Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022 - Στρασβούργο
 Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων ***I
 Σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας ***I
 Προσπάθειες για μια βιώσιμη και ανταγωνιστική υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ: μελλοντική πορεία
 Ο αντίκτυπος των νέων τεχνολογιών στη φορολογία: κρυπτονομίσματα και blockchain
 Μέτρα διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή αρμοδιότητας της επιτροπής διαχείρισης της αλιείας τόνου του Ινδικού Ωκεανού (IOTC) ***I
 Ευέλικτη βοήθεια για εδάφη (FAST-CARE) ***I
 Οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό: φορτιστής κοινού τύπου για τις ηλεκτρονικές συσκευές ***I
 Το κέντρο AccessibleEU για τη στήριξη των πολιτικών προσβασιμότητας στην εσωτερική αγορά της ΕΕ
 Ενιαία θυρίδα της ΕΕ για τα τελωνεία ***I
 Στατιστικές για τις γεωργικές εισροές και εκροές ***I
 Tροποποίηση των παραρτημάτων IV και V του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1021 για τους έμμονους οργανικούς ρύπους ***
Κείμενα (307 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου