Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Czwartek, 15 września 2022 r. - Strasburg
 Łamanie praw człowieka w związku z przymusową wywózką cywilów ukraińskich i przymusową adopcją dzieci ukraińskich w Rosji
 Łamanie praw człowieka w Ugandzie i Tanzanii w związku z inwestycjami w przedsięwzięcia dotyczące paliw kopalnych
 Nikaragua, zwłaszcza aresztowanie biskupa Rolanda Álvareza
 Wyjątkowa pomoc makrofinansowa dla Ukrainy i wzmocnienie wspólnego funduszu rezerw ***I
 Istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Węgry wartości, na których opiera się Unia
 Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w latach 2020–2021
 Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna w UE: 8. sprawozdanie na temat spójności
 Regiony przygraniczne UE: „żywe laboratoria” dla integracji europejskiej
 Status i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (wersja przekształcona) ***I
 Wdrożenie zaktualizowanej nowej strategii przemysłowej dla Europy: dostosowanie wydatków do polityki
 Konsekwencje suszy, pożarów i innych ekstremalnych zjawisk pogodowych: zwiększenie starań UE w walce ze zmianą klimatu
 Sytuacja w Cieśninie Tajwańskiej
Teksty (709 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności