Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Tisdagen den 4 oktober 2022 - Strasbourg
 Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ***I
 Allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa ***I
 Strävan efter ett mer hållbart och konkurrenskraftigt vattenbruk i EU: vägen framåt
 Den nya teknikens inverkan på beskattningen: kryptotillgångar och blockkedjeteknik
 Förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i Indiska oceanens tonfiskkommissions (IOTC) behörighetsområde ***I
 Flexibelt stöd till territorier (FAST-CARE) ***I
 Direktivet om radioutrustning: kompatibel laddare för elektroniska produkter ***I
 AccessibleEU-centrum till stöd för tillgänglighetsstrategier på EU:s inre marknad
 En enda kontaktpunkt för tullen i EU ***I
 Statistik över insatsvaror och produktion i jordbruket ***I
 Ändring av bilagorna IV och V till förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar ***I
Texter (174 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy