Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Torsdagen den 19 maj 2022 - Bryssel
 Tillfällig handelsliberalisering som kompletterar handelsmedgivanden tillämpliga på ukrainska produkter enligt associeringsavtalet mellan EU/Ukraina ***I
 Bevarande, analys och lagring vid Eurojust av bevis rörande folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och relaterade brott ***I
 Förordning (EU) 2016/1628: Förlängning av befogenheten att anta delegerade akter ***I
 EU:s associeringsavtal med Republiken Moldavien
 Kommissionens rättsstatsrapport 2021
 Rapport om Nordmakedonien 2021
 Rapport om Albanien 2021
 Åtal av oppositionen och gripanden av fackföreningsledare i Belarus
 Minimiskattenivå för multinationella företagsgrupper *
 Inrättande av det europeiska området för utbildning senast 2025 – mikromeriter, individuella utbildningskonton och lärande för en hållbar miljö
 Kampen mot strafflöshet för krigsförbrytelser i Ukraina
 De sociala och ekonomiska konsekvenserna för EU av Rysslands krig i Ukraina – förstärkning av EU:s handlingsförmåga
Texter (476 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy