Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Utorok, 4. októbra 2022 - Štrasburg
 Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb ***I
 Závažné cezhraničné ohrozenia zdravia ***I
 Úsilie o udržateľnú a konkurencieschopnú akvakultúru EÚ: ďalší postup
 Vplyv nových technológií na zdaňovanie: kryptomeny a blockchain
 Riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti pôsobnosti Komisie pre tuniaky z Indického oceánu (IOTC) ***I
 Flexibilná pomoc územiam (FAST – CARE) ***I
 Smernica o rádiových zariadeniach: spoločná nabíjačka pre elektronické zariadenia ***I
 Centrum AccessibleEU na podporu politík prístupnosti na vnútornom trhu EÚ
 Centrálny elektronický priečinok EÚ pre colníctvo ***I
 Štatistika poľnohospodárskych vstupov a výstupov ***I
 Zmena príloh IV a V k nariadeniu (EÚ) 2019/1021 o perzistentných organických látkach ***I
Texty (172 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia