Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 9 juni 2022 - Strasbourg
 Människorättssituationen i Xinjiang, däribland polisdokumenten från Xinjiang
 Instrumentaliseringen av rättsväsendet som ett repressivt verktyg i Nicaragua
 Kränkningar av mediefriheten och journalisters säkerhet i Georgien
 Rättsstatsprincipen och det potentiella godkännandet av Polens nationella återhämtningsplan
 Instrument för internationell upphandling ***I
 Parlamentets initiativrätt
 Globala hot mot aborträtten: Högsta domstolens eventuella inskränkningar i aborträtten i USA
 Uppmaningen om ett konvent för att göra en översyn av fördragen
 Ett nytt handelsinstrument för att förbjuda produkter som tillverkas genom tvångsarbete
Texter (183 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy