Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Donderdag 15 september 2022 - Straatsburg
 Schendingen van de mensenrechten in samenhang met de gedwongen verplaatsing van Oekraïense burgers naar Rusland en de gedwongen adoptie van Oekraïense kinderen in Rusland
 Schendingen van mensenrechten in Oeganda en Tanzania in verband met investeringen in projecten op het gebied van fossiele brandstoffen
 Nicaragua, in het bijzonder de arrestatie van bisschop Rolando Álvarez
 Buitengewone macrofinanciële bijstand aan Oekraïne en versterking van het gemeenschappelijk voorzieningsfonds***I
 Bestaan van een duidelijk gevaar van een ernstige schending door Hongarije van de waarden waarop de Unie berust
 De situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2020 en 2021
 Economische, sociale en territoriale cohesie in de EU: het achtste cohesieverslag
 EU-grensregio’s: levende laboratoria van de Europese integratie
 Het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen ***I
 Tenuitvoerlegging van de geactualiseerde nieuwe industriestrategie voor Europa: afstemming van de uitgaven op het beleid
 Gevolgen van droogte, branden en andere extreme weerfenomenen: meer inspanningen van de EU om klimaatverandering tegen te gaan
 Situatie in de Straat van Taiwan
Teksten (712 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid