Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 9 юни 2022 г. - Страсбург
 Положението с правата на човека в Синцзян, включително полицейските досиета в Синцзян
 Инструментализирането на правосъдието за репресивни цели в Никарагуа
 Нарушения на свободата на медиите и безопасността на журналистите в Грузия
 Принципите на правовата държава и потенционалното одобрение на полския национален план за възстановяване
 Акт за международните обществени поръчки ***I
 Правото на инициатива на Парламента
 Заплахи за правото на аборт в световен мащаб: възможна отмяна на правото на аборт в САЩ от Върховния съд
 Призивът за свикване на Конвент за преразглеждане на Договорите
 Нов търговски инструмент за забрана на продукти, произведени чрез принудителен труд
Текстове (309 kb)
Правна информация - Политика за поверителност