Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 15. septembra 2022 - Štrasburg
 Porušovanie ľudských práv v súvislosti s nútenou deportáciou ukrajinských civilistov do Ruska a núteným osvojením ukrajinských detí v Rusku
 Porušovanie ľudských práv v Ugande a Tanzánii v súvislosti s investíciami do projektov v oblasti fosílnych palív
 Nikaragua, najmä zatknutie biskupa Rolanda Álvareza
 Výnimočná makrofinančná pomoc Ukrajine a posilnenie spoločného rezervného fondu ***I
 Existencia jasného rizika vážneho porušenia hodnôt, na ktorých je Únia založená, zo strany Maďarska
 Situácia v oblasti základných práv v EÚ v rokoch 2020 a 2021
 Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť v EÚ: 8. správa o súdržnosti
 Pohraničné regióny EÚ: živé laboratóriá európskej integrácie
 Štatút a financovanie európskych politických strán a európskych politických nadácií ***I
 Vykonávanie aktualizovanej novej priemyselnej stratégie pre Európu: zosúladenie výdavkov s politikou
 Dôsledky sucha, požiarov a ďalších extrémnych poveternostných javov: zvýšenie úsilia EÚ v boji proti zmene klímy
 Situácia v Taiwanskom prielive
Texty (669 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia