Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstovi
Utorak, 18. listopada 2022. - Strasbourg
 Imenovanje članice Revizorskog suda - Laima Liucija Andrikienė
 Usklađivanje zakonodavnih akata iz područja pravosuđa s člankom 290. UFEU-a (Delegirani akti Komisije) ***II
 Smjernice za politike zapošljavanja država članica *
 Razrješnica za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2020., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće
 Razrješnica za 2020.: Opći proračun EU-a - Europski gospodarski i socijalni odbor
 Razrješnica za 2020.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu
 Aktivne tvari, uključujući 8-hidroksikvinolin, klortoluron i difenokonazol
 Pristupanje Rumunjske i Bugarske schengenskom području
Tekstovi (315 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti