Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2022/3012(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B9-0581/2022

Razprave :

Glasovanja :

PV 15/12/2022 - 6.4
CRE 15/12/2022 - 6.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P9_TA(2022)0448

Sprejeta besedila
PDF 123kWORD 43k
Četrtek, 15. december 2022 - Strasbourg
Sum korupcije z izvorom iz Katarja in širša potreba po preglednosti in odgovornosti v evropskih institucijah
P9_TA(2022)0448RC-B9-0581/2022

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. decembra 2022 o sumu korupcije z izvorom iz Katarja in širši potrebi po preglednosti in odgovornosti v evropskih institucijah (2022/3012(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojega sklepa z dne 27. aprila 2021 o sklenitvi medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o obveznem registru za preglednost(1),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. septembra 2021 o ustanovitvi neodvisnega organa EU za etiko, da bi povečali preglednost in integriteto v institucijah EU(2),

–  ob upoštevanju pravnega načela domneve o nedolžnosti,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. marca 2022 o tujem vmešavanju v vse demokratične procese v Evropski uniji, tudi o dezinformacijah(3),

–  ob upoštevanju členov 10 in 11 Poslovnika,

–  ob upoštevanju člena 132(2) in (4) Poslovnika,

A.  ker je belgijsko zvezno tožilstvo začelo preiskovati trditev o pranju denarja, korupciji in sodelovanju v hudodelski združbi; ker je bilo od 9. decembra 2022 opravljenih več aretacij in preiskav, ki zadevajo sedanje in nekdanje poslance ter tudi uslužbence Evropskega parlamenta;

B.  ker so zoper nekatere osumljence že podane obtožbe o pranju denarja, korupciji in sodelovanju v hudodelski združbi; ker je policija v preiskavah na domovih osumljencev zasegla velike količine denarja;

C.  ker je zaupanje v integriteto Parlamenta in pravno državo bistveno za delovanje evropske demokracije; ker je nujno zagotoviti, da nad demokratični procesi ne prevladajo zasebni in zunanji interesi in da se dosledno spoštujejo pravice državljanov;

D.  ker je bistveni del evropske demokracije, da predstavniki interesnih skupin na odločanje v Parlamentu vplivajo z argumenti; ker so po drugi strani neprimerni načini vplivanja, vključno s podkupovanjem in drugimi kaznivimi dejanji, nesprejemljivi;

E.  ker je Parlament v resoluciji z dne 16. septembra 2021 pozval k ustanovitvi ambiciozno zastavljenega organa za etiko;

F.  ker Direktiva (EU) 2019/1937(4) ščiti žvižgače, kadar v posebnih okoliščinah neposredno in javno razkrijejo nepravilnosti;

G.  ker je osrednji del etičnega okvira za preglednosti institucij EU njen register za preglednost;

H.  ker se nevladna organizacija za boj proti nekaznovanju (Fight Impunity) do zdaj še ni registrirala v registru za preglednost;

1.  je zgrožen in resno zaskrbljen zaradi domnevnih dejanj korupcije, pranja denarja in sodelovanja poslancev, nekdanjih poslancev in uslužbencev Evropskega parlamenta v hudodelski združbi v zameno za vpliv na odločitve Parlamenta; podpira polno sodelovanje Parlamenta pri tej kazenski preiskavi; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da notranji mehanizmi za spremljanje in opozarjanje institucij EU niso odkrili sedanje korupcije;

2.  najostreje obsoja domnevne poskuse Katarja, da bi s korupcijo vplival na poslance, nekdanje poslance in uslužbence Evropskega parlamenta, kar pomeni resno tuje vmešavanje v demokratične procese EU;

3.  poudarja, da se morajo Parlament in institucije EU zaradi resnosti in obsega sedanjih preiskav odzvati z nedvoumno enotnostjo in neomajno odločnostjo;

4.  močno obžaluje, da so se zaradi korupcije in neprimernega vpliva verjetno spremenili sklepi odborov in plenarne skupščine o Katarju, vključno z resolucijo o stanju človekovih pravic ob svetovnem nogometnem prvenstvu v Katarju, ki je bila sprejeta 24. novembra 2022; obžaluje, da je prišlo zaradi tega do pomanjkanja volje, da bi se branile človekove pravice več tisoč delavcev migrantov, ki so umrli na gradbiščih, in več sto tisoč ljudi, katerih temeljne pravice so v Katarju kršene;

5.  poziva k ustanovitvi posebnega odbora, ki bi bil zadolžen, da poišče morebitne pomanjkljivosti v pravilih Evropskega parlamenta o preglednosti, integriteti in korupciji ter pripravi predloge za reforme na podlagi dela Odbora za ustavne zadeve in dobre prakse v drugih parlamentih;

6.  se zavezuje, da bo na podlagi rezultatov kazenskih preiskav in morebitnih sodnih postopkov ustanovil preiskovalni odbor v skladu s členom 226 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki bo preiskoval primere korupcije in neprimernih dejanj tretjih držav, ki želijo pridobiti vpliv v Evropskem parlamentu;

7.  je zaskrbljen zaradi morebitnih nasprotij interesov s plačanimi dodatnimi zaposlitvami poslancev, zlasti kadar ti delajo kot vodstveni delavci ali so člani upravnih odborov ter svetovalnih odborov bank, multinacionalnih podjetij ali javnih delniških družb oziroma so njihovi svetovalci;

8.  pozdravlja razrešitev poslanke Eve Kaili s položaja podpredsednice, kot je določeno v členu 21 Poslovnika;

9.  zahteva imenovanje posebnega podpredsednika, pristojnega za integriteto ter boj proti korupciji in tujemu vmešavanju v Parlament;

10.  poziva Komisijo, naj v skladu z resolucijo Parlamenta z dne 16. septembra 2021 čim prej pripravi predlog za ustanovitev organa za etiko;

11.  predlaga uvedbo obdobja mirovanja za nekdanje poslance Evropskega parlamenta, da bi se izognili negativnim učinkom tako imenovanega pojava vrtljivih vrat;

12.  poziva k temeljiti oceni in izboljšanju berljivosti zakonodajnih dejavnosti poslancev Evropskega parlamenta, zlasti z razkritjem zakonodajnih sledi za predlagana besedila in predloge sprememb;

13.  se zavezuje, da bo zagotovil popolno preglednost dodatnih prihodkov poslancev, ki bodo prikazani v natančnih zneskih, in prepovedal zunanje financiranje osebja poslancev in skupin; se zavezuje, da bo na ravni EU prepovedal donacije iz tretjih držav poslancem in političnim strankam, da bi v zvezi s tem odpravili zakonske vrzeli v državah članicah; zahteva, da Komisija nujno pripravi predlog v zvezi s tem;

14.  nujno poziva, naj se predstavnikom katarskih interesov v skladu s členom 123 Poslovnika odvzamejo izkaznice za vstop, dokler sodne preiskave ne privedejo do ustreznih informacij in pojasnil;

15.  meni, da bi bilo treba register EU za preglednost okrepiti s povečanjem proračuna in osebja, da bo lahko temeljiteje preverjal informacije, ki jih posredujejo prosilci in registracijski zavezanci; poleg tega meni, da bi bilo treba njegovo področje uporabe razširiti tudi na predstavnike držav, ki niso članice EU;

16.  poudarja, da sta ustrezna pravna regulacija in spremljanje prijateljskih skupin prvi pogoj za njihovo nadaljnjo prisotnost v Parlamentu; nalaga kvestorjem, naj izvajajo obstoječa pravila ter razvijejo in vzdržujejo dostopen in posodobljen register prijateljskih skupin in izjav;

17.  poziva, naj bo register za preglednost obvezen;

18.  poziva, naj register za preglednost zajema tudi nekdanje poslance;

19.  poziva institucije EU, naj nemudoma sprejmejo ukrepe, s katerimi bi uvedli prakso minimalnih obdobij mirovanja za visoke uradnike EU in nekdanje poslance, da bi preprečili izmenično zaposlovanje v javnem in zasebnem sektorju;

20.  priporoča revizijo kadrovskih predpisov, zlasti člena 22 c, da bi ga uskladili s standardi direktive o žvižgačih; poziva predsedstvo, naj medtem nemudoma pregleda notranja pravila Parlamenta za izvajanje člena 22c kadrovskih predpisov in jih uskladi z zaščito, ki jo predvideva direktiva o žvižgačih;

21.  poudarja vlogo Evropskega javnega tožilstva (EJT), Agencije EU za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust), Europola in Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) v boju proti korupciji; poziva k nadaljnji krepitvi zmogljivosti urada Evropskega javnega tožilstva in OLAF ter sodelovanja med njima; poziva k določitvi skupnih protikorupcijskih pravil, ki se bodo uporabljala za poslance in uslužbence organov EU;

22.  meni, da bi prijava premoženja poslancev na začetku in koncu mandata, kot je praksa v več državah članicah, zagotovila dodatno zaščito pred korupcijo; meni, da bi lahko bila prijava premoženja dostopna le ustreznim organom, ki bi lahko v primeru utemeljenih obtožb preverili, ali prijavljeno premoženje ustreza prijavljenim prihodkom, s čimer bi bila uporaba nezakonitih prihodkov bistveno otežena;

23.  prekinja vse delo v zakonodajnih dosjejih, povezanih s Katarjem, zlasti kar zadeva liberalizacijo vizumskega režima, letalski sporazum EU s Katarjem in načrtovane obiske, dokler obtožbe ne bodo potrjene ali zavrnjene;

24.  naroči svoji predsednici, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter vladi in posvetovalni skupščini Katarja.

(1) UL C 506, 15.12.2021, str. 127.
(2) UL C 117, 11.3.2022, str. 159.
(3) UL C 347, 9.9.2022, str. 61.
(4) Direktiva (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije (UL L 305, 26.11.2019, str. 17).

Zadnja posodobitev: 6. marec 2023Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov