Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Čtvrtek, 24. listopadu 2022 - Štrasburk
 Změna nařízení Rady (EU, Euratom) 2020/2093 ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027
 Změna nařízení (EU, Euratom) 2018/1046, pokud jde o zavedení diverzifikované strategie financování jako obecné výpůjční metody
 Nástroj makrofinanční pomoci + pro poskytování podpory Ukrajině na rok 2023
 Nepřijímání cestovních dokladů Ruské federace vydaných na Ukrajině a v Gruzii
 Zavedení politického programu 2030 „Cesta k digitální dekádě“
 Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: dočasná mimořádná opatření týkající se požadavků na zajištění
 Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: hodnota clearingového prahu pro pozice držené v OTC komoditních derivátových smlouvách a ostatních OTC derivátových smlouvách
 Situace v oblasti lidských práv v Afghánistánu, zejména zhoršení situace v oblasti práv žen a útoky na vzdělávací zařízení
 Pokračující represe vůči demokratické opozici a občanské společnosti v Bělorusku
 Nucené vysídlování obyvatel v důsledku eskalace konfliktu v Demokratické republice Kongo
 Budoucí evropská struktura pro financování rozvoje
 Výsledky modernizace Smlouvy o energetické chartě
 Posouzení dodržování podmínek v oblasti právního státu podle nařízení o podmíněnosti ze strany Maďarska a aktuální stav maďarského plánu pro oživení a odolnost
 Ochrana chovu hospodářských zvířat a velkých šelem v Evropě
 Odkaz Evropského roku mládeže 2022
 Zlepšení právních předpisů EU týkajících se volně žijících a exotických zvířat, která mají být chována jako zvířata v zájmovém chovu v Evropské unii, prostřednictvím pozitivního seznamu EU
 Situace v oblasti lidských práv v Egyptě
 Situace v oblasti lidských práv v souvislosti s mistrovstvím světa FIFA v Kataru
Texty (328 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí