Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 5 октомври 2022 г. - Страсбург
 Положението на ромите, живеещи в населените места в ЕС
 Ключови цели за 19-ото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) в Панама
 Стратегическите отношения и партньорството на ЕС с Африканския рог
 Достъпът до вода като право на човека - външно измерение
 Действията на ЕС в отговор на увеличаването на цените на енергията в Европа
Текстове (552 kb)
Правна информация - Политика за поверителност