Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 9 czerwca 2022 r. - Strasburg
 Poszanowanie praw człowieka w Sinciangu, w tym ujawnione dokumenty z obozów reedukacyjnych w tym regionie
 Instrumentalizacja wymiaru sprawiedliwości jako narzędzie represji w Nikaragui
 Naruszanie wolności prasy i bezpieczeństwa dziennikarzy w Gruzji
 Praworządność a ewentualne zatwierdzenie polskiego krajowego planu odbudowy (RRF)
 Instrument dotyczący udzielania zamówień publicznych w kontekście międzynarodowym ***I
 Parlamentarne prawo inicjatywy
 Globalne zagrożenia dla prawa do aborcji: możliwość zniesienia prawa do aborcji w USA przez amerykański Sąd Najwyższy
 Apel o zwołanie konwentu w celu zmiany traktatów
 Nowy instrument handlowy umożliwiający wprowadzenie zakazu obrotu produktami pochodzącymi z pracy przymusowej
Teksty (188 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności