Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Четвъртък, 15 септември 2022 г. - Страсбург
 Нарушения на правата на човека в контекста на принудителното депортиране на украински цивилни лица в Русия и принудителното осиновяване на украински деца в Русия
 Нарушения на правата на човека в Уганда и Танзания във връзка с инвестициите в проекти за добив на изкопаеми горива
 Никарагуа, и по-специално задържането на епископ Роландо Алварес
 Извънредна макрофинансова помощ за Украйна и укрепване на общия фонд „Провизии“***I
 Наличие на очевиден риск от тежко нарушение от страна на Унгария на ценностите, на които се основава Съюзът
 Положението с основните права в Европейския съюз през 2020 г. и 2021 г.
 Икономическо, социално и териториално сближаване в ЕС: осми доклад за сближаването
 Граничните региони на ЕС: живи лаборатории на европейската интеграция
 Статут и финансиране на европейските политически партии и на европейските политически фондации ***I
 Изпълнение на актуализираната нова промишлена стратегия за Европа: привеждане на разходите в съответствие с политиката
 Последици от сушата, пожарите и други екстремни метеорологични явления: увеличаване на усилията на ЕС в борбата с изменението на климата
 Положението в Тайванския проток
Текстове (1156 kb)
Правна информация - Политика за поверителност