Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 18. lokakuuta 2022 - Strasbourg
 Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Laima Liucija Andrikienė
 Eräiden oikeusalan säädösten mukauttaminen SEUT-sopimuksen 290 artiklaan (komission delegoidut säädökset) ***II
 Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat *
 Vastuuvapaus 2020: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
 Vastuuvapaus 2020: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
 Vastuuvapaus 2020: Euroopan raja- ja merivartiovirasto
 Tehoaineet, 8-hydroksikinoliini, klorotoluroni ja difenokonatsoli mukaan lukien
 Romanian ja Bulgarian liittyminen Schengen-alueeseen
Tekstit (343 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö