Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 15. september 2022 - Strasbourg
 Menneskerettighedskrænkelser i forbindelse med tvangsdeportationen af ukrainske civile til og tvangsadoptionen af ukrainske børn i Rusland
 Menneskerettighedskrænkelser i Uganda og Tanzania i forbindelse med investeringerne i projekter med fossile brændstoffer
 Nicaragua, navnlig anholdelsen af biskoppen Rolando Álvarez
 Ekstraordinær makrofinansiel bistand til Ukraine og styrkelse af den fælles hensættelsesfond ***I
 En klar fare for, at Ungarn groft overtræder de værdier, som Unionen bygger på
 Situationen vedrørende grundlæggende rettigheder i EU i 2020 og 2021
 Økonomisk, social og territorial samhørighed i EU: den 8. samhørighedsrapport
 EU's grænseregioner: levende laboratorier for europæisk integration
 Statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde ***I
 Gennemførelse af den ajourførte nye industristrategi for Europa: tilpasning af udgifterne til politikken
 Konsekvenserne af tørke, brand og andre ekstreme vejrfænomener: en øget EU-indsats for at bekæmpe klimaændringer
 Situationen i Taiwanstrædet
Tekster (672 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik