme comune anticorupție aplicabile deputaților și personalului organismelor UE;

22.  consideră că o declarație de avere dată de deputați la începutul și la sfârșitul fiecărui mandat ar oferi garanții suplimentare împotriva corupției, urmând exemplul multor state membre; consideră că declarația de avere ar trebui să fie accesibilă numai autorităților relevante, pentru a le permite acestora să verifice dacă bunurile declarate se potrivesc cu veniturile declarate atunci când se confruntă cu cazuri de acuzații întemeiate, ceea ce ar face mult mai dificilă cheltuirea veniturilor ilegale;

23.  suspendă toate lucrările privind dosarele legislative referitoare la Qatar, în special în ceea ce privește liberalizarea vizelor și Acordul privind transportul aerian între Statul Qatar și UE, precum și vizitele planificate, până când acuzațiile sunt confirmate sau retrase;

24.  încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și guvernului și Adunării Consultative a Qatarului.

(1) JO C 506, 15.12.2021, p. 127.
(2) JO C 117, 11.3.2022, p. 159.
(3) JO C 347, 9.9.2022, p. 61.
(4) Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii (JO L 305, 26.11.2019, p. 17).

Ultima actualizare: 6 martie 2023Aviz juridic - Politica de confidențialitate