Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 19 października 2022 r. - Strasburg
 Projekt budżetu korygującego nr 4 do budżetu ogólnego na 2022 r. – aktualizacja dochodów (zasoby własne) i inne dostosowania techniczne
 Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2023 – wszystkie sekcje
 Zrównoważone paliwa w transporcie morskim (inicjatywa FuelEU Maritime) ***I
 Rozmieszczanie infrastruktury paliw alternatywnych ***I
Teksty (683 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności