Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 23 november 2022 - Strasbourg
 Förslag till ändringsbudget nr 5/2022: Ytterligare åtgärder för att hantera följderna av Rysslands krig i Ukraina – Förstärkning av unionens civilskyddsmekanism – Minskning av betalningsbemyndiganden och uppdatering av intäkter – Övriga justeringar och tekniska uppdateringar
 Budgetförfarandet för 2023: gemensamt förslag
 Systemet för Europeiska unionens egna medel
 Kategorisering av Ryska federationen som statlig sponsor av terrorism
 Ny EU-strategi för utvidgning
 Situationen i Libyen
 Främjande av regional stabilitet och säkerhet i hela Mellanösternregionen
 Förebyggande, hantering och bättre behandling av diabetes i EU i samband med Världsdiabetesdagen
Texter (369 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy